image فیلم تصویری مریلا زارعی موقع زانو زدن در برابر مهری شیرازی

در بخش تقدیر از مهری شیرازی، مریلا زارعی در حرکتی شایسته زانو زده دست شیرازی را بوسید.

جهت دانلود لینک زیر را در مرور گر یا برنامه دانلود خود کپی و پیست کنید