فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ آذر

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ آذر

۲۶۶م:به گزارش کرونیکلهای جهان (روزشمار رویدادهای مهم ملل جهان در طول زمان)، شهر بیشاپور در منطقه کازرون ۲۴ نوامبر سال ۲۶۶ میلادی تکمیل شد. کار ساختن این شهر که به تصمیم شاپور یکم، شاه ساسانی وقت ساخته شد نزدیک به شش سال طول کشید. در ساختن این شهر هم از اسیران رومی استفاده شد. ارتش ایران به فرماندهی شاپور یکم در سال ۲۶۰ در ناحیه «ادسا (امروز: ارفا = اورفا)» در شرق فرات (جنوب ترکیه امروز) ارتش روم را شکستی سخت داد و والرین امپراتور این کشور با ۷۱ هزار نظامی رومی را اسیر کرد که از این اسیران برای ساختن سد شوشنر (بند قیصر)، ساختن شهر گندی شاپور در خوزستان و بیشاپور در فارس استفاده شد. در ساختن شهر بیشاپور از معماران یونانی و رومی هم استفاده شده بود. شکل ساختمانها و خیابان بندی شهر بیشاپور (خیابانهای متقاطع) حکایت از ایرانی ـ اروپایی بودن این شهر دارد. بیشاپور در مسیر راه استخر (شیراز) به شوش و تیسفون ساخته شده بود.

شاپور یکم که به تاسیس شهرهای تازه در مسیر راههای مهم و یا مناطق مستعد صنعت و کشاورزی علاقه داشت، شهر نیشابور خراسان را هم در دامنه کوه بینالود بساخت.

شاپور یکم کار تاسیس شهرهای بزرگ را با ساختن شهر قزوین (کاسپین) آغاز کرد. سوم نوامبر سال ۲۴۵ دستور ساختن قزوین را صادر کرد و این شهر ظرف سه سال ساخته شد و در سال ۲۴۸ میلادی تکمیل شد. شاپور یکم به احترام طایفه کاسپین که در این منطقه تا گیلان زندگی می کردند نام خود را بر این شهر نگذارد و به نام همان طایفه اسم گذاری کرد. اروپاییان دریای مازندران (خزر) را به نام همین طایفه، کاسپین می گویند و می نویسند که بین المللی شده است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ آذر

۱۶۶۷م:۲۵ نوامبر سال ۱۶۶۷ یک زلزله شدید شهر شماخی قفقاز وقت ایران را ویران ساخت و نزدیک به هشتاد هزار تن را کشت. دولت صفوی برای بازسازی شهر تلاش بسیار کرد و حتی از اصفهان معمار و کارگر به شماخی فرستاد و مرکز شهرستان را موقتا به باکو که در ۱۲۰ کیلومتری شرق شماخی واقع شده است منتقل ساخت. این زلزله در آغاز سلطنت صفی میرزا (شاه سلیمان صفوی) روی داده بود که جمعی گفته بودند چون صفی میرزا در ساعتی نحس بر جای پدرش (شاه عباس دوم) نشسته این زلزله روی داده است. صفی میرزا برای اطمینان خاطر مردم مجبور شد که دوباره تاجگذاری کند. این نخستین و آخرین زلزله سخت شماخی نبود، در سال ۱۱۹۱ میلادی (زمان حکومت شروانشاهان، حکام باقیمانده از عهد ساسانیان در قفقاز) یک زلزله شدید این شهر را ویران کرده بود. منطقه شماخی در طول هزاره دوم میلادی ۱۱ زلزله شدید به خود دیده است که یکی دیگر از آنها در دوم دسامبر ۱۸۵۹ روی داده بود، دیگری در سال ۱۹۰۲ و آخرین زمین لرزه در سال ۲۰۰۰. شماخی قرنها مرکز حکومت شروانشاهان بود و خاقانی از شاعران بزرگ و قصیده سرای ایران که در قرن دوازدهم میلادی (۱۱۲۲ ـ ۱۱۹۰) می زیست از همان شهر برخاسته بود. قصیده ایوان مدائن او معروف است. آنتونی جنکینسون انگلیسی در قرن شانزدهم در آن شهر یک مرکز تجاری دایر و از آنجا سفری هم به ایران کرده بود. برخی از مورخین نوشته اند وی بود که تزارهای روسیه را به تصرف قفقاز تشویق کرده بود زیرا که به عنوان نماینده دربار لندن با دربار آنان رفت و آمد داشت و از پادشاه وقت صفویه ایران (شاه طهماسب یکم) دلخور. شماخی واقع در منطقه «اران» در پی دور اول جنگهای روسیه با ایران طبق قرارداد گلستان (منعقد در ۱۸۱۳) به روسیه داده شد. روسها در زمان پتر یکم در سال ۱۷۲۲ وارد شماخی شده بودند ولی بعدا از ترس نادرشاه آنجا را ترک گفتند. نادرشاه در همین دهه از شماخی (شماخا) دیدار و کسانی را که به روس ها روی خوش نشان داده بودند تنبیه کرد. قفقاز ایران در سه دهه اول قرن نوزدهم و ضمن دو جنگ طولانی و دو قرارداد گلستان و ترکمنچای به دست روس ها افتاد. شماخی اینک در جمهوری آذربایجان واقع است.

تکفارس آی آر

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ آذر

۱۹۵۵م:در پی عضویت ایران در پیمان نظامی بغداد (سنتو) دولت شوروی ۲۵ نوامبر سال ۱۹۵۵ در یادداشت شدیدالحنی که در مسکو به سفارت ایران تسلیم شد دولت ایران را مورد اعتراض قرار داد. در این یادداشت به پیمان سال ۱۹۲۱ مسکو و تهران اشاره شده بود که به موجب آن در صورت ورود و یا استقرار نیروهای خصم دولت مسکو در ایران، آن دولت خواهد توانست نیروی نظامی وارد ایران سازد.

دولت ایران پس از ده روز بحث و تبادل نظر (با غرب) ششم دسامبر (۱۴ آذر ۱۳۳۴) به یادداشت شوروی پاسخ داد، ولی این پاسخ از بحران روابط دو کشور نکاست. باوجود این، غرب (باتوجه به قرارداد ۱۹۲۱) جرات تاسیس پایگاه و استقرار نیرو در ایران نکرد. «سنتو» در چارچوب استراستژی آمریکا مبنی بر محاصره شوروی از طریق ایجاد اتحادیه نظامی تاسیس شده بود.

در همین ماه (آذر ماه ۱۳۳۴) برای تطبیق اوضاع نظامی ایران با سایر کشورهای عضو پیمانهای نظامی غرب، سازمان ارتش ایران تغییر یافت و یکانهای آن میان پنج سپاه تقسیم شدند. درهمین ماه رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا وارد تهران شد و با ژنرالهای ایران پیرامون اجرای برنامه های نظامی مذاکره کرد و در پی آن سیل سلاحهای ساخت آمریکا به ایران سرازیر شد و ….

۱۳۴۳ش:دو برابر شدن بهای بنزین و یک و نیم برابر شدن سایر فرآورده های نفتی در ایران که از روزی چون امروز در سال ۱۳۴۳ (۲۵ نوامبر ۱۹۶۴) به اجرا در آمد مردم را به دلیل ثابت ماندن سطح دستمزدهاخشمگین کرد و با این که به همین نسبت کرایه تاکسی های شهری هم افزایش یافته بود رانندگان تاکسی از پنج روز بعد دست به اعتصاب زدند و دولت سرانجام مجبور شد که افزایش قیمت را به حد اقل برساند تا اعتصاب تاکسی ها به سایر اصناف گسترش نیاید. طبق تصمیم تازه دولت وقت، بهای بنزین معمولی که پیش از چهارم آذرماه هر لیتر پنج ریال بود و به ده ریال افزایش یافته در شش ریال تثبیت شد.

www.takfars.ir

۸۷۰م:طبق منابعی که در دست است از جمله نتیجه تحقیقات پروفسور دیویدسون، ابو نصر (محمد) فارابی بنیادگذار دمکراسی اسلامی ۲۵ نوامبر سال۸۷۰ میلادی (۲۵۹هجری خورشیدی) در شهرک فاراب در خراسان بزرگتر به دنیا آمد و پدرش یک افسرایرانی ارتش (سامانیان) بود. در آن زمان، تازه مهاجرت قبایل آلتائیک به فرارود (ماور النهر) با عبور از سیردریا (سیحون) در مقیاسی کم آغاز شده بود.

از فارابی ۱۱۷ کتاب و رساله از جمله کتاب معروف «مدینه فاضله» باقی مانده است. این آثار در همه زمینه ها از جمله موسیقی است. وی بر همه دانش عصر خود به ویژه فلسفه، ریاضیات، ادبیات و چند زبان خارجی مسلط بود و به همین لحاظ به «معلم ثانی» ملقب شده بود.

مورخان اروپایی وی را از طبقه فلاسفه «نئو پلاتونیست = افلاتونیان نوین» می دانند که تحصیلات خود را در بخارا، کانون فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی آغاز کرد و به تکمیل آن در بغداد، حلب و دمشق پرداخت.

در زمینه دمکراسی، وی بمانند افلاتون و ارسطو نگران سوء استفاده از انتخابات در یک حکومت مردمسالاری بود. در نظر فارابی بهترین زمامدار باید یک مرد فکر و عمل (دانا و توانا)، قادر به ترغیب و رهبری دیگران، دارای توان فراوان در تفکر و قوای دماغی و خرد کامل و به حدکافی نیرومند باشد که بتواند در لحظه لازم، فرمان جنگ دهد. از شرایط دیگر زمامدار آگاهی کامل از تجربه گذشتگان، جغرافیا، اصول و قوانین است (منظور؛ رسوم و قوانین کلی و طبیعی، نه قوانین موضوعه)؛ به گونه ای که باید به مثابه یک دائرهالمعارف متحرک باشد و شرایط عدل و داد و قدرت اعمال خردمندانه آن نیز در او جمع باشد. فارابی گوید که اگر چنین فردی با این شرایط ویژه یافت نشود، تا زمان پیدایش او، حکومت باید به یک شورا مرکب از افرادی سپرده شود که مجموع آنان این کیفیت را داشته باشد. با این بیان، فارابی با نامزد شدن هرکس برای زمامداری مخالف است؛ مگر این که شرایط لازم را داشته باشد. فارابی یافتن چنین فردی را برعهده بزرگان، آگاهان و دلسوزان جامعه گذارده است. به این ترتیب، این مردمند که باید بروند و بگردند و برای خود زمامدار واجد شرایط لازم بیایند و انتخاب کنند، نه این که (همانند دمکراسی های ناقص فعلی) متقاضیان بروند و از مردم بخواهند که به آنان رای بدهند تا زمامدار شوند.

به تفسیر اصحاب نظر، فارابی انتخابات دو مرحله ای را پیشنهاد کرده است و انتخابات مستقیم را نپذیرفته است. انتخابات دو مرحله ای از نظر فارابی اینست که در مرحله اول؛ آگاهان، پاک نظران و دلسوزان جامعه از میان داوطلبان و یا به دعوت خود افرادی را برگزینند و به جامعه معرفی کنند و در مرحله دوم؛ مردم از میان این افراد گزینش شده و واجد شرایط مدیریت یکی را انتخاب کنند و در این مرحله، شرط انتخاب شدن به دست آوردن اکثریت آراء است (نظر فارابی درست عکس قاعده ای است که در آمریکا به آن عمل می شود). به نظر فارابی، یک جامعه با انتخاب زمامدار خوب برای تمشیت امور؛ رفاه و پیشرفت و سعادت خود را تضمین خواهد کرد.

فارابی زیاد وارد بحث مجالس قانونگذاری نشده است و قرآن را قانون اساسی اسلام (ام القوانین) خوانده است. طبق تفسیرهایی که بر این نظر فارابی شده است بنظر می رسد که وی برای جوامع اسلامی، تعالیم قرآن را قوانینی کافی تشخیص داده است.

فارابی که بر زبانهای یونانی و عربی مسلط بود آثار فلاسفه یونان قدیم را ترجمه کرده است. ازمیان آثار فارابی ۴۳ اثر زمینه فلسفه و منطق دارد، هفت اثر درباره اخلاق، هفت اثر درزمینه علوم سیاسی، یک کتاب در باره موسیقی و مابقی در زمینه های مختلف از جمله ریاضی و نجوم است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ آذر

۱۵۶۲م:۲۵ نوامبر زاد روز درام نگار اسپانیایی " لوپ دو وگا Lope de Vega " است که در سال ۱۵۶۲ به دنیا آمد و ۲۶ اوت ۱۶۳۵ درگذشت. اپتون سینکلر Upton Sinclair نویسنده و تلاشگر عدالت اجتماعی درچنین روزی (۲۵ نوامبر) بسال ۱۹۶۸ در ۹۰ سالگی فوت شد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ آذر

تک فارس

۱۶۹۰م:نخستین نشریه چاپی که در آمریکای شمالی انتشار یافت ۲۵ نوامبر سال ۱۶۹۰ طبق دستور عمومی (بخشنامه) فرماندار انگلیسی مهاجر نشین ماساچوست برای همیشه تعطیل شد. این روزنامه به سردبیری «بنجامین هریس» تنها نسخه خود را ۲۵ سپتامبر ۱۶۹۰(در این سال و در روزی چون امروز) منتشر کرده بود و روز بعد به تصمیم فرماندار اعزامی از لندن موقتا توقیف شده بود تا درباره سرنوشت آن از لندن استعلام شود که تا رسیدن پاسخ دو ماه طول کشید. چند تن از معاریف منطقه سرمایه گذاران این روزنامه بودند و هدفشان اطلاع رسانی و نیز انتشار نظرات خود درباره نارسایی ها و شکوه ها بود و قرار بود که چند نسخه از آن هم با کشتی برای مقامات انگلستان از جمله پارلمان و نخست وزیر به لندن ارسال شود.

این روزنامه به نام «وقایع عمومی» که در قطع ۳۰ در ۵۰ سانتیمتر در هشت صفحه انتشار یافته بود در صفحه اول خود با تیتر درشت به بوروکراسی (کاغذبازی) دفتر فرمانداری ماساچوست و رفتار بد کارمندان دفتر با ارباب رجوع و امروز و فردا کردنها و اتلاف وقت مردم تاخته بود و نوشته بود که کارمندان دولت نوکران عامه هستند نه سرور آنان. همین مطلب سبب شد که فرماندار موقتا آن را توقیف و نظر لندن را به ادامه انتشار آن استعلام کند که جواب منفی دریافت کرده بود.

۱۴ سال بعد در همان محل دومین روزنامه به نام «بوستون نیوز لتر» انتشار یافت که به انتشار خود ادامه داد و تاسال ۱۸۲۰ شمار نشریات در سراسر ایالات متحده به ۵۸۲ نشریه رسید که چندین برابر سایر کشورها بود. شمار نشریات منظم ایالات متحده در۱۹۹۷ زائد بر ۲۵ هزار بود.

نخستین نشریات منظم به صورت کتابچه ۲۴ صفحه ای (مجله) کار خود را از آلمان آغاز کرده بودند و نخستین نشریه از این دست به نام «کتاب خبر» در ۲۸ ژوئیه سال ۱۵۸۸ در شهر کلن انتشار یافته بود.

۲۳۴۸پیش از میلاد:به روایت روزنگار (تقویم تاریخ) اسقف جیمز آشرUssher ، توفان نوح ( The Great Deluge ) بیست و پنجم نوامبر سال ۲۳۴۸ پیش از میلاد آغاز شد. طبق این روزنگار، نوح که از پیش وقوع این توفان به وی الهام شده بود، یک کشتی ساخت و گروهی از مردم و موجودات دیگر را در آن قرار داد که نجات یابند و نسلشان منقرض نشود.

بعضی را نظر بر این است که بقایایی که در کوههای آرارات کشف شده و هنوز باقی است متعلق به همان کشتی نوح است که پس از رفع توفان در آنجا بر زمین نشسته است.

به نوشته اسقف آشر، از سه پسر نوح: «سام Shem ، حام و یافث (یافظ) Japheth» بعدا سه گروه جمعیت به وجود آمدند که اعراب و یهودیان از نسل سام هستند.

دیگران که در این زمینه مطالعه کرده اند وقوع توفان نوح را در اواخر ماه نوامبر، ولی هزاران سال پیش از زمانی که اسقف آشر به دست داده رقم زده اند.

۱۷۰۳م:۲۵ نوامبر در طول تاریخ به روز توفان و زلزله معروف است. برخی از رویدادهای طبیعی این روز در قرون جدید و معاصر عبارتند از: توفان بزرگ انگلستان در سال ۱۷۰۳ با وزش بادی به سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت که ۹ هزار تن را در جنوب این کشور کشت. زلزله شرق مدیترانه (لوانت) در سال ۱۷۵۱ که بیش از چهل هزار انسان را در سوریه و لبنان نابود کرد. سونامی (امواج ناشی از زلزله زیر دریایی) سال ۱۸۳۳ اقیانوس هند که باعث مرگ دهها هزارتن در سوماترا (اندونزی) شد. سایکلون (توفان دریایی) سال ۱۸۳۹ هند که چند شهر بندری را نابود کرد و دست کم ۳۰۰ هزار تن کشته شدند. توفان برف سال ۱۹۵۰ شرق ایالات متحده آمریکا معروف به توفان قرن با وزش بادهایی به سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت و برف به ارتفاع یک متر و نیم که ۳۲۳ تن را تنها در ایالت «وست ویرجینیا» کشت. توفان، برف و یخ سال ۱۹۹۶ در فلوریدا و ایالات مرکزی آمریکا که باعث مرگ دهها تن شد.

۱۸۶۷م:آلفرد نوبل (مهندس سوئدی فارغ التحصیل روسیه) ۲۵ نوامبر سال ۱۸۶۷ اعلام کرد که ماده منفجره دینامیت را اختراع و تولید کرده است و در همین روز این اختراع را به ثبت داد. وی بعدا از اینکه یک وسیله تخریب و کشتار ساخته بود پشیمان شده بود و برای جبران آن دارایی اش را وقف دادن جایزه سالانه به کسانی کرد که در طول سال به بشریت خدمت بزرگ کرده باشند. دادن این جوایز که در دهه های اخیر رنگ سیاسی به خود گرفته است هنوز ادامه دارد. تصمیم به دادن جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۹ به باراک اوباما (رئیس جمهور آمریکا) در نخستین سال زمامداری اش که در دو جنگ درگیر است و می خواهد با اعزام نیروی بیشتر، جنگ افغانستان را وسعت دهد نمونه بارز سیاسی شدن این جوایز است. یک کمیته نروژی برندگان جوایز صلح را تعیین میکند. نوبل صاحب چند کارخانه (عمدتا شیمیایی) در کشورهای اروپایی بوده است.

T A K F A R S

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ آذر

۱۹۸۶م: ۲۵نوامبر سال ۱۹۸۶ «میس» دادستان وقت آمریکا در پی انتشار گزارشهایی دایر بر ارسال اسلحه از آمریکا به ایران که منع قانونی داشت اعتراف کرد که دولت آمریکا مجبور شده بود به خاطر کمک مالی به مخالفان دولت مارکسیست نیکاراگوئه (دولت دانیل ارتگا)، که این مخالفان توسط «سیا» متشکل شده بودند، مستقیم و غیر مستقیم، اسلحه به ایران بفروشد.

میس گفت که اگر پول حاصل (از فروش این اسلحه) به مخالفان مسلح دولت نیکاراگوئه (کنترا ها) نمی رسید، از هم پاشیده می شدند. از آنجا که کنگره آمریکا هر گونه کمک به کنتراها را ممنوع کرده بود راهی جز این به نظر نمی رسید.

متعاقب این اعتراف، پرونده مربوط به دادگاه رفت، ولی چون قسمتی از اسناد مربوط توسط منشی سرهنگ الیور نورث، یکی از دست اندرکاران این ماجرا و متهمان تخریب و ازمیان رفته بود، دادگاه نتوانست به همه حقیقت پی ببرد، ولی تنی چند از آنان محاکمه و محکوم شدند.

دانیل ارتگا که با تلاش همه جانبه آمریکا، در انتخابات سال ۱۹۹۰ شکست خورد و قدرت را از دست داد، پس از ۱۶ سال، در انتخابات پنجم نوامبر ۲۰۰۶ باردیگر به ریاست جمهوری نیکاراگوئه انتخاب شد. وی ۱۱ نوامبر (شش روز پس از این پیروز) ۶۱ ساله شد و اعلام کرد که مردم نیکاراگوئه هدیه تولد خوبی به او داده اند. عکس، ارتگا (اورته گا) را در روز رای گیری در نوامبر ۲۰۰۶ نشان می دهد که امید به پیروزی را علامت می دهد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ آذر

۲۰۰۳م:به رغم همه تلاشها و کمکهای اتحادیه اروپا و وعده هایی که به رای دهندگان کروات داده بودند، نتایج انتخابات پارلمانی این کشور که ۲۳ نوامبر ۲۰۰۳ برگزار شد نشان داد که ناسیونالیست ها (حزب اتحادیه دمکراتیک) به رهبری " ایوو سانادرIvo Sanader " برنده شده است. این حزب از زمان اعلام استقلال کامل کرواسی (جداشدن از کنفدراسیون یوگوسلاوی) تا سال ۲۰۰۰ زمام امور این کشور را به داشت که بر اثر تبلیغات و فشار اتحادیه اروپا و دادن وعده عضویت کرواسی در آن اتحادیه ، اکثریت خود در پارلمان را از دست داده بود. وضعیتی که پس از برچیده شدن بلوک شرق و شوروی برجهان مستولی شده است مایل به روی کار آمدن ناسیونالیست ها و یا چپ گرایان نیست که دسته اول از حاکمیت و فرهنگ ملی دفاع می کند و دسته دوم با کاپیتالیسم و استثمار سازگار نیست، ولی در انتخابات سال ۲۰۰۳ در گوشه و کنار جهان، عمدتا همین دو دسته برنده شده بودند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ آذر

۲۰۰۳م:جلال طالبانی رئیس دوره ای وقت شورای موقت عراق ۲۴ نوامبر ۲۰۰۳ اعلام کرد که این شورا تصمیم گرفته است که مانع ورود امواج تلویزیون ماهواره ای "العربیه" به عراق شود که در دوبی فعالیت دارد و نیز به هرگونه فعالیت این شبکه در عراق پایان دهد!. وی گفت این تصمیم به این سبب گرفته شده که "العربیه" خشونت را ترویج می کند. اشاره وی به پخش اظهارات صدام حسین از این شبکه در ۱۶ نوامبر آن سال بود. صدام در نوار خود از اعضای شورای موقت به عنوان " آنان که از سوی ارتش اشغالگر منصوب شده اند" نام برده بود.

طالبانی (متولد سال ۱۹۳۳) موسس اتحادیه میهنی کردستان عراق و رئیس جمهو فعلی در افواه، به هوادار قدیمی آمریکا معروف است. وی از نوجوانی و دوران دبیرستان کار مبارزه را آغاز کرد، مدتی با حزب دمکرات (بارزانی) همکاری داشت و سپس به تاسیس اتحادیه میهنی دست زد.

تک فارس www.takfars.ir

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ آذر

۲۰۰۶م:دولت لهستان که در اتحادیه اروپا حق وتو دارد، مانع شده بود که روسیه شریک استراتژیک این اتحادیه کشوری شود. پوتین ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶ در فنلاند بود، ولی بانو «تاریا هالونن Trja Halonen» رئیس جمهور فنلاند که رئیس دوره ای اتحادیه اروپاست موفق نشد که لهستان را از ادامه لجبازی منصرف سازد. روس ها و لهستانی ها هر دو اسلاو و از یک نژاد هستند. لهستان در قرون جدید و معاصر، دهها سال در دست روسیه بود و تا انحلال پیمان ورشو در اواخر دهه ۱۹۸۰ به دست گورباچف، متحد و دوست روسیه بود که اینک در برابر آن ایستاده است. همین اشتباهات است که مسیر تاریخ را تغییر می دهد. اگر زمانی وضعیت اقتضا کند روسیه می تواند دعاوی متعدد نسبت به کشورهای اروپای شرقی و ازجمله لهستان و جمهوری چک مطرح سازد و …. در قرون معاصر، لهستان پنج بار میان قدرت های اروپا قسمت شده بود که در سال ۱۷۷۲، در ۲۵ نوامبر سال ۱۷۹۵ میان اتریش، آلمان و روسیه و در سال ۱۹۳۹ میان آلمان و شوروی. وضعیت روز هیچگاه پایان «تاریخ» نیست و ….

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ آذر

۲۰۰۸م:۲۴ نوامبر ۲۰۰۸ سه انفجار در بغداد از جمله انفجار انتحاری یک زن که جمعا منجر به مرگ ۲۰ تن و جرح شماری دیگر شدند (از هر ناحیتی و با هرانگیزه ای که بودند) پیش اخطاری بود به اعضای پارلمان عراق که هنگام دادن رای به معاهده عراق و آمریکا قضاوت «تاریخ» در نظر داشته باشند. قرار بود دو روز بعد (۲۶ نوامبر ۲۰۰۸) معاهده عراق و آمریکا در پارلمان آن کشور به رای گذارده شود که مسیر آینده به آن بستگی داشته است.

در چند روز منتهی به ۲۵ نوامبر ۲۰۰۸ و پس از برخوردهای لفظی مخالف و موافق در پارلمان ۲۷۵ عضوی عراق که از لحاظ شمار تقریبا برابرند، برخی از مقامات عراقی به دفاع از پیشنویس معاهده برخاسته بودند. برای مثال: وزیر دفاع عراق گفته بود که واحدهای عراقی هنوز آمادگی کامل برای رو به رو شدن با هر اتفاقی را ندارند و لازم است که تا مدتی دیگر نیروهای آمریکا باقی بمانند به علاوه خطر گسترش باجگیری دریایی از شاخ آفریقا به خلیج فارس وجود دارد و نیاز به حضور نیروی دریایی آمریکاست.

برخی از اصحاب نظر این استدلال را نپذیرفته و با اشاره به آخرین مقاله فیدل کاسترو (مندرج در وبسایت او) که رویدادهای نهم سپتامبر ۲۰۰۱ و پیدایش القاعده و … و بهره برداری از آنها را (از دیدگاه خود) برنگاشته، گفته بودند که بعضی قدرتها خودشان نمی خواهند که باجگیران دریایی شاخ آفریقا سرکوب شوند و افزوده بودند کاری که یک «فری گیت» هندی کرد و با یک شلیک کشتی اصلی باجگیران را به آتش کشید از دست همه کشتی های مسلح برمی آید. این نظردهندگان استدلال دیگر وزیر دفاع عراق را به این صورت رد کرده بودند که مقاومت در عراق عمدتا به خاطر ماندن نیروی خارجی است. اگر چنین نیرویی نباشد مقاومت به این صورت نیست و اگر باشد برضد فساد مالی و سوء جریان احتمالی در معاملات نفت، خریدهای دولتی و … خواهد بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ آذر

۲۰۰۹م:از چهاردهم نوامبر ۲۰۰۹ که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به خاور دور و ازجمله ژاپن و چین در کاخ سلطنتی توکیو به آکی هیتو امپراتور ژاپن تعظیم کرد و غرور آمریکائیان جریحه دار شد، عمل او سوژه مقالات و کاریکاتورهای متعدد قرار گرفته است. ژاپن از لحاظ مبلغ؛ دومین وام دهنده به آمریکاست.

آمریکا در نیمه نوامبر ۲۰۰۹ به چین هشتصد میلیار دلار مقروض بود که بهره سالانه این پول ۴۰ میلیارد دلار است. کاریکاتوریست آمریکایی اوباما را هنگام ورود به چین در حال تعظیم به رهبر و نخست وزیر این کشور نشان می دهد و ایندو با مشاهده تعظیم اوباما به یکدیگر می گویند که تعظیم لازم نیست، او در طول سفر باید همه جا تعظیم کند (به علت بدهکاری آمریکا به کشورهای دیگر):

۱۸۳۵: اندرو کارنگی Andrew Carnegie اسکاتلندی که به آمریکا مهاجرت و صنایع فولاد این کشور را گسترش داد و کتابخانه تاسیس کرد به دنیا آمد. وی در اوت ۱۹۱۹ درگذشت .

تکفارس

۱۸۶۴: نقشه هواداران کنفدراسیون آمریکا ( اختیارات کامل در دست ایالات ) برای آتش زدن شهر نیویورک خنثی شد.

۱۸۹۵: آناستاس میکویان ، مرد زرنگی که تا بالاترین مقام شوروی بالا رفت به دنیا آمد. در باره زرنگی وی که از ارمنستان بود گفته اند که میکویان چنان مهارت داشت که می توانست به اسکیموها بستی بفروشد!.

۱۸۹۷: دولت اسپانیا به مهاجر نشین قدیمی خود پوتوریکو که بعدا به تصرف آمریکا درآمد خودمختاری داد.

۱۹۴۸: ارتش ونزوئلا کودتا کرد، رئیس جمهوری برکنار شد و ژنرالها زمام امور را به دست گرفتند.

۱۹۷۳: دولت هوادار غرب جورج پاپادوپولوس در یونان در یک کودتای بدون خونریزی که توسط چند سرهنگ "هوادار غرب" انجام شد برکنار گردید!. بعضی منابع، پاپادوپولس را حقوق بگیر "سیا" قلمداد کرده اند.

۱۹۷۷: دکتر منوچهر اقبال پزشک بیماری های عفونی چهارم آذر ماه ۱۳۵۶ درگذشت. وی از دهه ۱۳۲۰ همواره وزیر (وزارتحانه های ناهمگون)، نخست وزیر، موسس حزب، و مدیر صنعت نفت ایران بود و راز انتصاب او به این سمت ها هنوز به درستی روشن و اعلام نشده است. پژوهش، تنها در همین یک مورد، بسیاری از ضعف ها و نارسایی ها در ایران را در قرن بیستم نشان خواهد داد و این، وظیفه «گروههای تاریخ» دانشگاههاست که تحقیق در این زمینه را به صورت تکلیف به دانشجویان خود بدهند. مورد دکتر اقبال، در تاریخ دو قرن اخیر ایران نظایر فراوان داشته است.

۱۹۷۸: یک جت مسافربر امریکن ارلاینز از نوع " دی سی ۱۰ " هنگام بلند شدن از فرودگاه شیکاگو سرنگون شد و ۲۷۵ تن کشته شدند.

۱۹۹۲: پارلمان چک اسلواکی پذیرفت که این کشور تجزیه و دو جمهوری مستقل اسلواکی و چک تاسیس شوند. جمهوری چک اسلواکی پس از پایان جنگ جهانی اول و انهدام امپراتوری اتریش به وجود آمده بود.

۲۰۰۳: شورای موقت عراق بانو « رند رحیم فرانکه » را که در عراق متولد شده و تابعیت دولت آمریکا را دارد و در سی سال گذشته عمدتا در آمریکا زندگی کرده به سمت نخستین سفیر عراق در آمریکا در ۱۳ سال اخیر منصوب کرد . بانو فرانکه در واشنگتن یک بنیاد عراقی ضد صدام حسین تشکیل داده بود و از این طریق با او مبارزه می کرد.

takfars.ir

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۹ آذر
  1. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۱ مرداد

  2. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ شهریور

  3. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۸ تیر

  4. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ دی

  5. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۸ مهر

  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۵ مرداد

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات