فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ خرداد

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ خرداد

قیام المقّنع در خراسان ۲۴ ماه می سال ۷۶۶ میلادی آغاز شد که از نخستین بپاخیزی های ایرانیان برای احیای استقلال و حاکمیت وطن بشمار می آید.

المقّنع که از دیر باز در صدد قیام بر ضد سلطه عرب بود از موضوع قتل ابومسلم در توطئه خلیفه عباسی وقت استفاده کرد و به خونخواهی او در خراسان بپاخاست. با توجه به محبوبیت ابومسلم در میان ایرانیان به ویژه مردم خراسان، در اندک مدتی صدها هزار تن در اطراف المقنع جمع شدند. المقّنع که به سبب نقاب زدن ـ نقابی شبیه مقنعه که تا شانه ها، او را می پوشانید ـ به این نام معروف شده بود، کسی جز هاشم ابن حکیم نبود که مردی دانشمند بود و داستان «ماه نخشب» وی که برپایه تسلط او بر علوم فیزیک و شیمی شکل گرفته بود معروف است. پیروان المقّنع که جامه سپید می پوشیدند به سپیدجامگان (کفن پوشان راه وطن) معروفند. قیام المقنع برای رهایی ایران که ضمن آن دست به چند ابتکار کاملا تازه زده بود بیش از چهار سال طول کشید. سرانجام خلیفه عباسی سپاهی را به جنگ او فرستاد که در دومین برخورد دو نیرو، المقّنع شکست خورد و خودکشی کرد.

اسماعیل سامانی مردی که تنها به ایران و ایرانی می اندیشید

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ خرداد

تقویم تاریخ

تکفارس آی آر

اسماعیل سامانی مردی که پرچم زنده کردن زبان پارسی و فرهنگ ایرانی را به دوش گرفت در ماه می سال ۸۴۹ میلادی در فرغانه (فرارود) خراسان به دنیا آمد. مورخان هریک روزی از ماه می را زادروز او نوشته اند که تازه ترین این زادروزها که کشف مورخان روس است «۲۴ ماه می» است!. در زمان تولد اسماعیل، پدر او احمد حکمران فرغانه بود. سامان خدا (کدخدا = رئیس، رئیس دهقانان و …) پدر بزرگ اسماعیل که در منطقه بلخ به دنیا آمده بود و یک تاجیک (پارس) بود خود را از فرزندزادگان بهرام چوبین اسپهبد بزرگ ایران معرفی می کرد. امیراسماعیل (میر اسماعیل) که خود را شاه خواند پس از تمرکز امور خراسان بزرگتر (اینک شامل سه کشور تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، نیمه شمالی افغانستان، گوشه هایی از قزاقستان و قرقیزستان و خراسان ایران) در دست خود، احیاء زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ و رسوم ایرانی را سرلوحه کار خود قرارداد. همزمان با او، صفاریان در جنوب و جنوب شرقی ایران، دیلمیان در شمال و مرکز، طاهریان در نیشابور در مناطق خود استقلال داشتند و در این مناطق تنها نامی از خلیفه برجای مانده بود. اسماعیل با اینکه توان لشکرکشی به بغداد و برانداختن خلیفه را داشت چنین نکرد زیرا که احیاء فرهنگ ایرانی و زبان فارسی برایش مهمتر بود. استراتژی شاه اسماعیل جنگ دفاعی بود یعنی تنها با مهاجم می جنگید و جنگ او با عمرولیث که به شکست و اسارت عمرو انجامید برهمین پایه صورت گرفت. اسماعیل در سال ۹۰۷ میلادی درگذشت و در بخارا مدفون شد و آرامگاه او که یک بنای تاریخی است مورد احترام خاص تاجیکیان و همه ایرانیان و ایرانی تبارها است. نوه اسماعیل هم در همین آرامگاه (عکس بالا) دفن شده است. اسماعیل سامانی چنان زیربنای فرهنگی را استوار گذارده بود که تا سال ۱۹۲۰، فارسی زبان رسمی منطقه بخارا بود.

در دهه سوم قرن ۲۰ در منطقه «فرارود»، گروهی از وطندوستان تاجیک از جمله پدر احمدشاه مسعود برضد تقسیمات جغرافیایی حکومت شوروی که به زیان تاجیکها بود دست به قیام مسلحانه زدند و چون شکست خوردند، پدر مسعودها به هرات گریخت و در افغانستان ماندنی شد، یکی از پسران او (احمدشاه) هنگامی که نیروهای ضد مداخله خارجی را در شمال افغانستان ریاست می کرد، هدف توطئه قرار گرفت و کشته شد و پسر دیگر او ـ احمد ضیاء بعدا معاون رئیس جمهور افغانستان شد.

زدوخورد نیروهای پلیس و امنیت با گروه پرویز پویان در تهران و کشته شدن او

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ خرداد

سوم خرداد ماه سال۱۳۵۰ هجری خورشیدی، در زد وخورد سخت یک گروه از چریکهای کمونیست و نیروهای پلیس و امنیت وقت در محله دوشان تپه (شرق تهران ـ کوی نیروی هوایی) پرویز پویان (برادر حسن پویان نویسنده، مترجم و روزنامه نگار معروف)، رحمت پیرو ندیری و صادقی نژاد جان سپردند. این زد و خورد که در ساعات روز روی داد پس از محاصره خانه ای که این گروه از آن به عنوان پایگاه استفاده می کردند توسط نیروهای پلیس و امنیت آغاز شده بود. در این زدو خورد به ماموران دولت وقت نیز تلفات وارد آمد. اعضای گروه که همگی روشنفکر و تحصیلکرده بودند سلاحهای خود را قبلا در زد و خورد با ماموران دولت و نیز گارد سلطنتی به دست آورده بودند. قتل پویان و دوستانش سرآغاز یک رشته زد و خوردهای مشابه در تهران و شهرهای دیگر شد که تا پایان کار شاه ادامه داشت. دفن پنهانی اجساد پویان و همفکرانش و ایجاد مزاحمت برای کسانی که در جستجوی محل دفن اجساد بودند خشم مردم را در تهران و مشهد برانگیخته بود که به چند اعتراض گروهی منجر شد. (پویان از خراسان بود).

www.takfars.ir

نظر برخی از مورخان درباره پس گرفته شدن خرمشهر

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ خرداد

مورخان نظامی پیروزی نیروهای مسلح ایران در پس گرفتن خرمشهر را در شمار جنگهای میهنی بزرگ ایرانیان در طول تاریخ نظیر نبرد دفاعی «حرّان» قرار داده اند. این مورخان در همان روز پس گرفتن خرمشهر، با اشاره به برتری تسلیحاتی عراقیان گفته بودند که فداکاری ایرانیان بار دیگر این نکته دو هزار و پانصد ساله داریوش بزرگ را که بر سنگ باقی مانده است به اثبات رساند که ایران سرزمینی است که مردان (سربازان) خوب دارد.

نیروهای مسلح ایران در سوم خرداد ماه ۱۳۶۱ و ۲۱ ماه پس از آغاز تعرض نظامی عراق به میهن ما، با از جان گذشتگی و فداکاری تحسین آمیز و تاریخساز خود خرمشهر را از نیروهای متجاوز پس گرفتند و مسیر جنگ را تغییر دادند. در این پیروزی، که برای جهانیانی که تاریخ پر عظمت ما را نخوانده اند غیر منتظره بود تلفاتی سنگین به عراقیان وارد آمد و دهها هزار عراقی به اسارت در آمدند.

تنی چند از نیروهای داوطلب ایران با روحیه ای قوی و قیافه ای مصّمم در جریان جنگ عراق و ایران

درآمد ارزی ایران از نفت در سال ۱۳۸۵ – ۲ بخش حساب ذخیره ارزی ایران

درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۳۸۵ پنجاه و پنج میلیارد دلار برآورد شده بود.

این برآورد را ۲۳ ماه می ۲۰۰۶ محمدجعفر مجرد معاون ارزی بانک مرکزی ایران در یک گفت و شنید مطبوعاتی بیان داشته بود. وی گفته بود که میزان درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت بستگی به بهای نفت در بازارهای بین المللی دارد. وی همچنین گفته بود که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ایران نیز در این سال حدود ده میلیارد دلار است.

مجرد خاطرنشان کرده بود که حساب ذخیره ارزی در حال حاضر دارای دو بخش است یک بخش آن منابعی است که در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و این منابع به حساب ذخیره ارزی بازگشت داده می شود و قسمت دیگر توسط دولت در قالب بودجه سالانه دریافت می شود و طبیعی است که این قسمت نمی تواند بازگشت داده شود و به این سبب، نوسان قیمت نفت می تواند بودجه را دستخوش تغییرات و نوسان کند، و کاهش بهای نفت و یا میران صدور آن تعدیل هزینه ها و نیمه تمام ماندن طرح های عمرانی را بدنبال خواهد داشت.

تک فارس

در خرداد ۱۳۸۵، نماینده جیرفت در مجلس شورای اسلامی از غارنشین های عنبرآباد خبرداد!

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ خرداد

به گزارش ۲۳ ماه می ۲۰۰۶ خبرگزاری فارس، نماینده وقت جیرفت در مجلس شورای اسلامی گفته بود که ۲۸ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در نزدیکی عنبر آباد جیرفت یک روستا کشف شده است که مردم آنجا همانند غارنشینان زندگی می کنند.

فارس نوشته بود: «علی زادسر» نماینده جیرفت (استان کرمان) در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس (۲۳ماه می ۲۰۰۶) در جمع خبرنگاران با اظهار تاسف از این امر گفت: سربازان گمنام وزارت اطلاعات در زمستان سال ۱۳۸۴ (۴ ـ ۵ ماه پیش از این تاریخ) یک روستا را در ۱۲۰ کیلومتری عنبرآباد کشف کرده اند که مردم آن همانند مردم غارنشین [هزاران سال پیش] بوده و برهنه هستند و با برگ درخت تغذیه میکنند (!).

وی گفته بود که نام این روستا «بید نکوئیه» است و در کوه واقع شده که حدود ۲۰۰ نفر در آن زندگی می کنند و از دره ها و بیشه های محل سکونت خود خارج نشده اند(!).

به نوشته فارس، نماینده جیرفت به نقل از کسانی که به این روستا رفته اند، گفت: ساکنان این روستا در طول عمر خود وسیله نقلیه ندیده اند.

زادسر با یادآوری ضرب المثل «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است» اظهار داشت: به اطلاع مسئولان که دهها میلیون دلار به کشورهای دیگر کمک می کنند میرسانم که از ۷۰۰ هزار نفری که در جنوب استان کرمان زندگی می کنند ۳۰۰ هزار نفرشان کپرنشین هستند و هنوز روستاهای کشف نشده در آنجا وجود دارد(!).

وی سپس به خشکسالی این استان و ترافیک بد راه اصلی کرمان، جیرفت و بندر عباس پرداخت و از دولت خواست که به حل این مسائل اولویت دهد.

در قلمرو اندیشه

T A K F A R S

ناسیونالیسم در ذات است و ارتباط به ایدئولوژی ندارد

میخائیل گورباچف که در روسیه و میان کمونیستهای جهان یک خائن و در غرب، به دلیل فروپاشانیدن بلوک شرق و اتحاد شوروی (بدون جنگ) یک دوست خطاب می شود ۲۳ ماه می ۲۰۰۴ از رهبری (اسمی) حزب سوسیال دمکرات روسیه کناره گیری کرد و اعلام داشت که کناره گیری او به دلیل نزدیک شدن این حزب به حزب هوادار پوتین بوده است. گورباچف گفته بود که هدف از تاسیس حزب سوسیال دمکرات روسیه دور ساختن مردم از سوسیالیسم مطلق(کمونیسم) و نیز لیبرالیسم افراطی بوده است که در طول زمان نارسایی های خود را نشان داده اند ولی به نظر می رسد که حزب سوسیال دمکرات روسیه متمایل به سنتریست ـ ناسیونالیستهای هوادار پوتین شده و دارد از هدف اصلی دور می شود. وی اشاره کرده بود که مخالف ناسیونالیسم نیست ولی اگر ناسیونالیسم روسیه جان بگیرد، قدرت را به دست گیرد و به راه قرن نوزدهم برود با ابزارهای اتمی ـ موشکی که در اختیار دارد ممکن است جهان را به آتش و خون بکشاند.

در همان روز منابع نزدیک به حزب سوسیال دمکرات روسیه گفته بودند که برجستگان این حزب در باطن از کناره گیری گورباچف خرسند شده اند زیرا که این حزب با ایدئولوژی ملایم خود که هرکس را می تواند راضی و جذب کند به خاطر حضور گورباچف در آن، از احزاب کم عضو روسیه بوده است و به همین دلیل، سعی شده است که کناره گیری گورباچف به صورتی چشمگیر در رسانه ها بزرگ عرضه شود تا به گوش همه روسها برسد و در نگرش خود نسبت به حزب تجدید نظر کنند. این منابع در عین حال گفته بودند که با نظر گورباچف در باره تمایلات روسها به ناسیونالیسم مخالفند زیرا که ملی گرا بودن، بمانند دوست داشتن والدین، در ذات افراد است و ارتباط به ایدئولوژی آنان ندارد.

در دنیای تاریخ‌نگاری

ترس از قضاوت تاریخ: شرایط دولتمرد شدن از دیدگاه فارابی

۲۴ می ۱۹۰۸ مایکل رابرتز تاریخدان انگلیسی زاده شد، ۸۹ سال عمر کرد و ۱۲ کتاب تاریخ نوشت. رابرتز تاکید بر اهمیت استفاده از تجربه گذشتگان داشت. رابرتز نوشته است: فارابی اندیشمند ایرانی قرون وسطی شرایط دولتمرد شدن را ترسیدن از خدا؛ معتقد بودن به روز جزا و کیفر الهی (معاد) قرار داده و من ترسیدن از «قضاوت تاریخ» را بر آن اضافه می کنم. قضاوت تاریخ ممکن است حتی یک روز پس از انجام یک کار انجام گیرد و حکم آن که مشمول عفو و بخشودگی قرار نخواهد گرفت اعلام شود. به نوشته رابرتز، وقوف بر تجربه بشر در زمان گذشته به قدری اهمیت دارد که اگر قدرت داشت شرط نامزد شدن برای مقامهای انتخابی و داوطلب شدن برای پستهای انتصابی را قبول شدن در تست (امتحان) تاریخ قرار می داد.

«عصر آزادی»، «تاریخ سوئد»، «تاریخ تحولات نظامی»، «حزب ویگ»، «تاریخ دیپلماسی انگلستان» و رساله کوتاه «در اهمیت مطالعه تاریخ و آموختن از تجربه گذشتگان» از جمله تالیفات او هستند. رابرتز برای نوشتن تاریخ سوئد، زحمت یادگرفتن زبان سوئدی را برخود هموار کرده و تحقیقات محلی انجام داده بود.

واشنگتن وارث امپراتوری لندن

۲۴ می ۲۰۰۳ «نیال فرگوسن» تاریخدان انگلیسی کتاب خود با عنوان «امپراتوری» را منتشر ساخت. فرگوسن در این تالیف ثابت کرده است که آمریکا وارث امپراتوری جهانی انگلستان شده است.

در قلمرو رسانه‌ها

تک فارس www.takfars.ir

ضوابط تازه در روزنامه نگاری و رسمیت یافتن " روزنامه نگار فری لنس " – خروج رسانه از اصول حرفه خود

در طول اجلاس ناشران روزنامه های آمریکا یی سهامدار خبرگزاری اسوشییتدپرس که ۲۲ مه سال ۱۹۰۰ در نیویورک پایان یافت و نتیجه اش اعلام اسوشییتدپرس به عنوان یک خبرگزاری غیرانتفاعی تعاونی بود پیشنهاد های تازه ای مطرح شد که بعدا شکل تازه ای به سازمان تحریری رسانه ها داد. این اجلاس در آن زمان هیاتی را برای بررسی کارشناسانه و به صورت ضابطه درآوردن این پیشنهادها تعیین کرد و از آن پس هر چند سال و گاهی چند دهه یک بار جلسات حرفه ای برای بازبینی این ضوابط تشکیل می شود. این ضوابط و بازبینی ها از دهه ۱۹۲۰ از مرزهای آمریکا فراتر رفته و جهانی شده اند. از جمله این ضوابط مدون، منع کار کردن همزمان یک روزنامه نگار درگیر در امور خبری در دو روزنامه بود (که بعدا به دو و یا چند رسانه تعمیم یافت)و روزنامه های تهران هم از سال ۱۹۵۵( ۱۳۳۴ ) آن را پذیرفتند و به اجرا در آوردند که تا انقلاب سال ۱۳۵۷ دقیقا رعایت می شد و سختگیری کیهان و اطلاعات در این زمینه بسیار شدید بود و حتی مبادله خبر میان خبرنگاران دو روزنامه ممنوع و در صورت مشاهده ، هردو خبرنگار اخراج می شدند. همین جدایی مطلق تحریریه های خبری رسانه ها در سراسر جهان و ایجاد رقابت میان آنها باعث پیشرفتشان شد. به علاوه ، در حرفه روزنامه نگاری نهادها و عناوین تازه ای به وجود آمد از جمله « روزنامه نگار فری لنس ( ناوابسته به یک رسانه ، حق التحریری ، مستقل . واژه فری لنس از عنوانی اقتباس شده است که در قرون وسطی به مردان سویسی که داوطلب استخدام در ارتش هر کشوری بودند که پول بیشتری به آنان پیشنهاد می کرد)» ، سندیکاهای توزیع مقالات و … و تنها این روزنامه نگاران مجاز به فروش مطالب خود به رسانه های متعدد بوده اند. اعضای سندیکاهای توزیع مقالات ، تحلیلها و سفرنامه های خبری، نوشته خود را به سندیکا می دهند و سندیکا همانند یک خبر گزاری به روزنامه ها و هر رسانه دیگر می فرستد و برای هرکدام که چاپ کند صورت حساب ارسال می دارد. ممکن است یک مقاله، همزمان در دهها روزنامه انتشار یابد و …. به این ترتیب کار کردن عوامل خبر( خبرنگار ، دبیر و سردبیر اجرایی ) همچنان از کار کردن همزمان در دو رسانه ممنوع هستند. ابراز نظر شخصی ( به هر صورت؛ مصاحبه و نوشته ) از کار خبر مجزا شده و اعضای کادر استخدامی تحریریه یک رسانه می توانند درباره نظر شخصی خود با رسانه های دیگر مصاحبه کنند یا آن را بنویسند و بفرستند.

در این راستا ، در ماه مه ۱۹۸۵ گروهی از روزنامه نگاران که در جهان از شهرت حرفه ای و بی طرفی بر خوردار بودند پارا فراتر نهاده و پس از یک نشست اخطار کردند که رسانه های بزرگ عمدتا توجه خود را معطوف به حرفها و بازی های سیاستمداران و اعلامیه ها و مصاحبه های از پیش نوشته شده دولتمردان کرده اند و دارند از مردم عادی و مشکلات زندگانی آنان دور می شوند.

این گروه این روند را خروج رسانه ها از اصول و در نتیجه حرفه خود اعلام داشتند و تاکید کردند که ادامه این روند منجر به آن خواهد شد که همه فعالیت ها معطوف به اعمال و گفته های چند نفر در جهان شود که این بزرگ جلوه دادن ها عوارض جهانی مطلوب نخواهد داشت. رسانه ها در آغاز کار به حرفها و کارهای مردم عادی و دشواری های آنان توجه بیشتری نشان می دادند و اصول روزنامه نگاری بر همین اساس تدوین شده است که دارد به فراموشی سپرده می شود.

این اخطار، ظاهرا پس از نقل وسیع گزارشهای چند شبکه که نام «خبری» بر خود نهاده اند و خبرگزاری های اصطلاحا «بین المللی» در رسانه های همگانی داده شد ، زیرا که این شبکه ها عمدا و یا به دلیل آسانی دسترسی، توجه خود را به اخبار داده شده از سوی منابع دولتی و نیز اظهارات سیاستمداران و دولتمردان معطوف کرده بودند و … که این روش تا به امروز( سال ۲۰۰۴ ) ادامه دارد. نقل همین گزارشها که ابزارهای غیر حرفه ای ازجمله سلفون ها هم آنها را به مشترکان خود می رسانند باعث کاهش تیراژ رسانه های چاپی و مخاطبان رادیو ـ تلویزیونها شده است.

سایر ملل

زادروز «ژان پل مارا» انقلابی رادیکال فرانسه ـ بی توجهی به توصیه های «مارا» و شکست انقلاب فرانسه

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ خرداد

« ژان پل مارا marat » انقلابی رادیکال فرانسه ۲۴ مه ۱۷۴۳ به دنیا آمد و ۵۰ سال عمر کرد. وی یک پزشک بود که با نوشته هایش مردم فرانسه ترغیب به انقلاب (تغییرات کلی در وضعیت اجتماعی و سیاسی وطن خود) کرد. کتاب های متعدد نوشت که یکی از آنها «زنجیرهای بردگی» است. وی با انتشار روزنامه خود «l’ amie du peuple» دلایل کافی در اختیار مردم فرانسه گذارد تا برضد نظام حکومتی که داشتند (رژیم وقت) بپاخیزند. این روزنامه که برای نخستین بار، مردم عادی در آن جایی برای بیان رنجهای خود و درد دل یافته بودند آن چنان مورد توجه واقع شده بود که هرروز دو بار چاپ می شد که در قرن ۱۸ کاری بی سابقه بود.

تکفارس

«مارا (تلفظ انگلیسی؛ مارات)» در آستانه انقلاب به ژاکوبن ها پیوسته بود. او بود که در جریان انقلاب به کاخ سلطنتی حمله برد و لوئی شانزده و همسرش ماری آنتوانت را دستگیر کرد و آنقدر پافشاری کرد تا با گیوتین اعدام شدند.

"مارا" در عین حال یک ناسیونالیست بود و ناپلئون اعتراف کرده بود که تحت تاثیر افکار «مارا» قرار گرفته و تا این حد عاشق فرانسه شده بود. ناسیونالیسم «مارا» بر پایه تامین رفاه و سربلندی همه فذانسویان بود و فردرا (بمانند ناسیونالیسم موسولینی و هیتلر) به تنهایی در نظر نمی گرفت. از عقاید دیگر « مارا» که باقی مانده و اینک مورد توجه است تاکید بر «شایسته سالاری» بود. وی نوشته است که پیشرفت ملت میسر نخواهد شد مگر این که کارها به دست کاردانان سپرده شود و روی این اعتقاد خود شدیدا ایستادگی می کرد و می گفت که هرکس نباید صرفا به دلیل شرکت در انقلاب به مقام برسد، ولی در آن گیر و دار توصیه او خریدار نداشت و این بی توجهی یکی از دلایل شکست انقلاب فرانسه بشمار آورده شده است. عقیده دیگر او که در همه آثار و نوشته هایش منعکس است این بود که به هر وسیله، باید صدای مردم ــ ولو مخالف ــ شنیده شود . وی می گفت که شنیده شدن نظرات دلیل پذیرفتن آنها نیست.

"مارا" با این عقاید و نیز تنفر از اشرافیت، مخالفان فراوان مخصوصا در میان ژیروندن ها که میانه روهای انقلاب فرانسه بودند داشت و سرانجام ۱۳ ژوئیه ۱۸۹۳به دست «شارلوت کوردای» دختر یکی از اشراف سابق کشته شد. شارلوت در این روز وارد خانه "مارا" شده بود و اورا که در وان حمام بود با دشنه کشته بود.

مکزیک را شکست داد، کالیفرنیا را فتح کرد و رئیس جمهور آمریکا شد!

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ خرداد

نیروهای مکزیک در کالیفرنیا ۲۴ می ۱۸۴۶ در جنگ با واحدهای نظامی ایالات متحده شکست خوردند و «مونتریmonterrey» پایتخت خود در این ایالت را ازدست دادند و طولی نکشید که همه کالیفرنیا به تصرف دولت واشنگتن در آمد و بعدا ضمیمه ایالات متحده شد که اینک ار حیث جمعیت بزرگترین ایالت عضو اتحادیه است. کالیفرنیا قبلا متعلق به مکزیک بود. در نبرد مونتری، ژنرال زکاری تایلر zachary taylor فرمانده نیروهای آمریکا بود که بعدا به ریاست جمهوری برگزیده شد. تایلر قبلا در فکر رئیس جمهوری شدن نبود، ولی وقتی که احساس کرد «پولک» رئیس جمهوری وقت نسبت به او که فاتح کالیفرنیا شده و مورد توجه آمریکائیان قرار گرفته حسادت می کند و قدردان او نیست، در انتخابات دوره بعد خود را نامزد آن مقام کرد، پیروز و رئیس جمهور آمریکا شد.

روسیه در کنار اسلاوها، ولی سران اسلاو در آغوش ناتو!

۲۴ می ۱۹۱۱ دولت روسیه به دولت عثمانی اخطار کرد که به سرزمین های اسلاونشین اروپا نزدیک نشود و نیروهای خودرا از مرزهای «مونته نگرو» دور سازد. دولت روسیه در یادداشت خود به دولت عثمانی تصریح کرده بود که در غیر این صورت با تعرض نظامی روسیه به عنوان بزرگترین کشور اسلاو و حامی تمامی اسلاوها رو به رو خواهد شد.

همین سران اسلاوها در لهستان، و … پس از گذشت یک قرن برضد روسیه شده اند حال آنکه روس ها به خاطر آنان (صرب ها) وارد جنگ جهانی اول شدند و در جنگ جهانی دوم میلیونها کشته دادند تا آلمان را از سرزمین های اسلاو نشین بیرون کردند. روسها برای حفظ ظاهر می گویند که دسته کوچکی از هیات حاکمه لهستانی ها و … با ناتو ساخته اند و نه همه اسلاوها.

روزی که بیسمارک رزمناو انگلیسی «هود» را با یک شلیک غرق کرد

takfars.ir

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ خرداد

۲۴ مه سال ۱۹۴۱ رزمناو آلمانی بیسمارک در جریان نخستین ماموریت جنگی خود رزمناو انگلیسی «هود» را با همان شلیک اول غرق کرد. قبلا گفته شده بود که «هود» شکست ناپذیر است. درجریان انفجار و غرق شدن هود، ۱۴۱۶ تن از خدمه آن کشته شدند . تنها سه تن از کارکنان این کشتی زنده ماندند.

سالروز درگذشت «جان فاستر دالس»

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ خرداد

۲۴ می سال ۱۹۶۳ جان فاستر دالس وزیر امور خارجه آمریکا از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۹ (دوران ریاست جمهوری ژنرال آیزنهاور از حزب جمهوریخواه) در ۷۱ سالگی درگذشت. وی که با شاه روابط دوستانه داشت در زمان براندازی حکومت دکتر مصدق وزیر امور خارجه آمریکا بود و چند بار با شاه دیدار کرده بود. در آن زمان، برادر دالس نیز مدیریت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) برعهده داشت.

دو زمین لرزه در سوم خرداد (۲۴ می)

سحرگاه ۲۴ می۱۹۷۱ در شرق ترکیه زمین لرزه شدیدی روی داد که بیش از هزار نفر را کشت. سی و دو سال بعد درست در همان روز و همان ماه در الجزایر زلزله ای با همان شدت بیش از یک هزار و یکصد تن را بی جان ساخت.

جهان چند قطبی: دو نظر ـ چین گروگان آمریکا!

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ خرداد

تک فارس آی آر

۲۴ می ۱۹۹۶ سال «ژیانگ زمین» رهبر وقت چین که از مسکو دیدن کرده بود صریحا گفته بود: «یک دولت [دولت واشنگتن] خودرا قدرت جهانی معرفی می کند، که این بینش به نظم جهانی کمک نخواهد کرد. وی تاکید کرده بود: ما جهانی می خواهیم چند قطبی که در آن نظم و قانون بر قرار باشد.

در دهه یکم قرن ۲۱ بدهی یک تریلیونی آمریکا به چین، سران پکن را نسبت به گذشته خاموش کرده است زیرا که ترس از تزلزل دلار و زیان ناشی از آن را دارند. یک مفسر اروپایی در این زمینه اظهار نظر کرده بود که چینی ها با خرید اوراق قرضه آمریکا در حقیقت در گروگان دولت واشنگتن قرار گرفته اند. شکایت آمریکاییان به دادگاههای این کشور از خطرناک بودن بعضی اجناس ساخت چین ازجمله «درای وال» دولت چین را نگران ساخته که مبادا با احکام این دادگاهها، غرامت ها که بسیار سنگین خواهند بود از طلب چین کسر شوند و ….

دکتر مصدق رئیس پیشین دولت ایران در دوران حکومت خود بارها گفته بود: در جهانی که برای حفظ صلح و نظارت بر حقوق بشر و داوری در اختلافات دارای مرجعی به نام سازمان ملل است نیاز به قطب نیست و همه ملل دارای حقوق و اختیارات برابر هستند. وجود یک و یا چند ابرقدرت در جهان باعث تعرض به حقوق ملل ضعیف و جنگ خواهد شد.

اصحاب نظر بارها این اظهار دکتر مصدق در روابط بین المللی را یک اصل تردید ناپذیر خوانده اند.

بیل کلینتون: جهانیان به صداقت ما در نیّات مان و شعارهای مان درباره دمکراسی و حقوق بشر تردید دارند

اظهارات ۲۳ ماه می ۲۰۰۴ بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در رسانه ها منعکس شده بود که گفته بود: سازمان ملل بهتر از آمریکا می تواند در عراق دمکراسی برقرار کند. کلینتون که در برزیل سخن می گفت ضمن اشاره غیر مستقیم به تصمیم دولت جورج بوش اظهار کرده بود: دمکراسی را نمی توان تحمیل کرد، مردم یک کشور و یک منطقه باید دمکراسی را بفهمند و آن را بخواهند (مطالبه کنند) تا بشود آنان را در نیل به آن کمک کرد. به علاوه، باید بدانیم که دمکراسی اشکال مختلف دارد.

کلینتون اضافه کرده بود: جهانیان عمدتا نسبت به صداقت ما آمریکاییان در نیّات مان، انگیزه هایمان و شعارهای مان درباره دمکراسی و حقوق بشر تردید دارند و به آن ظنین هستند. در قبال عراق، ما به جای برخوردار شدن از همکاری و تعاون جهانی؛ یکجانبه عمل کردیم و اینک در آن گیر کرده ایم، هیچ مسئله اساسی در عراق حل نشده است. ما از دمکراسی در خاور میانه حرف می زنیم، ولی نمی گوییم که دمکراسی خاورمیانه باید به سود طبقه کم درآمد و زحمتکش باشد و آموزش و پرورش رایگان، درمان و رفاه اجتماعی را تامین کند. وقتی که با یک خاور میانه ای از دمکراسی بگویید، نخستین سئوال او این خواهد بود که این دمکراسی برای مردم فقیر، ستمدیدگان و قربانیان تبعیض چه خواهد کرد؟. مردم خاور میانه نخست باید آموزش ببینند؛ آگاه و روشن شوند.

خروج قذافی از نشست اتحادیه عرب به نشانه اعتراض

معمر قذافی که ۲۲ ماه می ۲۰۰۴ نشست سران اتحادیه عرب در تونس را به حالت اعتراض ترک کرده بود اعلام داشت که با برنامه کار کنفرانس مخالف بود زیرا در این شرایط که نیروهای آمریکا یک عضو اتحادیه را اشغال نظامی کرده و عراقی ها را به زشت ترین صورتی شکنجه می کنند و قتل عام فلسطینی توسط اسرائیل ادامه دارد، در برنامه کار نشست، اولویت را به بررسی برنامه مبهم آمریکا به نام «تعمیم دمکراسی در خاورمیانه» داده اند. کدام دمکراسی؟. این نشست اتلاف وقت است و نتیجه ای به بار نخواهد آورد. انتظار توده های عرب از سرانشان چیزهای دیگر است.

TakFars

این نشست دو روز طول کشید و همانند نشستهای دهه های اخیر این اتحادیه، نتیجه به بار نیاورد. بی خاصیت شدن اتحادیه عرب به حدّی است که در نشست می ۲۰۰۴، شش تن از سران کشورهای عضو حضور نداشتند.

لاوروف: دمکراسی عراق با حضور نیروهای خارجی صورت ظاهر خواهد داشت

در مسکو، «سرگی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با «پراودای جوانان» گفت: انتقال اختیارات در عراق به صورت سمبولیک و یا هر ترتیب دیگر ازجمله انتخابات، تازمانی که حضور نیروهای مسلح آمریکا ادامه داشته باشد مسئله ای را حل نخواهد کرد و واقعی نخواهد بود.

وی که اظهاراتش ۲۳ ماه می ۲۰۰۴ انتشار یافت گفت: دولت عراق باید مشروعیت ملّی و بین المللی داشته باشد. با «حرف» نمی شود مسئله عراق را حل کرد و گفت که اداره این کشور عاری از نفوذ خارجی است؛ نیروهایی که عراق را تصرف کرده اند هنوز در آنجا هستند و در این شرایط نمی شود از استقلال و حاکمیت ملی سخن گفت. اینها که ما می بینیم نوعی نمایش هستند. باید عراقی ها احساس کنند که حاکم بر کشورشان هستند تا آرامش برقرار شود. دولت روسیه دوست قدیمی عراقی هاست و نمی خواهد که مسئله عراق به صورت یک عامل یاس و اندوه برای عراقی ها و یک کانون خطر برای جهانیان درآید. ما از ارائه راه حل برای مسئله عراق باز نخواهیم ایستاد.

زندگی بهتر مقدم بر ایدئولوژی! ـ واقعیت حاصل از انتخابات سال ۲۰۰۵ آلمان

حزب سوسیال دمکرات آلمان در انتخابات ماه می ۲۰۰۵ منطقه شمالی راین ـ وستفالی که ۱۸ میلیون جمعیت دارد و به دلیل صنعتی بودن، محل تمرکز کارگران است شکست خورد و کنترل خود را بر این منطقه، پس از ۳۹ سال از دست داد. اصحاب نظر گفتند این رویداد حکایت از آن می کند که برای مردم قرن ۲۱، کار و داشتن زندگانی بهتر مقدم بر ایدئولوژی است. در ۳۹ سال پیش از این انتخابات، طبقه کارگر و زحمتکش این منطقه آلمان در هر شرایطی که بود به حزب سوسیال دمکرات که طبق مرامنامه اش، مدافع تامین رفاه آن طبقات است رای می داد ولی کارگران این بار با توجه به بیکاری بالای ۱۱ درصد، دست ازحمایت سنتی از سوسیال دمکراتها برداشتند و در ندادن رای به سوسیال دمکراتها به ایالتهای دیگر پیوستند به گونه ای که برای احزاب موتلفه حاکم (سوسیال دمکرات و سبز) تنها حکومت پنج ایالت از ۱۸ ایالت آلمان باقی ماند ـ وضعیتی که قبلا سابقه نداشت. در انتخابات راین ـ وستفالی حزب محافظه کار دمکرات مسیحی ۴۵ در صد کل آراء را به دست آورد و احزاب موتلفه دوگانه تنها ۳۷ درصد. این نتایج ثابت کرد که توجه مردم به وضعیت معیشت بیشتر از هرچیز دیگر است. در پی اعلام این نتایج بود که گرهارد شرودر صدراعظم وقت آلمان اعلام کرد که به پارلمان پیشنهاد خواهد کرد انتخابات عمومی (سراسری) را یک سال جلو اندازد و در پاییز ۲۰۰۵ برگزار شود. این انتخابات زودرس، قدرت را از حزب سوسیال دمکرات گرفت.

احساس خشم آلود چینیان نسبت به ژاپن و انعکاس آن توسط بانو wu yi

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ خرداد

بانو «وو یی wu yi» معاون وقت نخست وزیر چین که از ژاپن دیدن می کرد ۲۳ می ۲۰۰۵ دست به یک اقدام غیر منتظره زد و ناگهان برنامه دیدار و مذاکره با نخست وزیر ژاپن را لغو کرد و اعلام داشت که تا دولت ژاپن از راهی که در پیش گرفته است باز نگردد مذاکره ای با آن صورت نخواهد گرفت.

وی با این اقدام، عملا مناسبات دو کشور را بحرانی ساخت. از «وو یی» به عنوان بانوی پولادین چین نام برده اند.

تک فارس

اصحاب نظر در تفسیر اقدام «وو یی» گفته بودند که این اقدام ظاهرا خلاف نزاکت دیپلماتیک انعکاس رنجش و خشم چینییان از ژاپنی هاست که ریشه در تعرضات پیشین ژاپن به چین و قتل عام مردم این کشور دارد که به آسانی فراموش نمی شود و روابط اقتصادی و منافع زودگذر نمی تواند حلال این مسئله عاطفی باشد که با تار و پود چینیان تنیده شده است و به عبارت دیگر؛ این مسئله راه حل فوری هم ندارد. چینی ها تعرضات نظامی و تحمیلات سیاسی ژاپنی ها در قرون ۱۹ و ۲۰ نسبت به وطن خود را به این زودی و آسانی فراموش نخواهند کرد.

رابطه تحصیلات با دود کردن سیگار ـ راه دولت آمریکا برای کاهش سیگاری های این کشور

۲۳ می ۲۰۰۵ آمار سیگاری های ایالات متحده (آمریکا) منتشر شده بود که نشان می داد در آمریکا هرچه تحصیلات افراد بالاتر باشد اعتیادشان به سیگار کمتر است. از این آمار چنین بر می آمد که در آن سال (پنج سال پیش) تنها ۷ درصد دانشگاه دیده های آمریکایی سیگار دود می کردند.

طبق آخرین آمار (امار سال ۲۰۰۹)، ۲۱ درصد بزرگسالان فدراسیون ۳۰۷ میلیونی آمریکا سیگار دود میکنند. در دهه گذشته نزدیک به ۲۶ درصد آمریکاییان سیگاری بودند. اخطارهای سازمانهای بهداشتی، بستن مالیات بسیار سنگین بر سیگار و غیر قانونی شدن فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال تمام (و در چند ایالت ۱۹ سال تمام) باعث کاهش سیگاری های آمریکا شده است که بزرگترین تولید کننده و صادرکننده سیگار در جهان است. جمع سیگاری های آمریکا اینک ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار است که ۲۲ میلیون و هفتصد هزار تن از آنان را زنان تشکیل می دهند. درصد مردان سیاهپوست معتاد به سیگار بیشتر است. تنها ده درصد زرد تبارهای آمریکایی (مهاجران از آسیای شرقی و جنوبی شرقی) سیگاردود میکنند. سیگار عامل شماره یک حمله قلبی، سکته مغزی و چند نوع سرطان است. به علاوه، کارآیی یک سیگاری در غیاب سیگار شدیدا کاهش می یابد.

برخی دیگر از رویدادهای ۲۴ می

۱۲۱۸: گروه پنجم صلیبیون از «اکره (عکا)» عازم مصر شدند تا مانع کمک مصریان به ایوبیان سوریه شوند و به این ترتیب فلسطین را بار دیگر تصرف کنند که در مصر شکست خوردند و باقیمانده آنان به اروپا باز گشتند. این گروه را پاپ «اینوسنت سوم» به خاورمیانه فرستاده بود.

۱۴۹۸: (۲۳ مه) «جیرولامو ساوونارولا» کشیش معروف ایتالیایی به دستور پاپ الکساندر ششم اعدام شد. این کشیش علنا با دستگاه سلطنتی پاپ به مخالفت برخاسته و تشریفات دستگاه پاپ را مغایر آیین مسیحیت که سادگی را ندا می دهد خوانده بود.

۱۵۴۳: نیکلاس کوپرنیکوس ( کوپرنیک ) فضا شناس شهیر لهستانی دیده از جهان فرو بست.

۱۶۸۹: پارلمان انگلستان آزادی مذهب برای پیروان پروتستانیسم را تضمین کرد.با وجود این، جمع کثیری از آنان به آمریکا مهاجرت کردند.

۱۷۹۴: ویلیام هه ول فیلسوف انگلیسی و مولف کتاب تاریخ مقایسه ای( استنتاجی )زاده شد.

www.takfars.ir

۱۸۴۴: نخستین تلگرام توسط «ساموئل مورس» مخابره شد. وی با دستگاه تلگرافی که ساخته بود نخستین پیام را از شهر بالتیمور به شهر واشنگتن فرستاد.

۱۸۶۶: شهر« برکلی » در کالیفرنیا به اسم اسقف جورج برکلی نامگذاری شد. برکلی که یک شعبه بزرگ و معروف دانشگاه کالیفرنیا در آن فعالیت دارد به لیبرال ترین شهر آمریکا معروفیت دارد..

۱۸۸۳: عبدالقادر قهرمان ملی الجزایر که در برابر استعمار وطنش توسط فرانسویان، مردانه ایستادگی کرده بود درگذشت.

۱۹۰۵: میخائیل شولوخوف نویسنده روس و مولف « دن آرام » و برنده جایزه ادبی نوبل سال۱۹۶۵ چشم به جهان گشود.

۱۹۱۱: کتابخانه عمومی نیویورک که از کتابخانه های بزرگ جهان است گشایش یافت.

۱۹۱۵: (دوران جنگ جهانی اول) ایتالیا که اتحاد خود را با آلمان و اتریش فسخ کرده بود به اتریش اعلان جنگ داد.

۱۹۴۰: «ایگور سیکورسکی» روس تبار در آمریکا یک هلی کوپتر کامل ساخت که از آن پس تولید انبوه آن آغاز شد. واژه «هلی کوپتر»، همان زمان از ترکیب دو واژه یونانی هلیکس (مارپیچ ـ حلزونی) و پترون ( بال) ساخته شد.

۱۹۵۰: ژنرال آرکادی ویول که ایران را در جریان جنگ جهانی دوم با اعزام نیرو از هند متصرف شده بود درگذشت.

۱۹۵۸: از ادغام دو خبرگزاری یونایتدپرس و اینترنشنال نیوز سرویس، خبرگزاری یونایتدپرس اینترنشنال به وجود آمد که سه دهه بعد ورشکست شد و یک عرب آن را در حراج دادگاه در نیویورک خریداری و از تعطیل شدنش جلوگیری کرد.

۱۹۶۵: دیوان عالی آمریکا رای داد که اخلال در کار رساندن اوراق تبلیغاتی کمونیستی و کمونیستها عملی مغایر قانون اساسی آن کشور است.

T A K F A R S

۱۹۶۸: دانشجویان فرانسوی بورس پاریس را به عنوان نماد کاپیتالیسم آتش زدند تا مانع از آن شوند که پول حرف اول را بزند و سرنوشت انسانها را تعیین کند.

۱۹۹۳: اریتره از اتیوپی جدا شد و استقلال یافت.

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۷ دی
  1. دادگاه ف ج مجری معروف به اتهام فریب دختر جوان
  2. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۷دی
  3. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۹ خرداد
  4. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۲ اسفند
  5. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم دی
  6. آخرین خبرها از زلزله خراسان جنوبی

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات