۶۳۰م:۲۷ آوریل سال ۶۳۰ میلادیاردشیر سوم، شاه ۹ ساله ایران از دودمان ساسانیان به طرزی مرموز درگذشت و شهربراز، اران سپهبد (اران به کسر الف اول = ایران) ژنرال نامدار ایران و سرداری که باشکست دادن رومیان، سوریه و فلسطین را به قلمرو ایران بازگردانیده بود و صلیبی را که مسیح بر آن میخکوب شده بود به تیسفون فرستاده بود را امور سلطنت را راسا به دست گرفت تا از زوال امپراتوری (ایرانشهر) جلوگیری کند.

۱۹۷۹م: ۲۱آوریل ۱۹۷۹ و دو ماه و ده روز پس از انقلاب فوریه همین سال در ایران، عباس امیر انتظام معاون نخست وزیر موقت (مهدی بازرگان) و سخنگوی دولت اعلام داشت که ایران یک کشور غیرمتعهد خواهد بود و نیاز به یک ارتش بزرگ (ارتش زمان شاه) نخواهد داشت و در نظر است ارتش کوچک شود و بنابراین به خرید اسلحه تازه نیاز نخواهد بود و ممکن است «نظام وظیفه» نیز محدود شود. وی گفت که هنوز مقدار زیادی از اسلحه ارتش در دست مردم است که به موقع جمع آوری خواهد شد.

۱۹۹۷م:امروز سالگشت درگذشت «مایک رویکو» مردی است که به حرفه ژورنالیسم وفاداری تعصب آمیز داشت. مایک ۲۹ آوریل سال ۱۹۹۷ در گذشته است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۹ اردیبهشت

۱۹۱۷م: آ۲۲وریل را زادروز «پراودا» نوشته اند که نقشی بس موثر در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و نوسان قدرت حزب کمونیست در شوروی برای ۷۵ سال داشت. پراودا به عنوان ناشر افکار بلشویکها و صدای کارگران در ۲۲ آوریل ۱۹۱۲ در پتروگراد (سن پترزبورگ) کار انتشار خود را آغاز کرد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۹ اردیبهشت

۱۹۴۵م:۲۹ آوریل ۱۹۴۵ و یک روز پس از آویزان کردن اجساد موسولینی، کلارتا و دیگران و زمانی که ارتش شوروی بیشتر نقاط شهر برلین را به تصرف خود درآورده بود ، هیتلر در پناهگاه خود در برلین با «اوا براون» که بیش از یک دهه معشوقه او بود قرارداد ازدواج امضاء کرد و چند ساعت بعد، ایندو خودکشی کردند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۹ اردیبهشت

۱۶۷۲: جنگ فرانسه و هلند با حمله ارتش فرانسه به فرماندهی لویی ۱۴ به هلند آغاز شد.

۱۹۴۵: باقیمانده نیروهای آلمانی در ایتالیا تسلیم شدند.

۱۹۴۶: برای هیدکی توجو و ۲۸ مقام ژاپنی به اتهام دست زدن به جنایت جنگی قرار مجرمیت صادر شد تا به دادگاه ویژه تسلیم شوند.

۱۹۷۰: نیروهای نظامی آمریکا در ویتنام جنوبی به بهانه تعقیب ویت کنگ وارد کامبوج شدند و به این ترتیب جنگ هندوچین گسترش یافت.

۲۰۰۵: سوریه پس از ۲۹ سال استقرار نظامی در لبنان تخلیه نیروهای خود را از آنجا تکمیل کرد.

تک فارس » اخبار روز » فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۹ اردیبهشت