فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ شهریور

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ شهریور

۴۴۲پیش ازمیلاد:تاریخ کشتی سازی و دریانوردی نشان می دهد که در آستانه پاییز (اواخر سپتامبر) سال ۴۴۲ پیش از میلاد ، اردشیر یکم (به نوشته مورخان یونان باستان: اردشیر درازدست) شاه وقت ایران از دودمان هخامنشیان اعتبار لازم برای ساختن کشتی دو ـ بادبانه را از خزانه دولت در اختیار کشتی سازان فنیقی (سوری ـ لبنانی) قرارداد تا در کارگاههای کشتی سازی (شیپ یارد) بندر صور (تیر) چنین کشتی هایی را بسازند. اردشیر این تصمیم را هنگامی اتخاذ کرد که اطلاع یافته بود مهاجران یونانی مقیم جنوب ایتالیا سه سال پیش از آن (سال ۴۵۰ پیش از میلاد)، این نوع کشتی را اختراع کرده بودند که نیاز به پاروزن نداشت و در خلاف جهت وزش باد هم می توانست حرکت کند، زیرا که بادبان (Mast) بزرگتر باد را می گرفت و با فشار زیاد به بادبان کوچکتر پس می فرستاد و کشتی در خلاف جهت باد حرکت می کرد. چهار سال طول کشید تا فنیقی ها (در آن زمان از اتباع ایران) کشتی دو ـ بادنانه برای ایران ساختند. این کشتی ها در فاصله زمانی میان صلح ایران با اتحادیه یونانی ها و آغاز جنگ پلوپونز (جنگ داخلی یونانی ها) آماده شدند که دولت ایران تعدادی از آنها را در اختیار اسپارت قرار داد تا آتنی ها را بشکند و با این مداخله، مورخان یونانی در تالیفات خود ایران را «امپریالیست» لقب دادند که این اصطلاح از همان زمان باقی مانده و دولت های برتری طلب و مداخله گر با آن صفت خطاب می شوند.

۱۶۳۸م:۲۰ سپتامبر سال ۱۶۳۸ میلادی مراد چهارم سلطان عثمانی که بغداد را به محاصره گرفته بود از نیروهای ایرانی مدافع شهر خواست که تسلیم شوند که فرمانده این نیروها درخواست سلطان عثمانی را رد کرد و تاکید کرد که جنگ دفاعی خود را تا آخرین نفر ادامه خواهد داد و سه ماه روی این تعهد خود ایستادگی کرد. سرانجام سلطان عثمانی که اصرار داشت همه سرزمینهای عربی را تصرف کند و وجود نیروهای ایرانی را در بغداد سدی در برابر این هدف خود می دید از طریق سیاسی وارد عمل شد و روز ۲۴ دسامبر سال ۱۶۳۸ ضمن قراردادی با شاه صفی، تعهد سپرد که اگر بغداد از نیروهای ایرانی تخلیه شود، وی شهر "ایروان" را به عنوان جزئی از قلمرو ایران به رسمیت خواهد شناخت و تعرض دیگری به قفقاز نخواهد کرد. و در پی امضای این قرارداد بود که شاه صفوی از اصفهان به فرمانده پادگان بغداد اطلاع داد که شهر را ترک گوید و با نیروهای خود به همدان منتقل شود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ شهریور

۱۳۲۵ش:در این روز در سال ۱۳۲۵ سران ایل قشقایی به قوام السلطنه نخست وزیر وقت اخطار کردند که ظرف ۲۴ ساعت وزیران حزب توده را برکنار کند. حزب توده قبلا در روزنامه هایش برادران قشقایی را که رئیس این ایل بودند متهم به حرف شنوی از خارج (دولت آمریکا) کرده بود. قوام السلطنه، نخست اعتناء نکرد و چون افراد مسلح ایل دست به یاغیگری زدند، از یک طرف خود، بوسیله بی سیم با ناصرخان قشقایی تماس گرفت و از سوی دیگر سرلشکر فضل الله زاهدی را که همان روزها به سمت فرمانده نیروهای جنوب و کفالت استانداری فارس منصوب کرده بود و شهرت به دوستی با غرب داشت مامور حل مسالمت آمیز مسئله کرد! و بحران رفع شد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ شهریور

تکفارس آی آر

۱۳۲۷م:۲۹ شهریور سال ۱۳۲۷ مصوبه شورای وزیران با سه هفته تاخیر برای اجرا به ناشران روزنامه های عمومی (حرفه ای) کشور ابلاغ شد. طبق آیین نامه تازه که هشتم شهریور به تصویب شورای وزیران کابینه هژیر رسیده بود، حقوق بگیران سازمانهای دولتی تا زمانی که شاغل می بودند نمی توانستند سردبیر و یا عضو تحریریه نشریات عمومی (غیرتخصصی و غیرحزبی) باشند. در ابلاغیه دولت آمده بود که مقررات تازه از اول مهر ماه (سال ۱۳۲۷ هجری) به اجرا در خواهد آمد. عبدالحسین هژیر نخست وزیر وقت در توجیه این مصوبه در یک نطق رادیویی گفت که بسیار دیده شده که خبرنگار و یا دبیر یک حوزه خبری، کارمند همان وزارتخانه و دستگاه دولتی است و این، یک روزنامه نگاری سالم و بی طرفانه نیست و این مصوبه برای خدمت به مطبوعات حرفه ای است که باید بی طرف باشند، نه بر ضد آنها. وی در این نطق گفت که قانون مطبوعات با هدف ارتقاء کیفیت نشریات عمومی و به صورت حرفه ای واقعی درآوردن آنها بزودی اصلاح خواهد شد. مفاد این آیین نامه بعدا بر قانون مطبوعات اضافه شد و تا تصویب قانون تازه مطبوعات (مصوب سال ۱۳۶۴) ادامه داشت. قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۳۴، دادن مجوز انتشار نشریه به حقوق بگیر دولتی شاغل را نیز (جز نشریه تخصصی) منع کرده بود که این مورد نیز در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ دیده نمی شود. اصحاب نظر یکی از ضعف های ژورنالیسم جاری ایران را فقدان همین موارد دانسته اند.

همچنین باید دانست: آیین نامه مصوب سال ۱۳۲۷ کابینه هژیر از آن پس به صورت حربه ای در دست دولت ها قرار گرفته بود که هر وقت از روزنامه ها ناراضی می شدند آن را از بایگانی بیرون می کشیدند و روزنامه ها را تسلیم می کردند. در سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱ برای اجرای آن آیین نامه سختگیری بیشتری شد و کارت روزنامه نگارانی که حقوق بگیر دولت بودند لغو شد که سپهبد عزیزی وزیر کشور که امور مطبوعات را به دست داشت پس از مشورت با وزارت دادگستری و کمیسیونهای قضایی مجلسین و حقوقدانان نظر داد که ادامه انتشار مطالب حقوق بگیران سازمانهای عمومی در مطبوعات حرفه ای چنانچه به صورت «روزنامه نگار آزاد» عمل کنند و حق التحریر بگیر باشند ناقض آیین نامه کابینه هژیر نیست زیرا که نمی شود افراد را از نوشتن مانع شد ولی حقوق بگیران از دستگاههای دولتی و شهرداری ها نباید در نشریات عمومی دارای مسئولیت (مقام) باشند. با این نظر که به صورت بخشنامه رسمی درآمده بود بحران رفع شد!. با توجه به آیین نامه شهریور سال ۱۳۲۷، قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۳۴ دادن پروانه انتشار نشریه حرفه ای را به کارمند شاغل و حقوق بگیر دولت ممنوع کرده بود.

۱۳۳۱ش:دکتر مصدق در دیدار بیست و هشتم شهریور ۱۳۳۱ با دکتر مهدی آذر وزیر فرهنگ کابینه اش به وی گفت که شنیده است مولفان انگلیسی زبان کتاب های رفرنس (مرجع) و به ویژه در زمینه های فرهنگ، تاریخ و حتی ادبیات در تالیفات خود سهم ایران را در پیشبرد فرهنگ و تمدن بشر و ادبیات نادیده می گیرند و در این زمینه ها نامی از وطن ما نمی برند که نادیده گرفتن حق تاریخی ما و مخدوش ساختن حقایق تاریخ است. از آنجا که خریداران عمده این کتب سازمانهای دولتی آن ممالک هستند برای قراردادن در کتابخانه های عمومی، مدارس و ادارات، به احتمال زیاد مولفان در سالهای پس از ملی شدن نفت و درگیری با انگلستان دست به خودسانسوری زده اند تا ایرادی به آنان هنگام خرید دولتی کتب گرفته نشود. این کار (ازقلم انداختن حقایق)پیشبرد، این خطر ملی را دارد که انگلیسی زبانها گذشته ما و زحمات ایرانیان به پیشبرد تمدن بشر را متوجه نشوند که به نوعی سلب حق است. به وابستگان فرهنگی ما در ممالک دیگر بگویید که بروند کتابهای مرجع انتشار یافته در دو سال اخیر و کتابهایی را که در دست چاژ است و بعدا منتشر می شوند ببینند تا اگر نام ایران حذف شده باشد اعتراض کنیم. لازم نیست که خرج تراشی کنند و کتابها را بخرند، بروند در کتابخانه ها و کتابفروشی ها این قبیل کتابها را ورق بزنند و گزارش کنند. هرگونه سانسور در این زمینه را در روزنامه ها منتشر سازید تا ملت مورد نظر متوجه شود. این کار مولفان خارجی را متوجه هشیاری و بیداری ما می کند و دست از این کار می کشند.

در این دیدار، دکتر مصدق به دکتر آذر گفته بود که به معلمان مدارس بخشنامه شود که سوژه انشاء دانش آموزان را از میان اندرزهای گرانبهای شعراء و نویسندگان وطن انتخاب کنند و نیز از موضوعات روز. معلمان باید قبلا توضیح فراوان درباره سوژه بدهند و دانش آموزان را با روش تحقیق آشنا سازند. این انشاء ها و تحقیقات در کلاس مطرح شود تا نسل جوان روشن باشد. به مدیران و ناظمان مدارس بگویید که در سر صف (در اجتماع دانش آموزان) از دادن اندرز و اطلاع به نوجوانان خودداری نکنند و این اندرزها نباید خشک و دستوری باشد، مثال لازم است، و در عین حال یادآور شوید که تعمیرات جزیی مدارس و میز و نیمکت ها توسط فراشهای مدارس (کارکنان خدمات) بعمل آید تا برای کوبیدن یک میخ به تخته برای دولت خرج تراشی نشود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ شهریور

www.takfars.ir

۱۳۳۱ش:۲۹ شهریور ۱۳۳۱ طرح دکتر مصدق برای اصلاح وضع استخدامی کشور اعلام شد که در صورت اجراء سه نوع وضعیت استخدامی آن زمان؛ روز مزد، پیمانی و رسمی از میان می رفت و استخدامهای دولتی به صورت آن چه که امروز در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکاست در می آمد که تحول بزرگی بشمار رفت.

دکتر مصدق از اصحاب نظر خواسته بود که نسبت به طرح ابراز نظر کنند تا پس از آن تصمیم نهایی خود را بگیرد.

قوانین استخدامی دولتی ایران، هیچکدام جامع ، مفید و خالی از اغراض نبوده اند، از جمله قانون استخدام مصوب سال ۱۳۴۵ هجری.

۱۹۸۰م:بیستم سپتامبر ۱۹۸۰ و در آستانه حمله نظامی تمام عیار عراق به ایران، احتمال این جنگ در دیدار مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان با وزیر امورخارجه کابینه اش مطرح و بررسی شد. تاچر در صفحه ۹۱ کتاب خاطرات خود درباره این ملاقات نوشته است: به وزیر امور خارجه گفتم که در این نظر که ایران در مدتی کوتاه از پای درخواهد آمد شریک نیستم و دلیل آوردم که ایران دارای یک نیروی هوایی موثر است، مردمی مقاوم دارد و ارتش فروپاشیده آن در جریان انقلاب، در اندک مدتی تمرکز خواهد یافت و دست به حمله متقابل خواهد زد. ارزیابی و محاسبات صدام حسین از فروپاشیدگی ارتش ایران درست نیست زیرا که افراد و سلاحهای این ارتش باقی هستند و …. هشت سال بعد نظر من تایید شد زیرا که عراق جز در هفته های اول جنگ پیشرفتی نداشت و مقروض و زمینگیر شد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ شهریور

۱۸۷۸م:بیستم سپتامبر زادروز مبارز معروف اصلاحات اجتماعی، آپتن سینکلر، است که بسال ۱۸۷۸ به دنیا آمد، ۹۰ سال عمر کرد و ۲۵ نوامبر ۱۹۶۷ در گذشت.

سینکلر با این که تا ۱۹۳۴ عضو حزب کمونیست آمریکا بود، به نوعی سوسیالیسم ملایم عقیده داشت. وی برای ایجاد اتحادیه های کارگری (و کارمندی)، ممنوع شدن کارکردن نوجوانان، رعایت اخلاقیات در کسب و کار، آزادی های مدنی، وجود رسانه های روراست و صادق، تامین عدالت اجتماعی، محدود بودن میزان درآمد – ثروت و مالکیت، اصلاح آموزش و پرورش، تنظیم خانواده، تبدیل جهان به نوعی جامعه مشترک المنافع تعاونی، تامین رفاه انسانها به گونه ای که نگرانی نداشته باشند، تقویت قوه ابتکار، و اختراع و کشفیات تازه با هدف آسایش هرچه بیشتر بشر مبارزه می کرد و برای جهانی ساختن این افکار و آرزوها ۹۰ کتاب نوشت که به بیشتر زبانها ترجمه شده اند و در بعضی کشورها مطالعه آنها از سوی احزاب چپگرا تشویق می شده است.

سینکلر که در بالتیمور آمریکا به دنیا آمده بود شاید تنها مولف در جهان بود که به منظور کسب درآمد کتاب نمی نوشت. وی در خاطراتش که کتابی است قطور نوشته است: اگر پس از مرگ، قلب مرا بشکافند در آنجا این عبارت خواهند یافت: «عدالت اجتماعی».

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ شهریور

۲۰۰۴م:«ادی آدامز» فتو ژورنالیست معروف و برنده ۵۰۰ جایزه در این زمینه از جمله جایزه پولیتزر ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴ در خانه اش در شهر نیویورک در ۷۱ سالگی درگذشت. وی نیم قرن روزنامه نگاری کرده بود. ادی دهها سال خبرنگار ـ عکاس اسوشییتدپرس، مجله تایم و مجله پارید بود. ستون مصور او در جراید دیگر تحت عنوان «یک روز از زندگی» معروف است که سال ۲۰۰۳ بهترین موضوعهای آن را به صورت کتابی با قطع بزرگ تحت همین عنوان منتشر ساخته بود. آدامز در سالهای اخیر یک مدرسه تعلیم تولید و تهیه خبر و عکس برای رسانه ها تاسیس کرده بود که روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی افراد مستعد را انتخاب، استخدام و جهت آموزش به مدرسه او معرفی می کردند.

تک فارس

معروفترین کار «ادی آدامز» گرفتن عکس از صحنه ای است که انتشار آن جهان را منقلب کرد و مسیر جنگ ویتنام را تغییر داد و به قطع آن کمک بسیار کرد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ شهریور

۳۵۶پیش ازمیلاد:۲۰ سپتامبر سال ۳۵۶ پیش از میلاد زاد روز اسکندر مقدونی است که در ۲۰ سالگی در پی ترور پدرش فیلیپ دوم که موفق به تصرف همه یونان شده بود جانشین او گردید. اسکندر که در نوجوانی شاگرد ارسطو بود ، در ۱۶ سالگی یک سوار جنگی بنام بود. وی تا ۳۲ سالگی که در بابل (عراق جنوبی) درگذشت تمامی خاورمیانه و آسیای جنوبی و میانه را متصرف شده بود. پاره ای از مورخان سال تولد او را ۳۵۷ ذکر کرده اند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ شهریور

۱۷۹۲م:مجلس ملی فرانسه در دوران انقلاب این کشور در جلسه ۲۰ سپتامبر سال ۱۷۹۲ خود "طلاق" را در آن کشور آزاد کرد. فرانسه یک کشور کاتولیک مذهب است و طلاق در مذهب کاتولیک و ازدواج مجدد ممنوع بوده است، که انقلاب فرانسه این سد را به صورت مدنی آن شکست. دویست و ده سال طول کشید تا سایر کشورهای کاتولیک مذهب از جمله اسپانیا، ایتالیا و ممالک آمریکای لاتین و ایرلند طلاق را طی شرایط سختی به تدریج آزاد کرده اند. با وجود این کلیسای کاتولیک هنوز طلاق را مطابق شرع نمی داند و بر آن صحه نمی گذارد.

۱۹۸۴م:۲۰ سپتامبر سال ۱۹۸۴ بر اثر انفجار یک خودرو حامل بمب در کنار دیوار ساختمان تازه سفارت آمریکا در شمال شرقی شهر بیروت به ساختمان سفارت آسیب شدید رسید و ۴۰ تن کشته شدند. این رویداد یک انفجار انتحاری بود که ۱۷ ماه پس از انفجار اول صورت گرفت. بیشتر مقتولان لبنانی و از مراجعان سفارت بودند. در این حادثه تنها دو آمریکایی کشته شدند. در پی انفجار اول، دولت آمریکا محل سفارت خود را از غرب بیروت به شمالشرق آن که ایمن تر بود منتقل کرده بود. ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ نیز ساختمان قرارگاه نیروهای ویژه (دریابرد) امریکا در بیروت بر اثر اصابت عمدی یک وانت حامل بمب ویران شده بود که ضمن آن ۲۱۶ سرباز امریکایی جان خود را از دست داده بودند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ شهریور

۲۰۰۳م:دولت برزیل ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳ در آستانه دیدار «داسیلوا» رئیس جمهور سوسیالیست این کشور با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در هیچ شرایطی به عراق نیرو نخواهد فرستاد.

قبلا روزنامه های برزیل اقدام لهستان در فرستادن نیرو را یک «خوش رقصی» و فراموش کردن تاریخ (اشغالهای مکرر توسط روسیه، له شدن در جریان جنگ جهانی دوم به دست آلمان، سوابق سوسیالیستی اش و این که دهها سال در جناح مخالف ناتو بود) نوشته بودند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ شهریور

T A K F A R S

۲۰۰۳م:مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳ قطعنامه ای مبنی بر منع اسرائیل از ادامه تهدید کردن یاسر عرفات تصویب کرد. چون در این مجمع، هیچیک از اعضاء حق وتو کردن ندارد، مخالفان این مصوبه تنها چهار کشور از جمله آمریکا، اسرائیل و جزایر مارشال بودند. این نخستین مصوبه این مجمع در اجلاس سال ۲۰۰۳ خود بود. مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل ضمانت اجرایی ندارند!.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ شهریور

۲۰۰۴م:به مناسبت غیر قانونی اعلام شدن اشغال نظامی عراق از سوی کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل، در سه روز ۱۸، ۱۹ و ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۴ بسیاری از رسانه ها یادداشت مورخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۲ وزیر امورخارجه جمهوری عراق خطاب به او را به عنوان یک سند تاریخی منتشر ساخته بودند. عنان در سومین سالروز دریافت این یادداشت، حمله نظامی آمریکا به عراق را غیر قانونی خواند که وسیعا مورد تفسیر قرار گرفته بود. در این یادداشت به امضای وزیر امور خارجه وقت عراق چنین آمده بود:

جمهوری عراق در پاسخ به خواست دبیرکل اتحادیه عرب و دولتهای عربی، اسلامی و دوست تصمیم گرفته است که بدون قید و شرط به بازرسان اسلحه، مامور از جانب سازمان ملل اجازه دهد برای تکمیل و اجرای قطعنامه مربوط شورای امنیت وارد عراق شوند تا اطمینان حاصل شود که عراق دارای اسلحه کشتار جمعی نیست، و در عوض دشواری های موجود از جمله تحریم عراق برطرف شود.

در این یادداشت اضافه شده بود که دولت جمهوری عراق انتظار دارد که همه کشورهای عضو سازمان ملل و اعضای شورای امنیت این سازمان بر پایه منشور ملل و عنایت به اصل ۲ این منشور حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی عراق را محترم بشمارند.

درست شش ماه پس ازانتشار این یادداشت و در زمانی که هنوز بازرسی تکمیل نشده بود و گزارش آن به شورای امنیت جهت بررسی و اظهار نظر نرفته بود حمله نظامی آمریکا به عراق آغازشد. بعدا رئیس سوئدی بازرسان سازمان ملل وجود اسلحه کشتار جمعی را انکار کرد که چندی بعد مورد تایید رئیس بازرسان آمریکایی هم قرار گرفت و بعدا وزیر امورخارجه وقت آمریکا هم گفته بود که عراق در زمان حمله، فاقد اسلحه کشتار جمعی بود و گزارشهای قبلی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و عمدتا از قول فراریان عراقی خلاف حقیقت بود.

۲۰۰۴م:توفان دریایی«ایوان» که ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴در ایالات متحده باعث مرگ دهها تن شد، بیش از ده میلیارد دلار زیان وارد ساخت و میلیونها نفر را تا چند روز بدون برق گذارد؛ درست در روزی مناطق جنوبی و شرقی ایالات متحده را مورد حمله قرار داده بود که ۷۸ سال و نیز ۸۵ سال پیش از آن دو توفان دریایی به همین مناطق حمله ور شده بودند که توفان ۱۸ سپتامبر ۱۹۲۶ دویست و پنجاه نفر و توفان ۱۸ سپتامبر ۱۹۱۹ دویست و هشتاد آمریکایی را کشته بودند. بیشتر رسانه های آمریکا در سابقه خبرهای خود به این دو توفان اشاره نکرده بودند که کمکی به آمادگی مردم در آینده باشد!. توفان ایوان در منطقه کارائیب نیز باعث مرگ ۷۰ تن شده بود، ولی در کوبا تلفات نداشت؛ زیرا به موقع دو میلیون و سیصد هزار کوبایی از مناطق مسیر توفان تخلیه شده بودند و تدابیر لازم برای جلوگیری از خرابی بعمل آمده بود. بی تلفات بودن این توفان در کوبا نتیجه نظم اداری این کشور و توجه مردم به حرف دولت است که باید سرمشق سایر ملل قرار گیرد. این موضوع نیز در رسانه ها از قلم افتاده بود!. باید دانست که همه ساله از ژوئیه تا نوامبر در این قسمت از جهان توفان های متعدد دریایی به وجود می آید و به کشورهای ۱۲ گانه منطقه از جمله ایالات متحده آسیب می رساند که در بعضی سالها این توفانها شدت بیشتری دارند. در سال ۲۰۰۵ نیز یکی از این توفانها به نام کاترینا به سه ایالت جنوبی آمریکا آسیب فراوان وارد ساخت و شهر نیوارلئان را تقریبا ویران ساخت. در سپتامبر ۲۰۰۸ نیز دو توفان دیگر و مخصوصا توفان آیک Ike به مناطق جنوبی ایالات متحده آمریکا از جمله تگزاس زیان و تلفات وارد آورد. این توفانها در کارائیب و اقیانوس اطلس و گاهی در سواحل آفریقا بوجود می آیند و حرکت خودرا آغاز می کنند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ شهریور

۲۰۰۳م:توفان دریایی «ایزابل» که شرق ایالات متحده" را مورد حمله قرار داده بود پس از سه روز تخریب ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳ در مرز کانادا پایان یافت و بیشترین زیانها را به ایالتهای کارولینای شمالی، ویرجینیا و مریلند وارد ساخت که مریلند و ویرجینیا شهر واشنگتن پایتخت آمریکا را احاطه کرده اند. این توفان میلیونها تن را برای چند روز بی برق، آب تصفیه شده و تلفن کرده بود. به گفته برخی، با این توفان تازه آمریکاییان متوجه شدند که بر عراقی ها که از پنج ماه پیش از این فاقد آب تصفیه شده ، برق و تلفن و تسهیلات رفاهی هستند چه می گذرد.

۶۲۲: طبق تقویم میلادی، در این روز حضرت محمد (ص) به شهر یثرب (مدینه) مهاجرت کردند که مبداء تقویم هجری قرار گرفته است.

تک فارس www.takfars.ir

۱۶۶۴: دولت مهاجر نشین انگلیسی « مریلند » آمریکا ازدواج زنان سفید پوس با سیاهپوستان را غیر قانونی و ممنوع اعلام داشت.

۱۷۹۷: یک کشتی جنگی از نوع "فری گیت" به نام "کانستیتوشن" در بندرگاه بوستون آمریکا به آب افکنده شد که هنوز نگهداری می شود و قادر به دریا پیمائی و شلیک توپ است. این کشتی در جنگ با انگلستان یک کشتی انگلیسی را غرق کرد.

۱۹۴۵: پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم، بیستم سپتامبر ۱۹۴۵ دولت آمریکا به عنوان یکی از فاتحان جنگ و اشغال کنندگان آلمان، آن گروه از مهندسان موشک سازو اتمی این کشور را که به دست آورده بود از جمله مهندس "فون براون" را به آمریکا انتقال داد که برای این کشور موشک بسازند و به این کار هم موفق شدند. پس از سقوط آلمان، بر سر سرقت دانشمندان موشکی ـ اتمی این کشور میان فاتحان رقابت شدیدی به چشم می خورد.

۲۰۰۳: روسیه، بلاروس و کزاخستان طرح تجارت آزاد میان اعضای جامعه مشترک المنافع روسیه را که عبارت خواهد بود از انتقال آزاد کالا، خدمات، سرمایه و کارگر تصویب کردند. پارلمان روسیه چند سال پیش تصویب کرد که انحلال شوروی عملی غیر قانونی بوده است ولی یلتسین رئیس جمهور وقت این مصوبه بدون اظهار نظر باقی گذارد (نه رد کرد و نه تایید). پارلمان روسیه (دوما) استدلال کرده بود که برای فروپاشی شوروی که بر امپراتوری یکپارچه روسیه ایجاد شده بود و نیز دادن استقلال به بخش های ۱۵ گانه لازم به رفراندم عمومی در سراسر این امپراتوری بود. این استدلال هنوز به قوت خود باقی مانده است.

شرح حوادث دهه اول محرم با تصویرهای کامل و مرتبط
  1. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۵ شهریور

  2. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۶مرداد

  3. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۴ مهر

  4. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۵ آذر

  5. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ مهر

  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم مرداد

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات