فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ فروردین

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ فروردین

۷۶م:«کردار نیک، پندار نیک، و گفتار نیک» را ندا داد و ترویج کرد تا پیروان آموزش های او بویژه ایرانیان با این منش پرورش یابند و بارآیند. زرتشت هیچگاه نگفت که از جانب خدا (اهورامزدا) مامور هدایت بشر شده است. زرتشت خود را یک آموزگار خوبی ها و برحذرداشتن بشر از گراییدن به بدی ها می نامید و می گفت که گریز از بدی ها و پلیدی هاست که در بشر ایجاد احساس شادی و نیکبختی می کند و این احساس تا ابدیت در او باقی می ماند.

تا وفات زرتشت، تقریبا همه ایرانیان که غالبا میترائیست بودند به مکتب او گرویدند و آیین زرتشت در زمان ساسانیان دین رسمی ایران اعلام شد و روحانیون زرتشتی در دستگاه حکومتی دارای منزلت ویژه شدند. آرین ها و ازجمله ایرانیان تنها مردم جهان باستان بودند که بت پرست نبودند.

اوستا – کتاب زرتشت – در عین حال از قدیمی ترین نوشته های جهان و سند تمدن پیشرفته ایرانیان عهد باستان است. قطعات اوستا که در دوران هخامنشیان در کتابخانه های کاخهای سلطنتی نگهداری می شد به دست نظامیان اسکندر مقدونی نابود شدند. از آن پس این مطالب ـ از شعر و نثر در ذهن موبدان، از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد. بلاش یکم شاه اشکانی ایران در نوروز ۷۶ میلادی ازموبدان که به دیدار او رفته بودند با تاکید خواست که تا سال بعد (سال ۷۷ میلادی)، ششم فروردین ـ زادروز زرتشت ـ اوستا باید جمع آوری، تکمیل و به او داده شود زیرا که پیر شده و عمری ازو باقی نمانده و می خواهد که این کار در دوران او انجام شده باشد. بلاش یکم ازسال ۵۱ تا سال ۷۸ میلادی سلطنت کرد. وی قبلا دستور جمع آوری آموزشهای زرتشت را در یک مجموعه داده بود. موبدان تا ششم فروردین سال ۷۷ میلادی آنچه را که جمع آوری کرده بودند به صورت مکتوب به بلاش دادند و گفتند که کار تکمیل مجموعه ادامه خواهد داشت. اوستا نزدیک به دو قرن بعد در دوران اردشیر پاپکان و به همت «تنسر Tansar -Tonsar» روحانی ارشد وقت (موبد موبدان) تکمیل شد شامل۳۴۸ فصل (بیش از میلیون کلمه) در ۲۱ کتاب. در دوران شاپور دوم (ذولاکتاف) چند قطعه گمشده قبلی بر آن اضافه شد و چون به پارسی باستان (زبان اوستایی) بود بعدا بر آن تفسیر و راهنمایی نوشته شد که زند (زند اوستا) نامیده می شود. با هدف تسهیل رجوع به مطالب، خلاصه اوستا تحت عنوان «خرده اوستا» تدوین شده است. شرح این تحولات (تاریخچه اوستا) در کتاب «دین کرد» آورده شده است. زرتشت در عین حال یک شاعر و فیلسوف بزرگ بود.

زادروز زرتشت از دوران ساسانیان یک روز ملّی اعلام شد و بر ایام رسمی نوروز اضافه گردید. ۹ دهه پیش (سال ۱۹۲۲) شورای عالی معارف (شورای عالی فرهنگ) به ریاست دهخدا، زادروز زرتشت را بر تعطیلات مدارس ایران افزود که بعدا دولت هم تعطیلات نوروزی ادارات را از سه روز به هفت روز افزایش داد زیرا که روز هفتم فروردین ماه، از عهد باستان روزی خوش یمن و ویژه امضای قراردادها، رسیدن به توافق ها و سازش و تحکیم همبستگی ها بوده است.

بسیاری از اندیشمندان و شرقشناسان معاصر، آموزشهای اخلاقی زرتشت را راه حل مسائل بشر امروز به دست داده اند زیرا که همه این مسائل به علت زوال و انحطاط اخلاقیات بوجود آمده است. آموزش های زرتشت از قرن هفدهم میلادی مورد توجه خاص و تفسیر مورخان، فلاسفه و جامعه شناسان بویژه اندیشمندان آلمانی بوده است که با افتخار از او یادکرده اند. طبق آمارهای منتشره، توجه به آموزش های زرتشت از نیمه دوم قرن ۲۰ در گوشه و کنار جهان رو به افزایش بوده است.

تکفارس آی آر

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ فروردین

۱۹۲۵م:برپایه مطالب چهار تالیف مهم «فرانسیس گالتونFrancis Galton» پژوهشگر انسانشناسی قرون نوزدهم و بیستم و فرضیه های او، گردهمایی آنتروپولوژیست ها (انسانشناسان)، یوجنیسیست ها (نژاد و تبار شناسانEugenicists) و روانشناسان اروپایی درمارس ۱۹۲۵ بر فرضیه «رجعت به اصل» صحه گذارد.

دکتر گالتون انگلیسی (متولد منطقه بیرمنگام در ۱۶ فوریه ۱۸۲۲ و متوفی در ۱۷ ژانویه ۱۹۱۱) نخستین پژوهشگری بوده است که فرضیه «رگرشن تورد ظ مینRegression Toward the mean» را به دست آورده است.

دکتر گالتون که در پزشکی و شناخت روان و خصلت ها (منش) تحصیل و سپس به اکناف جهان مسافرت و درباره جغرافیای انسانی، جوامع بشری و نیز وضعیت اقلیمی (آب و هوا) وسیعا مطالعه کرده بود، نخست تفاوت اثر انگشت انسان ها را به دست داد که به پدر «انگشت نگاری» معروف شده است. وی سپس روش مطالعه در توارث خصلت ها از جمله به ارث بردن هوش، تعقل و انضباط را تنظیم کرد و قواعد آن را نوشت و تاکید کرد که روانشناسی افراد تا حدی زیاد به ذات و تبارشان ارتباط دارد و این قسمت از یافت های خود را در سال ۱۸۶۹ در کتاب «توارث نبوغHereditary Genius» منتشر ساخت که از همان زمان، گفته می شود که فرزندان نوابغ از نبوغ والدین و نیاکان خود برخوردار می شوند.

انتشار این کتاب و تفسیر فرضیه های گالتون درباره توارث نبوغ، سبب شد که تا دهها سال، در جریان همسرگزینی توجه به وضعیت دماغی و هوش و منش های تباری و نژادی دو طرف مورد توجه خاص قرارگیرد که در دو سه دهه اخیر و به ویژه در تلقیح مصنوعی باردیگر به آن توجه می شود و نطفه نوابغ و افراد باهوش و با استعداد خریدار بیشتری دارد و گرانتر است (حتی از افراد دارای اندام و قیافه زیبا).

www.takfars.ir

گالتون که با چارلز داروین نسبت خانوادگی دارد پس از یک بررسی دقیق، همه جانبه و طولانی پیرامون دانشمندان و اندیشمندان انگلستان، در سال ۱۸۷۴ کتاب «نیچر و نورچرTheir nature & Nurture (طبیعت = ذات، و پرورش)» را منتشر ساخت و در آن ثابت کرد: هنگامی توارث نبوغ و منش می تواند ثمر دهد که فرد از پرورش متناسب و کامل برخورد شود. به عبارت دیگر؛ نبوغ ذاتی نیاز به شکوفا شدن دارد و این شکوفایی جز از طریق پرورش و آموزش (پرورش مقدم بر آموزش است) تقریبا میسر نخواهد بود و اگر پرورش، نادرست باشد، فردی که از تبار خوبان است، نبوغ خود را در راههای ناصواب بکار خود برد و «نابغه انجام کار بد» خواهد شد.

فرانسیس گالتون به تحقیقات خود ادامه داد و در سال ۱۸۸۳ کتاب «Inquiries into Human Faculty & its Developmentتفحص در زمینه دانش انسان و چگونگی تکامل آن» را منتشر ساخت و رسانه های گروهی (کتاب، نشریات، تریبونها، تصویر و …) را لازمه و ابزار این تکامل بیان داشت و تاکید بر سلامت آنها کرد، و سپس در سال ۱۸۸۸ کتاب «اندازه گیری دانش و توان اندیشیدن و هوش افراد» را به دست داد.

تالیفات دکتر گالتون منحصر به همین چهار کتاب نبوده است؛ وی جمعا ۳۴۰ رساله، مقاله و کتاب نوشته است. وی فرضیه هایش را در میان آرین های آسیا (هند و ایرانی ها) و اروپا (آلمانی ها و …) تجربه کرده است. او در مورد دسته ای از آرین های هندی، معروف به «مارات هیMarat – hi» که عمدتا ساکن «مهاراشترا» هستند گفته است که این قوم خصال نیاکان خود در طول هزاران سال را ازدست نداده و همچنان دلاور، وفادار به یکدیگر، خودکفا، منضبط، دارای تفکر نظامی، سپاهیگر، مقاوم و نترس، بی ریا و در قبال دوستان و بستگان «خوش نیت و مددکار» هستند. وی مثال های دیگری از ایندو ـ سی تی ان (هند و سیستانی = تاجیکها و پارسیان خاوری شامل کشمیری ها، افغانها، ایرانی تبارهای آسیای میانه و بلوچها)، پارسیان جنوبی و غربی (ساکنان ایران امروز، ایران کوچک شده) و ژرمن ها دارد.

پس از گالتون، دانشمندان دیگر و از جمله کارل پیرسون Carl Pearsonمطالعات و تحقیقات وی را دنبال کرده اند.

فرضیه های گالتون وسیعا تفسیر و تعبیر شده اند و گفته شده است که هیتلر از آنها استفاده فراوان برده بود، مخصوصا در امر اصلاح نسل. طبق تفاسیر فرضیه های گالتون در زمینه توارث نبوغ و منش، پارسیان (آرین های ایرانی از جمله تاجیک ها و بلوچ ها) ذاتا مردمانی باهوش، مستعد، مهربان، وفادار، خویشتندار، میهندوست، دارای وجدان بیدار، علاقه مند به یکدیگر و بستگان (فامیلدوست)، خوش نیت و اقتباسگر و پیشرو (ترقیخواه) هستند. سلطه مغولها در قرون وسطی در منش پارسیان، موثر واقع شد و آنان را بردبار، فرمانبر، مطیع سرنوشت، خوشامدگو و آرامش خواه کرد که به تدریج که «علت» ناپدید شد دارند به خصلت نیاکان بازگشت می کنند (فرضیه گالتون)، و این بازگشت هنگامی شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت که پرورش متناسب داشته باشند (فرضیه دیگر گالتون).

××× شنیده شده است که قول و قرارهای دهه ۱۹۷۰ که به ایرانیان داده شد (رسیدن به تمدن بزرگ) برای تامین همین هدف بود که پس از تبلیغ هدف، برخی از قدرت های وقت نگران شده، و وجود یک ایران نیرومند را با مردمی که از منش و استعداد عالی برخوردار باشند مغایر سیاست ها و منافع خود در منطقه پنداشته بودند. طبق همین شنیده ها، «تصور» این قدرت ها براین پایه قرار داشت که چنین ایرانی می تواند منطقا قطعات جدا شده ایرانزمین را به هم پیوند دهد، قدرت شود و حامی ملل منطقه که بسیاری از آنها کوچک و ناتوان هستند قرارگیرد و ….

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ فروردین

۲۰۰۷م:گردهمایی دو روزه روزنامه نگاران پارسی نویس سراسر جهان در شهر دوشنبه، ۱۳ مارس ۲۰۰۷ با اتخاذ یک تصمیم مهم پایان یافت. این گردهمایی تصمیم گرفت که یک انجمن جهانی روزنامه نگاران پارسی زبان ایجاد شود تا سخنگاهی برای آنان باشد. عکس بالا تنی چند از شرکت کنندگان در این گردهمایی را نشان می دهد. در عکس زیر صفحه اول یک روزنامه فارسی که یکصد سال پیش برغم مخالفت امپراتوری روسیه در بخارا انتشار می یافت نشان داده می شود. دولت تاجیکستان با وجود قلت بودجه، در سالهای اخیر با هدف معرفی و تقویت زبان پارسی و تمدن پارسیان و تحکیم دوستی ملل ایرانی تبار دست به تلاش فراوان زده است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ فروردین

۲۰۰۷م:نیمه مارس ۲۰۰۷، خبرگزاری ها با مخابره این عکس از شهر «نواکشوط» گزارش کرده بودند که موریتانیا (جمهوری اسلامی موریتانی واقع در شمال غربی آفریقا، میان صحرا و اقیانوس اطلس) هم دمکراسی شده و این زنان به این صورت صف کشیده اند تا آراء خود را به صندوق انتخابات بیاندازند. موریتانیا (مستعمره سابق فرانسه) یک میلیون کیلومتر مریع وسعت و تنها نزدیک به ۴ میلیون جمعیت دارد و سرزمینی «بربر» نشین و عمیقا قبیله ای است. به تازگی هم در آنجا نفت یافت شده و آن را صادر می کند.

تک فارس

اصحاب نظر در تفسیر این خبر به روزنامه های اروپایی گفته بودند: در کشوری که از زمان استقلال (سال ۱۹۶۰) تاکنون دمکراسی نداشته، دو کودتای نظامی را پشت سر گذارده و سه دهه، مختار اولدده به تنهایی بر آن حکومت کرده که او را هم فرانسه تعیین کرده بود؛ چگونه می تواند «یکشبه!» دارای دمکراسی کامل شود. دمکراسی شدن؛ به سواد، آگاهی از جزئیات آن و سه چهار دهه تمرین نیاز دارد. شمار باسوادهای موریتانیا از چهل درصد تجاوز نمی کند و ….

این اصحاب نظر سپس با بازخوانی فرضیه های دمکراسی گفته اند: یک سرزمین قبیله ای همانند موریتانیا، افغانستان و …، آخرین مناطقی در روی کره زمین خواهند بود که دارای دمکراسی واقعی خواهند شد، زیرا که تا دهها سال دیگر، نگاه رای دهندگان به دهان سران قبایل است و بس.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ فروردین

۱۳۸۸ش:سوم نوروز ۱۳۸۸ هجری خورشیدی (۲۳ مارس ۲۰۰۹) کمپانی خودروسازی هند وابسته به گروه صنعتی ـ تکنولوژیک تاتا متعلق به پارسیان هند به مدیریت «راتان تاتا Ratan Tata» خودرو توده ها به نام "Nano نانو" را وارد بازار کرد. «نانو» ۷۳ سال پس از ورود فولکس واگن (اتومبیل مردم) وارد بازار شده است. هیتلر در سال ۱۹۳۶ از مهندس «پورشه» خواسته بود که اتومبیلی بسازد که مردم معمولی استطاعت خرید و نگهداری آن را داشته باشند و او بسال ۱۹۳۶ چنین اتومبیلی را ساخت که هیتلر در مراسم به تماشا گذاردن آن حضور داشت و بر آن نام فولکس واگن (خودرو مردم) گذارد. با افزودن دستگاههای لوکس متعدد بر فولکس واگن، از دهه هفتم قرن بیستم بهای آن بمانند سایر اتومبیلهای شخصی افزایش یافته و از استطاعت و دسترس مردم معمولی خارج شده است. آزمندی کارخانه داران باعث افزوده شدن این دستگاههای لوکس و تا حدی غیر ضروری بر خودروها شده است که یک وسیله رفت و آمد برای کار و زندگی روزمره هستند. مردمدوستان که در جستجوی تسهیل وسائل زندگانی بشر و تعمیم این تسهیلات هستند بارها گفته اند که برای خودروهای ویژه رفت و آمد در شهر نیاز به این همه وسائل لوکس نیست که بر بهای آن می افزاید و افراد را بدهکار می کند که مجبور می شوند از خوراک خود بزنند تا این قرض را بدهند و یا اینکه برای پرداخت اقساط بهای خودرو از خواب خود بزنند و ساعات بیشتری کار کنند، سلامت خودرا به مخاطره افکنند و عمری کوتاه داشته باشند.

«خودروسازی تاتا» که انواع کامیون، اتوبوس، خودرو نظامی، قطار و ده گونه اتومبیل سواری تولید می کند با توجه به نیاز مردم معمولی به خودرو و گرانی روزافزون بنزین که به تدریج و به علت پایان یافتن ذخایر نفت خام نایاب خواهد شد تصمیم گرفت که برای حل مسئله، علاوه بر تولید اتومبیل برقی نوعی اتومبیل ارزان، کم مصرف، زیبا و در عین حال چهاردر بسازد و عرضه بدارد. با اینکه محصول کار از چندماه پیش آماده شده بود؛ عرضه این خودرو به نوروز پارسیان موکول شد و سوم فروردین ۱۳۸۸ خورشیدی ـ سومین روز از ایام هفتگانه نوروزی آن را در شهر بمبی (مومبای) وارد بازار کرد. بهای هر دستگاه «نانو» در هند معادل دو هزار و پنجاه دلار آمریکا (برابر با دو میلیون تومان) است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ فروردین

ورورد «نانو» به بازار و در زمانی که کارخانه های اتومبیلسازی آمریکا در لبه پرتگاه ورشکستگی قراردارند و بازار جهانی اتومبیل سواری از سال ۲۰۰۷ به دلایل متعدد از جمله افزایش بها، گرانی بنزین و بالارفتن هزینه تعمیرات و کمبود و بالا رفتن هزینه پارک در شهرهای بزرگ راکد شده است خبر بزرگ رسانه ها در بیست و سوم مارس ۲۰۰۹ و حتی یک روز پیش از آن بود و شبکه های تلویزیونی آمریکا آن را درصدر اخباز خود قرارداده بودند. بیشتر این رسانه ضمن انتشار خبر ورود اتومبیل چهاردر و دو هزار دلاری نانو به بازار؛ اشاره به سابقه گروه تاتا، موسسان آن و مدیران کنونی اش کرده و گفته بودند که پارسی و زرتشتی هستند و بنیادگذار آن جمشید انوشیروان تاتا که شهر جمشیدآباد هند به نام اوست ۹ دهه پیش می خواست که شعبه اصلی این گروه عظیم را در کشور نیاکان ـ ایران ـ تاسیس کند که مقامات وقت [احتمالا به اشاره لندن] نظر چندان موافقی نشان ندادند و تنها به تاسیس مدرسه انوشیروان دادگر و دریافت چند کمک فرهنگی او بسنده کردند، ولی جمهوری اسلامی به جلب همکاری این گروه صنعتی ـ تکنولوژیک دست زده است.

توزیع نانو در اروپا و آمریکا پس از گشایش نمایشگاه آن در ژنو آغاز شده است. تقاضا برای خرید این اتومبیل دهها بار بیش از ظرفیت تولید است. بهای هر دستگاه نانو در اروپا و آمریکا دو هزار و پانصد دلار تعیین شده بود. «تاتا موتورز» قبلا با دایملر بنز آلمان مشارکت داشت که کمپانی بنز با شریکی دیگر اتومبیل بسیار کوچک دو دره «سمارت» را با بهایی بیش از ده هزار دلار آمریکایی به بازار عرضه داشت که به دلیل زیبا نبودن ظاهر، کمی گنجایش و گرانی بها و کاهش دوباره بهای بنزین استقبالی که انتظار می رفت از آن نشد. «تاتا موتورز» که رقیب جنرال موتورز آمریکا و تویوتای ژاپن شده است با مشارکت رنو فرانسه و نیسان ژاپن در صدد ساخت اتومبیل تازه ای است که مکانیسم و طرحی نوین دارد. تاتا موتورز چندی پیش کارخانه جگوار روور انگلستان را خریداری کرد.

نانو قرن ۲۱ ـ خودرو مردم ـ دارای یک انجین دو سیلندر با ظرفیت ۶۲۳ سی سی است که مصرف بنزین آن در هر صد کیلومتر چهار لیتر (۶۳ مایل یک گالن) است. انجین این خودرو همانند فولکس واگن قدیم در قسمت عقب آن قرار دارد. وسایل لوکس در صورت تقاضای خریدار و پرداخت بهای اضافی نصب خواهد شد.

۲۰۰۵م:در سال ۲۰۰۵ ناشران و سردبیران روزنامه ها برای چاره اندیشی، گرد هم آمدند زیرا که پس از قرار گرفتن اخبار مطلق (نه مطالب اختصاصی) در سایت های خبری در اینترنت، تیراژها در سراشیبی قرار گرفته بود و در سال ۲۰۰۴ میزان این سقوط به شش درصد نزدیک شده بود. در این گردهمایی، پس از مذاکرات و بحث بسیار، قرار شد که روزنامه ها صفحات «عکس و خبر»، مصاحبه های خیابانی، میزگردها، مقالات و تحلیلها، مطالب دانستنی و اطلاعات عمومی و … خود را افزایش دهند که که در برخی از روزنامه ها چنین شد و صفحاتی که «لوگو» یکی از آنها در بالا کلیشه شده است افزوده شد. از آنجا که سازمانهای تبلیغاتی و مشاوران روابط عمومی (پی آر ـ پرسون ها) بیکار نمی نشینند، پس از مدتی آنان هم خود را وارد این کار کرده و دست اندازی به این صفحات را آغاز کرده و عکس و خبر تبلیغاتی (سیاسی و یا اقتصادی) می دهند و از پرداخت بهای سنگین برای انتشار آنها نیز اباء ندارند. این بار (از مارس ۲۰۰۷) استادان روزنامه نگاری، حامیان خلوص روزنامه ها و مدافعان حقوق مخاطبان جمع شده و به چاره جویی افتاده اند و به جای ناشران، دبیران صفحات را مخاطب قرار داده و از آنان خواسته اند که به خاطر «ژورنالیسم اصیل» و حفظ اصالت حرفه خود، دقت بیشتری کنند تا عکس و خبر تبلیغاتی و پولی به آنان نیاندازند و این عکس و خبرها را از نشریات و سایت های تبلیغاتی، دولتی و روابط عمومی های هنرمندان و کمپانی ها نقل نکنند. شکست دهها روزنامه در سال ۲۰۰۸ در کشورهای صنعتی و به ویژه در آمریکا که همچنان ادامه دارد نشان داده است که رسانه های چاپی موفق نشده اند خودرا با خواست و نیازهای مخاطبان قرن ۲۱ تطبیق دهند و با وبسایت ها رقابت پیروزمندانه کنند. بنابراین و به همین دلیل، تعطیل شدن بسیاری از روزنامه ها در سال ۲۰۰۹ در کشورهای صنعتی قابل پیش بینی است. پیروزمند بودن روزنامه های متعلق به خانواده ها و افراد (نه کمپانی های خارج از این حرفه) ثابت کرده است که روزنامه به دلسوز نیاز دارد و یک کمپانی مرکب از شرکاء متعدد و هدف های دیگر نمی تواند به اندازه "مالک انفرادی" دلسوزی داشته باشد. شکست رسانه های چاپی در دهه یکم قرن ۲۱ باردیگر این اصل قدیمی را ثابت کرده است که سرمایه یک روزنامه؛ "روزنامه نگار" است، نهپول و ماشین چاپ و ساختمان. باید نخست روزنامه نگار یافت و سپس روزنامه منتشر کرد.

T A K F A R S

۲۰۰۷م:ایوو مورالس رئیس جمهور سوسیالیست و سرخپوست کشور نفتخیز و معدنی بولیوی که نام سیمون بولیوار انقلابی بزرگ آمریکای لاتین بر این کشور نهاده شده است، در مارس ۲۰۰۷ در جریان دیدار از ژاپن که به دعوت رسمی این دولت صورت گرفته بود در «امپاس» عجیبی قرار گرفت و مجبور شد که شب را در اطاق هشت هزار دلاری یک هتل مجلل به صبح برساند. وی در بامداد آن روز، نخست به ملاقات خبرنگاران رفت و گفت که شب را در اطاقی بسربرد که کرایه اش ۸ هزار دلار است و دولت ژاپن این پول را پرداخت کرده بود، نه او. ولی عذاب وجدان نگذاشت که در این اطاق خوابی راحت داشته باشد. او عادت ندارد که در چنین اطاق هایی که به دور از دسترس همگان است بخوابد. همه می دانند که در همان کلبه قدیمی اش و برکف اطاق می خوابد، درست بمانند اکثریت مردم بولیوی. زمانی هم که در کاخ ریاست جمهوری است و مجبور است شب را در آنجا بخوابد، باز، بر کف اطاقی معمولی دراز می کشد. موارلس گفت: برگزیده مردم باید همانند آنان زندگی کند تا دشواری ها و دردها را لمس کند.

وی افزود: (دیشب)، من میان لطف میزبان و وجدان خود قرار گرفته بودم (در امپاس) و آسایش نداشتم. ما و ژاپن رو به روی هم، در طرفین اقیانوس آرام قرار گرفته ایم و مجبور به همکاری و مشارکت هستیم، اما اطمینان می دهم که این پذیرایی مجلل ژاپنی ها سبب نخواهد شد که منافع ملت خود را از یاد ببرم و در هرگونه معامله، کوچکترین امتیازی بدهم، و این مطلب را در این بامداد و پیش از صرف صبحانه به شما گفتم تا وجدانم را آسوده ساخته باشم.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ فروردین

۲۰۰۷م:افشاگری روزنامه های آمریکای لاتین پیرامون راز میلیاردر شدن کارلوس سلیم حلو، مکزیکی عرب تبار که از مارس ۲۰۰۷ آغاز شده بود در طول این سال ادامه داشت. این روزنامه ها۱۶ مارس۲۰۰۷ نوشته بودند که سلیم تا دو سال دیگر میلیاردر اول جهان خواهد شد. ثروت او در طول سال ۲۰۰۶ نوزده میلیارد افزایش یافته بود. طبق کشف این روزنامه ها، خصوصی سازی شرکتهای مخابراتی دولتی در آمریکای لاتین باعث میلیاردر شدن سلیم شده است، به همان گونه که در روسیه و اروپای شرقی، دهها نفر از پرتو غیردولتی کردن بنگاهها و کارخانه ها، یکشبه میلیاردر شده اند. سلیم با خرید شرکتهای خصوصی شده تلفن (به طریق نقد و اقساط و گرفتن وام از بانکها) و هزار دوز و کلک دیگر یک امپراتوری سلفون (موبایل) در آمریکای لاتین به وجود آورده و این درآمد هنگفت را به جیب زده است. واکنش مردم به غیردولتی سازی های دهه گذشته بود که در آمریکای لاتین سوسیالیست ها و در صدر آنان چاوز را روی کار آورده است. در مکزیک هم سوسیالیست ها مدعی برنده انتخابات شده بودند. در مکزیک همانند آمریکای شمالی سال دو هزار، دادگاه عالی نامزد دست راستی ها را برنده انتخابات اعلام و حکمران ساخت و این کشور از آن پس دچار تشدید مشکلات ترافیک مواد مخدر، فساد دولتی و قتل ها گروهی شده است به گونه ای مقاله نگاران آمریکایی در مارس ۲۰۰۹ به دولت واشنگتن هشدار داده اند که مکزیک دارد برای ایالات متحده "افغانستان" تازه ای می شود زیرا که فعالیت های مسلحانه قاچاقچیان مواد مخدر دارند به عملیات تروریستی نزدیک می کنند.

مجله فوربس در مارس۲۰۰۷، فهرست میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۰۶ را منتشر ساخته و تغییرات ثروت آنان را شرح داده بود. رسانه هایی که این فهرست را مورد تحلیل و تفسیر قرارداده بودند روی تنی چند از این میلیاردرها از جمله «کارلوس سلیم حلو» مکزیکی لبنانی تبار (عکس بالا) انگشت گذارده بودند، زیرا که در طول سال ۲۰۰۶، نوزده میلیارد دلار بر ثروت خالص او اضافه شده و با ۴۹ میلیارد دارایی شخصی جای سومین میلیاردر جهان را گرفته بود. اندیشمندانی که در این زمینه نظر خود را به صورت تفسیر در روزنامه ها منتشر ساخته بودند پرسیده اند که چرا یک فرد باید بتواند در یک سال ۱۹ میلیارد دلار (برابر درآمد یک کشور صاحب نفت) و معادل شصت درصد کل سرمایه خود در سال ۲۰۰۵، سود خالص ببرد؟. به نظر این اندیشمندان، ادامه این وضعیت به یک انقلاب جهانی طبقه کم درآمد (اکثریت – توده ها) خواهد انجامید، زیرا که ۱۹ میلیارد، درآمد اضافی یکساله کارلوس از جیب دیگران و به ویژه کم درآمدها خارج شده است و مردم قرن ۲۱ از آنچه که در اطرافشان می گذرد با خبرند. طبق این تفسیرها، در پی فروپاشی شوروی «درصد» سود حاصل از کسب (بیزینس) که قبلا در بیشتر کشورها به استثنای آمریکا معین، و از ده ـ پانزده درصد بیشتر نبود از قید محدودیت رها شده و بیش از ۹۰ درصد مصرف کنندگان را خشم آورده است. در پی غیردولتی کردن منابع تولید و کمپانی های بزرگ در چندین کشور از جمله روسیه از آغاز دهه ۱۹۹۰ به این سوی، در این کشورها هم چند نفری انگشت شمار «یکشبه» میلیاردر شده و خشم توده های مردم را برانگیخته اند، زیرا که این وضعیت آنان را دچار تردیدهای متعدد کرده است و ….

کارلوس سلیم حلو در سال ۲۰۰۸ احتمالا با هدف خاموش کردن صدای رسانه ها، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در نیویورک تایمز سرمایه گذاری کرد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ فروردین

۲۰۰۷م:تصمیم کمپانی نفتی هالیبرتون وابسته به دیک چنی (معاون رئیس جمهور وقت آمریکا) مبنی بر انتقال مقر خود از محله جنوب غربی شهر هوستون به دوبی در نیمه دوم مارس ۲۰۰۷ سوژه اصلی رسانه های آمریکا شده بود که هرکدام به نوعی آن را تفسیر می کردند. این موضوع ۱۱ مارس ۲۰۰۷ افشاء شده بود و در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته بود. اصحاب نظر گفته بودند که این خبر شدیدترین ضربه را به نامزدهای حزب جمهوریخواه در انتخابات نوامبر ۲۰۰۸ وارد خواهد کرد و افزوده بودند حزب جمهوریخواه آمریکا که بر اثر سیاست های دولت بوش تضعیف شده و در وضعیت دفاعی قرار گرفته با این تصمیم هالیبرتون از دایره قدرت خارج خواهد شد. نظر عمومی بر این است که هالیبرتون که در طول حکومت جورج بوش سود سرشار داشته می خواهد با انتقال مقر خود به دوبی از پرداخت مالیات مقرر به دولت آمریکا خلاص شود و این عملی مغایر وطندوستی و تعهد به میهن است. دوبی برای درآمد این قبیل کمپانی ها مالیات ندارد. به علاوه این شرکت با انتقال به دوبی، می تواند خود را «شرکتی محلی» خطاب کند و بسیاری از محدودیت های آمریکا را رعایت نکند و در هر جا که بخواهد دست به اکتشاف نفت بزند. اعضای دمکرات کنگره آمریکا می گویند که انتقال مقر شرکت هالیبرتون از آمریکا، مانع پرداخت مالیات و رعایت مقررات آمریکا نخواهد شد و اگر منفذ گریزی هم باشد، آنان با اصلاح قانون آن را خواهند بست. به علاوه، هالیبرتون با انتقال به دوبی نمی تواند از اتهاماتی که به آن وارده آمده ازجمله پارتی بازی، گرانفروشی به نیروهای مسلح آمریکا در عراق و کویت، مقاطعه کاری با ترک مناقصه فرارکند.

دیک چنی (معاون جورج دبلیو بوش) قبلا رئیس هیات مدیره هالیبرتون بود و هنوز در آن منافع متعدد دارد. شبکه های تلویزیونی آمریکا در زمینه شایعه سوء استفاده های متعدد هالیبرتون از جنگ عراق گفته بودند که این کمپانی تاکنون بیش از ۲۵ میلیارد دلار از هزینه جنگ عراق را به جیب خود ریخته و در یک مقاطعه کاری که با «ترک مناقصه» انجام شده نزدیک به سه میلیارد دلار به دولت آمریکا گرانفروشی کرده که این پول از جیب مالیات دهندگان خرده پا خارج شده است. هالیبرتون که زمانی تخصص آن در نفت بود، در عراق در در هر مقاطعه ای شرکت کرده از جمله توزیع بطری آب آشامیدنی میان نظامیان!.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ فروردین

تک فارس www.takfars.ir

۱۶۶۸: انگلیسی ها که در حال تصاحب و استثمار مشرق زمین بودند، منطقه بمبئی را در هند تصرف کردند.

۱۷۹۰: دستگاه قانونگزاری ایالات متحده آمریکا نخستین قانون تابعیت مهاجران ( کسانی که در کشورهای دیگر متولد شده بودند) را تصویب کرد و طبق آن کسانی می توانستند از این قانون ( نچرالیزیشن ) استفاده کنند و تبعه آن کشور شوند که دو سال تمام در آمریکا زندگی کرده بودند. این قانون از آن چند بار تغییر یافته است.

۱۷۹۹: ناپلئون بناپارت در جریان لشکر کشی خود به شرق با هدف کوتاه کردن دست انگلیسی ها – رقیب و دشمن فرانسه -از مشرق زمین، در این روز منطقه " جافا " در فلسطین را تصرف کرد.

۱۸۰۴: پس از خرید لوئیزیانا از فرانسه ، کنگره آمریکا تصویب کرد که گروهی از سرخپوستان شرق می سی سی پی به لوئیزیانا منتقل شوند.

۱۸۱۸: یک زلزله شدید در این روز شهر کاراکاس در ونزوئلا را ویران ساخت و بیش از ۲۰ هزارتن از ساکنان این شهر را کشت . در این حادثه طبیعی نه دهم ساختمانهای شهر که اینک پایتخت ونزوئلاست ویران شدند.

۲۰۰۰: ولادیمیر پوتین که از سوی یلتسین نخست وزیر و بعدا کفیل ریاست جمهوری روسیه فدراتیو شده بود در یک انتخابات عمومی رئیس جمهوری این کشور شد. وی قبلا افسر امنیتی ( کا. گ. ب. ) شوروی و عضو حزب کمونیست بود که پس از فروپاشی شوروی معاون شهرداری سن پترز بورگ ( لنینگراد ) شده بود. پوتین در مارس ۲۰۰۴ برای دومین بار به ریاست جمهوری روسیه انتخاب شد.

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۱ بهمن
  1. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آبان

  2. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۰ آذر

  3. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۲ آبان

  4. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۴ دی

  5. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم دی

  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲ مهر

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات