▪موارد مصرف

لوراتاد ین در درمان علامت رینیت آلرژیک ملتحمه ، خارش، کهیر عطسه و آب ریزش از بینی و همچنین در کاهش علائم ناشی از آسم آلرژیک مصرف می شود.

▪مکانیسم اثر

اثرات آنتی هیستامین این دارو به علت رقابت با هیستامین در اتصال به گیرنده H¬۱ ¬است . کاربرد آن در کاهش علائم ناشی از آسم آلرژیک ممکن است به دلیل جلو گیری از اثرات انقباضی هیستامین بر برونش ها در این بیماران باشد.

▪فارماکوکینتیک

نیمه عمر آن ۳-۲۰ ساعت است . زمان لازم برای شروع اثر ان ۱-۳ ساعت و طول مدت اثر آن حدود ۲۴ ساعت است . متابولیسم دارو کبدی و به متابولیت فعال تبدیل میشود.

▪موارد منع مصرف

▪هشدارها

▪عوارض جانبی

▪تداخل دارویی

▪نکات قابل توصیه

▪مقدار مصرف

بزر گسالان: در بزرگسالان به عنوان آنتی هیستامین مقدار ۱۰mg/day مصرف می شود. میزان مصرف در بیماران مبتلات به عیب کار کلیه یا کبد کاهش می یابد .

کودکان : در کودکان ۲-۶ سال ۵mg/day مصرف می شود.

▪اشکال دارویی

Tablet: 10mg

Syrup:1 mg/ ml

تک فارس » پزشکی سلامتی » قرص لوراتادین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی