۲۷۸۱پیش از میلاد:طبق کشفیات تازه باستانشناسی، مبدأ تقویم مصری ها روزی مصادف با ۱۹ ژوئیه سال ۲۷۸۱ پیش از میلاد قرارداده شده بود. این کشفیات همچنین تایید دوباره ای بود بر دستور داریوش بزرگ که تاریخ مصریان از آغاز پیدایش خط و علائم قابل خواندن و در نتیجه مبدأ تقویم آنان جمع آوری و محفوظ گردد.

ایرانیان در زمان سلسله هخامنشی ۱۲۰ سال و چند ماه بر مصر حکومت کردند. داریوش بزرگ که در سال ۵۱۷ پیش از میلاد برای دیدار از ساتراپی مصر به این منطقه متصرفی ایران باستان رفته بود پس از مشاهده تمدن و آثار تاریخی و ابنیه مصر به یک هیات مرکب از آگاهان مصری، و پژوهشگران ایرانی، یونانی، فنیقی و یهود ماموریت داده بود که تاریخ مصریان تا آن زمان را جمع آوری، تنظیم و تدوین کنند که باقی مانده و از مآخذ تاریخ قرون قدیم مصر قرار گرفته است. داریوش در مصر جنوبی معبدی برای مصریان ساخته که تقریبا دست نخورده باقی مانده است و تصویر او بر دیوار معبد وجود دارد. طبق گزارش های سال ۲۰۰۶ رسانه ها، آثار همین داریوش بزرگ و دودمان هخامنشی ـ داریوشی که این همه دقت و دلسوزی برای تاریخ و حفظ ابنیه باستانی ملل دیگر از خود نشان داد، به حکم یک قاضی (مستقر در ایالت ایلی نوی) باید بابت عرامت کاری که ایرانیان انجام نداده اند ازدست برود. این آثار به امانت به دانشگاه شیکاگو سپرده شده بود تا آمریکاییان تمدن ۲۵ قرن پیش بشر را به چشم ببینند. آثار امانتی مورد بحث متعلق به همه نسلهای ایران زمین (ساکنان قلمرو ایران باستان) و هویت ملی آنان است که ضبطشان به منزله مصادره اموال مشترک (ملی) ایشان است که منطقا امکان پذیر نمی تواند باشد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ تیر

۱۶۸۸م:شاه سلیمان صفوی ۱۹ ژوئیه ۱۶۸۸ میلادی (۱۰۶۷ هجری خورشیدی) گرگین خان حاکم گرجستان را که مردم این سرزمین وابسته به ایران وقت از جور و ستم او به تنگ آمده بودند و عریضه به دربار اصفهان فرستاده بودند برکنار کرد. شش سال بعد، شاه سلطان حسین که پس از مرگ پدر در ۱۶۹۳ بر جای او نشسته بود، به توصیه درباریان مغرض و رشوه خوار خود و نیز ختنه کردن و مسلمان شدن گرگین خان، وی را حاکم قندهار ساخت که تعدی او به قندهاری ها سبب طغیان آنان شد که منجر به جنگ داخلی ایرانیان گردید و به عمر دودمان «صفویه» پایان داد. گرگین خان با آداب و رسوم قندهاری ها آشنایی کامل نداشت و همین امر مزید برعلت شده بود و او را در نظر قندهاری به صورت فردی مخوف جلوه گر ساخته بود که آمادگی یافته بودند برای رهایی از دست او به هر اقدامی بر ضد او دست بزنند.

۱۲۹۰ش:محمدعلی میرزا، شاه مخلوع قاجار، با حمایت روسیه به منظور پس گرفتن تاج و تخت ۲۸ تیرماه ۱۲۹۰ با سپاهی از طریق ترکمنستان روسیه وارد گرگان شد تا از آنجا به تهران آید. در تهران، محمد ولی خان تنکابنی رئیس الوزراء وقت پس از شنیدن این خبر، از ترس به انگلیسی ها نزدیک شد و چند رجل هوادار انگلستان از جمله وثوق الدوله! را وارد کابینه کرد و ….

۱۳۲۰ش:در پی سه هفته بازی دپپلماتیک به منظور اغفال رضاشاه، و پس از رسیدن نیروهای انگلیسی از هند به عراق، ۲۸ تیرماه ۱۳۲۰ لندن و مسکو چهره عوض کردند و به تهران یک اخطار «اولتیماتوم مانند» تسلیم داشتند که بی درنگ و بدون چون و چرا آلمانی ها را از خاک خود بیرون کند.

با این که سرانجام رضاشاه به اخطار لندن و مسکو گردن نهاد و آلمانی ها خروج از ایران و عمدتا از طریق ترکیه را آغاز کرده بودند، سی و هفت روز پس از صدور آن اولتیماتوم، نیروهای انگلستان و شوروی وارد ایران شدند. ظاهرا این سی و هفت روز برای تبانی انگلیسی ها با برخی از ژنرالها و مقامات و رجال وقت تهران کافی بود و ….

۱۳۸۳ش:دادرسی قتل زهرا کاظمی۵۴ ساله خبرنگار عکاس ایرانی ـ کانادایی ۲۹ تیرماه ۱۳۸۳ پس از سه جلسه در دادگاه تهران پایان یافت و در آن روز اعلام شد که حکم بعدا صادر خواهد شد. متهم به قتل (که یک مامور ۴۲ ساله وزارت اطلاعات بود) در آخرین جلسه هم خود را بی گناه اعلام کرد. به گزارش رسانه ها، «عزت» مادر سالخورده زهرا و چهار وکیل قضایی او از جمله شیرین عبادی حاضر به امضای صورتجلسات دادگاه نشدند و جلسه را ترک کردند زیرا که به اعتراض آنان مبنی بر وجود نقص تحقیقات در پرونده توجه نشده بود. در آن روز، شیرین عبادی در خارج از جلسه گفته بود که مراجع متعدد دیگر از جمله طرح پرونده در دادگاه بین المللی در دست است. اتحادیه اروپا به نحوه این دادرسی اعتراض کرده است. در جلسه ۲۹ تیر، چند دیپلمات و خبرنگار خارجی که برای حضور در جلسه دادگاه (به عنوان تماشاگر به آنجا مراجعه کرده بودند) موفق به ورود به جلسه نشده بودند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ تیر

۱۳۸۳ش:شهریه گرفتن از دانش آموزان، امری در تضاد با اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون تعلیمات اجباری این خبر در شماره ۲۹ تیرماه ۱۳۸۳ روزنامه همشهری چاپ شده بود که « عمل » با اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است:

سازمان آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران میزان هزینه ثبت نام در مدارس غیرانتفاعی تابع این سازمان را تا سقف ۳۵ درصد افزایش داده است .

به این ترتیب؛ شهریه ثبت نام در مقطع آمادگی در شهرستان های کرج ، ری و شهریار ۱۱۰ هزار تومان و در سایر شهرستان های استان ۱۰۰ هزار تومان ؛

شهریه ثبت نام در مقطع ابتدایی در کرج ، شهر ری و شهریار ۱۳۹هزار تومان و در سایر شهرستان ها ۱۲۵ هزار تومان ؛ شهریه ثبت نام برای مقطع راهنمایی در کرج ، شهرری و شهریار ۱۷۸ هزار تومان و در سایر شهرستان ها ۱۶۱ هزار تومان است .

هزینه ثبت نام در مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی براساس جمع هزینه های واحدهای مربوط خواهد بود.

اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی که با این « عمل » سازمان آموزش و پرورش در تضاد است از این قرار است:

«دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.».

تا این تاریخ درباره تفسیر این اصل از سوی شورای نگهبان مطلبی انتشار نیافته است.

قانون تعلیمات اجباری مصوب سال ۱۳۲۱ نیز تعلیمات عمومی در ایران را رایگان و یکنواخت اعلام کرده است و بر همین پایه در سال ۱۳۵۳ مدارس غیر دولتی منحل شدند و پنج دبیرستان تهران هم که از سوی شورای آموزش انتخابی این شهر «غیر انتفاعی» اعلام شده بودند به صورت دولتی کامل درآمدند.

هنوز روشن نیست که رئیس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی چه واکنشی نشان خواهد داد. اگر یک اصل از اصول قانون اساسی یک کشور نادیده گرفته شود معلوم نیست که با بقیه اصول آن چه خواهد شد.

روزنامه های فعلی ایران که یا دولتی هستند و یا توسط افراد و جناحها با منظورهایی جز روزنامه نگاری منتشر می شوند، یا متوجه قضیه نمی شوند و یا این که سکوت می کنند. تا کنون اشاره ای در رسانه ها در مورد عکس العمل سازمان بازرسی کل کشور مشاهده نشده است که طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری تاسیس شده است.

نفت یک درآمد عمومی ایران است که مبلغی از آن باید صرف آموزش و پرورش مردم کشور شود. به گفته اندیشمندان، مهمترین سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در آموزش و پرورش است.

۱۳۸۳ش:به گزارش مورخ ۲۸ تیرماه ۱۳۸۳ روزنامه های تهران، بازپرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها طی نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده است که روزنامه «وقایع اتفاقیه» توقیف موقت شده اشت. متن نامه که سند بزرگی درباره وضعیت روزنامه نگاری معاصر ایران است از این قرارست:

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی ( مسجد جامعی)با سلام

در پی اعلام شکایت مدعی العموم علیه آقای مصطفی خانزادی مدیرمسئول روزنامه وقایع اتفاقیه دائر به تخطی از مقررات بند «ب» ماده ۳۳ قانون مطبوعات (چاپ و انتشار نشریه به جای نشریه توقیف شده)، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقامات و مسئولین رسمی کشور، چاپ مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شماره های متعدد این نشریه تحت عناوین مختلف که تفصیل آن در شکایت های مدعی العموم آمده است و با توجه به حضور مدیرمسئول این روزنامه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اذعان نامبرده مبنی بر این که نشریه را در اختیار تیم و گروه روزنامه توقیف شده «یاس نو» قرار داده و در واقع روزنامه وقایع اتفاقیه به جای روزنامه توقیف شده یاس نو چاپ و منتشر می گردد و مدیرمسئول حتی یک نیرو در این روزنامه ندارد! و هم چنین رسالتی که طبق قانون مطبوعات بر عهده نشریه مذکور بوده و ملتزم به آن می باشد نه تنها رعایت نگردیده بلکه با خروج از رسالت مطبوعاتی وارد حریم ممنوعه قانون مطبوعات شده و به طور گسترده به نقض صریح بندهای ۱ ، ۸ و ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات پرداخته است، لذا با تطبیق عملکرد این روزنامه با بند «ب» ماده ۳۳ قانون مطبوعات که مقرر داشته پس از توقیف یک نشریه انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده ممنوع و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد و اصل ۲۴ و بند ۵ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند «و» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دستور توقیف موقت روزنامه وقایع اتفاقیه به مدیرمسئولی آقای مصطفی خانزادی صادر و اعلام می گردد.

باید توجه داشت که تا زمان انتشار گزارش بالا حتی به یک روزنامه نگار حرفه ای و قدیمی پروانه انتشار «روزنامه» عمومی داده نشده است. به کسانی پروانه داده شده است که چنین کرده اند که در نامه دادسرا به وزیر ارشاد آمده است. یکی از دلایل ضدیت با شاه محدود بودن صدور پروانه نشریه در اواخر دوران سلطنت او بود.

۱۹۳۰م:لیلا چیتنیس Leela Chitnis از قدیمی ترین بازیگران صنعت فیلم سینمایی هند در این روز در سال۲۰۰۳ در ۹۳ سالگی درگذشت. وی از دهه ۱۹۳۰وارد کار نمایش و سینما شده بود. معروفترین فیلم قدیمی او « آواره » عنوان داشت که در آن نقش مادر راج کاپور ( بازیگر مرد ) را برعهده داشت . لیلا در بیش از ۴۰ فیلم به ایفای نقش پرداخت . او سالها پیش از مرگ در مصاحبه ای گفته بود : در زمانی که من وارد کار نمایش شدم ، این کار در هند به منزله قدم گذاردن در فساد تلقی می شد . ولی من اعتنا نکردم و به خانواده ام که از طبقه متوسط بودند گفتم که بالاخره یک زن باید دل به دریا بزند و یک روز این سد را بردارد و وارد کار نمایش شود تاذهن دیگران اصلاح گردد و بدانند که کار نمایش هم حرفه ای است مانند حرفه های دیگر و فساد نیست.

با فداکاری افرادی نظیر « لیلا » صنعت سینمای هند رونق گرفته است به گونه ای « بالی وود » در بمبئی رقیب «هالی وود» لس آنجلس شده است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ تیر

۱۹۹۷م:تاریخ انتشار داستان «یکی بود، یکی نبود» مرکب از شش قصه نوشته محمدعلی جمال زاده را ۱۹ ژوئیه ۱۹۲۱ در برلین ذکر کرده اند که چندین ماه بعد نخستین نسخه آن به تهران رسید و متن آن مورد انتقاد قرار گرفت. این دومین داستان این نویسنده بود که به پدر داستان کوتاه نویسی ایران معاصر معروف شده است. جمال زاده که نهم نوامبر سال ۱۹۹۷ در ۹۲ سالگی در ژنو درگذشت نخستین داستان خود تحت عنوان «گنج شایگان» را در سال ۱۹۱۷ منتشر ساخته بود. وی که در اصفهان به دنیا آمده و بیشتر ایام عمر را در خارج از ایران بسر برده بود بعدا داستانهای متعدد نوشت از جمله تلخ و شیرین، کهنه و نو، آسمان و ریسمان و بالاخره داستان «قصه ما به پایان رسید». سبک او مشابهت زیاد به «دیکنز» داشت. تحولات اجتماعی ـ اقتصادی زمینه ساز داستانهای جمال زاده بود که همسر آلمانی داشت و عمدتا در اروپا بسر می برد. وی بر زبانهای فرانسه، آلمانی و عربی مسلط بود. داستان کوتاه نویسی در جهان معاصر که باردیگر مورد توجه خاص قرار گرفته عمدتا کار روزنامه نگاران به ویژه حادثه نویسان است که متاسفانه وطن ما دچار کمبود آنان است. جمال زاده در جوانی روزنامه نگار بود و در بغداد روزنامه رستاخیز را منتشر می کرد و در آلمان از همکاران تحریری نشریه کاوه بود. وی مخصوصا در دوران جوانی از هواداران ناسیونالیسم ایرانی بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ تیر

۷۱۱م: ۱۹ژوئیه سالروز پیروزی «طارق ابن زیاد» بر ارتش ویزیگوت ها در آندلوسا Andalusia (آندلس ـ مناطق جنوبی و شرقی اسپانیا) است که در سال ۷۱۱ میلادی صورت گرفت. در این جنگ «رودریکRoderic» پادشاه ویزیگت ها کشته شد.

طارق که یک ژنرال از مردم «بربر berber» آفریقای شمالی بود و معاونت موسی ابن نصیر حکمران اموی آفریقیه (سرزمین های مسلمان نشین شمال آفریقا) را برعهده داشت به تصمیم دمشق (ولید ابن عبدالملک از بنی امیه) عزم تصرف اروپا و به اسلام دعوت کردن مردم این منطقه را کرده بود.

وی در سی ام آوریل ۷۱۱ با لشکریانش از تنگه میان آفریقا و اروپا که به نام او جبل طارق (جیبرالتار) خوانده می شود گذشته و پا به خاک اروپا گذارده بود.

«واشنگتن اروینگW. Irving» مورخ و پژوهشگر آمریکایی پس از سالها مطالعه درباره کارهای طارق در اسپانیا، شمال آفریقا و خاورمیانه و پیمودن قسمتی از مسیر لشکریان او، در سال ۱۸۳۵ کتابی تحت عنوان «فتح اسپانیا: افسانه ها و حقایق» منتشر ساخته است. در این کتاب، اروینگ نوشته است: طارق پس از عبور از تنگه، دستور باز گشت به کشتی های حامل سربازان را داد و خطاب به سربازانش گفت:

«برای شما جایی برای فرار نیست. دریا در پشت است و دشمن در جلو. باید به یاری خدا امیدوار باشید، به دستورهای او مومن، و بردباری را از دست ندهید تا به پیروزی برسید. شمشیرهایتان را از دست ندهید و بدانید که «حق» همیشه پیروز است. اگر بر شهر و دیاری دست یافتید، اماکن و آنچه را که متعلق به جامعه است و از خزانه عمومی (بیت المال) ساخته شده است تخریب و ویران نکنید که اسلام تخریب اماکن عمومی را نهی کرده است. افراد دشمن پس از تسلیم شدن، در امان هستند و نباید به آنان آسیب برسد».

طارق پس از پیروزی بر ویزیگوت ها قصد تصرف فرانسه را کرد و چند نقطه مرزی از خاک فرانسه را هم به دست آورد.

۱۹۴۷م:«آنگ سانAung San» ناسیونالیست بزرگ برمه در ۱۹ ژوئیه سال ۱۹۴۷ در جلسه شورای عالی برمه مرکب از وزیران و بزرگان برمه ای با تنی چند از همکاران و همفکرانش کشته شد. وی همه عمر را در مبارزه برای تامین استقلال و یک پارچه کردن برمه صرف کرده بود. برمه پیش از جنگ جهانی دوم ضمیمه هندوستان انگلستان بود. آنگ سان به ژاپن کمک کرد تا برمه را از دست انگلستان خارج سازد. وی با رفت و آمد های متعدد به توکیو، امپراتوری ژاپن را وادار کرد که در سال ۱۹۴۳ به برمه استقلال بدهد. وانگ سان که در تایلند یک ارتش ملی مرکب از ناسیونالیستهای برمه ای ایجاد کرده بود تا به کمک آن بتواند استقلال برمه را حفظ کند، پس از جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن از دولت انگلستان خواست که به استقلالی که ژاپن به برمه داده بود احترام بگذارد. انگلستان قبول کرد که یک سال بعد به برمه استقلال کامل بدهد. چنین قراردادی میان آناگ سان و کلمنت اتلی نخست وزیر وقت انگلستان امضاء و آنگ سان در سمت نخست وزیری امور داخلی برمه تثبیت شد که در جلسه ۱۹ ژوئیه شورای عالی، چند ماه مانده به اجرای وعده انگلستان، با شش تن از همفکرانش به دام توطئه افتاد و کشته شد. از آن پس هر دسته، گروه دیگر را متهم به این ترور جمعی کرده است. اینک دختر او بانو «آنگ سان شون کایAung San Sun Kyi» رهبر مخالفان دولت ژنرالها مبارزه نا تمام پدر را ادامه می دهد تا در وطن دمکراسی واقعی برقرار شود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ تیر

۱۹۴۹م:۱۹ ژوئیه سال ۱۹۴۹ ، دولت فرانسه به لائوس ــ مستعمره دیگر خود در شبه جزیره هندوچین ــ استقلال داد . این کشور کوهستانی که میان ویتنام ، کامبوج ، تایلند ، برمه( میانمار ) و چین قرار گرفته و پنج میلیون جمعیت دارد از دیر زمان دارای حکومت پادشاهی بود.

لائوس پس از سالها کشمکش شاهزادگان این کشور با یکدیگر، در دسامبر سال ۱۹۷۵ به دست گروه کمونیستی « پاتت لائو » که رهبری آن را هم یک شاهزاده برعهده داشت افتاد و دارای نظام سوسیالیستی شد.

لائوس که هنوز دارای نظام سوسیالیستی است در جریان جنگ ویتنام ، مدتی صحنه برخورد طرفین جنگ شده بود.

پایتخت این کشور ۲۳۷ هزار کیلو متری شهر « وین تیان Vientiane» است که در کنار رود مکونگ قرار دارد . لائوس به دریا راه ندارد و راه آبی آن همین رود مکونگ است.

۱۹۶۹م:در سال ۱۹۶۹ سناتور ادوارد کندی آخرین تن از سه برادر مشهور در تاریخ آمریکا خود را برای احراز مقام ریاست این کشور آماده می کرد و کمترکسی بود که به پیروزی او در انتخابات بعدی (۱۹۷۲ ) تردید کند که یک لحظه غفلت ، صد سال راه او را دور ساخت.

وی در شب چنین روزی در همین سال پس از شرکت در یک مهمانی در یک ناحیه ساحلی ایالت ماساچوست، به اتفاق دستیار

( منشی ) ۲۹ ساله اش بانو «ماری جو کوپچنه» عازم شهر بود که اتومبیل از مسیر خود منحرف شد و به داخل یک برکه پر از آب افتاد . ادواردکندی ( تد ) که رانندگی خودرو را برعهده داشت خود را از آب بیرون کشید و «ماری جو» در داخل اتومبیل در عمق سه متر ی زیر آب جان سپرد. غفلت در اینجا بود که سناتور کندی برای نجات ماری جو شتاب به خرج نداده بود و با تاخیر از پلیس استمداد کرده بود . رسانه ها قضیه را دنبال کردند و سناتور کندی ناچار شد از فکر نامزدی پست ریاست جمهوری منصرف شود .و ی تصمیم داشت حتی از عضویت کنگره هم کنار برود که دوستانش مانع شدند. دادگاه محل سناتور کندی را به جرم ترک صحنه تصادف به دو ماه زندان تعلیقی محکوم کرد. درباره این حادثه داستانهای بسیار گفته شده است که هیچکدام به مرحله تایید نرسیدند .

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ تیر

۱۹۹۰م:در گیر و دار تردید نسبت به درستی ادعای قبلی سران دولتهای آمریکا و انگلستان مبنی بر خطر اتمی شدن عراق و اعلام جعلی بودن سند خرید اورانیوم از سوی عراق از نیژر که آن را بانو الیزابتا بورباخبرنگار مجله ایتالیائی پانوراما به یک دیپلمات آمریکایی در رم داده بود ، مرگ اسرار آمیز دکتر « دیوید کلی »کارشناس انگلیسی اسلحه کشتار جمعی بر پیچیدگی قضیه افزودو آن را حساستر ساخت.

دکتر کلی از جمله کارشناسانی بود که در دهه ۱۹۹۰ زیر نظر سازمان ملل چند بار به عراق رفته بود و از این کشور بازرسی تسلیحاتی کرده بود و در این زمینه اطلاعاتی داشت. وی که در اکسفورد شایر انگلستان سکونت داشت در عین حال در وزارت دفاع انگلستان در رشته تخصص خود مشغول به کار و یک مشاور ارشد بود. دیوید کلی ۵۹ ساله در میکرب شناسی و مسائل آلودگی محیط زیست دکترا داشت.

۲۹ ماه مه (سال ۲۰۰۳) خبرنگار یک رادیو با دکتر کلی تماس گرفته و صحت این ادعا را که عراق در آستانه ساختن سلاح هسته ای بوده و دارای مقدار متنابهی اسلحه شیمیایی است جویا شده بود . دکتر کلی پاسخی داده بود که مغایر ادعای تونی بلر نخست وزیر انگلستان بود . به عبارت دیگر ، خطر اتمی شدن عراق را تایید نکرده بود. از آنجا که تنها دلیل حمله نظامی آمریکا و انگلستان به عراق ، سلاحهای کشتار جمعی این کشور و خطر اتمی شدن آن بوده و پس از اشغال نظامی و تغییر دولت عراق تا کنون چنین سلاحهایی به دست نیامده ، اظهارات دکتر کلی به رادیو وضعیت و موقع تونی بلر را به مخاطره می افکند ؛ و وزارت دفاع انگلستان تماس دکترکلی با روزنامه نگار را نقض مقررات اداری اعلام و در این زمینه به او اخطار می دهد. از سوی دیگر ، یک کمیسیون پارلمان انگلستان او را برای تحقیق دعوت می کند و در این جلسه یک نماینده هوادار بلر نسبت به او خشن می شود .

متعاقب این وضعیت ، پنجشنبه ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۳ دکتر کلی طبق معمول برای قدم زدن روزانه از خانه خارج می شود و دیگر باز نمی گردد . خانواده او جریان را به پلیس اطلاح می دهد و روز بعد جنازه وی در بیشه ای در حاشیه جنگل در پنج مایلی( ۸ کیلومتری ) خانه اش به دست می آید و خبر اول رسانه های جهان می شود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ تیر

۲۰۰۳م:امروز اعلام شد که«هارتلی ویلیام شاوکراس H.W. Shawcross» بازپرس انگلیسی بازجویی از همکاران هیتلر که برایشان از دادگاه نورنبرگ تقاضای اعدام کرد ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۳ در ۱۰۱ سالگی در گذشته است. محاکمات نورنبرگ که پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده بود ۲۱۶ روز طول کشید. شاوکراس بعدا از پادشاه انگلستان لقب لردی گرفت.

مقدمه ای که شاوکراس بر کیفر خواست متهمان دادگاه نورمبرگ نوشت از سوی فاتحان غربی جنگ جهانی دوم به عنوان یک تعریف جامع از جنگ تجاوزکارانه پذیرفته شد و همان سال به صورت یک ضابطه بین الملی در آمد که این ضابطه صراحت دارد که جنگ تجاوزکارانه یک جنایت بر ضد جهان و انسانیت است. « تاریخ » نشان داد که واضعان این تعریف و قاعده تا کنون بارها از آن سوء استفادهکرده و یا نسبت به آن بی اعتنا بوده اند.

در یک جلسه دادگاه نورنبرگ هنگامی که متهمان گفتند هرکار که کرده بودند به دستور آمر ( هیتلر ) بود ، شاوکراس پاسخ داد: زمانی فرا می رسد که فرد به جای گوش کردن به بالاترین آمر ( پیشوا ) باید به وجدانش گوش کند. دیدیم که این هم از همان حرفها بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ تیر

۲۰۰۴م:شبکه تلویزیونی «سی بی اس» امریکا ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۴ در بخش مشروح اخبار شبانگاهی اش گزارش داده بود: بیشتر اعضای یک هیات از کارشناسان قلب که هفته گذشته نظر داده بودند که به منظور پیشگیری از امراض قلب و عروق و سکته مغزی ، حد اکثر سطح مجاز ( مرز خطر) کلسترول در خون که سالها پیش تعیین شده است باید از آن پایین آورده شود و توصیه کرده بودند؛ افراد برای پایین آوردن کلسترول باید از قرص…( با ذکر نام ) استفاده کنند حقوق بگیر کارخانه های سازنده قرص بوده اند.

این شبکه گفت که این افشا گری با کمک گروههای آمریکایی حمایت از مصرف کننده صورت گرفته است. با وجود این، بسیاری از رسانه ها که از اعلانهای کارخانه های مربوط برخوردار می شوند، این خبر را منتشر نکرده بودند!.

گروههای حمایت از مصرف کننده گفته اند که اگر کارشناسان پزشکی بازهم به خاطر منافع شخصی چنین نظرهایی بدهند اعتماد مردم به توصیه های « درست و واقعی » آنان هم سلب خواهد شد و رسانه ها در انتشار چنین خبرهایی بدون بررسی بیشتر احتیاط خواهند کرد.

۲۰۰۴م:«سرگی ایوانف» وزیر دفاع روسیه ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۴ در لندن به ناتو در باره پرواز در نزدیکی مرزهای روسیه هشدار داده بود. روزنامه ها این اخطار را به این صورت منعکس کرده بودند که روسیه به تدریج مسائل تازه ای را مطرح می سازد که از آن بوی خشونت به مشام می رسد. قبلا هم روسیه به پرواز هواپیماهای نظامی ناتو در منطقه بالتیک و استقرار در سه جمهوری سابق شوروی در این منطقه و تولید دشواری برای رادارهای روسیه اعتراض کرده بود. این بار ایوانف ضمن اعتراض به پرواز هواپیماهای بلژیکی عضو ناتو در بالتیک شمالی، نزدیک مرزهای روسیه، گفته بود که جمهوری های سه گانه بالتیک که اخیرا به عضویت ناتو درآمده اند به تعهد خود در رعایت حقوق و احترام روسهای مقیم این کشورها عمل نمی کنند و اخطار کرده بود که اگر این روش ادامه یابد روسیه ساکت نخواهد نشست. در سه جمهوری بالتیک مخصوصا در استونی اقلیت های بزرگ روس زندگی می کنند. این اخطارهای مکرر بالتیک را به صورت یک منطقه حساس درآورده است که معلوم نیست اگر روزگاری روسیه دادن اخطار را به صورت تهدید و تعرض درآورد چه خواهد شد و کار به کجا خواهد کشید. اعضای اروپایی پیمان ناتو قادر به ایستادگی نظامی در برابر روسیه نیستند و مداخله آمریکا، یعنی جنگ اتمی.

۲۰۰۴م:اصحاب نظر در فرانسه که نظراتشان در دو هفته منتهی به ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۴ در رسانه ها منعکس شده بود «تروریسم» را مورد تفسیر قرار داده و گفته اند که تروریستها «معلول» هستند و مبارزه با آنان تا زمانی که «علت» وجود داشته باشد نتیجه مطلوب را عاید نخواهد کرد. برای مثال؛ تا موضوع توزیع ثروت در کشور سعودی حل نشود که « علت » است نمی توان اطمینان یافت ناراضی تازه که جذب گروههای تروریستی نشود به وجود نخواهد آمد.یا در مورد عراق، تا اشغال نظامی پایان نیابد و یک حکومت ملی از راه انتخابات برسر کار نیاید و نفت عراق در دست عراقی ها قرار نگیرد؛ اعمال جاری که تروریسم خوانده شده اند پایان نخواهند گرفت، و همین طور در فلسطین و نقاط دیگر.

۲۰۰۵م:شبکه تلویزیونی آمریکا، «ان بی سی» ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۵ گزارش کرد که صنعت خودرو سازی این کشور که روزگاری شهرت جهانی داشت و نام آمریکا مترادف با اتومبیل بود همچنان در حال عقب رفتن است. ان بی سی گفته بود که در سال ۱۹۵۵ تنها ۵ درصد اتومبیلهای در رفت و آمد و شماره شده آمریکا ساخت کشورهای دیگر (اروپا) بودند و ۵۰ سال بعد (۲۰۰۵) بیش از ۵۰ درصد و طبق یک آمار ۵۴ تا ۵۸ درصد. این شبکه افزوده بود که باید رفت و از اتومبیلرانان آمریکایی پرسید که چرا اتومبیل ساخت خارج را ترجیح می دهند. علت را به دست آورد و بر طرف ساخت زیرا که صنایع آمریکا از امکان و ظرفیت برطرف کردن نقائص و جلب نظر مصرف کنندگان داخلی برخوردار هستند.

نزول خودروسازی آمریکا همچنان ادامه یافت و در سال ۲۰۰۹ به ورشکسته اعلام شدن کمپانی جنرال موتورز انجامید که این کمپانی در ژوئیه ۲۰۰۹ با کمک ۵۰ میلیارد دلاری دولت و تغییر سازمان دست به تجدید فعالیت زده است.

۱۸۸۰: عاریه دادن کتاب از سوی کتابخانه های عمومی به مردم عادی – هر کسی که مراجعه کند و نام و نشانی خود را به ثبت برساند – از ۱۹ ژوئیه سال ۱۸۸۰ میلادی در شهر سانفرانسیسکو آمریکا آغاز شد. یازده قرن پیش از آن کتابخانه عمومی مرو عاریه دادن کتاب را باب کرده بود، اما نه به هر کس، تنها به پژوهشگران و علماء و ادباء. در آن زمان کتابخوانی هم کار هر کس نبود.

۱۹۴۳: متفقین بمباران شهر رم را علی رغم قولی که برای حفظ آثار تاریخی این شهر داده بودند آغاز کردند.

۱۹۷۴: رهبران کودتای نظامی قبرس در ۱۹ ژوئیه سال ۱۹۷۴ اسقف کاریوس نخستین رییس جمهوری این کشور را که رهبر جنبش استقلال این جزیره پر حادثه بود بر کنار کردند و با این عمل بر دردسرهای کشورشان افزودند .

۱۸۷۰: فرانسه که با نیرنگ بیسمارک فریب خورده بود به آلمان اعلان جنگ داد . نتیجه جنگ ، شکست فرانسه و اشغال نظامی این کشور بود.

۱۹۱۸: ارتشهای آلمان درطول « مارن marne » دست به عقب نشینی زدند که سه ماه و بیست و دو روز بعد جنگ جهانی اول پایان یافت.

۱۹۷۹: دریادار احمد مدنی کرمانی استاندار وقت خوزستان توطئه گران این استان را یک گروه مثلث خواند و اشاره کرد که اینان از داخل عراق و کویت تحریک می شوند و اطمینان داد که سرکوب خواهند شد.

۱۹۷۹: ساندینیستها پیروزی انقلاب خود را اعلام داشتند.

تک فارس » اخبار روز » فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ تیر