▪ موارد مصرف تریازولام

بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بیخوابی کاربرد دارد.

▪ فارماکوکینتیک تریازولام

این دارو بسرعت و تقریباً بطور کامل از طریق دستگاه گوارش جذب شده، حداکثر سطح پلاسمائی آن تا ۲ ساعت بعد از تجویز خوراکی داروست. نیمه عمر حذفی آن بین ۵/۵-۵/۱ ساعت است. ۸۹% باند پروتئینی پلاسمائی دارد. هیدروکسیلاسیون آن در کبد از طریق ایزوآنزیم سیتوکروم P450 (CYP3A4) انجام می شود. عمدتاً بشکل متابولیتهای کونژوگه از طریق ادرار دفع می شود و مقادیر ناچیزی از آن بصورت تغییر نیافته در ادرار موجود است.

▪ منع مصرف تریازولام

مصرف این دارو در زنان باردار اکیدا ممنوع است و جزء گروه X طبقه بندی می شود. ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

عوارض جانبی تریازولام

همانند دیازپام است.

▪ تداخلات دارویی تریازولام

همانند دیازپام است.

▪ هشدار ها تریازولام

همانند دیازپام است.

تک فارس » پزشکی سلامتی » قرض تریازولام عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی