فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ آبان

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ آبان

۳۱۰م:در سال ۳۱۰ میلادی که زمان دقیق آن بعدا ۲۸ اکتبر به دست داده شده است «ماکزن تیوس» امپراتور روم که کشورش دچار دشواری های فراوان داخلی بود گزارش محرمانه نماینده سیاسی دائمی روم در تیسفون پایتخت ایران را در نشست اعضای سنا و ژنرالهای رومی مطرح ساخت. نماینده روم در تیسفون در گزارش خود از ادامه تفرقه میان درباریان ایران خبر داده بود و تاکید کرده بود که زمانی بهتراز این برای تعرض نظامی به ایران و انهدام قدرت آن به دست نخواهد آمد ، زیرا چند سال طول خواهد کشید تا شاه ۱۷ ساله بر اوضاع مسلط شود.

در آن روز هیچیک از حاضران درجلسه، لشکر کشی به شرق را در حالی که امپراتوری روم در آستانه جنگ داخلی بود به مصلحت ندید. با وجود این، چون «ماکزنتیوس» بی علاقه به جنگ با ایران نبود قرار شد که گزارش همچنان در دستور کار باشد.

تفرقه در دربار ایران پس از مرگ هرمز دوم آغاز شده بود. برخی از بزرگان کشور با پسر او «آذر نرسی» که شهرت به بدخویی داشت به مخالفت دست زده و باعث قتل او شده و فرزند دیگر هرمز را که هنوز به دنیا نیامده بود شاه کشور نامیدند. بحران داخلی ایران در سال ۳۱۰ میلادی پس از ۱۷ ساله شدن شاپور دوم (ذوالاکتاف) و کنار گذاردن نایب السلطنه رو به پایان گذارد و در روم هم کنستانتین اول جنگ داخلی را در ۳۱۲ میلادی برد و دو امپراتوری از بحران داخلی خارج و سپس به جان هم افتادند و ….

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ آبان

۱۳۳۳ش:ششم آبان ۱۳۳۳ محکمه تجدید نظر نظامی تهران حکم اعدام دکتر حسین فاطمی وزیر امورخارجه دولت دکتر مصدق را تایید کرد و این حکم به اجرا در امد.

تکفارس آی آر

دکتر فاطمی بارها صریحا و بابکار بردن واژه هایی تند از شاه و بستگان او انتقاد کرده بود و به همین جهت، شاه توصیه مشاهیر و روحانیون اصفهان برای دادن تخفیف مجازات به او را نپذیرفته بود. انتقاد های دکتر فاطمی از شاه و نظام سلطنتی عمدتا در مقالات روزنامه باختر امروز منعکس می شد که ناشر آن دکتر فاطمی بود.

دکتر فاطمی که می دانست شاه کینه وی را به دل دارد از همان لحظه کودتا خود را پنهان کرده بود. دکتر فاطمی روز ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ در خانه دکتر مصدق بود و پس از آن که خانه را در آستانه محاصره شدن کامل دید، در زیر گلوله از آنجا خارج شده و خودرا مخفی کرده بود. وی ماهها بعد در مخفیگاه خود که خانه ای در شمیران بود برحسب اتفاق دستگیر شده بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ آبان

۱۷۰۴م:بیست و هشتم اکتبر ۱۷۰۴ روزی است که «جان لاک» فیلسوف تجربه گرای انگلیسی درگذشت. وی در ۲۹ اوت ۱۶۳۲ به دنیا آمده بود که بر پایه افکار او اعلامیه استقلال ایالات متحده نوشته شده و علوم سیاسی و فلسفه سیاسی شکل گرفته است.

به باور لاک، هر فکر ـ عقیده و دانش ناشی از تجربه است. او می گوید که بشر طبیعتا دارای حقوق و تکالیفی است و این حقوق عبارتند از: حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت، حق پرداختن به کاری که در آن علاقه و استعداد دارد، حق انتخاب دولت و قانون سازان (نمایندگان پارلمان)، حق محاکمه شدن در دادگاهی که دارای هیئت منصفه و قاضی عادل باشد، حق اعتراض به تبعیض و انحصار و ….

www.takfars.ir

آزادی از نظر لاک همانا برابری سیاسی افراد و برخورداری از حقوق مدنی است. او می گوید: وظیفه هر دولت محافظت از حقوق اتباع کشور است و توجیه وجود دولت در همین محافظت از حقوق مردم قراردارد که بهتر از خود فرد می تواند این وظیفه را انجام دهد و توان محافظت از حقوق اتباع، درجه شایستگی یک دولت را نشان می دهد و اگر یک دولت نخواهد و یا نتواند حقوق اتباع را محفوظ بدارد، منطق وجودی خود را از دست می دهد و بر مردم آن کشور است که حاکم دیگری را برگزینند. لاک با تاکید می گوید: این فقط مردم هستند که باید تصمیم بگیرند که چه کسی بر آنان حکومت کند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ آبان

۱۹۰۰م:۲۸ اکتبر ۱۹۰۰ روزی است که «ماکس میولر (فردریخ ماکس مولر)» شرق شناس شهیر آلمانی درگذشت. وی که بسال ۱۸۲۳ به دنیا آمده بود ۷۷ سال عمر کرده بود. مولر درباره زبان سانسکریت، هندوئیسم و مهاجرت آریایی ها (آرین ها) تحقیق فراوان کرد و ریشه و خویشاوندی زبانهای آریائی (از جمله آلمانی ، پارسی و انگلیسی) را به دست داده است. وی کتابهای مذهبی هند باستان را به آلمانی و انگلیسی ترجمه کرده است. مولر عمدتا در آکسفورد انگلستان، نتیجه تحقیقات خود را می نوشت زیرا که در این کشور دسترسی او به اسناد هند باستان که توسط مقامات استعماری انگلستان (کمپانی هند شرقی) به لندن انتقال یافته بودند امکانپذیر بود.

نتیجه تحقیقات مولر نشان می دهد که آریایی ها مردمی شکیل، نجیب، صحیح العمل، قدردان، خوشرفتار و با سلوک، آرام و موقر، منظم و مرتب، سخت کوش و با استعداد، دارای طبیعتی خوب، علاقه مند به امور نظامی، متمدن و قانونمند، وفادار به فامیل و مردگان خود، عاشق اسب و شکار (ورزش) بوده اند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ آبان

۱۶۵م:۲۸ اکتبر سال ۱۶۵ میلادی چینیان مراسم یاد بود «وانگ فو» فیلسوف این کشور را به تظاهراتی وسیع بر ضد اسراف و نیز زندگانی لوکس ثروتمندان تبدل کردند. این تاریخ پس از تبدیل سال قمری چین به میلادی برپایه تقویم تازه به دست آمده است.

امپراتور وقت چین برای متفرق کردن تظاهر کنندگان به نیروی نظامی متوسل شد و خروج افراد از منازل را به مدت سه روز ممنوع کرد.

وانگ فو» در طول عمر خود بر ضد ولخرجی اندرز می داد. او می گفت که منابع موجود محدود است و امکان نمی دهد که همه به زندگانی لوکس که مردم به آن هوس دارند دست یابند ؛ بنابراین چون نمی توان برای همه زندگانی لوکس تامین کرد پس باید جلوی اسراف و زندگانی پر تجمل و لوکس را گرفت تا از دشمنی مردم با هم و رقابت غیرمنصفانه و مجرمانه برای رسیدن به ثروت و تجمل جلوگیری شود و این، وظیفه دولت است. طبق نظریه «وانگ فو» جامعه ای در آرامش خواهد بود که مردم از لحاظ داشتن ثروت تفاوت زیاد باهم نداشته باشند که هرچه این تفاوت زیادتر شود بی نظمی، فساد و احتمال طغیان بیشتر خواهد بود.

۱۹۳۲م:سیلویا پلث شاعره با قریحه در زبان انگلیسی ۲۷ اکتبر ۱۹۳۲ در بوستون به دنیا آمد و یازدهم فوریه ۱۹۶۳ در ۳۱ سالگی در آپارتماتش در شهر نیویورک پس از خواب کردن دو دختر خود که یکی دوساله و دیگری چند ماهه بود خود کشی کرد . انگیزه خودکشی که در اوج شهرت این شاعره روی داد هنوز به درستی روشن نیست.

وی پس از اتمام دانشگاه در زادگاه خود شهر بوستون برای تحصیل در دانشگاه کامبریج به انگلستان رفت و در آنجا با شاعر انگلیسی تد هیوز آشنا شد که منجر به ازدواجشان گردید.

تک فارس

سیلیویا در طول اقامت در انگلستان دو مجموعه شعر تحت عناوین " کلوسوس " و " بررسی حیات " منتشر ساخت که ادیبان زبان انگلیسی با مطالعه آنها اعلام داشته بودند که ستاره درخشانی در آسمان شعر انگلیسی طلوع کرده و شکسپیر دیگری پا به عرصه وجود گذارده است.

در پی خودکشی سیلویا که به آمریکا باز گشته بود ، شوهرش و چند انجمن ادبی سه کتاب دیگر از اشعار او تحت عناوین " آریل " ،

" گذرگاه آبی" و " درختهای زمستانه " را منتشر ساخته اند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ آبان

۳۱۲م:۲۸ اکتبر سال ۳۱۲ میلادی کنستانتین ژنرال رومی و حکمران قلمرو شرقی امپراتوری روم در یک جنگ یکروزه معروف به «جنگ پل میلویان» بر سپاهیان «ماکزنتیوس» امپراتور روم پیروز شد. ماکزنتیوس در همین روز (۲۸ اکتبر) کشته شد. وی ۲۸ اکتبر ۳۰۶ میلادی امپراتور روم شده بود و ۲۸ اکتبر سال ۳۱۰ میلادی موضوع جنگ با ایران را در جلسه مشترک سنا و شورای ژنرالهای روم مطرح ساخته بود که تصویب نشد ولی قرارشد که در دستور کار باقی بماند.

ماکزن تیوس از حامیان انتخاب امپراتور از سوی سنای روم و کنستانین مخالف این روش بسیار قدیمی رومیان بود. به علاوه، ماکزنتیوس پیشنهاد کنستانتین را که امپراتوری روم به صورت کنفدراسیونی مرکب از دوم قسمت غربی و شرقی آن در آید رد کرده بود وآن را مآلا موجب تجزیه و نابودی روم می دانست. ماکزنتیوس ۲۸ اکتبرو در جریان جنگ پل "میلویان" کشته شد.

کنستانتین که میترائیست بود پس از این پیروزی سربازانش را جمع کرد و خطاب به آنان گفت که در اثنای جنگ که روی به خورشید کرده بود تا طلب پیروزی کند، صلیبی نورانی را مقابل خورشید دید و در پی مشاهده این صلیب که همراه با پیروزی در جنگ بود تصمیم گرفته است مسیحی شود و اصراری به مسیحی شدن دیگران ندارد.

گرویدن کنستانتین که نام او برشهر قسطنطنیه (استانبول) گذارده شده است به صدور منشور میلان در نهم نوامبر (۱۲ روز بعد) مبنی بر رسمیت یافتن و تحمل شدن مسیحیت در قلمرو روم انجامید. طبق همین منشور، کسانی که به خاطر مسیحی بودن زندانی بودند آزاد شدند و اموال مصادره شده به صاحبانشان پس داده شد.به این ترتیب کنستانتین نخستین امپراتور مسیحی روم است. باید دانست که روم (ایتالیا) نخستین کشور مسیحی جهان نیست، ارمنستان اولین کشوردر جهان است که مسیحیت را دین رسمی خود اعلام کرده بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ آبان

۱۹۲۲م:علاوه بر جنگ پل «میلیویان»، امپراتور شدن ماکزن تیوس و کشته شدنش و طرح پیشنهاد جنگ با ایران که هر چهار واقعه در چهار ۲۸ اکتبر روی داده بود، در ۲۸ اکتبر ۱۹۲۲ و در دومین روز «پیش به سوی رم» که در این راهپیمایی دهها هزار سیاهپوش (پیراهن سیاه) ناسیونالیست شرکت کرده بودند، پادشاه ایتالیا موسولینی رهبر آنان را رئیس دولت کرد. موسولینی که اعلام کرده بود امپراتوری باستانی روم را احیاء خواهد کرد ۲۸ اکتبر ۱۹۴۰ پس از اینکه دولت یونان حاضر نشد بمانند عهد قدیم گوشه ای از امپراتوری روم باشد، به ۵۳۰ هزار نظامی ایتالیایی مستقر در آلبانی دستور داد که یونان را تصرف کنند که موفق نشدند و هیتلر متحد موسولینی به یونان نیرو فرستاد و این کشور را اشغال نظامی کرد. نیروهای موسولینی در اجرای برنامه احیاء امپراتوری روم، در سال ۱۹۳۹ آلبانی را تصرف کرده بودند. موسولینی همچنین نیرو به شمال آفریقا فرستاده بود که لیبی و سومالی لند را تصرف کرده بودند. این نیروها بعدا با حمله متقابل انگلیسی ها رو به رو شدند و چون در وضعیتی نامساعد قرارگرفته بودند هیتلر بهترین سپهبد آلمان ـ مارشال اروین رومل ـ را با چند تیپ زرهی به شمال آفریقا فرستاد و ….

T A K F A R S

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۶ آبان

۱۴۹۲م:۲۸ اکتبر سال ۱۴۹۲ کریستف کلمب که از جانب دولت اسپانیا مامور یافتن راه وصول به هند از طریق دریاهای غرب شده بود به کوبا رسید. وی قبلا به جزایر آنتیل (باهاماس) رسیده بود.

کلمب با مشاهده سواحل کوبا گمان برد که به ژاپن رسیده است، ولی با مشاهده ساکنان بدون لباس آنجا که پوستی قهوه ای رنگ داشتند، زود به اشتباه خود پی برد.

کوبا از آن روز تا سال ۱۸۹۸ از مستملکات اسپانیا بود. سوغات سفر کلمب از کوبا بذر سیب زمینی، گوجه فرنگی و توتون بود که تا ان زمان در قاره های دیگر دیده نشده بودند. پس از انتقال این سه بذر به اروپا، از اینجا به سایر کشورها منتقل شدند.

۱۶۳۶: دانشگاه هاروارد در کامبریج ماساچوست تحت نام کالج «جان هاروارد» تاسیس شد که نخستین موسسه آموزش عالی امریکا است و دومین آن دانشگاه «کالج ویلیام اند مری» در ویرجینیا است. جان هاروارد یکی از موسسان کالج هاروارد بود.

۱۷۹۰: ایالت نیویورک با دریافت ۳۰ هزار دلار از دعاوی خود که سرزمین «ورمانت» وابسته به آن ایالت است صرفنظر کرد و ورمانت به صورت یک ایالت جداگانه اعلام موجدیت کرد.

۱۷۹۳: «الی ویتنی» در کارولینای شمالی ماشین پنبه پاک کنی (جین) را که ساخته بود به ثبت رسانید.

۱۹۰۴: انگشت نگاری برای تشخیص هویت رسمیت یافت که از دهه آخر قرن بیستم آزمایش DNA وسیله دیگری برای تشخیص هویت شده و بعدا خواندن اعضای ظاهری بدن توسط رایانه بر آن دو اضافه گردیده است.

۱۹۱۸: در پی فروپاشی امپراتوری اتریش که نتیجه جنگ جهانی اول بود که خود اتریش مسبب ان بود چک اسلواکی اعلام استقلال کرد

۱۹۲۲: موسولینی زمام امور ایتالیا را به دست گرفت.

تک فارس www.takfars.ir

۱۹۴۰: نیروهای ایتالیا که در پی اعمال اقتدار باستانی این کشور بر حوزه مدیترانه بودند از طریق آلبانی خاک یونان را مورد حمله قرار دادند.

۱۹۲۹: برای نخستین بار یک نوزاد در هواپیمای در حال پرواز (برفراز فلوریدای امریکا) به دنیا آمد و از آن پس سوار شدن بانوان حامله در هواپیما دارای ضابطه شد.

۱۹۶۲: خروشچف رهبر وقت شوروی پس از سازش با کندی رئیس جمهوری وقت امریکا دستور پیاده کردن سکوهای پرتاب موشک در کوبا و باز گرداندن انها را به شوروی صادر کرد.

آیا مشمولین خدمت سربازی میتوانند موقتا از کشور خارج شوند
  1. دانلود برنامه شوک ۲۳ آبان
  2. قتل قهرمان بدنسازی تهران با ۵۰ ضربه چاقو
  3. جشنواره سازه های برفی و یخی در بلژیک
  4. دانلود سرود انقلابی بهمن ۵۷ با نام سفر مبارک
  5. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۶ آذر
  6. فهرست کامل نامزدهای جایزه مراسم گلدن گلوب سال

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات