۲۳۲م:۱۸ ژوئن ۲۳۲ میلادی جنگ دیگری میان ایران و امپراتوری روم آغاز شد. آغاز این جنگ از کاپادوکیه (Capadocia=Kapadokya ترکیه امروز و گوشه ای از ساتراپی سوم ایران، طبق تقسیم بندی داریوش بزگ) بود و در طول جنگ، فرماندهی ارتش ایران را اردشیر پاپکان (ساسانی) موسس دودمان ساسانیان برعهده داشت. اردشیر یکم قبلا هم با امپراتوری روم وارد جنگ شده بود زیرا که رومیان در اواخر دوران سلطنت اردوان پنجم (اشکانی)، از اختلافات داخلی ایرانیان سوء استفاده کرده و در آناتولی (ترکیه امروز) و سوریه دست به پیشروی نظامی زده بودند. جنگهای اردشیر یکم با هدف اخراج رومیان از مشرق زمین که از سال ۲۳۰ میلادی آغاز شده بود سبب شده بود که الکساندر سه وروس Alexander Severus امپراتور وقت روم به شرق مدیترانه آید و در آنتیوک مستقر شود. باوجود این، در جنگی که از کاپادوکیه آغاز شد اردشیر قاطعانه پیروز شد و سه وروس پس از این شکست به اروپا بازگشت. اردشیر یکم در آخرین جنگ خود با رومیان با استفاده از یک تاکتیک تازه و گسترش دادن منطقه جنگ، واحدهای ارتش روم را مجبور به جنگیدن در سه جبهه کرده و درهم کوبیده بود.

۱۳۰۹م:سردار اسعد به نام نجات مشروطیت از دست محمدعلی شاه قاجار ۱۸ژوئن۱۳۰۹ (۲۸ خرداد ۱۲۸۸ خورشیدی) با بیش از هزار سوار بختیاری که یک قبضه توب پشتیبان این نیرو بود از اصفهان به سوی تهران به حرکت در آمد.

سواران سردار اسعد در علیشاه عوض (شهریار) به داوطلبان گیلان و مازندران پیوستند و تهران را مورد حمله نظامی قرار دادند. این نیرو با کمک سایر مجاهدان راه مشروطیت و نیز هواداران مسلح مشروطیت در داخل شهر، بعدا واحدهای قزاق را شکست دادند. پس از این شکست بود که محمد علی شاه به ساختمان تابستانی سفارت روسیه پناهنده و از ایران تبعید شد و پسر خردسالش را برجای او نشاندند.

۱۰۳۷م:بوعلی سینا که اروپاییان نام وی را Avicenna تلفظ می کنند و او را Great Master of Medicine می خوانند ۱۸ ژوئن سال ۱۰۳۷ میلادی در شهر همدان وفات یافت. بوعلی بود که برای نخستین بار علائم بیماری ها را به دست داد.

بوعلی سینا بر همه علوم و فنون و ادبیات زمان خود تسلط داشت، به گونه یی که مولفان تاریخ علوم، میزان دانش او را برابر با یک دائرهالمعارف یا Encyclopedia ذکر کرده اند. وی که در نزدیکی بخارا ـ از شهرهای خراسان بزرگتر و مرکز ادبیات و فرهنگ پارسی ـ به دنیا آمده بود، به نوشته روزنگار جهان به زبان انگلیسی (صفحه ۳۳۸) در ۱۶ سالگی یک دانشمند تمام عیار بود. بوعلی سینا در عین حال یک فیلسوف، ادیب و دولتمرد بود. وی بیشتر سالهای آخر عمر خود را در اصفهان گذرانیده بود.

بوعلی در دانش پزشکی کتابی تحت عنوان «قانون در طب» نوشت که تا پایان قرن ۱۹ کتاب درسی دانشکده های پزشکی اروپا بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ خرداد

۱۲۹۷ش:یک سرهنگ روس وفادار به رژیم سلطنتی که با واحد خود عازم باکو برای جنگ با بلشویکها بود ۲۸ خرداد ۱۲۹۷ (۱۸ ژوئن ۱۹۱۸) در سر راهش، شهر قزوین را تصرف کرد!!. دولت وقت ایران از نظر نظامی آن چنان ضعیف بود که از عهده این افسر یاغی روس و نهصد سرباز او هم برنیامد.

۱۳۱۴ش:۲۸ خرداد ۱۳۱۴ برای دومین بار از زمان روی کار آمدن دودمان پهلوی کلاه کارمندان عوض شد. طبق بخشنامه ای که در این روز در ایران به ادارات دولتی و سازمانهای دیگر ابلاغ شد از آن پس کارمندان دولت و مردانی که به سازمانهای دولتی مراجعه می کردند باید کلاه شاپو (تمام لبه) برسر می گذاشتند. قبلا دستور داده شده بود که از کلاه پهلوی (کلاه یک لبه = کلاهی که دارای لبه در قسمت جلو است ــ مشابه کلاه نظامیان فرانسوی) استفاده شود.

۲۰۰۵م:«آلوارو کونهال» نویسنده و اندیشمند پرتغالی ۱۳ ژوئن سال ۲۰۰۵ در ۹۱ سالگی فوت شد و به این مناسبت ۱۵ ژوئن در کشور پرتغال عزای عمومی اعلام شده بود. آلوارو یک کمونیست بود و از ۲۴ سالگی تا ۶۱ سالگی، عمر خود را در زندان و یا در مخفیگاه و تبعید گذرانیده بود، ولی هیچگاه از مبارزه برای تحقق تساوی انسانها و تامین رفاه طبقه زحمتکش دست نکشیده بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ خرداد

۱۸۱۲م:۱۸ ژوئن زادروز نویسنده روس «ایوان گنچارف» است که بسال ۱۸۱۲ به دنیا آمد و ۷۹ سال عمر کرد و داستانها و سفرنامه های متعدد نوشت که به انگلیسی و سایر زبانها ترجمه شده اند.

وی با نوشتن داستان «اوبلوموف» که شرح زندگی و کارهای یک اشراف زاده تن پرور و بی درد است، سبک تازه ای در داستان نویسی به وجود آورد که در جهان به «اوبلوموفیسم» معروف شده است. بقیه داستانهای این نویسنده از جمله «پرتگاه» از همین سبک خارج نبوده است. طبق این سبک، نویسنده باید یک مسئله روز جامعه خود را در قالب داستان مطرح سازد و اندرز و راه حل نشان دهد و آن چنان جالب بنویسد و ارتباط مطالب را از دست ندهد که خواننده تا پایان، آن را بخواند و در ذهنش نقش بندد، راهنمای زندگانی او قرار گیرد و دست کم گرفتار آن لغزشها نشود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ خرداد

۱۹۴۸م:انجمن های کتابداران آمریکا ۱۸ ژوئن سال۱۹۴۸ در یک نشست مهم میثاقی را تصویب کرد که به قانون اساسی کتابداری معروف شده و مورد اقتباس سایر کشورها قرارگرفته است.

طبق این میثاق، کتابخانه های عمومی نسبت به مراجعان تبعیض قائل نشوند، کتابهای مشخصی را توقیف و اصطلاحا سانسور نکنند (از ارائه یک یا چند کتاب به مراجعان خوداری کنند و این کتابها را از شلف خارج سازند).

۱۳۳۶ش:۲۸ خرداد زادروز ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه نگار بنام و از فعالان در صنف روزنامه نگاری و از برجستگان انجمن دفاع از حقوق روزنامه نگاران است که در این روز در سال ۱۳۳۶ هجری خورشیدی (۱۸ ژوئن ۱۹۵۷) در ناصرآباد لواسان به دنیا آمد. او سردبیری چند روزنامه معروف تهران را برعهده داشت که عمدتا توقیف شده اند. شمس الواعظین در سطح جهان به عنوان یک روزنامه نگار لیبرال و روشنفکر شناخته می شود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ خرداد

۱۴۲۹م:۱۸ ژوئن سال ۱۴۲۹، فرانسویان به هدایت و به تشویق و تهییج دختر جوانی به نام ژاندارک بر واحدهای نظامی انگلستان به فرماندهی ژنرال سالزبوری که مدنها بود بندر ارلئان فرانسه را در محاصره قرار داده بودند پیروز شدند و انگلیسی ها با تحمل پنج هزار تلفات عقب نشینی کردند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ خرداد

۱۸۱۵م:۱۸ ژوئن سال ۱۸۱۵، ارتش ناپلئون ـ عمدتا مرکب از داوطلبان هوادار او در «واترلو» در بلژیک امروز از ارتشهای متحد آلمان، انگلستان، هلند و … شکست خورد، و تاریخ جهان ورق تازه ای را باز کرد.

ناپلئون که پس از این شکست نظامی، خود را به فاتحان جنگ تسلیم کرد به جزیره سنت هلن در اقیانوس اطلس تبعید شد و بعدا در آنجا درگذشت.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ خرداد

۱۹۵۳م:در این روز در سال ۱۹۵۳، به رژیم سلطنتی در مصر پایان داده شد و نظام جمهوری به ریاست محمد نجیب (ژنرال ارتش) در این کشور برقرار شده است. ژنرال نجیب قبلا با یک کودتا فاروق پادشاه مصر را برکنار کرده و پسر شیرخوار او را به عنوان پادشاه تازه معرفی کرده بود. بعدا سرهنگ عبدالناصر از سران جنبش افسران آزاده و از رهبران کودتای ضد سلطنت، نجیب را برکنار کرد و خود رهبر مصر شد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ خرداد

۱۹۷۵م: ۱۸ژوئن سال ۱۹۷۵ فیصل السعود شاهزاده سعودی به جرم کشتن عمویش ملک فیصل در ملاء عام گردن زده شد. فیصل السعود عموی خود را ۲۵ مارس همین سال کشته بود .ملک فیصل مسنمری ماهانه (شهریه) فیصل السعود را که در بیروت تحصیل می کرد به دلیل تنبلی در درس خواندن و روی آوردن به خوشگذرانی کاهش داده بود. شاهزاده فیصل از عمویش وقت ملاقات جهت مذاکره گرفته بود که ضمن این ملاقات او را کشت.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ خرداد

۲۰۰۴م:از گزارش ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۴ روزنامه های آمریکا چنین بر می آمد که میان این دولت و دولت موقت انتقالی عراق که از ۳۰ ژوئن این سال قسمتی از اختیارات را به دست آورد بر سر کاخ سنگ مرمری صدام حسین معروف به قصر جمهوری کشمکش در جریان بود. یاور رئیس جمهور موقت از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواسته بود که آن کاخ را به وی تحویل دهد تا عراقی ها بپذیرند که قدرت در دست دولت موقت است و تاکید کرده بود که مردم عراق آن کاخ را مظهر قدرت می پندارند و در نتیجه هرفردی را که در آنجا مستقر باشد «رئیس کشور» می دانند!، و وی مایل است که در آنجا مستقر باشد.

۱۸۱۲: در پی حمله نظامی انگلستان به ایالات متحده، ظاهرا به انتقام جدا شدن این مهاجر نشین انگلیسی از آن کشور، دولت ایالات متحده نیز به انگلستان اعلان جنگ داد.

۱۹۰۳: نخستین مسابقه اتومبیلرانی مسافت زیاد به پایان رسید و اتومبیل برنده مسابقه در سه ماه از سانفرانسیسکو خود را به نیویورک رساند . امروزه اتومبیلها این مسافت را سه روزه طی می کنند.

۱۹۴۸: کمیسیون ویژه سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد .

۱۹۷۴: گئورگی ژوکف مارشال شوروی و فاتح برلین که از او به عنوان یک نابغه نظامی یاد می شود در ۷۸ سالگی در گذشت. او در دسامبر ۱۸۹۶ به دنیا آمده بود. ژوکف با تاکتیک تمرکز آتش توپ، ارتش های هیتلر را در دروازه های مسکو متوقف ساخت و تا برلین عقب راند.

۲۰۰۶: تلفات آمریکا در جنگ جاری عراق از مرز ۲۵۰۰ کشته و ۱۸ هزار و ۴۹۰ مجروح تجاوز کرد. تا این روز (۱۸ژوئن ۲۰۰۶)، هزینه مالی این جنگ برای دولت آمریکا چهارصد و نه میلیارد دلار بود. آمریکا در این زمان ۱۲۷ هزار نظامی در عراق داشت که با وجود این، در سه روز (از۱۵ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۰۶) دو مجلس مقننه آمریکا یکی پس از دیگری، طرح تعیین جدول زمانبندی برای خارج ساختن این نیرو را از عراق رد کردند!. طرح خروج از عراق، حامیان متعدد از جمله «مورتا» نماینده پنسیلوانیا را داشت که خود روزگاری یک نظامی بود و در جنگ ویتنام شرکت کرده بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ خرداد

در همین روز در سال ۲۰۰۷ تلفات آمریکا در جنگ عراق از ۳ هزار و پانصد کشته و ۲۶ هزار مجروح تجاوز کرده بود.

تک فارس » اخبار روز » فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ خرداد