▪موارد مصرف

هیدروکسی زین در درمان اضطراب و تنش عصبی، به عنوان آرام بخش قبل از بیهوشی عمومی ، کاهش عوارض قطع مصرف مواد مخدر و الکل، کنترل خارش های آلرژِیک از جمله کهیر مزمن و کنترل تهوع و استفراغ استفاده می گردد.

▪مکانیسم اثر

اثر ضد اضطراب این دارو احتمالا ناشی از اثر آن بر نواحی زیر قشری CNS است. اثرآرام بخش و خواب آوری آن نیز احتمالا به دلیل خاصیت ضد هیستامینی می باشد . به همین علت اثر ضد خارش نیز دارد. اثر ضد استفراغ نیز احتمالا به اثر ضد موسکارینی ان مر بوط می شود.

▪فارماکوکینتیک

زمان لازم برای شروع اثر هید روکسی زین بعد از مصرفخوراکی ۱۵-۳۰ دقیقه و طول مدت اثر ان ۶-۴ ساعت است.

موارد منع مصرف

مصرف این دارو در ابتدای بارداری اکیدا ممنوع است و جزء گروه X طبقه بندی می شود. ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

▪هشدارها

۱- احتمال بروز خشکی دهان در مصارف طو لانی مدت وجود دارد .

۲- مصرف این دارو در صرع، هیپرتروفی پروستات و احتباس ادرار ، گلو کوم و بیماری های کبد باید با احتیاط صورت گیرد.

▪عوارض جانبی

خواب آلودگی و خشکی دهان از عوارض شایع این دارو هستند .

▪تداخل دارویی

مصرف همزمان این دارو با فراورده های مضعف CNS ، دارو های ضد افسردگی سه حلقه ای و دارو های کاهنده فشارخون باعث اف زایش اثر انها می گردد.

▪نکات قابل توصیه

۱- در صورت بروز خواب الو دگی ، از انجام کار هایی که احتیاج به هوشیار ی دارند ، خوداری شود.

۲- احتمال بروز خشکی دهان وجود دارد.

▪مقدار مصرف

بزرگسالان: به عنوان داروی ضد اضطراب یا آرام بخش – خواب آور، مقدار ۵۰-۱۰۰ میلی گرم به صورت مقدار واحد مصرف می شود. به عنوان ضد استفراغ ویا ضد هیستامین مقدار ۲۵-۱۰۰ میلی گرم سه یا چهار بار در روز بر حسب نیاز مصرف می شود.

کودکان : به عنوان ضد اضطراب یا آرام بخش – خواب آور ۰/۶ mg/kgبه صورت مقدار واحد مصرف می شود . به عنوان ضد استفراغ و ضد هیستامین ۰/۵ mg/kg هر ۶ ساعت بر حسب نیاز مصرف می گردد. در مورد کودکان کمتر از ۶ سال ۱۲/۵- ۲۵ میلی گرم هر ۶ ساعت مصرف می شود.

▪اشکال دارویی

Syrup:/5ml

Tablet:10 mg

Tablet:25mg

تک فارس » پزشکی سلامتی » قرص هیدروکسی عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

همچنین بخوانید