فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

۱۸۵۴م:«سعید بن احمد» از منطقه عمّان (عمان و مسقط) با سوء استفاده از خروج امیر کبیر از صحنه حکومتی ایران و به تحریک و پشتیبانی انگلیسی ها در ژانویه ۱۸۵۴ مدعی جزیره قشم و نواحی اطراف آن شد! که کاری از پیش نبرد. وی پسر و ولیعهد سلطان وقت عمّان بود. از زمان ورود انگلیسی ها به خلیج فارس، این دولت هرگاه که اقتداری از دولت ایران مشاهده می کرد و یا اینکه امتیازی می خواست اعراب خلیج فارس را علیه تهران برمی انگیخت؛ تاکتیکی که گفته شده است دولتمردان آمریکایی از نوامبر ۱۹۷۹ به آن متوسل می شوند. انگلیسی ها در دهه ۱۸۵۰ برسر هرات با دولت ایران اختلاف نظر و مرافعه داشتند که منجر به اعلان جنگ دولت انگلستان به ایران در یکم نوامبر ۱۸۵۶ و تصرف بوشهر در ژانویه سال ۱۸۵۷ و نقاطی دیگر در خوزستان شد. تحریک عمّان به طرح ادعای مالکیت قشم نیز از همان دست بود.

۱۳۳۱م:هشتم بهمن ۱۳۳۱ (۲۸ ژانویه ۱۹۵۳) دکتر مصدق رئیس دولت وقت سادچیکوف سفیر شوروی در تهران را به دفتر خود فراخواند و با برخوردی بسیار دوستانه به او اطلاع داد که از دو روز دیگر شیلات دریای مازندران در دست ایرانیان قرار خواهد گرفت و شوروی دیگر دستی در آن نخواهد داشت و خواسته است شخصا و حضورا این مطلب را به وی بگوید تا به مسکو منعکس کند که قطعا آن دولت (شوروی) در جریان قرار داشته است.

دکتر مصدق در این دیدار به سادچیکوف گفت که این اقدام نباید باعث دلخوری دولت شوروی شود. ما دیگر قرارنداریم که منابع خود را در اختیار دیگران بگذاریم و آنان را کارگزار خود قرار دهیم. فروش تولیدات مازاد بر مصرف داخلی به خارجیان، نه تنها مانعی نخواهد داشت بلکه بر پایه بهای عادلانه بین المللی و حفظ منافع ملی تشویق هم خواهد شد.

قبلا وزارت امورخارجه ایران به دولت شوروی اعلام کرده بود که ایران مایل نیست قرارداد شیلات (صید ماهی در دریای مازندران) را تمدید کند؛ زیرا که سیاست ایران بر این مدار قرار گرفته است که بهره برداری از منابع ملّی خود را به خارجی نسپارد. به این ترتیب شیلات ایران نیز از دست خارجی بیرون آمد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

تکفارس آی آر

۱۹۶۸م:۲۵ ژانویه ۱۹۶۸ (پنجم بهمن ۱۳۴۶) در سومین روز کنگره انقلاب اداری ایران، سخنرانان ناگهان دست ار ملاحظه کاری و ترس از ساواک برداشتند و خواستار یک انقلاب اداری واقعی در ایران شدند و گفتند که از طریق متعارف، مسائل اداری (بوروکراسی) ایران را که از زمان قاجاریه رو به وخامت گذارده و دارد از کنترل خارج می شود نمی توان حل کرد و برای رفع دشواری های اداری باید به صورت انقلابی عمل شود به همان گونه که در دهه ۱۳۳۰ بر در ورودی سازمان ثبت اسناد کشور قفل زدند و آن را که به صدور اسناد تملک برای مسیلها و … دست زده بود تصفیه و نوسازی کردند. توصیه های این کنگره مورد توجه قرار نگرفت و بوروکراسی بد که مردم را کلافه کرده بود از علل انقلاب ۱۳۵۷ بود که به نظر می رسد به زدن ریشه آن باز هم توجه نشده است و اینک به صورت بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی درآمده است.

کنگره سال ۱۳۴۶ مرکب استادان و کارشناسان این حرفه در پایان جلسات خود پیشنهادهای متعدد ارائه کرد از جمله منطقه ای کردن بودجه بعضی سازمانها، سپردن امور شهری نظیر آب و برق و تلفن به شهرداری ها، تشکیل شوراهای شهر و استان و شوراهای منطقه ای آموزش و پرورش و بهداری، اجرای قواعد بازرسی و تشویق و تنبیه علم اداره و مدیریت سازمانهای عمومی در ادارات دولتی ایران، انتخاب مدیران دوائر اداری سازمانها از میان تحصیلکرده های این رشته بر پایه تجربه و شایستگی و از طریق امتحان و مصاحبه و بالاخره ایجاد یک سازمان بازرسی مرکزی مستقل (جدا از بازرسی وزارت دادگستری معروف به بازرسی کل کشور) برای رسیدگی به شکایات و نیز بازرسی سرزده از ادارات دولتی، و در صورت کشف قصور اقدام سریع با انتشار در رسانه ها به منظور تنبه دیگران و در صورت لزوم ارجاع پرونده ها به دادگستری.

در جلسات کنگره پیشنهاد شده بود که برای هر رسته و صنف یک شورای عالی تاسیس شود تا قواعد و ضوابط مربوط را تهیه کند از قبیل شورای عالی هنر،کار، مطبوعات، کتاب، معادن و ….

در این جلسات خواسته شده بود که ایران هم بمانند سایر کشورها دارای یک کمیسیون دائمی انتخابات، مستقل از سه قوه حکومتی شود و رای دهندگان قبلا داوطلبانه ثبت نام کنند و کارت انتخاباتی بگیرند و تنها در منطقه «مشخص شده» خود رای بدهند.

۱۹۷۹م:مجله تایم در آخرین شماره ژانویه ۱۹۷۹ (بهمن ۱۳۵۷) خود نوشت: شاه که تهران را ترک گفته و در مصر بسر می برد گفته است کارتر (رئیس جمهور وقت آمریکا) بود که به او اشاره کرد اگر در برابر تظاهرکنندگان و اعتصابات شدّت عمل نشان دهد نمی تواند روی حمایت آمریکا حساب کند. شاه افزوده بود مخالفان او که متوجه این قضیه شده بودند بر شدت مخالفت و تظاهرات خیابانی و اعتصابات افزودند و اکثریت ساکت و بی تفاوت جامعه را هم به حرکت درآوردند و امور کشور فلج شد. به نوشته تایم، شاه گفته بود: کارتر تصور می کند (می کرد) که دیگر نیازی نیست که ایران ژاندارم خلیج فارس باشد و این کار را ناوگان آمریکا بدون واسطه (بدون ایران) هم می تواند انجام دهد. به علاوه، شاه تنها عاملی در ایران نیست که بتوان به وجود او و به ویژه برای ایجاد سد در برابر گسترش نفوذ مسکو در آسیای غربی متکی بود و ….

www.takfars.ir

شاه در مصاحبه دیگری کارتررا فاقد تفکر سیاسی و احاطه بر رویدادهای تاریخ حتی تاریخ قرون ۱۹ و ۲۰ خوانده و گفته بود کارتر به دلیل بی اطلاعی از اوضاع جهان، تحت تاثیر و نفوذ اطرافیانش است و کارهای او تحت تلقین دیگران برای آمریکا مشکلاتی خواهد آفرید که دهها سال ادامه خواهند داشت.

شاه پس از ترک ایران، یک بار هم گفته بود که کارتر مذاکرات محرمانه سران غرب در «گوادالوپ» را که قرار بود درباره چین و شوروی باشد به بحث درباره ناآرامی های ایران تبدیل کرده بود و نظر موافق شرکت کنندگان را به رفتن او! از ایران جلب کرده بود. شاه گفته بود که این اطلاعات را از منابع نزدیک به صدراعظم آلمان که در مذاکرات گوادالوپ شرکت کرده بود و نظر دیگری داشت به دست آورده بود و در این جلسات، ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه از نظر کارتر حمایت کرده بود زیرا که فرانسه به ایران بدهکار بود و می خواست که به صورتی این پول را پس ندهد.

اصحاب نظر در تفسیر اظهارات شاه به مجله تایم که اواخر ژانویه ۱۹۷۹ انتشار یافت (پاراگراف اول این مطلب که در بالا آمده است) گفته بودند که اعتراف شاه به اینکه حرف شنو آمریکا بوده «تاریخ» اورا خرابتر کرده است. به باور این مفسزان، «تاریخ» که این اعترافات دیرهنگام شاه را ثبت خواهد کرد، آنها را دلیل دیگری بر وابسته بودن و عدم استقلال او بشمار خواهدآورد. شاه که سلطنت و هم حکومت می کرد باید فردی مستقل بود و بر پایه منافع کشور و خواست ملت عمل می کرد و بر سر این دو اصل معامله نمی کرد و آنها را وجه المصالحه قرار نمی داد. مقامی که «آریامهر» خطاب می شد نباید از بیگانه حرف شنوی می داشت و ….

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

۱۸۵۳م:«خوزه مارتی» قهرمان ملی کوباییان ۲۸ ژانویه ۱۸۵۳ به دنیا آمد و در مه سال ۱۸۹۵ در ۴۲ سالگی کشته شد. وی یک روزنامه نگار، مولف، شاعر و نقاش بود که رهبری استقلال طلبان کوبا برضد استعمار اسپانیا را به دست گرفت. خوزه با این که پدر و مادرش از مهاجران اسپانیایی بودند اعلام کرد که استعمارزدایی برای او اهمیت بیشتری دارد. وی در ۱۶ سالگی نخستین مقاله را برای روزنامه «ال دیابلو» نوشت و در آن از کوباییان خواست که زنجیر استعمار را پاره کنند. طولی نکشید که وی درام حماسی «ابدالا» را به صورت شعر درآورد. با این فعالیت های قلمی، خوزه مارتی به زودی به عنوان یک مبارز «ضدبردگی، ضد استعمار، ضد اختناق و ضد فساد مقامات محلی» شناخته شد. او در پی یک سخنرانی برای دانش آموزان دبیرستان، به اتهام خیانت به اسپانیا بازداشت شد. در زندان بر پای او غل و زنجیر بستند که دچار عفونت پا شد و قاضی اسپانیایی مامور بازرسی زندان که چنین دید، شش سال حبس او را به تبعید در اسپانیا تبدیل کرد. تبعید به خوزه کمک بسیار کرد و موفق شد که در اسپانیا به دانشگاه برود و «حقوق سیاسی» تحصیل کند و با روشنفکران اروپایی باب مکاتبه بگشاید. خوزه به دعوت روشنفکران فرانسه به پاریس رفت و از آنجا به طور محرمانه به کوبا بازگشت و چون حکومت اسپانیایی کوبا متوجه ورود او به آنجا شد، وی به ایالات متحده گریخت و مقیم نیویورک شد. خوزه در ایالات متحده انجمن کوبایی تبارهای آن کشور را تشکیل داد و کوبایی تبارهای ایالات متحده را تشویق به آزاد ساختن کوبا از استعمار کرد. خوزه که همچنان به کار نوشتن ادامه می داد و مقالات، اشعار، کاریکاتورها و کتابهایش انتشار می یافت در سال ۱۸۹۵ مانیفست استقلال کوبا را منتشر ساخت. در این مانیفست به کوباییان یادآور شد که باید خودشان قیام کنند و به استعمار پایان دهند و روی کمک خارجی نباید حساب کنند و نباید از یک دولت خارجی و ازجمله ایالات متحده که آمادگی دادن چنین کمکی را دارد بخواهند که کمک کند. با این عمل، از دست یک خارجی رها نشده به دام دیگری می افتند. به این ترتیب، وی با مداخله دولت واشنگتن تلویحا مخالفت کرد. خوزه در همین سال با انقلابیون مسلح خود که آنان را در آمریکا آموزش داده بود به کوبا رفت که در ۱۹ مه ۱۸۹۵ در«دوس ریوس» در جریان نبرد با نیروهای اسپانیایی کشته شد، اما مرگ او مبارزه را پایان نداد که چند سال بعد جنگ ایالات متحده و اسپانیا روی داد و اسپانیا که شکست خورده بود از کوبا، پورتوریکو، فیلیپین و گوام خارج گردید. آمریکاییان چندی بعد کوبا و پنج دهه پس از آن فیلیپین را استقلال دادند و ….

پرخواننده ترین و معروفترین تالیف خوزه مارتی، «دوران طلایی حیات» عنوان دارد که در خلال آن جوانان را تشویق به «آزاده بودن» و مبارزه کرده است.

در پی انقلاب فیدل کاسترو در کوبا ، نام خوزه مارتین بر مراکز و تاسیسات متعدد این کشور و از جمله فرودگاه بین المللی هاوانا گذارده شده است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

۲۰۰۵م:بیست و ششم ژانویه ۲۰۰۵ رسانه های آمریکا گزارش کرده بودند که بانو «مگی گالاگرMaggie Gallagher» مقاله نویس محافظه کار از وزارت بهداشت و خدمات انسانی دولت جورج دبلیو بوش ۲۱ هزار و پانصد دلار گرفته بود که در لابلای مقالات خود برنامه این وزارتخانه مبنی بر تشویق جوانان به ازدواج را نیز تبلیغ کند.

این افشاگری نخست توسط "هوارد کورتس" نویسنده واشنگتن پست بعمل آمده بود که رسانه های دیگر از جمله شبکه های تلویزیونی دنبالش را گرفتند. رسانه های آمریکایی و مردم این کشور حساسیت خاص نسبت به کمک مالی دولت به روزنامه نگار و روزنامه دارند. آنها می خواهند که ژورنالیسم کاملا جدا از دولت باشد و مستقل عمل کند تا بتواند نقائص کار دولت و اشتباهات را اعلام دارد و چشم و گوش مردم باشد.

تک فارس

قبلا افشاء شده بود که آرمسترانگ ویلیامز مقاله نویس سرشناس ۲۴۰ هزار دلار از وزارت آموزش و پرورش آمریکا گرفته بود تا برنامه «حتی یک دانش آموز نباید در دروس خود عقب بماند» دولت را تبلیغ کند و جا بیاندازد. با این افشاگری، بسیاری از رسانه ها به انتشار تفسیرهای ویلیامز پایان دادند. هر دو نویسنده به طور ضمنی از خوانندگان مقالاتشان و شنوندگان آنها در رادیو تلویزیون عذرخواهی کرده اند.

جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در پی این دو افشاگری وزیران کابینه خود و سازمانهای دولتی را از دادن پول به مقاله نگاران برای تبلیغ برنامه های دولتی ممنوع ساخت.

آمریکاییان دیرزمانی است که عمدتا روی روزنامه ها حساب می کنند زیرا که شبکه های تلویزیونی توسط کمپانی های خارج از این حرفه خریداری شده و و راهی را می روند که صاحبانشان (ارباب منافع) می خواهند و عملا کنترل امور را به دست گرفته اند و جو سازی می کنند و … اوج مداخله آنها ( به دست گرفتن رشته کار) در جریان انتخابات سال ۲۰۰۸ به چشم دیده شد. در زمینه این مداخلات که عملی مغایر اصول دمکراسی است تا کنون کتابهای متعدد نوشته شده است از جمله کتاب حکومت میدیا (رسانه ها).

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

۸۱۴م: ۲۸ژانویه سال ۸۱۴ میلادی شارلمانی پادشاه فرانکها و امپراتور کاتولیکهای اروپا درگذشت. برخی از مورخان او را هارون الرشید اروپا لقب داده اند. هر دو همزمان در شرق و غرب حکومت می کردند. این مورخان همین موضوع را مورد توجه قرارداده و پس از بررسی های دیگر، فرضیه ای به دست داده اند که جهان برای مدتی طولانی نمی تواند یک ابر قدرت داشته باشد و دیری نخواهد گذشت که برای این ابر قدرت رقیب و رقیبان به وجود خواهد آمد. به عبارت دیگر، «جهان» نظام یک قدرتی را برای مدتی طولانی تحمل نخواهد کرد.

شارلمانی که یک فرانک آلمانی بود پس از تامین وحدت فرانکهای آلمان و فرانسه به توسعه متصرفات خود دست زد و ایتالیا و قطعاتی از شمال اروپا و قسمتهایی از اسپانیا را فتح کرد و چون یک کاتولیک متعصب بود، پاپ اورا امپراتور کاتولیکهای اروپا و قلمرو وی را «امپراتوری مقدس» اعلام داشت.

شارلمانی در یک مورد، پس از سرکوب کردن ساکسون ها که هنوز مسیحی نشده بودند به آنان یک روز مهلت داد؛ مسیحی شوند، یا بمیرند. چون در پایان مهلت چهار هزار و پانصد تن از ساکسون ها از مسیحی شدن خودداری کرده بودند آنان را گردن زد. شارلمانی جمعا در ۵۳ جنگ شرکت کرد.

از کارهای جالب شارلمانی برنامه اصلاحات او است از جمله برای باسواد شدن مردم، از کلیساها خواست که در جوار خود مدرسه رایگان دایر کنند و در پذیرفتن شاگرد و ترتیب دادن اطاق های درس، وضعیت خانوادگی و طبقه اجتماعی آنان را در نظر نگیرند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

۱۵۴۷م:هنری هشتم پادشاه جنجالی انگلستان که شش بار ازدواج کرد و دو تن از همسرانش را به جای طلاق، باگردن زدن اعدام کرد ۲۸ ژانویه سال ۱۵۴۷ و پس از ۳۸ سلطنت درگذشت. تقویت و گسترش نیروی دریایی انگلستان ابتکار هنری هشتم است که متوجه اوضاع زمان شده بود. وی ذخیره پولی کشورش را صرف ساختن کشتی توپدار کرد.

T A K F A R S

همسر اول هنری، کاترین آراگون بود که هنری به ندیمه او «آن بولین» که زنی باهوش و دانا بود دل بست و استدلال کرد به این دلیل می خواهد با «آن» ازدواج کند که فرزند آنان هوشمند خواهد شد و لذا، این ازدواج به خاطر وطن است، نه بوالهوسی.

پاپ وقت، کلمنت ششم، با طلاق کاترین و ازدواج مجدد هنری موافقت نکرد و هنری که چنین دید در سال ۱۵۳۴ در پارلمان انگلستان خود را رئیس کل کلیسای این کشور اعلام داشت و پاپ را از این سمت در قلمرو انگلستان خلع کرد و نمایندگان پارلمان بر این تصمیم صحه گذاردند و از همان زمان کلیسای انگلستان از دستگاه پاپ جدا شده و دارای سراسقف (اسقف کانتربوری) از آن خود گردیده و طلاق و ازدواج مجدد آزاد شده است.

«آن» از هنری دارای دختری شد که بعدا به نام الیزابت یکم پادشاه انگلستان شد، اما هنری پسر می خواست و چون خوش نداشت که ازدواج با آن همه سر و صدا را به طلاق منجر سازد ، به «آن» اتهام خیانت و بیوفایی زد و دستور داد که او را گردن بزنند و پس از او چهار بار دیگر ازدواج کرد که یک همسر دیگرش را به اتهام مشابهی اعدام کرد.

هنری جرات نکرد«آن کلیو» همسر دیگرش را که آلمانی بود اعدام کند، زیرا احتمال حمله نظامی آلمان می رفت، لذا او را پس از اندک مدتی طلاق گفت.

هنری هشتم پس از اعلام خود به عنوان رئیس کلیسای انگلستان «توماس مور» نویسنده و اندیشمند انگلیسی و مولف «یوتوپیا (مدینه فاضله) » را به خاطر این که حاضر نشده بود ریاست او را بر کلیسا برسمیت بشناسد اعدام کرد. درآن زمان صفویه بر ایران حکومت داشتند که شاه صفوی هم خود را رئیس مذهب می دانست.

همان روزی که هنری هشتم در گذشت، بزرگان انگلستان تاج پادشاهی این کشور را بر سر پسر ۹ ساله اش (ادوارد ششم) گذاشتند و در برابرش به عنوان پادشاه تازه زانو زدند!.

ریاست یک کودک بر یک کشور، گرچه مسخره به نظر می آید، اما تاریخ نشان داده است که در یک کشور پارلمانی همچون انگلستان چنین انتصابی به سود حکومت پارلمانی تمام شده است؛ زیرا در طول طفولیت شاه، پارلمان همه امور را قبضه کرده و به تکامل دمکراسی ادامه داده و بعدا هم که پادشاه بزرگ شده ، پارلمان حاضر به از دست دادن اختیارات به دست آورده نشده است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

۲۰۰۹م:۲۷ ژانویه ۲۰۰۹ یک تلویزیون محلی لس آنجلس فاکسی دریافت کرد که در آن مردی به نام «اروین لوپو» نوشته بود که با بانویش «آنا» ـ هردو مدیکال تکنیشن (کارمند فنی آزمایشگاه و یا اسکن و عکس) در مرکز پزشکی کایزر در منطقه لس آنجلس ـ از ۲۵ دسامبر (۳۳ روز پیش از آن) کار خودرا از دست دادند و تلاش آنان که دارای پنج فرزند دو تا هشت ساله و از جمله دو تا دوقلو هستند برای یافتن کار دیگر به جایی نرسید و حتی موفق نشدند که کار نگهداری از بچه ها در غیاب والدین (دی ـ کر و بیبی سیتینگ) را به دست آورند. از آنجا که پس انداز ندارند و قسط خانه عقب افتاده است؛ با هم (زن و شوهر) موافقت کردند که بهترین راه برایشان در این شرایط رفتن از این دنیا است و بهتر است که بچه ها را هم با خود به آن دنیا ببرند زیرا که نمی خواهند به دست دیگران بزرگ شوند و در بزرگی به روز آنان افتند؛ وضعیت دنیا دارد بدتر می شود. این فاکس هنگامی به دست شما خواهد رسید که ما هفت نفر دیگر زنده نیستیم.

مسئولان تلویزیون (ک ـ ای بی سی) جریان را به پلیس اطلاع دادند که پلیس گفت تلفنی با همان مضمون از جانب «اروین» به آنان شده است. پلیس به محل سکونت این خانوار واقع در ویلمینگتون (۱۸ مایلی مرکز شهر لس آنجلس و نه چندان دور از ساحل اقیانوس آرام) رفت. در یک اطاق خواب «آنا» در حالی که پسران دوقلوی دو ساله اش را در آغوش گرفته بود به خون نشسته بود و در اطاق خواب دیگر به همینگونه اروین و سه دخترش. در کنار جسد اروین تپانچه او روی زمین افتاده بود. خانه، و اثاثه آن نشان می داد که این خانواده وضعیتی خوب داشتند.

تک فارس www.takfars.ir

خبرنگارانی که برای بازدید از محل به آنجا رفته بودند گزارش کرده بودند که در کنار بیش از نیمی از خانه ها ساین (تابلو) توقیف توسط بانک به چشم میخورد. قبلا در همین منطقه پنج رویداد مشابه و ناشی از بیکاری و اقتصاد بد اتفاق افتاده بود از جمله قتل عام ده تن از اعضای یک خانواده به دست یک مهندس برق که کار خود و در نتیجه بانویش را از دست داده بود.

تفسیر نگاران دراین باره اظهار نظر کرده بودند و یک مفسر آمریکایی نوشته بود: پرزیدنت اوباما! مسئله در همینجاست نه در افغانستان. صدها میلیارد دلار پولی را که برای تجدید حیات بانکها و تسهیل اعتبارات داده شده صرف خرید هواپیماهای اختصاصی ۵۰ میلیون دلاری برای مدیران بانکها و میز و صندلی ۶۵ هزار دلاری برای دفاترشان و پرداخت پاداش های میلیون دلاری شده و مسئله وام مردم و بیکاری را حل نکرده است، زیرا که هر راه حلی در آمریکای امروز گرفتار چنبره بوروکراسی بد می شود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

۱۷۲۵م:پتر اول از دودمان رومانوف ها (Pyotr Alexeyevich Romanov) که پس از انجام یک رشته اصلاحات در روسیه و اروپایی کردن آن جامعه، خود را تزار (امپراتور) و روسیه را یک امپراتوری اعلام داشته، شهر سن پترز بورگ را ساخته و پایتخت را به آنجا منتقل کرده و برای روسیه نیروی دریایی و ارتش ملی به وجود آورده بود در ۲۸ ژانویه ۱۷۲۵ (طبق تقویم میلادی جاری هشتم فوریه ۱۷۲۵) در ۵۲ سالگی درگذشت. (روسها از ۱۹۱۸ تقویم بین المللی گریگوریان را پذیرفته اند که با تقویم قدیمی تر – ژولیان – ۱۳ روز و در برخی از ماهها ۱۴ روز تفاوت دارد). پتر یکم که در سال ۱۶۷۲ متولد شده بود از ده سالگی بمدت ۱۴ سال مشترکا با برادرش و از آن پس مستقلا سلطنت کرده بود.

پتر برای آشنا شدن با مدنیت اروپای غربی و نیز صنایع کشتی سازی آن، به صورت یک فرد عادی به آنجا رفته بود و مدتی را همانند یک کارگر ساده در کارگاههای کشتی سازی غرب کار کرده بود. روسها پتر یکم را پدر امپراتوری روسیه می دانند و همان احترامی را که ایرانیان برای کوروش رعایت می کنند برای پتر که او را لقب کبیر داده اند مرعی می دارند. پتر برای توسعه قلمرو روسیه، در غرب و شرق دست به جنگ زد و طرح رساندن قلمرو روسیه تا آبهای اقیانوس هند را برای جانشینانش به ارث گذارد. وی با استفاده از جنگ داخلی ایرانیان (لشکرکشی قندهاری ها به اصفهان) به قلمرو ایران هم لشکرفرستاده بود. امپراتوری روسیه که در دهه سوم قرن بیستم به اتجاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تغییر نام یافته بود در سال ۱۹۹۱ به دست یلتسین و دو تن دیگر منحل شد که دومای روسیه بعدا این فروپاشی را به دلیل انجام نشدن رفراندم سراسری، غیرقانونی خواند و در این زمینه طرحی را به تصویب رساند. گسترش امپراتوری روسیه در قرن نوزدهم در مناطق قفقاز و آسیای میانه، به بهای کوچک شدن ایران ما صورت گرفته بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

۱۸۷۱م: ۲۸ژانویه سال ۱۸۷۱ شهر پاریس به تصرف ارتش آلمان درآمد و به این ترتیب سه جنگ اصطلاحا «محدود» بیسمارک به پایان رسید و آلمان به صورت کشوری واحد در آمد و پادشاه پروس (برلن) قیصر همه آلمان عنوان گرفت.

با تامین وحدت آلمان که به همت و طبق نقشه بیسمارک عملی شد، این کشور به صورت قدرت اول اروپا (جهان آن روز) در آمد که نتیجه اش، اندکی بعد آغاز «دوران صلح مسلح» در اروپا و اتحادیه بندی و جنگ جهانی اول بود.

زیاده خواهی های فاتحان جنگ جهانی اول عامل جنگ جهانی دوم بود که واشنگتن و مسکو را دو ابر قدرت جهان کرد. ضعف مدیریت و کوتاه آمدنهای مسکو بعدا آمریکا را تنها ابرقدرت کرد و از سال۲۰۰۱ زیاده خواهی محافظه کاران نو و چند اشتباه دولت جورج دبلیو بوش ازجمله تصرف عراق، توسعه ناتو به قلمرو شوروی سابق و «لولو» کردن «بن لادن» برای رسیدن به هدف های سیاسی و گسترش سلطه است. به نوشته پراودای آنلاین (ژانویه ۲۰۰۸)، بی نظیر بوتو در آخرین روزهای پیش از قتل خود گفته بود که بن لادن مرده است و این گفتار بوتو با صدای خود او در سایتی در اینترنت قرار دارد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

تکفارس

۱۹۸۶م:انفجار «چالنجر» ـ شاتل فضایی آمریکا با هفت سرنشین از جمله یک بانوی آموگار هنگام بلندشدن از زمین و مرگ همه سرنشینان آن که مستقیما از شبکه های تلویزیونی پخش شد ۲۸ ژانویه سال ۱۹۸۶در آسمان پایگاه کیپ کاناورال در جنوب فلوریدا روی داد. انفجار چند ثانیه پس از جدا شدن موشک حامل شاتل از سکوی پرتاب و به سبب انحراف موشک از مسیر تعیین شده رخ داد. دوربین های شبکه های تلویزیونی هنوز لحظه پرتاب را دنبال می کردند که موشک از مسیر تعیین شده اش منحرف شد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

۲۰۰۴م:از مقاله ۲۶ ژانویه ۲۰۰۴ ژنرال پاول وزیر امور خارجه وقت دولت امریکا در «ایزوستیا» چاپ مسکو چنین بر می آید که در آن زمان ماه عسل روابط آمریکا و روسیه فدراتیو به روزهای آخر خود نزدیک شده بود. پاول که از روسیه و گرجستان دیدن کرده و هفت ساعت در کرملین با ولادیمیر پوتین مرد نیرومند روسیه به مذاکره نشسته بود در مقاله خود همان ایرادهایی را نسبت به روسیه مطرح ساخته بود که آمریکا معمولا به دولتهای معارض وارد می کند ازجمله عدم دسترسی برخی احزاب مشخص (هوادار سیاست غرب) به رسانه ها در جریان انتخابات روسیه، بازداشت و مصادره اموال میخائیل خودورکوفسکی (میلیاردر یکشبه!)، مسائل مربوط به حقوق بشر (حقوقی که عملا سرخپوستان آمریکایی را در رزرویشن ها شامل نمی شود!)، محدود شدن مجدد آزادی ها (درحالی که استراق سمع و شنود ارتباطات مخابراتی مردم در آمریکا ادامه دارد و لیست های …) و حتی بعضی جنبه های نظامی روسیه در چچن. پاول نوشته بود که تحولات نمایانی که در ماههای اخیر درسیاستهای روسیه و روابط خارجی این کشور به وجود آمده است ما (آمریکا) را مجبور به «مکث» کرده است؛ از جمله تلاش تازه روسیه به محدود کردن کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در روابط خود با سایر ممالک.

پس از روی کار آمدن دولت جورج دبلیو بوش در آمریکا، این نخستین انتقاد آشگار، و ایستادگی علنی این دولت در برابر روسیه تلقی شده بود.

پاول در پایان دیدار پنج روزه اش از روسیه و گرجستان به رادیو غیر دولتی مسکو نیز گفت که روسها نباید از استقرار نظامیان آمریکایی در برخی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع (شوروی سابق جانشین امپراتوری روسیه)! احساس ترس و نگرانی کنند. این نیروها تهدیدی برای روسیه نخواهند بود!.

آمریکا که روزگاری تنها از درون ماهواره های خود می توانست خاک شوروی را مشاهده کند از سال ۲۰۰۲ در ازبکستان و قزقیزستان واحد نظامی مستقر کرده و شماری از نظامیان خود را به گرجستان برای انجام ماموریت آموزشی دارند فرستاده است و …. بعدا به خواست روسیه از ازبکستان، به حضور نظامی آمریکا در آن کشور واقع در منطقه "فرارود" پایان داده شد.

۲۰۰۴م:دولت صربستان اعلام کرده بود که ۲۵ ژانویه ۲۰۰۴ دست به تخریب ۱۲۰۰ موشک انداز ضدهوایی خود زده است که از روی شانه سرباز عمل می کنند.

گفته شده است که تخریب این نوع سلاح بر اثر فشار آمریکا آغاز شده بود. در جریان جنگ کوزوو، یک هواپیمای نامرئی آمریکا بر اثر اصابت یکی از این موشکها سرنگون شده بود. در عراق نیز از همین موشکها بر ضد هلی کوپتر های آمریکایی استفاده می شود. به این ترتیب، ظاهرا علاوه بر سلاحهای اتمی و شیمیایی، موشک ضد هوایی پرتاب از روی شانه هم برای برخی از ملل در عداد جنگ افزارهای ممنوعه قرار گرفته است؛ تا سلاح بعدی که باید ممنوع شود، کدام باشد؟.

۲۰۰۶م:در بحبوحه مسئله اتمی ایران، ۲۷ ژانویه ۲۰۰۶ سنای آمریکا به اتفاق آراء قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن ضمن محکوم کردن فعالیت های اتمی ایران، از ارسال قضیه به شورای امنیت جانبداری شده بود. در این قطعنامه آمده بود که ایران در تعلیق پژوهش های اتمی خود صداقت کامل نشان نداده است. در قطعنامه از چین و روسیه خواسته شده بود که دست از حمایت ایران بردارند.

در این راستا، مک کین سناتور جمهوریخواهگفته بود که باید تهدید نظامی ما نسبت به ایران ادامه داشته باشد، ولی حمله نظامی باید آخرین گزینه ما باشد. مک کین در جریان بمباران شمال ویتنام خلبان جنگنده بود که به اسارت در آمد و مدتی در زندان هانوی بود. در سال ۲۰۰۸ کنوانسیون حزب جمهوریخواه آمریکا او را نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری کرد ولی در رای گیری نوامبر این سال "از اوباما نامزد حزب دمکرات" شکست خورد.

takfars.ir

همزمان با تصویب قطعنامه در سنا، کاخ ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایران به غرب و واسطه ها پاسخ قاطع نداده است. ایران با مهارت تمام ما را بازی می دهد و وقت گذرانی و امروز و فردا می کند. آنچه که برای ما روشن است این است که دولت ایران مصرا خواهان داشتن سلاح اتمی است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

۲۰۰۸م:«جو بایدن» سناتور ایالت دلیور که انتخابات نوامبر ۲۰۰۸ اورا معاون رئیس جمهوری آمریکا کرده است با معاونان روسای جمهور قبلی فرق دارد. او می خواهد در امور ریاست جمهوری و در ملاقاتها و جلسات رئیس جمهور حضور داشته باشد؛ حتی به صورت ایستاده و به حالت خبردار، دست روی دست و یا دست به سینه!. او خودرا (امین حضور) خوانده و با "خودتفسیری" سمت معاونت گفته است که باید شریک «آقای پرزیدنت» باشد (بمانند نایب امپراتور در دوران امپراتوری روم). معاون رئیس جمهوری آمریکا در عین حال رئیس سنای این کشور است (نقصی بزرگ در تفکیک قوای حکومتی)، ولی «جو؛ مخفف جوزف» که تجربه طولانی در سنا دارد ترجیح می دهد که اداره جلسات را به دیگران بسپارد و در جریان امور کاخ سفید باشد. «جو» از سابق هم شهرت داشت که نخود هر آش است و هر جا که فرصت بیابد وارد موضوع می شود (ولو اینکه مربوط به او نباشد) و تا بخواهید حرف می زند. این سناتور کاتولیک همچنین می کوشد که دایناستی (دودمان) تشکیل دهد و پسرش بر کرسی او در سنای آمریکا بنشیند (روشی که در هر کشوری دارد روال می شود و ادامه آن، دمکراسی را به نظام توارثی بازمی گرداند).

دو عکسی که در زیر آمده است «امین حضور» بودن «جو» را ثابت میکند واژه «امین حضور» در قرون پیش از آغاز سده بیستم در خاور نزدیک و بویژه در عثمانی و پرشیا (ایران) و در قرون ۱۷ و ۱۸ در کاخ امپراتوران مغولی هند بکار می رفت و به معتمد سلطان که همیشه درکنار او بود اطلاق می شد:

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

۲۰۰۸م:سناتور نیویورک بودن و برکرسی رابرت کندی نشستن یک بانوی اول و حقوقدان ـ حقوقدانی که از اعضای هیات قضایی بررسی قضیه واترگیت و بزیرکشیدن ریچارد نیکسون پرزور و پررو بود، برای اطفاء حس جاه طلبی، مقامدوستی و باقی بودن بر مصدر کافی نبود که بانو هیلری کلینتون به مصداق فرضیه «توماس هابز»؛ حرص سروری زدن به هر قیمت، اشتیاق وزیر امورخارجه شدن به دل راه داد. وزیر امورخارجه آمریکا شدن یعنی آماده بودن به پاگذاردن بر بسیاری اصول و مشاهده مرگ افغانها، پاکستانی ها و … و دفاع از ادامه آن و …. بنابراین، وزیر امورخارجه شدن بانو «هیلری کلینتون» قاعدتا نباید تا این حد باعث شادی و در پوست خود نگنجیدن او باشد که در عکس مقابل دیده می شود. نه تنها او بلکه شوهرش هم از این انتصاب شاد و خرسند بنظر می رسد (زیرا کمکی است به او برای دریافت هرچه بیشتر اعانه از سایر کشورها برای بنیاد خیریه اش). بانو هیلری در انتخابات مقدماتی سال ۲۰۰۸ برغم نظر نامساعد شبکه های تلویزیونی با او، هواداری بیست میلیون آمریکایی دمکرات را به دست آورد که رقم درشتی است. با این میزان حمایت، نباید وزیر کابینه می شد که نه تنها هرآن امکان برکنارشدن دارد بلکه در معرض انتقاد لاینقطع رسانه ها و نفرین ملل دیگر قرارداشتن و قبول انواع مسئولیت و نیز خطر جلب دشمنی افراد و ملل. در این سمت باید دروغ بگوید، کلک بزند، توطئه بکند و …. کدام وزیر امورخارجه آمریکا بعدا رئیس جمهور شده است که او بشود؟. این وزارت مقامی حداکثر ۴ ساله است. دنیای دهه دوم قرن ۲۱ با دنیای دهه ۱۹۹۰ از زمین تا آسمان فرق دارد. کشورهای دیگر دارند جای آمریکا را در اقتصاد، صنعت، تکنولوژی، سیاست، توان نظامی و … می گیرند و دشمن تراشی هم نمیکنند. تجربه دهه جاری نشان داده است مردمی که حاضر می شوند خودرا منفجر کنند تا آمریکا تضعیف شود از بمب اتمی و موشک هوشمند نمی هراسند. لذا، در این شرایط ترقی معکوس کردن و وزیر امورخارجه شدن، این همه شادی و خوشحالی ندارد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

۲۰۰۹م:بیست و پنجم ژانویه ۲۰۰۹ نخستین یکشنبه پس از استقرار «باراک اوباما» در کاخ سفید واشنگتن بود و به رسم روسای چمهوری پیشین؛ با خانواده، معاون خود و بانویش و همکاران نزدیک ازجمله هیلری کلینتون و شوهرش در کلیسای ملی (Washington National Cathedral) که یک عبادتگاه بسیار بزرگ ایپیسکوپال (پروتستان) است شرکت کرده بود. سران آمریکا یکشنبه ها در کلیسا حضور یافته و در مراسم دعا شرکت کرده اند. عکس بالا از نیکمت (pew) ردیف اول برداشته شده و اوباما و بانو، بایدن و بانو، هیلری و شوهر را نشان می دهد که این چنین دست به دعا برداشته اند ـ دعا به درگاه خدا، همان خدایی که افغانها، عراقی ها، فلسطینی ها، کوبایی ها و … را آفریده است. این انسانها به دنیا آمده اند تا خوب زندگی کنند و به مرگ طبیعی از این دنیا بروند. آیا با دعاخوانی در کلیسا، گناه قتل و زجر مخلوق که محصول محاصره اقتصادی و اشغال نظامی و … است بخشوده می شود؟. اگر مقامهای دولتی راست می گویند و نیّت نیک دارند باید گفتار، کردار و پندارشان در طول نشستن بر صندلی ریاست همان باشد که بر نیکمت کلیساست.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

۲۰۰۹م:«باراک اوباما» تنها رئیس جمهوری آمریکا در تاریخ استقلال این مهاجر نشین است که برای آغاز کار در این سمت دو بار سوگند یاد کرد؛ یک بار (بیستم ژانویه ۲۰۰۹) در محل برگزاری مراسم و باردیگر (۲۱ژانویه ۲۰۰۹) در کاخ سفید. چرا؟. برای اینکه بار اول قاضی ارشد دیوان عالی که سوگندنامه را می خواند و رئیس جمهور تازه در حالی که دستش را روی انجیل گذارده بود عبارت به عبارت آن را تکرار می کرد یک عبارت را جاانداخته بود. این قاضی روز بعد به کاخ سفید رفت و مراسم سوگند را در آنجا تجدید کرد. (تصویر سوگند دوگانه در زیر آمده است) گفته شده بود چون متن سوگندنامه در قانون اساسی آمده است حتی اگر یک کلمه آن خوانده و تکرار نشود مراسم تکمیل نشده و جای شک باقی خواهد ماند. برای احراز مقامات دیگر و نیز به تابعیت آمریکا درآمدن، سوگند مشابهی ادا می شود و تخطّی و نقض سوگند جرم است و مجازات سنگین دارد.

تک فارس آی آر

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ بهمن

۱۰۹۹: ۱۰۹۹ : صلیبیون دژ« حصن الاکراد» را در سوریه محاصره کردند.

۱۶۱۳: گالیله نپتون را کشف کرد.

۱۹۳۲: شانگهای چین به تصرف ژاپنی ها در آمد.

۱۹۴۵: خبرگزاری ها گزارش دادند که روز گذشته ( ۲۷ ژانویه ) نیروهای شوروی در لهستان اردوگاه آشویتس را از چنگ نیروهای آلمان خارج ساخته و پنج هزار زندانی آن را که عمدتا یهودیان بودند و از گرسنگی شدید رنج می بردند آزاد کردند.

۱۹۴۶: یک روز پس ازآغاز دور جدید نخست وزیری قوام السلطنه ، شورای امنیت سازمان ملل رسیدگی به شکایت ایران از شوروی را شروع کرد که ایران خواستار خروج فوری نیروهای شوروی شده بود.

۱۹۶۲: دکتر شاپور بختیار و دوتن دیگر از مخالفان دولت وقت در تهران دستگیر و زندانی شدند.

۱۹۷۴: درپی اعتراض به این که ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بر خلاف قانون تاسیس این سازمان، در داخل آمریکا اقدام کرده است جرالد فورد رئیس جمهوری آمریکا دستور رسیدگی داد. حوزه فعالیت «سیا» کشورهای خارجی و خارجیان مقیم آمریکا است ، نه اتباع آمریکایی که تحقیق اطلاعاتی در باره آنان از وظایف اف بی آی است .«سیا» متهم شده بود که در طول جنگ ویتنام در باره معترضین امریکایی این جنگ دست به تحقیق زده بود.

۱۹۷۸: با قتل «چامورو» ناشر روزنامه لاپرنسا در نیکاراگوئه انقلاب این کشور وارد مرحله شدید خود شد که نتیجه اش فرار سآموزا و تغییر نظام حکومتی این کشوربود. این روزنامه نگار که بعدا زنش بریاست جمهوری نیکاراگوئه انتخاب شد بر ضد سآموزا و خانواده اش می نوشت. چامورو «سآموزا» را به دیکتاتوری و بستگانش را به فساد اداری ـ اقتصادی متهم کرده بود. سآموزا بعدا رسما به ترتیب دادن قتل چامورو متهم شد و در تبعید به قتل رسید.

TakFars

اینستاگرام حساب های آدم هایی را که فحش می دهند حذف میکند
  1. متن کامل سرود انقلابی بهمن خونین جاویدان ۵۷
  2. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ شهریور
  3. سرود انقلابی بهمن ۵۷ با نام شهیدان خدایی
  4. قیمت و عکس جدیدترین مدل های طلا و جواهرات عروس دی
  5. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۲ خرداد
  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم شهریور

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات