فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۷ آبان

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۷ آبان

۵۳۹پیش از میلاد:ببیست و نهم اکتبر روز جهانی کوروش (سایرس دی) نام گذاری شده است که از دیرباز پارسیان ، یهودیان، دوستداران حقوق بشر و هواداران اداره جهان به صورت ملل مشترک المنافع آن را گرامی داشته و رعایت می کنند.

این روز به مناسبت تکمیل تصرف امپراتوری بابل به دست ارتش ایران (۲۹ اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد) و پایان دوران ستمگری در دنیای باستان برقرار شده است . ۲۵۴۸ سال پیش در همین ماه اعلامیه تاریخی کوروش بزرگ در زمینه حقوق افراد و ملل انتشار یافت که نخستین سنگ بنای یک دولت مشترک المنافع جهانی و هر سازمان بین المللی بشمار می آید. حقوق انسان از دیدگاه کوروش همان زمان مکتوب شده است که موجود است و استوانه کوروش نامیده می شود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۷ آبان

۱۲۹۷ش:«قحط الرجال» واژه ای بود که به نوشته مطبوعات تهرات، در چنین روزهایی در سال ۱۲۹۷ خورشیدی (اواخر اکتبر ۱۹۱۸ میلادی) ورد زبان تهرانی ها شده بود. این واژه از اواخر مهرماه پس از آن که وثوق الدوله رئیس الوزراء وقت یک بلژیکی را برای حل مسئله نان پایتخت ایران! به ریاست اداره نان منصوب کرده بود رایج شده بود. یکی از روزنامه ها پس از این انتصاب نوشته بود: قحط الرجال در ایران، جل الخالق!. این روزنامه به این وسیله خواسته بود غیر مستقیم بپرسدکه مگر در ایران کمبود مدیر است که یک بلژیکی را مدیر اداره نان که یک موضوع بسیار محلی است کرده اند. اتفاقا این بلژیکی بدون داشتن آگاهی از سابقه مسئله نان توانست آن را حل کند که رئیس الوزراء قبلی موفق نشده بود و بر سر«نان» پست خود را از دست داده بود.

۱۳۰۰ش:در دومین هفته ماه آبان سال ۱۳۰۰ خورشیدی (اکتبر ۱۹۲۱) حسین آقا میر پنج (سرلشکر حسین خزاعی) فرمانده نیروهای قزاق اعزامی از تهران به مشهد، یک ماه پس از مرگ کلنل محمد تقی خان پسیان هواداران قیام او را در خراسان شدیدا سرکوب کرد. گروهی اعدام و دهها تن دیگر از آنان نیز زندانی شدند. حسین آقا میرپنج بقیه هواداران قیام کلنل را تهدید کرده بود که اگر از ادامه انقلاب دست بر ندارند و سلاحهای خود را تحویل ندهند بی رحمانه قلع و قمع خواهند شد.

تکفارس آی آر

کلنل محمد تقی خان که از مداخلات بیگانگان در امور وطن و خیانت و یا سکوت رجال وقت به ستوه آمده بود در خراسان دست به یک قیام ملی زده بود و موفقیت هایی هم به دست آورده بود که قربانی توطئه شد.

وی قبل از این قیام، با ژاندارمهای خود نیروهای به مراتب بیشتر و مجهزتر روس را از همدان مجبور به عقب نشینی کرده و شهر را آزاد ساخته بود. کلنل از مداخله قدرت های اروپایی در امور وطن، سخت خشمگین بود و بسیاری از رجال وقت را خودخواه و خائن می دانست – خیانت دانسته (عمدی) و یا ندانسته.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۷ آبان

۱۹۲۵م:۲۹اکتبر سال ۱۹۲۵ (هفتم آبان ۱۳۰۴ خورشیدی) واعظ قزوینی ــ روحانی چپگرا و ضد سرمایه داری را که ناشر روزنامه «نصیحت» بود در ساختمان مجلس در بهارستان کشتند و هنوز به درستی انگیزه قتل روشن نشده است وطراحان آن شناخته نشده اند، چرا؟. وی مقالات تندی بر ضد فساد مالی، اجحاف و احتکار و نبود مروت و انصاف در ثروتمندان و آزمندی آنان منتشر می کرد.

در همین روز در سال بعد (۱۳۰۵) سید حسن مدرس نماینده مجلس در تهران مورد سوء قصد قرار گرفت، مجروح و در مریضخانه دولتی (بیمارستان سینا) تحت عمل جراحی قرار گرفت و نجات یافت.

www.takfars.ir

۱۳۲۰ش:از هفتم آبان ۱۳۲۰ (۲۹ اکتبر۱۹۴۱)، دوماه پس از اشغال نظامی ایران کار برکناری، بازنشستگی و انتقال مقامات نظامی و غیر نظامی ایران طبق فهرست متفقین آغاز شد. دراین تصفیه دامنه دار بسیاری از افسران ارتش نیز به کارهای غیرنظامی گمارده شدند.

مروری بر فهرست مقامات تصفیه شده و سوابق آنان نشان می دهد که عمدتا از میان میهندوستان و مخالفان سلطه اجنبی انتخاب شده بودند. در میان آنان گروهی هم که قبل از اشغال نظامی ایران،تمایل به ناسیونال سوسیالیسم آلمان از خود نشان داده بودند دیده می شدند.

همزمان با آغاز کار تصفیه مقامات، کمبود مواد غذایی و کالای مصرفی چهره خود را در ایران آشگار می کرد. کار جیره بندی در شهرهای بزرگ ایران و همزمان با آن سوء استفاده از این وضعیت، احتکار و توزیع مواد غدایی آلوده و کالای نامرغوب آغاز شده بود. مقامات اشغالگر (متفقین) این وضعیت را به حساب آزمندی و فرصت طلبی و طبیعت بد برخی از اتباع ایران می گذاردند و با این بهانه که نمی توان با اعمال زور ماهیت افراد را تغییر داد از خود سلب مسئولیت می کردند. برخی از این مقامات خارجی بعدا در خاطرات مکتوب خود و یا در مصاحبه ها (تاریخ شفاهی که در کتابخانه ها محفوظ است) از این خصلت معدودی از ساکنان ایران ابراز تعجب کرده بودند که در «روزهای سخت» دست به سوء استفاده زده بودند!. این باورها، توفیر زیاد با ابراز نظر «جان ملکم» انگلیسی که در دهه اول قرن ۱۹ به ایران آمده بود و خاطرات مورگان شوستر آمریکایی ندارد. برای اصلاح این خصلت ناروا، راه آموزش و تمرین اخلاقیات و معنویات توصیه شده است.

۱۹۴۴م:نخستین راهپیمایی اعضای حزب توده در خیابانهای تهران وسیعا در مطبوعات امریکا و انگلستان منعکس شد. این راهپیمایی ۲۷ اکتبر ۱۹۴۴ (پنجم ابان ۱۲۲۳) برگزار شده بود که اخبارمربوط به آن دو روز بعد در امریکا و انگلستان انعکاس یافته بود.

همین خود نمایی باعث دقیق شدن آن دو دولت و سرانجام، تغییر استراتژی آنها در قبال ایران شد. اما در آن روز آن دو دولت به دلیل نیاز به شوروی که نیروی اصلی نبرد با آلمان را در دست داشت و ترس ازخشونت استالین، عکس العمل آشگار از خود نشان ندادند؛ لکن تا دهها سال بعد همین نگرانی آنها مخصوصا آمریکا محور سیاستهایشان در قبال ایران بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۷ آبان

۱۹۴۴م:از اواسط اکتبرسال ۱۹۴۴ بیش از همیشه نغمه دادن امتیاز نفت شمال به شوروی به بهانه ایجاد موازنه میان این دولت و انگلستان به گوش می رسید که دکتر مصدق در نطق هفتم آبان خود در مجلس مخالفتش را با دادن هر گونه امتیاز مخصوصا امتیازهایی از آن دست به بیگانه ابراز داشت.

دکتر مصدق که نماینده تهران در مجلس شورای ملی بود صریحا گفته بود: دادن هر امتیاز به بیگانه مشکلات کشور مخصوصا در زمینه حاکمیت ملی را در سالهای بعد از آن چندین برابر خواهد کرد و نسل آتی آن را یک خیانت نسل حاضر به وطن تلقی خواهد کرد. وی اضافه کرده بود: مقامات امروز حق ندارند برای نسل آتی دشواری و مسئله به ارث بگذارند.

همین مخالفت سر آغاز مبارزه ای طولانی برای ملی شدن نفت ایران شد که از آغاز کار در انحصار انگلیسی ها قرار گرفته بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۷ آبان

تک فارس

۱۹۵۴م:۲۹ اکتبر سال ۱۹۵۴ (هفتم آبان ۱۳۳۳) شاه قرارداد نقت با کنسرسیوم را امضاء کرد. این قرارداد روز پیش از آن در مجلس سنا تصویب شده بود!. سنای وقت با کمترین مخالفت آن را به تصویب رسانده بود. نفت ایران که پیش از ملی شدن در انحصار انگلستان بود این بار در اختیار کنسرسیومی از شرکتهای بزرگ نفتی غرب از جمله امریکا و انگلستان قرار گرفت. این شرکتها با هم بستگی تنگاتنگ و مشارکت دارند.

۱۸۹۲م:بانو " فانی برایس " کمدین فیلمهای سینمایی و برنامه های فکاهی تلویزیون آمریکا ۲۹ اکتبر ۱۸۹۲ به دنیا آمد و ۵۹ سال عمر کرد. وی درکار خود به قدری مهارت داشت که ترانه کمدی می خواند و شعر و گاهی آهنگ آنها را هم خودش می نوشت. فانی در عین حال یک طنز نگار با استعداد بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۷ آبان

۱۹۱۱م:۲۹ اکتبر (روزی چون امروز) سالروز درگذشت «جوزف پولیتزر» روزنامه نگار معروف است که به منظور ارتقاء ادبیات، روزنامه نگاری و موسیقی از طریق انتخاب سالانه بهترین ها و دادن جایزه، بنیادی را تاسیس کرده است. پولیتزر در ۶۴ سالگی بسال ۱۹۱۱ فوت شد. مهمتر از ایجاد بنیاد پولیتزر، وی مبتکر «مردمی نویسی» در نشریات است که تا آن زمان عمدتا به گزارش فعالیت های دولت می پرداختند. «تاریخ ژورنالیسم» ایجاد رقابت میان روزنامه ها در کسب اخبار اختصاصی را هم به نام پولیتزر ثبت کرده است. یک استاد هاروارد در اکتبر ۱۹۹۹ و به مناسبت هشتاد و هشتمین سالگرد درگذشت پولیتزر گفت: "اصرار پولیتزر در مقالاتش به آموزشی نویسی (ارتقاء معلومات مخاطبان)، اخبار و مطالب شهری، تلاش برای یافتن اخبار و مطالب اختصاصی و روزنامه نگاری اینوستیگیتیو (تجسس خبرنگار بمانند کارآگاه پلیس) چهره رسانه ها را در جهان تغییر داده و به پیشبرد تمدن و رعایت حقوق مدنی کمک بسیار کرده است.". پولیتزر که ناشر چند نشریه بود برای پیشبرد حرفه روزنامه نگاری به تاسیس مدرسه روزنامه نگاری در دانشگاه کلمبیا کمک کرد. پدر پولیتزر از یهودیان مجارستان، مادرش کاتولیک و زنش یک پروتستان بود و به همین لحاظ خود را عنصری بی طرف می پنداشت. خانواده پولیتزر هنگامی که او جوانی بیش نبود به آمریکا مهاجرت کرده بود و او که بر زبانهای آلمانی و فرانسه مسلط بود کار روزنامه نگاری را از ترجمه مقالات نشریات اروپایی برای چاپ در روزنامه های آمریکا آغاز کرده بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۷ آبان

۲۰۰۵م:۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ (هفتم آبان ماه ۱۳۸۴) در مراسمی رسمی که در تهران برپا شده بود ژنرال قالیباف که به تازگی شهردار تهران شده بود حکم سردبیری روزنامه همشهری متعلق به آن سازمان را به محمدرضا زائری (حجت الاسلام) داد. این نخستین بار بود که همشهری (و در آن سازمان ۱۳ ساله) دارای سردبیر روحانی (معمم) می شد. عمر سردبیری زائری کوتاه بود و حسین انتظامی مدیر وقت این روزنامه (نماینده انتخابی مدیران نشریات ایران در هیات نظارت بر مطبوعات) عملا خود کار سردبیری را برعهده گرفت.

«همشهری» که اجازه انتشار مطالب سیاسی و ورود به عالم سیاست را ندارد و طبق مجوز اولیه محل توزیع آن محدوده جغرافیافی تهران بود اواخر آذرماه ۱۳۷۱ با تلاش غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران (رئیس حزب کارگزاران سازندگی) و با استخدام چند روزنامه نگار قدیمی و صرفا به منظور انتشار مطالب شهری (اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی) مربوط به تهران تاسیس شد و جز سه ماه اول کار، سردبیری کل آن با مهندس محمد عطریانفر بود که همشهری امروز را باید نتیجه زحمات و ابتکارهای او دانست.

پس از عطریانفر، مهندس علیرضا شیخ عطار (بعدا معاون و سپس قائمقام وزارت امور خارجه و اینک سفیر ایران در آلمان) سردبیر کل همشهری شد که تقریبا همان سیاست و روش عطریانفر را دنبال کرد و از استعلام نظر مخاطبان درباره محتوای همشهری غافل نمی ماند. وی کوشش بسیار برای جلب نویسندگان خوب و حفظ بی طرفی و غیر سیاسی بودن همشهری بعمل آورد.

در مراسم هفتم آبان۱۳۸۴ سخن از انتشار همشهری در سطح ایران و جهان به میان آمد که به نظر می رسید به دور از وظایف یک روزنامه اختصاصی شهرداری تهران باشد.

روزنامه همشهری یک روزنامه دولتی است ولی برخلاف عرف یک روزنامه دولتی، هم اعلان تجاری چاپ می کند و هم تکفروشی دارد و با این عمل خود وارد رقابت با روزنامه های غیر دولتی شده که عملا به کار پیشرفت آنها آسیب می رسد. معنای تکفروشی و یا به قول فرنگی ها «سینگل کاپی سیل»، عرضه روزنامه در کیوسک ها و یا جعبه ها جهت فروش است. روزنامه دولتی قاعدتا نباید رقیب روزنامه های حرفه ای شود و به کسب اعلان و نیز تکفروشی بپردازد. اعلان تجاری ممکن یک روز ایجاد دردسر کند. برای مثال اگر یک اعلان مطابق آن چه بیان داشته نباشد، می توان روزنامه ای را هم که به چاپ آن مبادرت کرده به عنوان شریک جرم تعقیب قضایی کرد و ….

T A K F A R S

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۷ آبان

۲۴۲۰۰۴م: اکتبر ۲۰۰۴ مردی مسلح وارد دفتر روزنامه « اکسپرس » در پایتخت جمهوری بنگلادش شد و دستیار سردبیر اجرایی آن را با گلوله کشت و فرار کرد. انگیزه این قتل هنوز روشن نشده و نام مقتول « آپالو » اعلام شده است. با قتل دستیار سردبیر اکسپرس ،از ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۰۴ هفت روزنامه نگار بنگلادشی به این صورت مقتول شده اند. دو ماه پیش از واقعه روزنامه اکسپرس، «چاراوارتی» یکی از دبیران روزنامه « دورجوی بنگلا » توسط یک ناشناس کشته شده بود و قبل از وی هم همایون کبیر بالو، کمال حسین، مانیک چاندرا و دو تن دیگر مورد حمله قرار گرفته و جان باخته بودند. «اینترنشنال واچ داگ» و انجمن های جهانی دفاع از روزنامه نگاران ضمن اعلام بنگلادش به عنوان کشوری نا امن برای روزنامه نگاری به دلیل آسیب پذیری روزنامه نگاران، تاکید کرده اند که قضیه را تا پایان دنبال خواهند کرد.

۱۹۲۳م:۲۹اکتبر سال ۱۹۲۳ پارلمان ترکیه که «مجلس کبیر» عنوان داشت رای به جمهوری شدن این کشور داد و به اتفاق آراء مصطفی کمال پاشا (اتاترک) را به ریاست جمهوری برگزید.

جمهوری ترکیه جای امپراتوری عثمانی را گرفت که زمانی یک قلمرو پهناور شامل اروپای جنوب شرقی و سرزمین های عربی خاورمیانه و شمال آفریقا بود. عثمانی در جنگ جهانی اول شکست خورده و در ۲۹ اکتبر ۱۹۱۸ (دو هفته پیش از پایان جنگ جهانی اول) با فاتحان جنگ قرارداد ترک مخاصمه امضا کرده بود و اگر بپاخیزی مسلحانه «مصطفی کمال» نبود باقیمانده آن نیز تجزیه شده و بخش غربی آن به دست یونان افتاده بود. محمد ششم آخرین سلطان عثمانی در یکم نوامبر ۱۹۲۲ و قبل از جمهوری شدن، با یک ناو نظامی انگلیسی به صورت فرار از وطن خارج شده و به مالت (مستعمره وقت لندن) رفته بود. «مورخان» معارضات عثمانی با قدرتهای اروپایی را که در قرن نوزدهم شدت بیشتری یافته بود «مسئله شرق» عنوان داده اند که بخش بزرگی از تاریخ عمومی (جهان) را تشکیل می دهد.

عثمانی ها در سال۱۴۵۳ پس از تصرف قسطنطنیه (استانبول) بر جای دولت بیزانتین (روم شرقی) نشسته بودند.

مجلس کبیر ترکیه در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳همچنین پایتخت را از استانبول (حاشیه اروپا) به آنقوره (آنکارا) در آناتولی (آسیای صغیر) انتقال و ترکی را زبان رسمی همه کشور قرارداد. بیش از سی درصد واژه های زبان رسمی ترکیه ریشه فارسی دارند. چند سال بعد و از یکم نوامبر ۱۹۲۸ الفبای ترکیه نیز لاتین و کلمات برحسب تلفظ آنها نوشته شد. ۱۳اکتبر ۱۹۲۳ تصمیم به پایتخت شدن شهر آنکارا واقع در آناتولی ۱۳ اکتبر ۱۹۲۳ گرفته شده بود که این تصمیم ۱۶ روز بعد به تصویب مجلس رسید. به این ترتیب شهر استانبول (قسطنطنیه) پس از ۱۶ قرن، مقام خود به عنوان پایتخت و صحنه قدرت را ازدست داد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۷ آبان

۱۹۵۶م:۲۹اکتبرسال ۱۹۵۶، اسراییل با استفاده از وضعیت بحرانی که ملی کردن آبراه سوئز در مناسبات مصر با انگلستان و فرانسه به وجود آورده بود حمله نظامی خود را به مصر با فرود اوردن چترباز در شرم الشیخ (جنوب صحرای سینا) و سپس تصرف «غزه» آغاز کرد و انگلستان و فرانسه هم به آن پیوستند و هواپیماهای نظامی انگلستان مستقر در پایگاه این کشور در قبرس به مصر حمله بردند. شوروی درگیر در مسئله مجارستان بود.

شورای امنیت در صدد اعلام اتش بس برآمد که با وتوی انگلستان و فرانسه رو به رو شد و داگ هامرشولد دبیر کل وقت سازمان ملل (از کشور سوئد) که با دبیرکلهای بعدی این سازمان تفاوت داشت که از دیپلماتهای کشورهای کوچک و مستعمره سابق هستند وقتی که چنین دید مجمع عمومی را به تشکیل جلسه فراخواند و این مجمع با کمترین مخالفت رای به ترک مخاصمه داد که تصمیمات مجمع عمومی ضمانت اجرایی ندارند.

تا این زمان سوریه و عراق نیز به نیروهای خود آماده باش داده و دست به بسیج نیرو زده بودند. طولی نکشید که موازنه جهانی قدرت کار خود را کرد؛ روزنامه ایزوستیا ارگان دولت شوروی در مقاله شدیدالحنی کشورهایی را که به مصر حمله برده بودند تهدید کرد که ارتش سرخ ساکت نخواهد نشست و مداخله خواهد کرد. متعاقب آن گزارش رسید که شوروی دست به مسلح کردن سوریه زده و در صدد مداخله به حمایت مصر است که دولت امریکا از بیم مداخله شوروی به میانجی گیری دست زد و آتش بس برقرار شد و نیروهای انگلستان و فرانسه و سپس اسراییل تخلیه خاک مصر را آغاز کردند و واحدهای حافظ صلح سازمان ملل در خطوط مرزی مصر و اسراییل مستقر شدند.

تک فارس www.takfars.ir

این جنگ به بسط نفود شوروی در آن منطقه مخصوصا مصر و سوریه کمک بسیار کرد.

قطع سریع جنگ به چند دلیل بود ازجمله وجود دو ابر قدرت در جهان که دربرابر هم قرار می گرفتند و موازنه برقرار بود، وجود یک دبیر کل بی طرف و از یک کشور همیشه مستقل و پیشرفته که تحت تاثیر قرار نمی گرفت. این دو و ضعیت، دیگر وجود ندارد و …. باید دانست که داگ هامر شولد جان خود را برسر بی طرفی، نترس و دلسوز بودنش گذاشت.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۷ آبان

۱۹۷۹م:۲۹ اکتبر سال ۱۹۷۹ به مناسبت پنجاهمین سالگرد سقوط بورس نیویورک که منجر به یک رکود اقتصادی بزرگ ده ساله شده بود، دهها هزارتن در شهر نیویورک علیه آزمندی و پولپرستی شماری کم دست به تظاهرات زدند. سقوط بورس نیویورک در اکتبر ۱۹۲۹ از بیست و چهارم این ماه آغاز و در روزهای ۲۸ و ۲۹ اکتبر به اوج خود رسیده بود که در اکتبر ۱۹۸۷ و اکتبر ۲۰۰۸ عینا تکرار شده است.

تظاهر کنندگان ۲۹ اکتبر ۱۹۷۹ ضمن تظاهرات و دادن شعار، درهای بورس نیویورک را بسته و مانع ورود افراد به آن شده بودند. آنان شعار می دادند که همه مشکلات زیر سر بورس نیویورک و پولپرستان است. در آن روز هشتصد مامور پلیس تلاش می کردند که مانع از تعطیل شدن بورس نیویورک به دست تظاهرکنندگان شوند. تظاهرات سرانجام با دستگیری و بازداشت یکهزار و ۴۵ تن از تظاهرکنندگان پایان یافت. برخی از بازداشت شدگان به پلیس گفته بودند که منظورشان نه تنها اصحاب سرمایه و قماربازان سهام بلکه آنهایی هم بوده است که در صنایع نظامی آمریکا و از جمله تسلیحات اتمی این کشور سرمایه گذاری کرده و برای بردن منفعت هرچه بیشتر، به دخالت در امور دولت دست میزنند و در جریان انتخابات به انواع تبلیغ برای نامزدهای موافق خود اقدام میکنند. رسانه های آمریکا از این قسمت از اظهارات بازداشت شدگان که پلیس برایشان نقل کرده بود استفاده کرده و در نخستین گزارش خود به تظاهرات ضد آزمندی و تقلب های اقتصادی؛ عنوان «تظاهرات ضد اسلحه اتمی» داده بودند! که سریعا مورد انتقاد پیشکسوتان حرفه روزنامه نگاری قرار گرفتند و در گزارشهای بعدی انگیزه تظاهرات و چگونگی آن را اصلاح کردند. پیشکسوتان حرفه ژورنالیسم در انتقاد خود از تحریف تظاهرات ۲۹ اکتبر، به نگرانی های آیزنهاور در دو دهه پیش از آن و درستی این نگرانی ها اشاره کرده و هشدار داده بودند. آیزنهاور که ۲۷ سپتامبر ۱۹۵۵ پس از شنیدن سقوط سهام وال استریت در آن روز، دچار حمله قلبی و بستری شده بود در ژانویه ۱۹۶۱ ـ در آخرین ماه حکومت خود با تاکید گفته بود نگران آینده آمریکا است اگر این چند وضعیت ادامه یابد و به روند خود ادامه دهد: میدیاکراسی (جوّسازی رسانه ها و تغییر وضعیت به خواست خود)، قدرت گیری صنایع نظامی و مداخله آنها درتصمیمگیری های دولت، تداخل دولت و اصحاب سرمایه و سهام دریکدیگر (مقام دولتی شدن دست اندرکاران بورس و سرمایه و بالعکس)، خارج شدن لابی گرهای کنگره از صورت کار روابط عموی کردن و ورود مقامات سابق و نمایندگان پیشین کنگره به جرگه لابی گران و تبدیل «نظر رسانی و روشن سازی که اگر حرفه ای و علمی باشد امری مفید است» به اعمال نفوذ و کارچاق کنی.

مرور زمان نشان داده است وضعیتی که آیزنهاور نگران آن بود ادامه یافته است. برای مثال: در سال ۲۰۰۹ بانکهایی که با کمک مالی دولت بر سر پا مانده اند به پس اندازهای مردم حداکثر دو درصد سود می دهند ولی از صاحبان کردیت کارتها ۱۹ تا ۲۹ درصد بهره می گیرند! و ….

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۷ آبان

۲۰۰۳م:بیست و دومین نشست ادواری «کنگره بین الملل سوسیالیست» ۲۹ اکتبر ۲۰۰۳ با انتقاد از جهان بدون عدالت و نظم پایان یافت. در این کنگره که در شهر سائو پائولو کشور برزیل برگزار شده بود ششصد نماینده از ۱۵۰ حزب سوسیالیست و سوسیال دمکرات شرکت کرده بودند. سخنرانان از فرصتی که نشست برایشان فراهم آورده بود استفاده کردند و زبان به انتقاد از وضعیتی که پش از فروپاشی شوروی بر جهان مستولی شده است گشودند. ماحصل این سخنرانی ها ردّ نظام یک قطبی و شلاق زدن بر «تبلیغ تغییر نظام کشورها به سبک آمریکایی و گسترش کاپیتالیسم افسار گسیخته» بود که فقراء را فقیر تر ساخته است. سخنرانان عموما از اشغال نظامی عراق بدون مجوز سازمان ملل انتقادکردند و خواستار وضعیتی شدند که از تکرار این رویداد جلوگیری کند. این سخنرانان ضمن اشاره به کمک مالی برخی دولتها به عراق و افغانستان گفتند که همین دولتها هنوز به «ایدز زدایی» از جهان و درمان بیماران ایدزی کمک آنچنانی نکرده اند. کمک مالی بدون نظارت دقیق به کشورهایی همچون افغانستان حاصل چندانی ندارد و به گسترش فساد اداری می انجامد. اظهارات بانو «مارگارتا وینبرگ» معاون نخست وزیر سوئد که گفت: تنها کمپانی های بزرگ کشورهای قدرتمند از نظم تازه جهان بهره مند می شوند و جهان امروز شده است جهان بی عدالتی ها، نمونه ای از این سخنرانی ها بود.

این نشست از ۲۶ تا ۲۹ اکتبر سال ۲۰۰۳ جریان داشت و «آنتونیو گوترس» نخست وزیر پیشین پرتغال به ریاست بعدی این کنگره انتخاب شد.

۲۰۰۴م:برخی از رونامه های آمریکا در شماره های ۲۴ اکتبر ۲۰۰۴ خود گزارش مشروح و مفصل اسوشیتدپرس (خبرگزاری متعلق به روزنامه های آمریکا) که خبرنگاران خود در گوشه و کنار جهان را مامور کرده بود جمعه پیش از آن به مساجد بروند و نظر مراجعان را درباره سیاست های آمریکا از آنان بپرسند منتشر ساخته بودند. از این گزارش بسیار مفصل که «نیکو پرایس» نویسنده آن خبرگزاری آن را از مجموع نظرات دریافتی تنظیم کرده بود چنین برمی آمد که مسلمانان جهان از سیاستهای آمریکا در قبال عراق، فلسطین و افغانستان راضی نبوده اند.

تکفارس

«پرایس» در لید گزارش نوشته بود که مسلمانان، صرف نظر از منطقه جغرافیائی محل سکونت خود، در این موضوع واحد شریکند که جهان اسلام و دین آنان از سوی غرب در معرض تهدید است. افراد مورد مصاحبه اشاره کرده بودند که رویدادهای جاری را جنگ صلیبی تازه ای بر ضد جهان اسلام می بینند و در جستجوی یک «صلاح الدین ایوبی» برای دفع آن هستند. بیشتر کسانی که نظرشان خواسته شده بود گفته بودند که رویدادهای جاری عراق و فلسطین و ضدیت های دیگر، عملا یک میلیارد مسلمان جهان را با هم متحد کرده است و دولتهایی را دوست خود می دانند که در توطئه های غرب برضد آنان مشارکت نکرده باشند. این مسلمانان همچنین گفته بودند که بعد از فلسطین، افغانستان و عراق، اینک سودان در برنامه غرب است و ….

۲۰۰۵م:بیست و ششم اکتبر ۲۰۰۵ اعلام شد که رونگ ییرن پدر کاپیتالیسم سرخ در ۸۹ سالگی فوت شده است. وی فرزند یک میلیاردر چینی بود که پس از ایجاد جمهوری توده ای چین در سال ۱۹۴۹ ترجیح داد که در وطن بماند و به صف کمونیستها به پیوندد. در آخرین سال دهه ۱۹۷۰ دنگ شیائو پینگ از او خواست که با حفظ نظام سوسیالیستی چین راهی برای ورود این کشور به بازارهای جهان بیاید و او سیاست اقتصادی نوینی را طرح ریزی کرد که چین با اجرای آن به صورت یک قدرت اقتصادی بزرگ در آمده است. غربی ها طرح "رونگ" را "کاپیتالیسم سرخ" نام نهاده اند. جیانگ زمین رئیس جمهوری سابق چین "رونگ" را معاون ریاست دولت کرده بود که پنج سال در این مقام بود. رونگ در آخرین مصاحبه خود گفته بود از یک چیز لذت می برد و آن این است که چینیان را در رفاه و سعادت کامل و چین را از هر لحاظ در صدر سایر ملل ببیند و چشمداشت دیگری ندارد و همین یک لذت برایش کافی و ابدی خواهد بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۷ آبان

۲۰۰۵م:نیویوزک تایمز در شماره ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵ خود نوشته بود که چین در به در در جستجوی بهترین استادان جهان است تا با کمک آنان دانشگاههای خود را در صدر دانشگاههای جهان قرار دهد و در این راه حاضر است هر بهایی را بپردازد. استادان مورد نظر چین صرفا استادان علوم نیستند بلکه بهترین ها در هر رشته تحصیلی هستند.

تایمز سپس مصاحبه خود با پروفسور «چی چیه یائوChi – Chih Yao» استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه پرینستون آمریکا که دعوت چین را پذیرفته بود بر این خبر خود اضاف کرده بود.

این استاد گفته بود: انگیزه میهنی برای انتقال به چین برای او مهمتر از دستمزد چشمگیری است که دولت چین به او پیشنهاد کرده است.

۱۳۵۷م:این صف نه مربوط است به ایران سال ۱۳۵۷ (سال انقلاب) و نه یک کشور فقیر؛ این صف ۲۷ اکتبر ۲۰۰۵ در ایالت فلوریدای آمریکا که دچار کمبود سوخت شده بود تشکیل شده بود. این عکس را «پت کارتر» خبرنگار عکاس اسوشیتدپرس در شهر «لادردیل» از صف پیادگان منتظر خرید بنزین گرفته بود. این صف در جهت مقابل صف بسیار طولانی اتومبیلها تشکیل شده بود. آنان که در صف ایستاده و ظروف پلاستیکی خود را روی زمین گذارده و یا به دست گرفته کسانی بودند که یا اتومبیلشان میان راه بنزین تمام کرده و مانده و یا برای ماشین چمن زنی و ژنراتور (برق داخلی) منزل نیاز به بنزین داشتند.

این صفوف اهمیت سوخت فسیلی به ویژه بنزین را در دنیای امروز و آینده ثابت می کند و حساس بودن جهان نسبت به کشورهای صاحب نفت را نشان می دهد.

شب پیش از انتشار این عکس در روزنامه های آمریکا، یک مفسر تلویزیونی ضمن تفسیر سود ده میلیارد دلاری سه ماهه کمپانی نفتی «اکزان ـ موبیل» گفته بود که جز روسیه، هیچیک از کشورهای صادر کننده نفت قادر به دفاع نظامی از ذخایر خود که مورد نیاز مبرم جهانیان است نیستند!.

۱۶۱۸: سر والتر رالی شاعر. نویسنده، دریا نورد و سیاستمدار انگلیسی به جرم خیانت به شاه وقت انگلستان در ارگ لندن گردن زده شد. وی در لندن جلساتی به نام «شبهای شعر» دایر کرده بود که به پادشاه خبر داده بودند در این جلسات «رالی» بر ضد او سخن می گوید و توطئه چینی می کند. رالی که نام او بر مرکز ایالت کارولینای شمالی گذارده شده است نخستین انگلیسی بود که قدم به خاک امریکا گداشت و همراهان او در جزیره «رونوک» مستقر شدند که پس از بازگشت او به انگلستان همه انان به طرز اسرار آمیزی ناپدید گردیدند.

takfars.ir

۱۶۸۶: اراضی ویلیام پن Penn در آمریکا شمالی، پنسیلوانیا (ایالت پنسیلوانیای امروز) نام گرفت.

۱۸۶۳: کمیسیون بین المللی صلیب سرخ آغاز بکار کرد.

۱۸۸۸: نخستین خودکار ساچمه ای ساخته شد.

۱۸۹۷: پل ژوزف گوبلز Paul Joseph Goebbels سخنگو و رئیس تبلیغات هیتلر (دولت حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان) به دنیا آمد. (مشروح آخرین روزهای زندگانی او با عکس زن و فرزندانش که باهم خودکشی کردند در مطالب اول ماه مه این سایت آمده است. در روزهای ۱۷ و ۱۸ ژانویه و … هم به او اشاره شده است که می توانید با کلید جستجو در سمت راست بالای این صفحه، همه مطالب مربوط به وی و هر موضوع دیگر را بیابید).

۱۹۱۰: آلفرد آیر Alfred J. Ayer فیلسوف انگلیسی "نیو پازیتیویسم" به دنیا آمد.

۱۹۵۶: منطقه طنجه که قبلا بین المللی اعلام شده بود به مراکش باز گردانده شد.

۲۰۰۳: اعلامیه شهرداری نیویورک رقمی را که قبلا برای تلفات رویداد ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ انهدام برجهای دوقلوی این شهر داده شده بود به میزان ۴۰ تن کاهش داد و با این حساب جمع تلفات ۲ هزار و ۷۵۲ کشته بوده است.

تعطیلی مدارس تهران سه شنبه ۲۸ آذر
  1. انتشار تصاویر جدید از گوشی سامسونگ گلکسی ۹
  2. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها امشب ساعت ۱۰ یکشنبه ۲۴ دی
  3. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم دی
  4. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۴ آبان
  5. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۴ دی
  6. همه چیز درباره Ice Bucket Challenge چالش سطل یخ

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات