فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ اسفند

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ اسفند

۱۹۱۶م: ۲۵فوریه ۱۹۱۶ (ششم اسفند ۱۲۹۴ ) نیروهای روسیه تصرف شهر کرمانشاه را پس از عقب راندن ژاندارمهای ایران تکمیل کردند. نیروهای روسیه از چهارم اسفند به کرمانشاه رخنه کرده بودند. دفاع نیروی ژاندارم از کرمانشاه برغم نداشتن اسلحه سنگین چشمگیر بود. پیش از سقوط کرمانشاه گروههایی که ازتهران، قم و اصفهان به این شهر رفته بودند و نیز اعضای کمیته دفاع ملی به قصر شیرین نقل مکان کرده بودند. در پی سقوط کرمانشاه، عبدالحسین میرزا فرمانفرما رئیس الوزراء وقت به نشانه اعتراض به اقدام روسها از سمت ریاست دولت کناره گیری کرد. دولت وقت ایران در آغاز جنگ جهانی اول اعلام بیطرفی کرده بود که به آن احترام گذارده نشد و طرفین جنگ دامنه نبرد خودرا به وطن ما کشانیدند که نیروی نظامی کافی برای دفاع از خود نداشت. در دوران جنگ جهانی اول، نیروهای انگلستان و روسیه با هدف جنگ با عثمانی و همچنین قطع نفوذ آلمان وارد ایران شده بودند.

۱۳۰۲م:در این روز در سال ۱۳۰۲ ژنرال رضاخان پهلوی رئیس الوزراء از دکتر مصدق و شش رجل سیاسی دیگر که شهرت میهندوستی داشتند خواست که در امور مملکتی که وطن مشترک است نظر و اندرز دهند و دعوت او را به مشورت بپذیرند. در این کابینه، ژنرال رضاخان (بعدا رضاشاه پهلوی) خود سمت وزیر جنگ را برعهده داشت. سلطان احمدشاه قاجار در اروپا بود. رضاخان از آبانماه این سال رئیس الوزراء شده بود و برنامه دولت خود را بر این اصول قرار داده بود:

ـ حفظ منافع کشور.

ـ رعایت قانون در همه شئون.

ـ تقویت هرچه بیشتر بنیه دفاعی و نیروهای انتظامی کشور.

تکفارس آی آر

در کابینه قبلی، دکتر مصدق وزیر امورخارجه بود و با رضاخان که وزیر جنگ بود در یک ردیف قرارداشتند. رضاخان از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ با داشتن عنوان سرداری سپه (نیروهای مسلح) قدرت اصلی ایران بشمار می آمد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ اسفند

۱۳۵۳ش:ششم اسفند ۱۳۵۳ (۲۵ فوریه ۱۹۷۵ – ۴ سال پیش از پیروزی انقلاب) دولت وقت به مناسبت نزدیک شدن نوروز، بهای طلا را هر کیلو گرم ۴۱ هزار و ۸۷۵ تومان (هرگرم ۴۲ تومان) اعلام کرد که خبر آن همان روز از رادیو ـ تلویزیون پخش شد و در روزنامه ها به چاپ رسید. بهای هرگرم طلا در ایران در یکم اسفند ۱۳۸۸ بیست و شش هزار و ۸۷۰ تومان گزارش شده بود که ۶۴۰ برابر آن زمان است حال آنکه افزایش برابری ارزها نسبت به ریال در همین فاصله از ۱۵۰ برابر تجاوز نکرده است. در این فاصله، افزایش مقرری کارمندان حدود ۶۰ برابر بوده است.

۱۸۹۲م:پاپیولیسم به عنوان یک استراتزی سیاسی ۲۶ قرن و شاید هم بیشتر قدمت دارد و طبق حکایات با قیام مردمی کاوه معروف به آهنگر و از ایران برخاسته است. «تاریخ» از اسپارتاکوس به عنوان دومین پاپیولیست جهان نام برده است که در نیمه قرن یکم پیش از میلاد بردگان و اسیران جنگی را متوجه نیروی عظیم خود (گذشتن از جان به خاطر آزادی و حیثیت) ساخت و بااین نیرو با امپراتوری روم که ظلم و ستم را پیشه کرده بود به جنگ پرداخت. در روم باستان آن دسته از امپراتوران رومی که ضد سنای این امپراتوری بودند و سناتورها را جماعتی خودپرست، سودجو، کارشکن و امروز و فردا کن می دانستند و برای تصویب طرح و برنامه های خود به آراء عمومی مردم (رفراندم) متوسل می شدند پاپیولیست می گفتند که از واژه پوپولوس (پیپل = مردم و معادل «دماگوگی» در یونانی) گرفته شده است. در انگلستان «له ولرها Levellers» از این دست و حامی مشارکت عوام الناس در امور حکومت و تامین حقوق و رفاه آنان بودند و در عین حال بر منافع ملی و خصلت های فرهنگی تاکید داشتند که الیت ها (اشراف و نزدیکان پادشاه) به خاطر منافع خود گاهی منافع ملی و حتی رسوم فرهنگی و کهن را وجه المصالحه قرار می دادند و فدا می کردند و … .

مولفان تاریخ عقاید زادروز پاپیولیسم نوین به مفهوم یک فلسفه سیاسی را در نشست انجمن «نارودنیکی Narodniky

www.takfars.ir

» مرکب از اندیشمندان و عمدتا روس در فوریه سال ۱۸۷۰ نوشته اند. در این نشست، «پاپیولیسم نوین» برپایه حمایت از حقوق و نیروی عوام الناس (کامان پیپل) در مبارزه با الیت ها و افراد شاخص و صاحب امتیاز و ضدیت با این طبقه (که در برخی جوامع اشراف و رجال خوانده می شدند Privileged Elites) و لغو امتیازهای آنان Privileges و تامین برابری، برادری و آزادی های مردم معمولی تعریف شد و پا به عرصه وجود گذارد و چون بر ضد امتیازات طبقات ممتاز و بالای جامعه بود، و خواهان حذف سلسله مراتب و تغییر سیستم های سیاسی و اجتماعی و بازگشت به خصلت های اصیل انسانی؛ به سرعت جهانگیر شد.

از آنجا که تعاریف و اصول این دکترین، عام است؛ بعدا هر فرد و هرگروه آن را در چارچوب اصول اولیه اش (مالکیت دولتی برخی از منابع تولید و خدمات، مشارکت مردم در تصمیم گیری های مهم و لغو امتیازهای الیت ها، ضابطه مندکردن هرگونه فعالیت، دولت ائتلافی، حفظ طبقه متوسط به موازات طبقه اکثریت، تقویت و اعتلای فرهنگ ملی) به صورتی تفسیر کرد و به شکل انواع ناسیونال سوسیالیسم و سوسیال دمکراسی درآمد. ایدئولوژی احزاب هیتلر و موسولینی در آلمان و ایتالیا، پرونیسم در آرژانتین و … هرکدام نوعی پاپیولیسم بشمار آورده شده اند. وارگاس حکومت خودرا در برزیل یک دیکتاتوری پاپیولیست می نامید و سختگیری هایش را تا تکمیل برابری نسبی برزیلی ها لازم و موجه می دانست. در سال ۱۸۹۲ ویلیام پفر W. peffer «پاپیولیست پارتی» را در ایالات متحده تاسیس کرد و با اینکه جمعیت این کشور در آن زمان چندان زیاد نبود نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری صاحب یک میلیون رای شد. این حزب برضد کمپانی های بزرگ (بیگ بیزنس) بود و عقیده داشت که اگر این اصحاب پول و جویای درآمد هرچه بیشتر کنترل نشوند، دولت تحت کنترل آنان درخواهد آمد که استثمار افراد داخلی و استعمار خارجی نتیجه اش خواهد بود. در سال ۱۹۷۹ اصحاب نظر اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و چند اصل دیگر این قانون را گرایش پاپیولیستی تفسیر کرده بودند.

اصحاب تفکر پاپیولیسم از منافع مردم معمولی، رای اکثریت با مشارکت عمومی در تصمیم گیری و قدرت ناشی از آن (رفراندم ها) پشتیبانی می کنند. بنابراین هوادار حل مسائل از طریق رفراندم ـ سراسری و یا محدود ـ هستند و بهترین وسیله رسانیدن پیام خود را به مخاطبان؛ برپاداشتن اجتماعات و انتشار اظهار نظرها و بیانات و سخنرانی ها و مصاحبه ها می دانند. به زعم آنان، اجتماعات باید دارای قطعنامه حاوی هدفها و خواستها باشدکه به تصویب جمع برسد که برگی است قاطع . به این سبب پاپیولیست ها طرفدار تماس مستقیم با مردم و تبلیغ مستقیم برنامه های خود هستند. در نظر آنان «مردم» یعنی «قدرت، حکومت و …».

بیشتر «پاپیولیستها » همانند انجمن «نارودنیکی» معتقدند که دمکراسی برپایه الگوی دیگران «اصطلاحا: وارداتی» برای یک جامعه فاجعه به بار می آورد؛ لذا هر جامعه باتوجه به فرهنگ و درک ملی باید دمکراسی خاص خودرا داشته باشد.

الکساندر ایوانوویچ هرزن A. I. Herzen یکی ازپاپیولیست های معروف گفته است که کاپیتالیسم مردود است و سوسیالیسم خالص هم در شکل کامل در یک جامعه عقب مانده و مردمی کم سواد نمی تواند پیاده شود. هر جامعه اگر بخواهد سوسیالیستی شود؛ برای توفیق در آن باید برای خود سوسیالیسمی مطابق شرایط و ذهنیت مردم بسازد. به باور هرزن، سوسیالیسم اگر توام با دمکراسی و برپایه سنتهای ملی نباشد (سوسیال دمکراسی و ناسیونال سوسیالیسم توام) موفق نخواهد شد. مفسران متاخر افکار هرزن را به این صورت شرح داده اند که اگر سوسیالیسم در جامعه ای که آمادگی هضم آن را ندارد پیاده شود به نوع دیگری از کاپیتالیسم و احیانا هرج و مرج منجر می شود. برای تکمیل بنای سوسیالیسم باید گام به گام پیش رفت و در برداشتن گامها دقت کرد. نمی شود پاره ای از پله ها را استثناء کرد و از روی آنها جهید.

این صاحبنظران می گویند: تعاریف پاپیولیسم همانند سوسیال دمکراسی در هر جامعه ای متفاوت است و نمی توان گفت که این تفکر در قاره آمریکا همان است که در آفریقا وجود دارد. در بعضی کشورها مخصوصا در کشورهای آسیایی مفهوم «راه سوم» از آن استنباط می شود.ایرادی که کارشناسان علوم سیاسی بر «پاپیولیسم» وارد می آورند این است که توجه صرف به رای و خواست اکثریت دارد یعنی بی اعتنایی به حقوق اقلیت که منطقا نمی شود آنان را کنار گذارد و نادیده گرفت.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ اسفند

۱۸۶۰م:«ویلیام جیمز اشلی William James Ashley» مورخ تاریخ اقتصاد ۲۵ فوریه ۱۸۶۰ به دنیا آمد و ۲۳ ژوئیه ۱۹۲۷ درگذشت. این مورخ انگلیسی صاحب تحقیقات فراوان در تاریخ اقتصاد و در این زمینه دارای چند فرضیه گفته است که مورخان به عامل اقتصاد در ایحاد تحولات و وقوع رویدادها توجه کافی نکرده و آن را در جایگاه خود قرار نداده و از این بابت کوتاهی کرده اند. اشلی ریشه جنگها، ناآرامی ها و انقلابات را اقتصادی می بیند. به باور او، «عامل اقتصاد» باعث تقریبا همه جنگها در سراسر تاریخ بشر بوده است و این جنگها موجب دگرگونی ها شده اند. وی بیش از هراندیشمند دیگر نقش دستمزدهارا در ثبات و یا بی ثباتی یک جامعه به دست داده است. تالیف او «مروری بر تاریخ اقتصادی» اثری است مهم و در زمان خود کتاب درسی در دانشگاهها. از اشلی ۹ کتاب برجای مانده است از این قرار: مقدمه تاریخ اقتصاد و فرضیه های مربوط در دوجلد، سازمان اقتصادی انگلستان، اقتصاد سیاسی، طلا و قیمت ها، جایگاه اقتصاد در تاریخ، اهمیت هماهنگی دستمزدها، و مسئله تعرفه ها. اشلی رساله ای هم درباره چگونگی انتشار مجله اقتصادی و نقش چنین مجلات [نشریات] در حیات اقتصادی یک جامعه و روشن ساختن دولتمردان، سیاستمداران و افراد دارد. وی از پادشاه انگلستان لقب «Sir» گرفته است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ اسفند

۱۸۶۶م:امروز زادروز «بندتو کروش Benedetto Croce» اندیشمند ایتالیایی است که ۲۵ فوریه ۱۸۶۶ به دنیا آمد. کروش را در ردیف فلاسفه ایده آلیست قرارداده اند. وی که روش تازه ای برای نوشتن تاریخ به دست داده عقیده دارد که تاریخ باید به دست فلاسفه نوشته شود. وی تاریخ را یک فلسفه متحرک خوانده و خواسته است که مخاطبان تاریخ از دید «Historicism» به علل وقوع رویدادها و نتایج حاصل از این رویدادها و تغییرات متعاقب آنها بنگرند و راه بهتری برای خود و جامعه انتخاب کنند. او تاکید بر تمرکز روی تجربه های انسان در طول زمان دارد. استادان روزنامه نگاری کروش را طرّاح تاریخنگاری ژورنالیستی به دو صورت که امروز رایج است بشمارآورده اند. وی یادآوری گذشته را ـ هرروز بمناسبتی از تکالیف روزنامه نگاران دانسته است. [یک شکل تاریخنگاری ژورنالیستی انتخاب و انتشار رویدادهای تاریخی در رسانه ها طبق قواعد روزنامه نگاری و بمناسبت روز است و راه دیگر؛ یافتن ریشه و سابقه تاریخی یک رویداد روز و درج کامل آن با هدف آموزش عمومی و ارتقاء معلومات به زبان ساده و گرامر روزنامه نگاری].

تک فارس

کروش تعاریف تازه ای بر زیبایی شناسی و فلسفه روح و روان نوشته است. وی که بیستم نوامبر ۱۹۵۲ درگذشت دارای ۱۳ تالیف است که عمدتا زمینه فلسفی و تاریخ نگاری و تاریخ خوانی دارند.

۱۹۲۸م: ۲۵فوریه ۱۹۲۸ آژانس دولتی آمریکا که ناظر بر ارتباطات همگانی است [پدر «FCC » امروز] نخستین پروانه تاسیس تلویزیون [رسانه صوت و تصویری] را به نام متقاضی آن «چارلز فرانسیس جنکینز Charles Francis Jenkins» صادر کرد و این تلویزیون(W3XK) که نخستین فرستنده تلویزیونی دائمی جهان به مفهوم امروز (غیر آزمایشی) بود نزدیک به پنج ماه بعد ـ دوم ژوئیه ۱۹۲۸ در ویتون Wheaton ایالت مریلند (حاشیه شهر واشنگتن) آغاز بکار کرد. این شبکه که تصویر و صدای آن منطقه ای به شعاع ۴۰ کیلومتری را پوشش می داد در آغاز کار هر هفته پنج شب برنامه پخش می کرد و بیشتر برنامه های آن فیلم سینمایی بود. آزمایش عمومی پخش تصویر بر روی امواج (تلویزیون) از سال ۱۹۲۳ آغاز شده بود. از آنجا که تلویزیون با موج بلند کار میکند تا دهها سال و پیدایش ماهواره و کابل، هر فرستنده مربوط به یک منطقه محدود بود. جنکینز در سال ۱۹۳۴ و در ۸۶ سالگی درگذشت.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ اسفند

۱۸۱۵م:ناپلئون بناپارت که از سوی اتحادیه کشورهای مخالف به جزیره «الب (البا) Elba» در مدیترانه تبعید و حکمران این جزیره شده بود قراری را که با آن موفقت کرده بود زیر پا گذارد و ۲۵ فوریه ۱۸۱۵ به فرانسه بازگشت، فرانسویان باردیگر به وی پیوستند و حکومت صد روزه او آغاز شد. دلیل شکست نظامی بعدی ناپلئون این بود که در مقابله با نیروهای کشورهای متحد شتاب کرد و به جای کشانیدن آنها به خاک فرانسه و تعیین میدان جنگ به اراده خودش، برای نبرد با ایشان به بلژیک شتافت.

شکست نظامی ناپلئون در اصل، به دلیل اشتباه او بود که به روسیه حمله برده بود که سرزمینی وسیع و سرد است. وی در این لشکرکشی بسیاری از سربازان با تجربه خود را از دست داده بود. ۱۳۰ سال بعد هم هیتلر همین اشتباه را مرتکب شد. برنامه ناپلئون متحد کردن اروپای قاره ای (بدون انگلستان) تحت ریاست فرانسه و پیاده کردن ایده های انقلاب این کشور بود. برنامه هیتلر تامین وحدت آلمانی های اروپا و تحقق برتری آنان و نیز اثبات اصالت سوسیالیسم ملی خود (نوعی پاپیولیسم) بر سوسیالیسم مارکس بود. وی تنها در مخالفت با انگلستان، با ناپلئون وحدت نظر داشت.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ اسفند

۱۹۲۳م:ادامه بحران اقتصادی و توّرم آلمان که از پیامدهای جنگ جهانی اول بود سبب شده بود که ۲۵ فوریه سال ۱۹۲۳ (ششم بهمن) بهای یک قرص نان در آن کشور به بیش از دو هزار مارک برسد. این وضعیت، آلمانی های نگران را وادار به جستجوی رهبری کرد که بتواند مسائل را به صورت ضربتی حل کند. همین خرابی اوضاع اقتصادی که ناشی از تحمیلات بعد از جنگ جهانی اول طی قراردادهای صلح (صلح ورسای) به ملت آلمان بود هیتلر را به قدرت رساند.

۱۹۳۵م:رابرت الکساندر واتسون ــ وات Watson – Watt فیزیکدان اسکاتلندی بیست و پنجم فوریه ۱۹۳۵ دستگاه تعیین محل پرواز هواپیما در آسمان و فاصله آن تا این دستگاه را که ساخته بود به معرض نمایش گذارد که اختصارا «رادار » نام گرفت. در دوران جنگ جهانی دوم از این دستگاه برای آگاه شدن از حملات هوایی آلمان به خاک انگلستان استفاده شد و اینک وسیعا مورد استفاده است. دولت انگلستان در ۱۹۴۲ به سازنده رادار لقب «سر » داد. . واتسون ــ وات که در ۱۸۹۲ به دنیا آمده بود در ۱۹۷۳ درگذشت.

۲۰۰۳م:پژوهشگر کانادایی «استیفن سنوبلن» ۲۵ فوریه ۲۰۰۳ فاش ساخت که دستخط ایزاک نیوتن دانشمند قرن ۱۸ را (که در ۱۷۲۷ درگذشت) به دست آورده که با محاسبات پیچیده ای پیش گویی کرده است که جهان در سال ۲۰۶۰ پایان می یابد. وی گفت این دستخط اینک در یک آرشیو در اورشلیم نگهداری می شود. دستخط نیوتن بدون این که دارنده اش متوجه مطلب شود قبلا در یک حرّاج آثار تاریخی به فروش رفته بود. نیوتن بود که نیروی جاذبه زمین را کشف و محاسبه کرد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ اسفند

T A K F A R S

۱۵۷۰: پاپ ـ پیوس پنجم ـ الیزابت یکم پادشاه انگلستان را تکفیر و خارج از دین اعلام کرد. پاپ قبلا چنین اعلامیه ای را در مورد هنری هشتم پدر الیزابت یکم صادر کرده بود زیرا که مرتکب طلاق و ازدواج مجدد شده بود.

۱۸۳۶: سمیوئل کلت اختراع خود تپانچه (ششلول ـ رولور) کلت Colt را به ثبت داد.

۱۸۹۹: پال ژولیوس رویتر ـ یهودی آلمانی که بعدا به تابعیت انگلستان درآمد و خبرگزاری رویتر را بوجود آورد در ۸۳ سالگی درگذشت

۱۹۱۹: ارگون نخستین ایالت آمریکا بود که بر بنزین مالیات وضع کرد که اینک این مالیات رقم بزرگی از درآمد کشورهای وارد کننده نفت و ایالت های آمریکا را تشکیل می دهد. در آن زمان، آمریکا صادرکننده نفت بود. میزان مالیاتی که ایالت ارگون بر بنزین وضع کرده بود یک سنت (یک پنی = یک صدم یک دلار) بر هر گالن (چهار لیتر) بنزین بود.

۱۹۲۳: درخواست آدولف هیتلر برای تابعیت آلمان که چندی پیش تسلیم شده بود پذیرفته شد. وی متولد اتریش بود ، ولی معتقد بود که آلمانی نژادها یک ملت هستند و مرزها، قراردادی و مصنوعی و ساخت سیاستها هستند. هیتلر پس از دریافت تابعیت آلمان توانست برای نمایندگی پارلمان نامزد شود و سپس گام به سوی رهبری این کشور بردارد.

۱۹۲۵: مدرّس نماینده مجلس در جلسه چهارم اسفند مجلس شورای ملی با لایحه دولت برای قانونی شدن نظام وظیفه اجباری مخالفت کرد. در آن زمان بسیاری از روحانیون وقت با این لایحه که به تصویب رسید و به اجرا در آمده است موافقت نداشتند.

۱۹۳۳: نخستین ناو هواپیمابر کامل (فرودگاه روی آب) وارد کار در نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا شد. این ناو "رنجر" نام داشت.

۱۹۳۷: رابرت لوید شیفر (باب شیفر) روزنامه نگار آمریکایی که سه دهه پیش از رسانه های چاپی به تلویزیون رفته و در «سی بی اس» فعالیت میکند به دنیا آمد.

۱۹۴۱: در هلند و به تحریک نازی های آلمان برضد یهودیان آن کشور یک اعتصاب عمومی صورت گرفت. بسیاری از این یهودیان چند قرن پیش از آنچه هنوز هلند در قلمرو اسپانیا بود از این کشور به هلند مهاجرت کرده بودند زیرا که در اسپانیا تحت فشار قرارگرفته و اخراج شده بودند.

۱۹۴۸: در چک اسلواکی، حزب کمونیست قدرت را به دست گرفت. چک اسلواکی که به دست ارتش سرخ از تصرف آلمان آزادشده بود در حوزه نفوذ شوروی قرارداشت.

تک فارس www.takfars.ir

۱۹۶۶: حافظ اسد ژنرال هوایی سوریه دراین کشور کودتا کرد. قبلا نیز یک رشته کودتا در سوریه صورت گرفته بود که در دو مورد آن بعثی ها برضد یکدیگر کودتا کرده بودند.

۱۹۷۵: الیجاه محمد از رهبران مسلمانان آمریکا در ۷۸ سالگی درگذشت.

۱۹۸۶: در پی فرار ژنرال «فردیناند مارکوس» دیکتاتور فیلیپین به هاوایی، بانو «کورازون اکینو» ۵۳ ساله رئیس جمهور آن کشور شد. مارکوس ۲۰ سال حکومت کرده بود. انگیزه انتخاب کورازون که تجربه سیاسی و کار دولتی نداشت «عاطفی» بود زیرا که مارکوس با طرح توطئه شوهر اورا هنگام بازگشت از آمریکا به وطن در فرودگاه مانیل کشته بود. وی یک سناتور سابق و از مخالفان روش حکومت کردن مارکوس بود. انتخاب کورازون یک بار دیگر اصالت دمکراسی را به زیر سئوال برد. بانو اکینو Aquino که شش سال حکومت کرد در آگوست ۲۰۰۹ در ۷۶ سالگی درگذشت.

۱۹۸۶: نیروهای نظامی ایران شبه جزیره فاو در عراق را تصرف کردند.

۱۹۹۴: یک پزشک اسرائیلی در یک مسجد در شهر الخلیل (هبرون) به سوی فلسطینی ها تیراندازی کرد که ۳۰ تن کشته شدند.

۱۹۹۱: در جریان جنگ آمریکا با عراق بر سر کویت، عراقی ها یک سربازخانه آمریکاییان در ظهران کشور سعودی را هدف موشک اسکود (ساخت روسیه) قراردادند که براثر اصابت موشک به ساختمان خوابگاه نظامیان، ۲۸ آمریکایی کشته شدند.

۲۰۰۹: شبه نظامیان بنگلادشی معروف به نیروی مرزبان (مبارزه با قاچاق) در اعتراض به کمی دستمزد به یک قرارگاه نظامی در شهر داکا حمله بردند که در این حمله پنجاه نظامی از جمله یک ژنرال و چند سرهنگ و ۲۴ غیر نظامی کشته شدند. در پی این رویداد در داکا حالت فوق العاده برقرار شد.

تعرفه های جدید پیامک و تماس ایرانسل مرداد
  1. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ مرداد

  2. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳۱ تیر

  3. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۶ مهر

  4. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۴ دی

  5. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۵ تیر

  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۷ دی

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات