image ف پای صاف چه مشکلی برای بچه ها ایجاد کیند

اختلالات کف پای صاف قابل پیشگیری است به شرطی که از دوران دبستان، متوجه باشیم و اقدام کنیم.

از علت های کف پای صاف بچه ها به خصوص در پسران، استفاده از کفش های نامناسب است، پوشیدن مداوم کفش های اسپرت باعث می شود پاها بزرگتر از بدن شود. در حالی که می بایست کفش اسپرت را فقط برای ورزش استفاده کرد.

بچه ها در سن رشد قرار دارند و همین مسئله باعث می شود پاها زودتر بزرگ شود، توصیه ما این است که از کفش های چرمی که وسط پا را جمع میکند، استفاده کنند. و یا اینکه حداقل از کفش های بندی استفاده شود که بندها آنها سفت بسته شود و اجازه ندهد پا در کفش رها شود.

اگر نسبت به پیشگیری از بروز کف پای صاف در کودکی اقدام نشود، بعد از سن رشد حتما باید از کفی برای پوشیدن کفش استفاده شود و ورزش های کف پا را انجام دهد.

گودی کف باعث تقسیم وزن بدن در بین پنجه و پاشنه پا می شود، کف پای صاف در ابتدا باعث دردهای کف پا، و در ادامه مچ پا و زانو و در نهایت کمر درد می شود.

توصیه ما این است که مربیان ورزش در مدارس زیر نظر فیزیوتراپیست ها آموزش ببینند که چگونه حرکت های ورزشی را برای دانش آموزان انجام دهند.

تک فارس » پزشکی سلامتی » ف پای صاف چه مشکلی برای بچه ها ایجاد کیند