فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ دی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ دی

۱۷۶۵م:۲۴ دسامبر سال ۱۷۶۵ میلادی کریم خان زند رئیس وقت کشور ایران در دفتر کار خود در شیراز (موزه پارس امروز) به منشی اش گفت که نامه ای به «شاه عالم» امپراتور هند بنویسد و این اقدام او را که به انگلیسی ها امتیاز و اختیار داده است تقبیح و محکوم کند.

بنویسد که اجازه داد و ستد در بندر؛ بله، ولی امتیاز و اختیار؛ نه.

کریمخان به منشی اش تاکید کرده بود که نامه همان روز باید به مهر و امضای او برسد و ارسال شود. در آن روز کریم خان خشمگین به نظر می آمد، که در او این حالت به ندرت دیده می شد.

«شاه عالم» امپراتور وقت هند به کمپانی هند شرقی انگلستان در منطقه بنگال اختیارات دیوانی (اداری ــ حکومتی) و امتیاز کشت خشخاش و تولید تریاک و حقوق دیگر داده بود. کریم خان که نظر به گسترش بازرگانی خارجی داشت دو سال پیش از آن (سال ۱۷۶۳ ) به بازرگانان انگلبسی اجازه داده بود که در بوشهر – به کار داد و ستد مال التجاره بپردازند.

کریم خان که از سال ۱۷۴۹ تا ۱۷۷۹ بدون این که اجازه دهد عنوان شاه بر او بگذارند بر ایران حکومت کرد برای خلیج فارس و جزایر آن و امور مربوط، اولویت قائل بود. وی اخراج هلندی ها به سرکردگی «کتیپ هاوزن» از خارک، به زنجیر کشیدن شیخ سلمان بنی کعب، تصرف بصره در سالهای ۱۷۷۳ و ۱۷۷۵ و … را در همین راستا انجام داد.

تکفارس آی آر

کریم خان با این که قول امضای یک پیمان امنیت مشترک با روسیه را به این دولت داده بود، از تنظیم پیمان شانه خالی کرد، زیرا می ترسید که پس از مرگ او، روسها از مفاد پیمان سوء استفاده کنند.

کریم خان که یکی از ژنرال های نادرشاه و یک پارس اصیل از طایفه زند قبیله «لر ــ بختیاری» بود در پی قتل نادر در توطئه دهم ژوئن سال ۱۷۴۷ در فتح آباد قوچان، با یک رشته جنگ با ژنرالهایی که قصد تجزیه وطن را داشتند و جانفشانی های دیگر مانع این عمل شد و یکپارچگی ایران را حفظ کرد و سپس دست به آبادانی فراوان زد. وی هیچیک از مغلوبان را مجازات نکرد و دشمنانی را که درجنگ مقتول می شدند با تشریفات رسمی و عزاداری کامل به خاک می سپرد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ دی

۱۳۱۱ش:رضا شاه در پی بی اعتماد شدن نسبت به تیمور تاش وزیر دربار، سوم دی ماه سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۲۴ دسامبر ۱۹۳۲) وی را بر کنار و وزارت دربار را هم منحل کرد. رضا شاه وزارت دربار را دستگاهی زائد و پر هزینه اعلام داشت و دستور داد که از آن پس نامه های ارسالی مردم، از طریق یک منشی نظامی به اطلاع وی برسد. از همین روز تیمورتاش درخانه اش بازداشت بود.

۱۳۲۱ش:سوم دی ماه سال ۱۳۲۱ (۲۴ دسامبر ۱۹۴۲ میلادی) لایحه قانون تعلیمات اجباری به مجلس داده شد. طبق این لایحه که بعدا تصویب و به صورت قانون به اجرا در آمد؛ تعلیمات عمومی در ایران اجباری، رایگان و یکسان باید باشد. این قانون، چند سال پیش از تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که دوره آموزش و پرورش عمومی را در کشورهای عضو سازمان ملل اجباری و رایگان توصیه کرده است تصویب شده بود. آموزش رایگان و یکنواخت در ایران از شهریور سال ۱۳۵۳ به تدریج به همه مقاطع تحصیلی تا دکترا تعمیم داده شد و مدارس غیر دولتی به صورت دولتی درآمدند، ساختمانها و تجهیزات آنها خریداری شد و کارکنانشان با احتساب سوابق کار به استخدام دولت درآمدند. در سال ۱۳۵۸ قانون اساسی تازه ایران (جمهوری اسلامی) اصل ۳۰ خود را به رایگان بودن آموزش و پرورش در قلمرو کشور اختصاص داد که باید حاکم بر این امور باشد.

www.takfars.ir

با این که قانون اساسی تصریح بر رایگان بودن آموزش و پرورش دارد؛ از اواخر دهه ۱۳۶۰ باردیگر عملا اجازه داده شده است که حتی در دوره های تعلیمات عمومی، تحت عنوان «غیر انتفاعی!» مدارس پولی دایر شود و ….

۲۰۰۴م:مرافعه دو حزب اصلی آمریکا بر سر انتخاب فرماندار ایالت واشنگتن ۲۴ دسامبر ۲۰۰۴ هم ادامه داشت و با این که دوباره شماری آراء با ماشین و با دست حکایت از پیروزی بانو «کریستین گرگوار» نامزد ۵۷ ساله حزب دمکرات داشت، حزب جمهوریخواه تهدید کرده بود که به استناد رای چهار سال پیش دیوان عالی که جورج بوش را برنده اعلام داشت به دادگاه متوسل خواهد شد.

در نخستین شمارش آراء ایالت، دانیو روسی نامزد حزب جمهوریخواه با ۲۶۱ رای بیشتر، برنده اعلام شده بود که حزب دمکرات اعتراض کرد و دو میلیون و نهصد هزار ورقه رای دوباره شماری ماشینی شد که این بار کریستین با ۴۵ رای اضافی برنده اعلام شد که حزب جمهوریخواه اعتراض کرد و برای بار دوم، آراء با دست شمرده و با چشم مشاهده و خوانده شد که هفته ها طول کشید و سرانجام اعلام شد که آراء کریستین ۱۳۰ رای بیشتر است که باز حزب جمهوریخواه زیر بار نرفت و ….

از سوی دیگر، به گزارش ۲۴ دسامبر ۲۰۰۴ روزنامه های آمریکا، تا این روز مسئله انتخابات دوم نوامبر در ایالت اهایو هم هنوز حل نشده بود زیرا که در حوزه های رای گیری این ایالت به نقص فنی ماشین های رای گیری، آموزش ناقص کارکنان حوزه ها، چگونگی آراء کسانی که تغییر حوزه داده بودند و عدم توزیع حوزه ها بر حسب جمعیت اعتراض شده بود. یکی از معترضین «پروفسور شمبورا» استاد اقتصاد دانشگاه اهایو بود که گفته بوددر آستانه انتخابات خانه خود را عوض کرد و در نتیجه حوزه اش تغییر یافت و طبق مقررات سابق «رای موقت» داد که پس از انجام انتخابات متوجه شد مقررات رای موقت همان روزها اصلاح شده بود و برای اطلاع مردم به صورت چشمگیر آگهی نشده بود به گونه ای که حتی به چشم فردی چون او که هر روز بیشتر روزنامه ها را مرور می کند نخورده بود و حق او (رای دادن) تضییع شده است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ دی

۲۰۰۲م:این نامه که درعین حال یک گزارش رسمی را نقل کرده است در دسامبر ۲۰۰۲ واصل شد و ۲۴ دسامبر همان سال در این سایت درج گردید؛ و از آنجا که از لحاظ ماندن در تاریخ دارای ارزش است آن را به بخش "رسانه ها" نقل کرده ایم که برای بررسی پژوهشگران باقی بماند:

امروز (دسامبر ۲۰۰۲ )در روزنامه های تهران خواندم (نویسنده نامه خوانده است) که آقای جعفری مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد اسلامی (مدیرکل وقت) که از شهر کرمان دیدار می کرد گفته بود که کمک مالی دولت به نشریات از این پس بر پایه تیراژ واقعی انها خواهد و این کمک، درحقیقت حمایت از مخاطبان آنها است.

خواستم (ارسال کننده خواسته است) که آقای جعفری به این پاسخها که از خواندن این خبر در ذهن من (نگارنده نامه) به وجود آمده است پاسخ دهد:

۱ ــ بفرمایند که جز ایران کدام کشور دیگر در دنیا به روزنامه ها (کمک مالی) از جیب مردم میدهد؟.

۲ ــ آیا سوبسید فرضا خرما برای مردم واجبتر است، یا روزنامه؟.

تک فارس

۳ ــ مگر روزنامه کالایی غیر از کالاهای دیگر است، اگر خوب باشد و مردم احساس نیاز کنند به هر قیمت که باشد می خرند و یا این که می روند آن را در کتابخانه عمومی شهر می خوانند؟.

۴ ــ آیا می دانید که قیمت روزنامه در ایران خیلی پایین است؟.

۵ ــ در کدام کشور دیگر قیمت روزنامه کمتر و یا معادل ایران است؟.

۶ — حمایت از مخاطب و حفظ حقوق اساسی او، دادن پروانه انتشار به اهل این حرفه است تا با ایجاد رقابت واقعی، بهترین نشریات باقی بمانند و مردم روزنامه خوب داشته باشند. آیا پاسخی غیر از این دارید که بدهید؟ .

۷ ــ آیا می دانید که روزنامه های موجود با محتوایی که دارند در استاندارد بین المللی با تعاریف روزنامه مطابقت ندارند و یک تافته جدا بافته در جهان مطبوعات هستند؟.

۸ ــ فرموده بودید (خطاب به آقای جعفری) که تیراژ واقعی، مگر در جمهوری اسلامی کسی باید دروغ بگوید که ناشر روزنامه تیراژ خلاف واقع اعلام کند؟!. مردم انقلاب کردند که کسی دروغ نگوید. روزنامه ای که تیراژ خودش را به دروغ اعلام کند، آیا از دروغ نوشتن و … واهمه دارد؟، و ….

۱۵۲۴م:۲۴ دسامبر سالروز درگذشت وسکو دا گاما Vasco da Gama دریانورد پرتغالی است در سال ۱۵۲۴ میلادی در هند. وی ۲۳ ماه مه سال ۱۴۹۸ با چهار کشتی مجهز به ۲۰ توپ و ۱۷۰ تفنگدار پس از دورزدن دماغه جنوب آفریقا و گذشتن از سواحل شرقی این قاره وارد "کالیکت" در ساحل غربی شبه قاره هند شد و با این کار، آغازگر استعمار اروپاییان بر خاور زمین گردید. پرتغالیها در دهه یکم و دوم قرن شانزدهم (از ۱۵۰۸ تا ۱۵۱۵) چند منطقه را در ساحل غربی هند از جمله «گوا»، «دیو» و «دمان» را متصرف شدند و نام مستعمرات پرتغالی هند بر آنها گذاردن و آنهارا تا دسامبر ۱۹۶۱ در اختیار داشتند و از آنجا به سایر نقاط آسیا و خلیج فارس دست اندازی کردند. هلندی ها ، انگلیسی ها و فرانسویان به رقابت با آنان پای به این منطقه گذاردند. عامل پیروزی غربی ها بر خاورزمینی ها برتری اسلحه آنان بوده است. به همین دلیل است که غرب کوشش داشته که برتری تسلیحاتی را ازدست ندهد.

آلفونس دو آلبوکرکی پرتغالی در سال ۱۵۰۸ و با هدف بستن خلیج فارس بر روی رقیبان آینده، با هفت کشتی توپدار و ۵۰۰ تفنگدار به جزیره هرمز که مرکز مبادلات کالا و ناظر بر تنگه هرمز بود حمله ور و آنجا و بعدا قشم و چند ناحیه ساحلی دیگر از وطن مارا متصرف شد. پیروزی پرتغالی ها سلاحهای آتشین آنان بود که ایرانیان در آن زمان فاقد آن بودند. دهها سال بعد شاه عباس برای اخراج پرتغالیها از قشم، هرمز و سواحل ایران بود که با انگلیسیها متحد شد و پای اینان به خلیج فارس باز گردید که مشکلات منطقه نتیجه سلطه انگلیسی ها بر خلیج فارس بوده است. آلبوکرکی که طرح بستن راههای دریایی هند بر روی سایر کشورهای اروپایی را تهیه کرده بود بعدا به عنوان دومین فرماندار مستعمرات پرتغال در هند (پس از فرانسسکو دو آلامیدا) تا توانست به این طرحها جامه عمل پوشاند. وسکو دا گاما که دیدار او از هند در سال ۱۴۹۸ جنبه اکتشافی داشت جایی را تصرف نکرد و به نیروی نظامی متوسل نشد. وی بیستم ما مه ۱۹۴۸ وارد "کالیکت" در ساحل غربی هندوستان شده بود. «دا گاما» در سال ۱۵۲۴ نیز ماموریت هند یافت و به اینجا آمد و ۲۴ دسامبر همین سال در هند درگذشت.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ دی

۱۹۳۷م:دسامبر سال ۱۹۳۷ ارتش امپراتوری ژاپن که برغم مخالفت و اعتراض «جامعه ملل» کشور چین را مورد حمله قرار داده بود شهر باستانی دو هزار و چهارصد ساله نانکینگ (نانژینگ = نانچینگ) پایتخت وقت این کشور را تصرف و دویست تا سیصد و پنجاه هزار تن از چینیان ساکن شهر کشتار کرد که بانو «آیریس چانگ» شرح این کشتار وحشیانه را در کتابی به زبان انگلیسی تحت عنوان «تجاوز نانکینگ» آورده است که به بسیاری از زبانها از جمله زبان ژاپنی ترجمه شده است. این کشتار که از ۱۳ دسامبر آن آغاز شده بود چهل روز طول کشید.

T A K F A R S

در این مدت دهها هزار چینی زنده بگور شدند. ژاپنی ها زنان را پس از تجاوز شکم دریدند و کودکان را قطعه قطعه کردند. طبق ارقامی که ۱۲ دسامبر ۲۰۰۷ از طبقه بندی دولت آمریکا خارج شده است، تلفات این کشتار بی سابقه ۵۰۰ هزار تن گزارش شده بود. نانژینگ (درکنار رود یانگتسه و به فاصله ای نه چندان دور از شانگهای) ۲۳ آوریل ۱۹۴۹ به دست کمونیستها افتاد و از آن پس هر سال تظاهرات ضد ژاپنی در این شهر و سایر شهرهای چین برگزار می شود. با وجود این، «یاسوئو فوکودا» نخست وزیر تازه ژاپن گفته است که قبل از پایان دسامبر جاری (دسامبر ۲۰۰۷) از چین دیدن خواهد کرد و این نخستین سفر خارجی وی به عنوان رئیس دولت ژاپن است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ دی

۱۹۵۳م:۲۳ دسامبر ۱۹۵۳ و ۹ ماه پس از درگذشت استالین، هفت تن از همشهریان گرجستانی او و از جمله «لاورنتی بریا» به اتهام قتل سیاسی در سابق و نیز قصد براندازی دولت مالنکوف اعدام شدند. هر هفت نفر سالها از مقامات پلیس امنیتی شوروی بودند و دو تن از آنان تا سمت وزارت بالا رفته بودند.

«بریا» مدتی وزیر کشور و معدوم دیگر وزارت کنترل سازمانها و موسسات (حراست) را برعهده داشت. بریا در ماه ژوئیه آن سال دستگیر شده بود. دادستان محکمه حتی «بریا» را متهم کرده بود که از سال ۱۹۱۹ با انگلیسی ها تماس داشته و از این رهگذر به وطن خیانت کرده است!. درباره بریا در خارج از روسیه کتابهای متعدد انتشار یافته و در برخی از آنها، مولفان مدعی شده اند که «بریا» استالین را مسموم کرده بود که به نظر نمی رسد دقیق باشند. ولی ترس مالنکوف جانشین استالین از بریا و احتمال توطئه بریا بر ضد او به ثبوت رسیده است زیرا که بریا در چهار ماه پس از درگذشت استالین بر شمار ماموران مخفی و تجهیز پلیس امنیتی به سلاحهای سنگین افزوده بود. این اعدامها، نخستین براندازی متحدین استالین از صحنه حکومت شوروی بود و واضح بود که در چنین محیط آکنده از خصومت، نفاق و نبرد برسر قدرت؛ پیاده کردن سوسیالیسم واقعی امکان پذیر نبود و فروپاشی نظام شوروی از همان زمان قابل پیش بینی بود.

۱۸۸۱م:دریا سالار ژان فرانسوا دارلان فرمانده نیروهای مسلح فرانسه و فرماندار کل مستعمرات این کشور در شمال آفریقا ۲۴ دسامبر ۱۹۴۲ در الجزایر ترور شد. وی در ۱۷ اوت ۱۸۸۱ به دنیا آمده بود . هنگام حمله هیتلر به فرانسه ، وی رئیس ستاد نیروی دریایی فرانسه بود. پس از شکست فرانسه در جنگ ، به او پیشنهاد شد که کشتی هایش را به یک بندر در انگلستان منتقل کند تا به دست آلمان نیافتند ؛ که چون با انگلیسی ها قلبا خوب نبود آن را اجرا نکرد . دریاسالار دارلان از همان آغاز کار هم با نوعی سازش با هیتلر موافقت داشت. وی بعدا در دولت ویشی فرانسه معاون مارشال پتن شد که پس از آشتی لاوال و پتن به افریقا اعزام شد و بسیاری از کشتی ها را هم با خود به آنجا برد . در استانه حمله متفقین به شمال آفریقا به او پیشنهاد شد که همانند دوگل به آنها بپیوندد که به دلیل ضدیتی که با انگلیسی ها داشت به امروز و فردا کردن پرداخت و در همین جریان ترور شد . در باره انگیزه ترور او روایات متعدد و جود دارد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ دی

۱۹۴۸م: ۲۴دسامبر سال ۱۹۴۸ (به وقت ژاپن) هیدکی توجو نخست وزیر پیشین ژاپن و شش تن ازهمکارانش که ۱۲ نوامبر (ماه پیش از آن) در دادگاه متفقین به مرگ محکوم شده بودند در توکیو اعدام شدند. اعدام «توجو» سه سال و چهار ماه پس از پایان جنگ و اشغال نظامی آن کشور توسط آمریکا صورت گرفت. وی قبلا در زندان یک بار در صدد خودکشی برآمده بود که نجات داده شده بود. شانزده تن دیگر از مقامات ژاپنی زمان جنگ دوم جهانی در همان دادگاه به زندان محکوم شدند.

توجو که در دسامبر ۱۸۸۴ در توکیو به دنیا آمده بود یک ژنرال بود. او پیش از نخست وزیر شدن مقامات نظامی مهمی ازجمله وزارت جنگ را برعهده داشت. در طول جنگ مدتی علاوه بر نخست وزیری، در کابینه خود وظایف وزیران جنگ، داخله و امور خارجه را هم برعهده داشت. او بود که برای تقویت حس میهندوستی ژاپنی ها، تعداد ساعات درس تاریخ را در مدارس این کشور چهار برابر کرده بود.

وی که مدتی در آلمان آموزش نظامی دیده بود یک ناسیونالیست ژاپنی بود و عقیده به دورساختن روسیه از خاور دور، طرد انگلستان و فرانسه و سایر استعمارگران اروپایی از آسیا، اخراج آمریکا از مناطق واقع در اقیانوس آرام و به دور از سواحل خاک اصلی این کشور و سلطه ژاپن بر چین و دست کم مناطق شمال شرقی آن را داشت. او عمیقا مصرّ به ایجاد نظمی نوین در آسیا و منطقه اقیانوس آرام پس از طرد غرب از این مناطق بود. باوجود این، پس از تصرف «سیپان» توسط نیروهای آمریکایی در سال ۱۹۴۴، توجو دریافته بود که پیروزی نظامی ژاپن دشوار و احیانا بعید است ولی باور هم نداشت که شکست نزدیک باشد زیرا که بمباران اتمی ژاپن را نمی توانست پیش بینی کند. توجو در سه سالی که در زندان در انتظار محاکمه بود خاطرات خود را نوشت که بعدا نوه اش بانو «یوکوایوانامی» آنهارا همراه عکس و فیلم منتشر ساخت و چهره خوبی از پدربزرگ ارائه داد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ دی

تک فارس www.takfars.ir

۲۰۰۳م:ارتش روسیه ۲۲ دسامبر ۲۰۰۳ چند موشک تازه «توپل ـ امTopol-M» را که بردشان ده هزار و چهارصد کیلومتر ( شش هزار مایل ) اعلام شده و از سیلوهای زمینی پرتاب می شوند در نقطه ای در خاک این کشور مستقر ساخت. استقرار نخستین دسته ده تایی از این نوع موشک ۴ سال پیش صورت گرفته بود.

وزیر دفاع روسیه به این مناسبت گفت که این موشکها در جهان رقیب ندارند.

برخی روزنامه ها نوشتندکه استقرار این چند موشک و نیز اظهارات وزیر دفاع روسیه با توجه به انتخابات در پیش روی ریاست جمهوری، با هدف تبلیغ انتخاباتی برای ولادیمیر پوتین صورت گرفته است که چند سال پیش، از سوی یلتسین( عامل شماره یک فروپاشی شوروی) در صدر قدرت گرفت و اخیرا اشاره به نامزد شدن مجدد خود کرده و به « رای » نیاز دارد .

۲۰۰۳م:فیدل کاسترو ۲۲ دسامبر ۲۰۰۳ برای ترتیب دادن اعزام ده هزار پزشک کوبایی به ونزوئلا برای درمان رایگان طبقه کم درآمد این کشور و نیز فرستادن ده هزار آموزگار تازه به منظور سوادآموزی بازهم رایگان به بزرگسالان ونزوئلایی به این کشور رفته بود. این، دیداری یکروزه بود.

روزنامه های مخالف فیدل کاسترو و سیاست هوگو چاوس رئیس جمهوری ونزوئلا نوشته بودند که آموزگاران کوبایی به بی سوادان ونزوئلا علاوه بر خواندن و نوشتن، آموزش سیاسی و درس سوسیالیسم خواهند داد.

«چاوس» که یک چپگرای ناسیونالیست است بعدا فرضیه سوسیالیسم قرن ۲۱ را اعلام داشت و سرگرم پیاده کردن آن است. به اظهار برخی از استادان تاریخ عقاید، فرضیه چاوس عملی ترین راه برقراری سوسیالیسم است.

۱۷۱۵: سوئد با توسل به نیروی نظامی نروژ را تصرف کرد .

۱۸۱۴: پیمان گنت Ghent به جنگ آمریکا و انگلستان که در سال ۱۸۱۲ آغاز شده بود و انگلیسی ها ضمن آن شهر واشنگتن و کاخ سفید را آتش زده بودند پایان داد.

۱۸۶۵: چند نظامی سابق کنفدراسیون آمریکا در شهر پولاسکی Pulaski ایالت تنسی جمعیت کو کلاکس کلان را بر پایه برتری نژاد آرین تشکیل دادند.

۱۸۹۳: هنری فورد نخستین موتور بنزین سوز قابل استفاده را ساخت و از همان زمان نفت یک کالای استراتژیک شد و کشورهای صادر کننده آن گرفتار هزاران دشواری شده اند.

تکفارس

۱۹۴۶: ۸۰۰ هزار عضو عادی حزب نازی آلمان تحت عنوان Minor Nazi (نازی های کوچک) مورد عفو عمومی فاتحان جنگ قرار گرفتند.

۱۹۵۴: لائوس استقلال خود را از فرانسه به دست آورد.

سایت خرید بلیط قطار برای عید raja.ir
  1. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۲ دی

  2. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ آذر

  3. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۵ تیر

  4. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ مرداد

  5. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۵ مهر

  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۶ شهریور

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات