موارد مصرف

دیمن هیدرینات در درمان سر گیجه ، تهوع ، بیماری مسافرت و همچنین سر گیجه ناشی از بیماری هایی که بر روی بخش دهلیزی گوش اثر می گذارند(مانند التهاب لابیر نت ) به کار برده می شود.

مکانیسم اثر

دیمن هیدرینات یک داروی آنتی هیستامین است و احتمالا با اثر ضد موسکارینی مر کزی باعث کاهش فعالیت لابیر نت و مر کز CTZ در بصل النخاع می شود و باعث مهار سر گیجه و تهوع می گردد.

فارماکوکینتیک

این دارو به خوبی از راه خوراکی جذب می گردد متابولیسم آن کبدی و از کلیه طی ۲۴ ساعت به صورت متابولیت دفع می گردد.

موارد منع مصرف

هشدارها

۱- احتمال بروز سر گیجه ، تسکین ، اغتشاش شعور و کمی فشارخون در بیماران سالخورده وجود دارد

۲- احتمال بروز خشکی دهان وجود دارد و در صورت مصرف مداوم ممکن است باعث بروز بیماریهای دهان و دندان گردد.

عوارض جانبی

خواب آلودگی، غلیظ شدن تر شحات نایژه ، تاری دید ، دفع مشکل یا درد ناک ادرار ، هیجان و عصبانیت از عوارض این دارو هستند.

تداخل دارویی

این دارو اثرات ضد موسکارینی آمانتادین، آتروپین و تر کیبات مشابه ، هالو پیریدول ، فنوتیازین ها و پرو کائین امید را تشدید میکند ، مصرف همزمان آن با دارو های سمی برای گوش می تواند علائم مسمومیت گوشی ناشی از این دارو ها را بپوشاند . این دارو اثرات دارو های مضعف CNSرا تشدید میکند.

نکات قابل توصیه

۱- بمنظور کاهش تحریک گوارشی، همراه غذا ، آب یا شیر مصرف شود.

۲- احتمال بروز خواب آلودگی وجود دارد . بنابرین از کار با آلاتی که نیاز مند هوشیاری است مانند رانندگی خودداری شود.

۳- دیمن هیدرینات به عنوان ضد سر گیجه حداقل نیم ساعت قبل از مسافرت باید مصرف گردد.

مقدار مصرف

بزر گسالان : به عنوان ضد استفراغ و ضد سر گیجه مقدار ۱۰۰-۵۰ میلی گرم هر ۴ ساعت بر حسب نیاز مصرف می شود. حداکثر مقدار مصرف در بزر گسالان تا ۴۰۰mg/day است .

کودکان : در کودکان ۶-۱ سال ۱۲/۵-۲۵ mg/dayودر کودکان ۱۲-۷ سال۲۵-۵۰ mg/dayمصرف می شود.

اشکال دارویی

Tablet:50mg

تک فارس » پزشکی سلامتی » قرص دیمن هیدرینات عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی