روش منحصر به فرد ایرانیان در طرد فاتحان

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ خرداد

تقویم تاریخ

ژنرال « سلوکوس » جانشین اسکندر در متصرفات آسیایی او ، ۲۵ ماه مه سال ۳۱۱ پیش از میلاد ساختن شهری را در کناره غربی رود دجله آغاز کرد که پنج سال بعد تکمیل شد و سلوکیه نام گرفت و دستگاه حکومتی به آنجا انتقال یافت . ده قرن بعد ، بغداد در نزدیکی همین شهر ساخته شد.

سلوکوس اول با هدف جلب قلوب ایرانیان نسبت به خود، درهمان سال ( ۳۱۱ پیش از میلاد ) با « آپاما » دختر کلانتر بلخ ازدواج کرد ، ولی ایرانیان با بکارگیری روش منحصر به فرد خود برای مدتی طولانی زیربار مقدونی ها نماندند؛ به همان گونه که بعدا عربان ، ترکمانان و مغولها هم نتوانستند به مفهوم واقعی کلمه بر آنان حکومت کنند که مورخان متفق القول این روش ویژه ( انهدام فاتح خارجی از درون ) را هنر ایرانیان نوشته اند که با زبردستی خاص در فاتحان نفوذ می کنند و به تدریج قدرت را به خود منتقل می سازند.

۱۶۱۰ سال پیش؛ پیشنهاد کاهش متقابل نیروهای نظامی دو ابرقدرت ایران و روم

یزدگرد یکم شاه وقت ایران از دودمان ساسانی، بانی شهر یزد که مردی آزادی دوست (لیبرال) بود در نخستین سال پادشاهی خود (و در بهار سال ۴۰۰ میلادی) و پس از اطمینان از اینکه تقسیم امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی نهایی است تصمیم گرفت ضمن ارسال پیامی به قسطنطنیه، ازفلاویوس آرکادیوس امپراتور روم شرقی بخواهد که دو ابرقدرت به یک نسبت از شمار نیروهای نظامی خود بکاهند و از مسابقه تسلیحاتی که برای هردو کشور هزینه سنگین داشت دست بردارند. فکر تقسیم امپراتوری روم (کنفدراسیون کردن آن) از امپراتور دیوکلتیان در سال ۲۸۴ میلادی است ولی این کار با اینکه هر چند وقت یکبار صورت عمل به خود می گرفت تا سال ۳۹۵ میلادی نهایی نشده بود و تئودوسیوس یکم (تئودوسیوس بزرگ) در آخرین ماههای عمر اقدام به نهایی ساختن این تقسیم کرد. [روسها در دهه سوم قرن ۲۰ مرتکب این اشتباه شدند و امپراتوری روسیه را قسمت کردند و به صورت جماهیریه درآوردند). نهایی کردن تقسیم امپراتوری روم برای این بود که دست کم بخش شرقی آن حفظ شود زیرا که امپراتوری روم در غرب (اروپای غربی و مرکزی) دچار مشکلات جدّی از سوی ژرمن ها (اقوام آلمانی) و هون ها شده بود و نسبت به بقاء طولانی آن تردید بود. یزدگرد یکم با توجه به این احوال، تصمیم به طرح پیشنهاد کاهش متقابل نیروی نظامی گرفت. پس از تایید تصمیم یزدگرد در نشست بزرگان ایران و موبد موبدان (روحانی ارشد)، این تصمیم به صورت پیشنهاد در پیامی به امضای یزدگرد یکم به قسطنطنیه ارسال شد. پیام یزدگرد در متن خود تاریخ یکم می سال ۴۰۰ را داشت [این تبدیل تقویمی بعدا صورت گرفته است]. طبق اسناد آرشیو شده روم شرقی که در نیمه قرن پانزدهم از قسطنطنیه به رم انتقال یافته، آرکادیوس امپراتور روم شرقی ۲۴ می همان سال (سال ۴۰۰ میلادی و سه روز پس از دریافت پیام یزدگرد) به پیشنهاد ایران پاسخ نوشت و با این استدلال که آن امپراتوری در منطقه دانوب، یونان و مصر دارای معاند است آن را نپذیرفت ولی قول داد که تا زنده باشد خواهد کوشید که به قلمرو ایران تعرضی صورت نگیرد. به این ترتیب رقابت نظامی و مسابقه تسلیحاتی دو قدرت ادامه یافت ولی اعتماد متقابل دو پادشاه تا سال ۴۰۸ که آرکادیوس درگذشت باقی ماند. همین اعتماد سبب شده بود که آرکادیوس پسر خردسال خود تئودوسیوس را تحت حمایت یزگرد قراردهد تا به سن رشد برسد ـ کاری که قبلا سابقه نداشت. تئودوسیوس بعدا به نام تئودوسیوس دوم امپراتور روم شرقی شد.

توقیف برخی از نشریات تهران و ادعای رئیس الوزراء

چهارم خرداد ۱۲۸۹ دولت وقت ایران نشریاتی را که مخالف می دانست ممنوع الانتشار ساخت. این اقدام به دستور رئیس الوزراء وقت صورت گرفت و به شکایت دولت، مدیران برخی از این نشریات به محکمه تسلیم شدند. در آن زمان چون سلطان احمد شاه به سن قانونی نرسیده بود، کشور دارای نایب السلطنه بود. رئیس الوزراء مدیران نشریات توقیف شده را عوامل بیگانه خوانده بود که «دانسته و یا ندانسته» آب به آسیاب خارجی می بستند و با نوشته هایشان زمینه اجرای سیاست های بیگانه را فراهم می ساختند و بهانه به دست آنها می دادند و یا اینکه با انتشار مطالب، از صمیمیت و اعتماد ملت به دولت می کاستند. به استدلال رئیس الوزراء وقت (رئیس کابینه = نخست وزیر)، عمل ناشران روزنامه های توقیف شده از مصادیق خیانت به وطن بود که جرمی است با جنبه عمومی (گذشت ناپذیر).

… و به این سان سیدضیاء طباطبایی از نخست وزیری برکنار شد

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ خرداد

سلطان احمد شاه قاجار، چهارم خرداد سال ۱۳۰۰ (۲۵ می ۱۹۲۱) در پی یک مشاجره لفظی کوتاه با سید ضیاءالدین طباطبائی یزدی نخست وزیر وقت، وی را از این سمت برکنار کرد.

در روزهای پیش از این برکناری، جماعتی در میدان بهارستان برضد سیاست های داخلی دولت سیدضیاء دست به تظاهرات زده و خواستار برکناری اش شده بودند که شاه وقت از این فرصت استفاده کرده، وی را به کاخ گلستان احضار و به او پیشنهاد داد که کناره گیری کند. سیدضیاء نپذیرفت و میان آن دو مشاجره لفظی روی داد که شاه وقت بی درنگ (فی المجلس) حکم برکناری وی را نوشت، امضاء کرد. این حکم را هنگام خروج سیدضیاء از کاخ سلطنتی (کاخ گلستان) به دستش دادند. سیدضیاء با حمایت انگلستان و کودتای تیپ قزاق در اسفند ۱۲۹۹ بر سر کار آمده بود. بنابراین، برکنارشدن او به آن صورت تعجب برانگیز است. با اینکه از آن زمان ۸۹ سال گذشته است هنوز روشن نشده است که محرّک تظاهرات بهارستان برضد سید ضیاء چه عواملی بودند و انگیزه واقعی برکناری اش از چه سیاستی ناشی شده بود! و چرا در این زمینه تحقیق دقیق صورت نگرفته است.

دولت تهران پس از برکناری سیدضیاء، ۲۵ هزار تومان هزینه سفر به او داد تا کشوررا داوطلبانه ترک کند و سیدضیاء از ایران رفت. او سال ها در فلسطین که توسط انگلستان اداره می شد اقامت داشت که پس از اشغال نظامی ایران در شهریور ۱۳۲۰ به کشور بازگشت و از شهر یزد ـ زادگاه خود ـ به نمایندگی مجلس انتخاب گردید و اعتبار نامه وی برغم مخالفت شدید دکتر مصدق که اورا عامل یک دولت خارجی (انگلستان) اعلام کرده بود تصویب شد. سیدضیاء در باغ خود در سعادت آباد تهران زندگی می کرد و با اینکه شاه وقت (محمدرضا شاه) ظاهرا بااو روابط صمیمانه داشت، ژاندارمری ونک ماموریت داشت که رفت و آمدهای اورا زیر نظر داشته باشد و در روزهای تعطیل که برخی رجال به دیدارش می رفتند، اسامی و ساعت ورود و خروج آنان را گزارش کند.

سید ضیاء پیش ازورود به دنیای روزنامه نگاری و سیاست، طلبه علوم دینی و معمم بود

دولت تهران متعهد به تامین هزینه های ریالی اشغالگران ایران شد!

در این روز درسال ۱۹۴۲ (۱۳۲۱ خورشیدی) دولت وقت ایران متعهد شد که هزینه های ریالی متفقین ( اشغالگران ) در ایران را تامین کند و در ازاء هر ۱۳ تومان ( ۱۳۰ قران ) بعدا یک پوند انگلیسی دریافت دارد. دولت ایران با چاپ اسکناس این هزینه ها را تامین کرد که باعث تورم پول در کشور شد و قیمتها را تا چند برابر بالا برد.

چرچیل از کوتاه آمدن دولت حزب کارگر انگلستان در برابر دکتر مصدق انتقاد کرد و خواهان حمله نظامی به آبادان شد

در این روز در سال ۱۳۳۰ ( ۱۹۵۱ ) در آستانه اجرای قانون ملی شدن نفت و خلع ید از شرکت نفت انگلستان که دولت این کشور سهامدار عمده آن بود، این دولت برضد ایران به دیوان داوری لاهه شکایت کرد و دفتر این دیوان دولت وقت ایران را از مفاد این شکایت آگاه ساخت و اطلاع داد که دولت انگلستان به استناد ماده ۲۲ قرارداد ۱۹۳۳ ایران و انگلستان رسیدگی به اختلافات موجود فی مابین دو کشور را به این دیوان احاله کرده تا داوری کند. طبق ماده ۲۲ ، دو دولت موافقت کرده بودند که اگر اختلافی روی دهد ، برای حل آن به « داور » مراجعه کنند و نظر داور را بپذیرند.

در همین روز وینستون چرچیل که هنوز نخست وزیر نشده بود از دولت حزب کارگر انگلستان انتقاد کرد و این دولت را متهم ساخت که در برابر دکتر مصدق کوتاه آمده است و علنا از حمله نظامی برای تصرف آبادان جانبداری کرد. در واکنش به اظهارات چرچیل که بعدا نخست وزیر انگلستان شد تا با دولت دکتر مصدق مقابله کند، مسکو و واشنگتن واکنش نشان دادند. دولت آمریکا با هرگونه عملیات نظامی انگلستان بر ضد ایران مخالفت کرد و آن را به مصلحت غرب ندانست و دولت مسکو با اشاره به قرارداد سال ۱۹۲۱ ایران و روسیه تهدید کرد که اگر پای سرباز انگلیسی به ایران برسد برای دفاع از ایران نیرو به این کشور خواهد فرستاد. در این میان روزنامه های تهران که ماده ۲۲ قرارداد ۱۹۳۳ را برای اطلاع مخاطبان خود چاپ کرده بودند دولت وقت ایران که این قرار داد را امضاء کرده بود دست نشانده انگلستان و خائن به ملت ایران خوانده بودند.

به هاشمی رفسنجانی تیراندازی شد

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ خرداد

چهارم خرداد ۱۳۵۸، ساعت هشت و نیم شب، علی اکبر هاشمی رفسنجانی در محل سکونت خود در دزاشیب (شمیران) هدف دوگلوله قرار گرفت، مجروح شد، در بیمارستان تجریش تحت عمل جراحی قرار گرفت و زنده ماند.

وی در اتاق پذیرایی منزل هدف گلوله قرار گرفته بود. دو مرد به عنوان رسانیدن پیامی از یک روحانی دیگر به هاشمی، به خانه او وارد شده بودند و تیراندازی از سوی یکی از آن دو صورت گرفت. مهاجمان موفق به فرار شدند، ولی بلافاصله، گروه فرقان متهم به طرح این توطئه شد. هاشمی بعدا به ترتیب رئیس مجلس، رئیس جمهور شد و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.

ادیان و روحانیون

پروتستانیسم ـ پاپ، امپراتور و مجمع سراسری نتوانستند یک کشیش را شکست دهند

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ خرداد

مجمع (دایت diet) ورمس worms بیست و پنجم می ۱۵۲۱ با صدور یک حکم علیه «مارتین لوترmartin luther» کشیش اصلاح طلب آلمانی و بانی پروتستانیسم به کار خود پایان داد. جلسات مجمع از بیست و هشتم ژانویه این سال در شهر نود هزارنفری «ورمس» واقع در راینلاند آلمان برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از افکار مارتین لوتر و نیز تعیین سرنوشت او تشکیل شده بود و متناوبا ادامه داشت. لئو دهم leo x پاپ وقت قبلا ضمن صدور اعلامیه ای ۴۱ مورد از ۹۵ مورد اصلاحات اعلام شده مارتین لوتر را مغایر اصول شاخه کاتولیک مسیحیت دانسته و وی را تکفیر کرده بود. کارل پنجم رئیس وقت امپراتوری مقدس (کاتولیکهای اروپا) برپایه اعلامیه پاپ مجمع ورمس را دعوت به تشکیل و بررسی کرده بود. این مجمع در اپریل ۱۵۲۱ حضور مارتین لوتر را در جلسه لازم تشخیص داد تا اعتراف به اشتباه را به او تفهیم کند و چنانچه توبه کند وی را مشمول بخشودگی قراردهد. لوتر پس از دریافت تامین از امپراتور که در جریان رفت و آمد به مجمع بازداشت و یا شکنجه نخواهد شد در جلسات ۱۶ و ۱۸ اپریل مجمع حضور یافت ولی به جای اعتراف به اشتباه و توبه، از اعلامیه ۹۵ ماده ای خود معروف به اصلاحات مذهبی و اعتراض به عمل کلیساها ازجمله بخشودگی گناه با دریافت پول از مرتکب و منع کشیش ها از ازدواج، منع طلاق و ازدواج مجدد که عملی مغایر اصول آزادی انسان است و قید و بندهای دیگر دفاع کرد و گفت که این موارد را در انجیل ندیده و ساختگی است. در طول جلسات مجمع که لوتر در آن حضور داشت پیروانش مقابل تالار مجمع اجتماع کرده و به پشتیبانی از او شعار می دادند. همین جماعت بعدا به حکم مجمع ورمس و تصمیمات بعدی از این دست اعتراض کردند که به معترضین (پروتستان) معروف شدند و این عنوان به پیروان کالون، زوینگلی و سایرین که نظراتی مشابه لوتر داشتند اطلاق می شود.

امپراتور به وعده خود عمل کرد و در طول جلسات و درجریان آمد و رفت مانع از واردآمدن هرگونه آسیب به لوتر شد. «فردریک» امیر وارتبورگ wartburg و از پیروان لوتر که بیم داشت به لوتر پس از بازگشت به خانه آسیب واردآید، وی را از میان راه به قصر خود برد و تحت حمایت قرارداد. در همینجا بود که لوتر انجیل را به زبان آلمانی ترجمه کرد.

جلسات مجمع ورمس تا ۲۵ می ادامه یافت و در این روز حکم خودرا علیه لوتر صادر کرد. طبق این حکم، لوتر باید دستگیر و در یک محکمه مذهبی به اتهام ارتداد محاکمه می شد. همچنین طبق این حکم، همکاری با لوتر و پیروی از افکار و رعایت اصلاحات مذهبی او ممنوع و جرم شناخته شده بود.

حکم جهت دستگیری لوتر به امپراتور ابلاغ شد. امپراتور که لشکر کشی به قصر امیر فردریک را آغاز جنگ داخلی آلمانی ها می دانست در اجرای حکم شتاب نکرد و پس از اینکه اطلاع یافت که حکم مجمع ورمس نتیجه عکس داده و پیروان لوتر دهها برابر شده اند دستگیری اورا به مصلحت کشور ندید و چند سال بعد (۱۵۲۶ میلادی) دستور دستگیری لوتر را رسما معلق ساخت که پاپ از شنیدن این خبر سخت برآشفت و امپراتور «در ظاهر قضیه» دستور توقیف را دوباره لازم الاجرا اعلام کرد ولی اقدامی صورت نگرفت و پروتستانیسم عالمگیر شد و شمار پیروان آن اینک بیش از ششصد میلیون نفرند.

در قلمرو اندیشه

فلسفه استقلال فردیindividualism

رالف والدو امرسون ralph waldo emerson فیلسوف، نویسنده و شاعر آمریکایی ۲۵ می ۱۸۰۳ به دنیا آمد. مهمترین کار او بررسی و تبیین فلسفه و روش استقلال فردی (individualism) است که بیشتر آمریکاییان در عمل پیرو آن هستند و همواره کوشیده اند که استقلال فردی خودرا در همه زمینه ها حفظ کنند و در طول زندگی تنها متکّی به خود باشند ـ حتی در زندگی زن و شوهری. امرسون ۷۹ سال عمر کرد.

نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.

سایر ملل

روزی که نبرد دونکرک آغاز شد

نبرد دونکرک dunkirk بیست و پنجم می ۱۹۴۰ آغاز شد که تا چهارم ژوئن ادامه داشت. باقیمانده نیروهای فرانسه و نظامیان انگلیسی که به کمک آنان فرستاده شده بود هنگام عقب نشینی از برابر آلمانی ها و فرار به انگلستان، در بندر دونکرک فرانسه و مناطق اطراف آن به دام ارتش دوم آلمان و پانزرهای panzer این کشور به فرماندهی ژنرال فون کلیستvon kleist افتادند، محاصره شدند و نبرد طرفین آغاز شد که به شکست نیروهای فرانسوی و انگلیسی انجامید. هیتلر برای دادن فرصت فرار به این نیروها سه روز آتش بس داده بود که معلوم نیست چرا از آن استفاده نشد.

در نبرد دونکرک از ۴۰۰ هزار نظامی فرانسوی و انگلیسی سی هزار نفرشان کشته و ۳۴ هزار تن دیگر اسیر شدند. همچنین ۱۷۷ هواپیمای انگلیسی سرنگون و شش ناوشکن و دویست ناوچه این کشور غرق شدند. نبرد دونکرک پیروزی بزرگی برای هیتلر بود. اگر وی به شوروی تعرض نکرده بود پیروز جنگ بود و جهان، امروز وضعیت دیگری داشت.

روز ملی اردن

دو ماه پس از امضای قرارداد لندن، ۲۵ می ۱۹۴۶ مجلس امارت ماوراء اردن این سرزمین را کشور هاشمی اردن و عبدالله بن حسین را پادشاه آن اعلام کرد که روز ملی اردن است. عبدالله بن حسین از این روز به بعد ملک عبدالله خطاب شد. وی که بعدا در بیت المقدس به دست یک فلسطینی کشته شد از سالها پیش از پادشاه شدن ریاست امارت ماوراء اردن را به دست داشت. پدر او امیرحسین که شریف مکّه بود در طول جنگ جهانی اول به انگلیسی ها در شکست دادن عثمانی کمک کرده بود. سرزمینی که امروز اردن خوانده می شود پیش از سال ۱۹۱۷ یک ایالت عثمانی وابسته به سوریه بود. انگلیسی ها از ۱۵ می ۱۹۲۳ ریاست خاندان هاشمی را که از حجاز بودند بر ماوراء اردن که عنوان «امارت » داشت برسمیت شناخته بودند.

تاسیس اتحادیه آفریقا

۲۵ می ۱۹۶۳ و در نشست آدیس آبابا، سازمان وحدت آفریقا به عنوان صدای واحد آفریقاییان و با هدف زدودن آخرین آثار استعمار از این قاره، نزدیک ساختن نظرات آفریقاییان پیرامون مسائل جهانی و تصمیمگیری های مربوط (عملا ایجاد یک بلوک سیاسی)، تامین همکاری های اقتصادی و توسعه تجارت، نظارت بر رعایت حقوق بشر در این قاره، بالابردن استاندارد زندگی مردم و آموزش و پرورش، استفاده بهینه از منابع طبیعی و نیروی انسانی قاره و رفع اختلافات مرزی که میراث دوران استعمار بوده و آنهارا ترسیم خطوط مرزی در اطاقهای در بسته در اروپا بدون توجه به واقعیت های قومی و محلی بوجود آورده است تاسیس شد. این سازمان در نهم جولای ۲۰۰۲ تبدیل به اتحادیه آفریقا ( au) همانند اتحادیه اروپا و با همان هدفها شده است. این اتحادیه که قرار است از سال ۲۰۲۸ دارای پول واحد آفریقایی به نام «افرو» شود از نظر وسعت و جمعیت بزرگتر از اتحادیه اروپاست. اعضای این اتحادیه جمعا ۲۹ میلیون کیلومتر مربع وسعت و یک میلیارد تن جمعیت دارند. تاکنون عضویت چهار کشور در این اتحادیه به حالت تعلیق درآمده است. دو تعلیق به دلیل وقوع کودتا، یک تعلیق به سبب ادامه تبعیض میان شهروندان و تعلیق دیگر (کشور اریتره) به خاطر حمایت از تروریسم. سران اتحادیه آفریقا در فواصل معیّن گرد هم می آیند و به حل مسائل می پردازند. ایجاد اتحادیه آفریقا، این قاره را در صحنه سیاسی جهان به صورت یک وزنه دراورده است. بررسی رفت و آمدها، حجم مبادلات و امضای قراردادها نشان می دهد که در میان قدرت های جهانی، آفریقاییان به چین اعتماد بیشتری دارند.

تاثیر شگفت انگیز سرود ملی

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ خرداد

۲۵می ۱۹۸۲ و درجریان جنگ انگلستان و آرژانتین بر سر مالکیت جزایر فالکلند، خلبان یک جنگنده آرژانتینی که پخش سرودهای میهنی به مناسبت سالگرد آغاز انقلاب استقلال این کشور اورا برانگیخته بود ناوشکن موشک انداز انگلیسی «کاونتری» و یک کشتی حمل و نقل نظامی این کشور را در آبهای آن جزایربا پرتاب موشک غرق کرد. انقلاب استقلال آرژانتین ۲۵ مه ۱۸۱۰ آغاز شده بود. کاونتری که با سوخت هسته ای حرکت می کرد همان ناوشکنی است که اواخر سال ۱۹۷۹ وارد خلیج فارس شده بود تا نیروی دریایی ایران را بترساند.

تفاوت ره از کجاست تا به کجاimage فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ خرداد

۲۵ مه ۲۰۰۳ رسانه ها به نقل از باستانشناسان انگلستان نوشته بودند که در محل « ستون هج stone hedge» در ۷۵ مایلی جنوب غربی لندن بقایای شش انسان ( ۴ بزرگسال و ۲ کودک ) دیگر به دست آمده است که ۲۳ قرن قدمت دارند و در جوار آنان ابزارهایی به دست آمده است که مربوط به سالهای عبور از سنگ ابزار به عصر برنز است . باید توجه داشت که ایرانیان دو قرن پیش از آن در اوج تمدن بودند ؛ تخت جمشید را ساختند ، قانون نوشتند ، پستخانه به وجود آوردند ، راه آسفالته ساختند ، بر ارابه سوار شدند و…. باید بررسی شود که علل عقب ماندگی ایرانیان در قرون جدید و پیشرفت آنان چه بوده است تا جبران شود.

۲۵ می و دو سانحه مرگبار هوایی

دو سانحه مرگبار هوایی در ۲۵ می ثبت شده است. ۲۵ می ۱۹۷۹ یک جت مسافربر «آمریکن ایرلاین» از نوع دی سی ـ ۱۰ (مک دانولد ـ داگلاس) هنگام بلند شدن از فرودگاه شیکاگو (فرودگاه اوهیر) سرنگون شد و ۲۷۱ سرنشینان آن کشته شدند. در جریان برخورد لاشه این هواپیما به زمین نیز دو تن که در آن محل بودند جان سپردند. این نوع هواپیمای سه موتوره ساخت آمریکا در پی جداشدن موتور میانی یکی از آنها در آسمان از بخش مسافربری به قسمت باربری منتقل شده است ولی دیده شده است که یک نوع از این هواپیما در مسیر آمستردام ـ تهران به حمل مسافر ادامه می دهد!. ۲۵ می یک جمبو جت (بوئینگ ۷۴۷) شرکت هواپیمایی تایوان در آسمان تنگه تایوان به دریا افتاد و ۲۲۵ سرنشین آن کشته شدند. گفته شده بود که یک موتور این هواپیما هنگام پرواز آتش گرفته و منفجر شده بود.

ژنرال انتونی زینی: ۱۰ اشتباه دولت جورج بوش در قبال عراق

ژنرال انتونی زینی ، افسر باز نشسته تفنگدار ، که از ۱۹۷۷ تا سال ۲۰۰۰ فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه بود و عراق را زیر چشم داشت و سپس به مدت دو سال به عنوان میانجی آمریکا برای مسئله فلسطین فعالیت می کرد در نوشته ای خطاب به وزارت دفاع آمریکا که در شماره های ۲۳ ماه مه سال ۲۰۰۴ روزنامه های این کشور انتشار یافته به ده اشتباه دولت جورج بوش در قبال مسئله عراق اشاره کرده است. وی یکشنبه شب( ۲۳ مه ) در مصاحبه با شبکه «سی بی اس» آمریکا هم این اشتباهات را تشریح کرد و گفت چون کاخ سفید به هشدارهای او توجه نکرد ناچار شد که به این وسیله آنها را به اطلاع مردم امریکا برساند:

۱.سیاست محاصره و تحت فشار قرار دادن عراق از جمله اعمال مناطق پرواز ممنوع داشت به نتیجه مطلوب می رسید که بی جهت رها شد و این کشور مورد حمله نظامی قرار گرفت که نتایج وخیم به بار آورده است.

۲. به بایگانی سپردن استراتژی « آزمایش شده » سابق ( قدیمی ) و در پیش گرفتن یک استراتژی نادرست تازه در منطقه حساس و مهم خاورمیانه.

۳. خلق بهانه های نادرست برای منطقی جلوه دادن حمله نظامی به عراق با هدف جلب حمایت آمریکاییان از این اقدام پرهزینه و تلفات از جمله اعلام این که عراق دارای اسلحه کشتار جمعی بوده و همدست القاعده است که امنیت آمریکا را به مخاطره افکنده است.

۴. با وجود شکست در جلب همکاری بین المللی و کسب مجوز شورای امنیت، با بی اعتنایی به افکار عمومی حمله نظامی را شروع کردن.

۵. بدون داشتن برآورد درست از وضعیت و نتایج، و تامین عوامل لازم برای مقابله با آنها دست به تعرض نظامی زدن.

۶. استناد کردن بی دلیل و اعتماد کردن بی معنا به « خود ـ تبعیدی های » عراقی و حرفها و ادعاهای آنها، که نادرستی شان اینک مسلم شده است.

۷. بدون داشتن برنامه از پیش تهیه شده و جزئیات کار، عملیات اشغال نظامی عراق را آغاز کردن.

۸. عملیات نظامی را با نیروی ناکافی آغاز کردن و ادامه دادن. برای عملیات نظامی عراق دست کم ۳۰۰ هزار نظامی لازم بود، نه ۱۳۰ هزار. تکنولوژی پیشرفته نظامی در زد و خوردهای خیابانی و با افراد غیر منظم و انفجارهای انتحاری موثر واقع نمی شود. ۹. انتصاب یک شورای حکومتی ناقص و ناجور و ایجاد یک مدیریت غیر متخصص و نا آگاه از امور عراق و نا آشنا به فرهنگ و روانشناسی مردم آن و تاریخش برای اداره آن سرزمین پس از اشغال آن.

۱۰. پس از اشغال نظامی، اتخاذ تصمیمات نادرست و به اجرا گذاردن آنها از جمله بدرفتاری توجیه ناپذیر با زندانیان و … که بذر انتقام در نهاد عراقی ها کشت کرده و باعث انزجار جهانیان شده است.

ژنرال زینی در این زمینه کتابی هم تحت عنوان « بتل ردی » تالیف و منتشر ساخته است.

برخی دیگر از رویدادهای ۲۵ می

• ۱۸۱۲: در جریان مبارزات استقلال آمریکای لاتین، یک زمین لرزه شدید شهر کاراکاس (پایتخت ونزوئلا) را ویران کرد و هزاران تن کشته شدند. زلزله هرچند وقت یکبار در کاراکاس روی می دهد.

• ۱۸۶۵: یک انبار مهمات در شهر موبیل ایالت آلابامای آمریکا منفجر شد و بیش از ۳۰۰ تن را کشت. این انفجار چندی پس از پایان جنگ داخلی آمریکا صورت گرفت که در آن، ایالت آلاباما از اعضای کنفدراسیون (جنوبی ها) بود.

• ۱۸۹۲: یوسیپ بروز تیتو josip broz tito رهبر کنفدراسیون یوگوسلاوی در روستای کومرووچ kumrovec واقع در کرواسی به دنیا آمد و ۸۸ سال عمر کرد. کومرووچ در مرز اسلوانی (اسلونیا) و نه چندان دور از اتریش واقع شده است و اسلوانیایی ها همانند کرواتها تیتو را همشهری خود می دانند. وی یک کمونیست بود که تفکر ملی داشت و با این تفکر وارد اتحاد نظامی ـ سیاسی با مسکو (پیمان ورشو) نشد. تیتو در کنار نهرو، ناصر و سوکارنو از بنیادگذاران جنبش عدم تعهد است.

• ۱۹۱۴: مجلس نمایندگان انگلستان استقلال امور داخلی ایرلند را تحت عنوان «هوم رول» تصویب کرد.

• ۱۹۴۹: نیروهای مائو شهر شانگهای را تصرف کردند.

• ۱۹۵۳: آمریکا در صحرای نودا گلوله اتمی توپ آزمایش کرد. در پی انتشار خبر مربوط، روسها اعلام کردند که ما قبلا دارای گلوله اتمی برای توپهایمان شده ایم.

• ۱۹۶۹: در سودان یک کودتای نظامی به وقوع پیوست. ۹ افسر جوان به رهبری جعفر نمیری این کودتا را انجام داده بودند. در پی این کودتا نمیری رئیس دولت شد.

• ۱۹۸۵: یک توفان دریایی ۱۱ هزار تن را در بنگلادش کشت. در همین روز در سال ۱۹۴۱ توفان دریایی دیگری درهمین منطقه در دلتای رود گنگ باعث مرگ ۵ هزارتن شده بود.

تک فارس » اخبار روز » فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ خرداد