موارد مصرف

نیستاتین در درمان کاندیدیاز ناشی از کاندیداآلبیکانس و سایر گونه های کاندیدا مصرف می شود. نیستاتین در درمان کچلی ریش و سر و در عفونت های واژینال هم مصرف می شود.

مکانیسم اثر

نیستاتین با اتصال به استرول های موجود در غشاء باعث می شود که محتویات ضروری داخل سلولی قارچ از آن خارج شوند.

فارماکوکینتیک

نیستاتین از مجرای گوارش و یا پوست سالم و غشاهای مخاطی جذب نمی شود. تقریباً تمام دارو بعد از مصرف خوراکی به صورت تغییر نیافته از طریق مدفوع دفع می شود.

موارد منع مصرف

هشدارها

عوارض جانبی

تهوع، استفراغ، اسهال و تحریک پوستی که قبل از درمان وجود نداشته از عوارض جانبی دارو است. در صورت مصرف موضعی دارو از پانسمان بسته در موضع باید خودداری شود و در صورت مصرف آن در نوزادان از پیچیدن سفت پای بچه و یا استفاده از شلوارک پلاستیکی نیز اجتناب شود.

تداخل دارویی

نکات قابل توصیه

مقدار مصرف

خوراکی:

بزرگسالان: مقدار ۴۰۰,۰۰۰- ۶۰۰,۰۰۰ واحد از سوسپانسیون خوراکی ۴ بار در روز یا ۵۰۰,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰ واحد از قرص ۳ بار در روز مصرف می شود.

کودکان : در نوزادان نارس و کم وزن مقدار ۱۰۰,۰۰۰واحد ۴ بار در روز مصرف می شود. مقدار مصرف قرص در کودکان بالای ۵ سال ۵۰۰,۰۰۰ واحد ۴ بار در روز است.

موضعی :

بزرگسالان و کودکان :۳-۲ بار در روز بر روی پوست مالیده می شود.

واژینال:

مقدار ۱۰۰,۰۰۰واحد ،یک یا دو بار در روز به مدت ۲ هفته مصرف می شود.

اشکال دارویی

Vaginal Tablet : 100,000 U

Coated Tablet : 500,000 U

For Supension Drop : 100,000 U/ml

Topical ointment : 100,000U/g

تک فارس » پزشکی سلامتی » قرص نیستاتین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی