image فهمیدن مدت زمان زندگی از روی سایز کفش پا

اندازه بدن افراد و چاقی و لاغری آن‌ها ممکن است رابطه‌ای با طول عمر آن‌ها نداشته باشد اما اندازه پایشان می‌تواند با طول عمرشان ارتباط مستقیم داشته باشد.

دانشمندان توانستند جدولی از اندازه پا زن‌ها و مردها و طول عمر احتمالی آن‌ها ارائه دهند. استفاده از این جدول برای کودکان هم مفید است زیرا سایز پا آن‌ها روز به روز بیشتر رشد می‌کند و آن‌ها می‌توانند با استفاده از آن طول عمر خود را تخمین بزنند.

زن‌ها

سایز : ۳۵ طول عمر: ۶۴ تا ۶۹ سال

سایز: ۳۶ طول عمر: ۷۰ تا ۷۶

سایز: ۳۷ طول عمر: ۷۷ تا ۸۲

سایز: ۳۸ طول عمر: ۷۸ تا ۸۴

سایز: ۳۹ طول عمر: ۷۳ تا ۷۵

سایز: ۴۰ طول عمر: ۷۰ تا ۷۲

سایز: ۴۱: طول عمر: ۶۷ تا ۷۰

سایز: ۴۲ طول عمر: ۶۶ تا ۶۹

مردها

سایز : ۳۸ طول عمر: ۶۶ تا ۶۹ سال

سایز: ۳۹ طول عمر: ۶۷ تا ۷۲

سایز: ۴۰ طول عمر: ۷۲ تا ۷۵

سایز: ۴۱ طول عمر: ۷۳ تا ۷۷

سایز: ۴۲ طول عمر: ۷۵ تا ۸۲

سایز: ۴۳ طول عمر: ۷۴ تا ۷۹

سایز: ۴۴: طول عمر: ۶۷ تا ۷۲

سایز: ۴۵ طول عمر: ۶۶ تا ۶۹

تک فارس » پزشکی سلامتی » فهمیدن مدت زمان زندگی از روی سایز کفش پا