موارد مصرف پروکلروپرازین

▪ بطور وسیعی در پیشگیری و درمان تهوع و استفراغ ناشی از میگرن و یا ناشی از دارو.

▪ بهبودی علامتی کوتاه مدت از سرگیجه همانند آنچه در بیماری منیر یا لابیرنتیت رخ می دهد.

▪ در اداره اسکینروفرنیا، مانیا و سایر سایکوزها و اضطراب شدید

فارماکوکینتیک پروکلروپرازین

تنوع وسیعی در فارماکوکینتیک این دارو متعاقب تجویز وریدی آن وجود دارد. نیمه عمر آن ۹/۶-۸/۶ ساعت است. حجم توزیع آن بالا و کلیرانس پلاسمائی آن بیشتر از جریان خون کبدی است که نشاندهنده آن است که کبد تنها محل متابولیسم این دارو نیست.

عوارض جانبی پروکلروپرازین

همانند کلرپرومازین است ولی خواص سداتیو و آنتی موسکارینیک کمتر و در عین حال اثرات اکستراپیرامیدال بیشتر دارد.

ایجاد واکنشهای دیستونیک شدید بخصوص در اطفال و نوجوانان، لذا مصرف آن در این گروه سنی بایستی بانهایت احتیاط باشد.

تداخلات دارویی پروکلروپرازین

همانند کلرپرومازین

تک فارس » پزشکی سلامتی » قرص پروکلروپرازین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی