فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۷ مهر

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۷ مهر

۴۸۰پیش ازمیلاد:نوزدهم اکتبر سال ۴۸۰ پیش از میلاد را روزی نوشته اند که خشایارشا رهبر وقت ایرانیان با دولت کارتاژ (تونس امروز و نواحی اطراف آن در شمال آفریقا که رو به روی جزیره سیسیل و پاشنه ایتالیا در ساحل جنوبی مدیترانه قرار گرفته و آثار ابنیه باستانی آن زمان باقی است) پیمان اتحاد بست. هدف خشاریاشا از این پیمان، ایجاد سد در برابر گسترش اتحادیه یونانی ها در جهت جنوب و غرب و درگیر نگهداشتن این اتحادیه در جنگهای دوردست بود تا به فکر تعرض به ایونی ایران نیافتد (شهرهای یونانی زبان واقع در غرب آناتولی و جزایر شرقی دریای اژه و دریای مدیترانه از جمله قبرس، ایونی خوانده می شدند. واژه یونان که در خاور میانه بکار می رود برپایه کلمه ایونی ساخته شده است). در آن زمان، یونان در جنوب ایتالیا و از جمله در جزیره سیسیل (سیچیلیا) مهاجرنشین داشت که معروفترینشان سیراکیوز (سیراکوز) است. در پی همین اتحاد و کمک مالی ایران بود که «هامیلکار» کارتاژی به سیسیل حمله نظامی برد. ولی پس از پیاده شدن در ساحل پالرموی امروز چون توفیقی به دست نیاورد همانجا خودکشی کرد.

اتحاد امپراتوری ایران و کارتاژ تا ۷۰ سال بعد (سال ۴۱۰ پیش از میلاد) ادامه داشت و کارتاژ از کمک مالی ایران برخوردار بود.

کارتاژی ها مهاجران فنیقی (لبنانی ـ سوری) بوده اند که نام شهر خود را (واقع در تونس امروز و ساحل دریاچه تونیشیا) «کارت هاداشت» به معنای شهر تازه گذارده بودند که رومی ها آن را کارتاژ تلفظ کردند که چون کتب تاریخ قرون قدیم عمدتا توسط رومی ها نوشته شده است به همین صورت باقی مانده است. معروفترین سردار کارتاژی، هانیبال بود که به اسپانیا و ایتالیا لشکر کشید و در این لشکرکشی از فیل استفاده کرده بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۷ مهر

۶۶م:تیرداد شاهزاده اشکانی ۱۹ اکتبر سال ۶۶ میلادی با تشریفات ویژه ای وارد شهر «رم» شد تا با نرون امپراتور وقت روم ملاقات کند. گزارش این دیدار را که دولت روم برای انجام آن هزینه بسیار سنگین متحمل شده بود تاچیتوس، مورخ رومی مشروحا در کتاب خود آورده است. تیرداد از سوی بلاش ـ شاه ایرانزمین به پادشاهی ارمنستان که آن زمان شامل همه اراضی شرقی ترکیه امروز بود منصوب شده بود. تاچیتوس نوشته است که تیرداد حاضر نشد در حضور نرون، شمشیرش را از خود دور سازد و با شمشیر در کنار امپراتور روم نشست که امری بی سابقه بود. رفت و بازگشت تیرداد به «رم» نزدیک به دو سال طول کشیده بود. اشکانیان از خراسان بزرگتر برخاسته بودند. شهر اشک آباد به دست موسس این دودمان (اشک یکم) ساخته شده است.

تکفارس آی آر

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۷ مهر

۱۹۵۸م:۱۹ اکتبر۱۹۵۸ دولت وقت لایحه منع مداخله وزیران، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و موسسات عمومی (عرفا وابسته به دولت) را درهرگونه معاملات دولتی به مجلس داد که بعدا به تصویب رسید و هنوز گزارشی از لغو این قانون به دست نیامده است.

دولت وقت متعاقب این لایحه، دو روز بعد لایحه «از کجا آورده ای؟» را به مجلس داد که آن هم به تصویب رسید، اما جز یک سال و اندی به اجرا درنیامد. این دو قانون معلق از مهمترین قوانین ایران ـ از آغاز مشروطیت به شمار آمده اند.

به نظر نمی رسد که دانشگاهیان و محققان داخلی «چرا ها»ی تعلیق این دو قانون خوب و ضروری را بررسی و منتشر کرده باشند. در خارج از ایران در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته که در حاشیه یکی از آنها تفسیری خواندنی آمده است که چند جمله از آن از این قرارند:

«… چون ـ به دلیل داشتن تحصیلات مدرن، در احمد شاه قاجار بلوغ سیاسی، حس وطندوستی و توجه به منافع ملی مشاهده شد؛ برکنارش کردند، برای برکناری رضا شاه که از اواسط کار راه مستقل ملی در پیش گرفته بود؛ از فرصت وقوع جنگ حهانی دوم بهره بردند و تبعیدش کردند، و سرنوشت پسرش نیز از زمانی که در مصاحبه هایش از استقلال ملی و تمدن بزرگ سخن به میان آورد ـ با این که این مطالب از مرحله حرف خارج نشد ـ قابل پیش بینی بود. بنا براین، سرانجام قوانین ملی اصلاحگر هم در ایران، از این چارچوب خارج نبوده است. گمان می رود که به سود برخی قدرت ها نباشد که ایرانیان بتوانند سر بلند کنند. دیدیم که پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ پیشرفتی در وضعیت ایران حاصل نشد (یکی از عوامل آن تحمیل جنگ هشت ساله بود). شتاب پیشرفت ایران در هفت سال اول دهه ۱۹۷۰ چشمگیر بود، ولی…. ایران در دو قرن گذشته یک معمّا برای تاریخ نگاران شده است. تاریخ نگاران هنوز به درستی همه عوامل را نمی شناسند که چرا ایران نباید رشد کند؟!….».

www.takfars.ir

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۷ مهر

۱۹۸۷م:۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ میلادی (۲۷ مهرماه ۱۳۶۶هجری خورشیدی) نیروی دریایی آمریکا سه سکوی نفتی ایران در خلیج فارس را به گلوله بست که دو سکوی آن آسیب شدید دید.

یک روز پیش از این حمله، رونالد ریگن رئیس جمهوری وقت آمریکا سران مقننّه این کشور را به دفتر خود فراخوانده و به آنان گفته بود که جمهوری اسلامی در خلیج فارس برای منافع امریکا و کشتی هایی که با پرچم آمریکا رفت وآمد می کنند یک تهدید دائمی است و او تصمیم گرفته است که آمریکا هراقدامی را برضد آن دولت که بتواند، انجام دهد.

۱۶۰۵م:توماس براون نویسنده انگلیسی و مولف «گاردن آو سایرس (باغ کوروش)» ۱۹ اکتبر ۱۶۰۵ به دنیا آمد. هدف او از نوشتن این کتاب تشویق جامعه به تحمّل دیگران بود ــ اندرزی که ۵۳۹ سال پیش از میلاد کوروش بزرگ در کتیبه اش (استوانه کوروش) به جهانیان داده باست. براون که یک پزشک بود و شهرت به انساندوستی دارد، با تالیفات متعدد کوشید که میان مذهبیون و دانشمندان تفاهم برقرار باشد و کتاب «ریلیجیو مدیسین» را با همین هدف نوشت. براون که در آکسفورد تحصیل کرده بود در ۷۷ سالگی در ۱۹ اکتبر (زادروزش) در سال ۱۶۸۲ فوت شد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۷ مهر

۱۹۴۳م:۱۹ اکتبر سال ۱۹۴۳ که بیماری سل به دلیل درمان ناپذیر بودن در سراسر جهان کشتار می کرد، یک دانشجوی فوق لیسانس رشته بیوکمیست دانشگاه راتگرز آمریکا (واقع در ایالت نیوجرزی) موفق به کشف استرپتومایسین و ایزوله کردن آن شد که پس از رسیدن به ساخت انبوه، جان دهها میلیون انسان را نجات داده است. این دارو مطلقا تزریقی است. این دانشجو به نام آلبرت شاتس جریان کشف خود را که در لابراتوار دانشگاه صورت گرفته بود به استاد مربوط – پروفسور «واکسمان» گزارش کرد و این استاد آن را به نام خود اعلام داشت و به همین خاطر هم برنده جایزه نوبل سال ۱۹۵۲ در فیزیولوژی شد. ولی آلبرت شاتس از اعتراض دست نکشید تا سرانجام ۴۵ سال بعد! (سال ۱۹۹۴) به او هم که ۷۴ ساله شده بود نشان راتگرز دادند!. وی ۱۱ سال بعد (سال ۲۰۰۵) درگذشت.

۱۸۹۵م:نوزدهم اکتبر زادروز«لویس مامفورد Mumford» یکی از مورخان بزرگ قرن بیستم است که در ۱۸۹۵ به دنیا آمد و ۹۵ سال عمر کرد. وی مورخی بود که به جای پرداختن به تحقیق در باره رویدادهای ملّی و بین المللی به پژوهش در زمینه تاریخ و تحول «شهر» و جوامع محدود و روند تمدن دست زد و راه تازه ای را برای تاریخ نگاری باز کرد و مزید بر این کار، بانی جنبش جهانی توجه به شهرها و سیاست داخلی و عمران و گسترش محلی شد. او در عمر طولانی خود تاریخچه دهها شهر معروف را نوشت و منتشر ساخت.

مامفورد کار تاریخ نگاری را با نوشتن تاریخ علوم و تکنولوژی آغاز کرده بود و همین موضوع را هم در دانشگاه تدریس می کرد. وی بود که واژه پرمصرف امروز «تکنولوژی» را به دست داد و آن را مجموعه تکنیکها و عصاره و درجه پیشرفت نامتوقف آنها خواند.

وی همچنین رابطه تکنولوژی و تمدن و پیشرفت جوامع را تعریف کرد که به صورت رساله ای باقی مانده است. مامفورد اعلام داشت که تا جامعه ای در تکنولوژی، مستقلا پیشرفت نکند به رفاه و نیکبختی و آسایش نخواهد رسید و از همان زمان، کشورها به: پیشرفته و در حال پیشرفت و عقب افتاده طبقه بندی شدند. به باور مامفورد، برای پیشرفت در تکنولوژی، باید در یک ملت آرزوی نیل به این هدف به وجود آید و به آن اشتغال ورزد، به همان گونه که تا علاقه و حمایت نباشد امر تالیف و تصنیف رشد نخواهد کرد. مامفورد در عین حال تاکید داشت که مدیران جامعه به موازات پیشرفت تکنولوژی و تشویق به استفاده از آن باید بکوشند که به اخلاقیات جامعه صدمه وارد نشود زیرا که تکامل اخلاقیات در حقیقت تکامل انسان است و تکنولوژی تنها وسیله آسایش و پیشرفت.

تالیفات معروف دیگر او عبارتند از: فرهنگ شهری، رابطه انسان و محیط زیست او، رفتار و زندگانی و … که همه آنها زمینه تاریخ دارد تا جامعه شناسی.

تک فارس

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۷ مهر

۱۷۸۱م:کورنوالیس آخرین فرماندار انگلیسی مهاجرنشینان آمریکا که نظامیان او از نیروهای مشترک استقلال طلبان و فرانسه در «یورک تاون» ویرجینیا شکست خورده بودند ۱۹ اکتبر ۱۷۸۱ شمشیر خود را به علامت تسلیم نزد جورج واشنگتن فرستاد، ولی به بهانه بیماری شخصا با وی ملاقات نکرد و سپس با نیروهای شکست خورده اش خاک آمریکا را ترک گفت. پادشاه انگلستان برای جبران تحقیر کورنوالیس، وی را به سمت فرماندار هندوستان منصوب کرد و به این شبه قاره فرستاد!.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۷ مهر

۱۸۱۲م:۱۹اکتبر روزی است که در سال ۱۸۱۲ ناپلئون با نیروهای گرسنه و سرمازده خود عزم بازگشت بدون نتیجه از خاک روسیه را کرد. وی پیش از حمله به روسیه، اندرز آگاهان را نشنیده گرفته بود و وسعت زیاد و سرمای روسیه را در نظر نگرفته بود. ماجرای شکست او و از دست دادن بهترین سربازانش به تفصیل در کتابهای تاریخ آمده است، ولی هیتلر این درسها را نخوانده و یا سرسری از رویشان گذشته بود که فایده تاریخ و آگاه بودن از تجربه های گذشته و گذشتگان برای تکرار نکردن اشتباهات است. هیتلر بدون توجه به تجربه ناپلئون همان راه او را رفت و به همان صورت هم شکست خورد و از میان رفت. درست یک سال پس از آهنگ بازگشت ناپلئون از مسکو، وی ۱۹ اکتبر ۱۸۱۳ با نیروهای دولتهای اتحادیه ششم در لایپزیک رو به رو شد و شکست خورد، شکستی که به مرگ آرزوهای دور و درازش انجامید. دولتهایی که او را دشمن خود می دانستند، با استفاده از تلفات ارتش ناپلئون از سرمای روسیه، برضد او اتحادیه ششم را تشکیل داده بودند تا پیش از آن که وی بتواند ارتش دیگری بیاراید او را نابود کنند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۷ مهر

۱۸۶۷م:آلاسکا که سرزمینی وسیع، ثروتمند و استراتژیک است ۱۸ اکتبر ۱۸۶۷ (۱۹ اکتبر به وقت مسکو) از جانب دولت وقت روسیه پس از دریافت پول به دولت آمریکا تحویل داده شد. آلاسکا که توسط دولت آمریکا از تزار وقت روسیه خریداری شده بود در همین روز (۱۹ اکتبر ۱۸۶۷) رسما به مالکیت آن دولت درآمد. به این مناسبت ۱۸ اکتبر «روز آلاسکا» اعلام شده که هر سال مراسم آن در آمریکا برگزار می شود. دولت واشنگتن آلاسکا را به مبلغ ۷ میلیون و دویست هزار دلار از تزار روسیه (که نیاز به پول داشت) خریداری کرده بود.

معامله خرید آلاسکا از روسیه در ۳۰ مارس سال ۱۸۶۷ قطعی شده بود که پس از تصویب قولنامه در سنای آمریکا و تامین پول، ۱۸ اکتبر همین سال کار مبادله انجام گرفت ولی ناسیونالیست های روس عمل تزار وقت را غیرقانونی دانسته اند و استدلال کرده اند که «سلطان» اختیار فروش قسمتی از کشوررا نداشته است و از آن زمان، این ادعای روسهای ناسیونالیست هرچند وقت یکبار و هربار بمناسبتی به گوش رسیده است و از تحولات تازه چنین برمی آید که سران کنونی روسیه تمایلات ناسیونالیستی دارند. تاریخ پنج قرن گذشته نشان می دهد که تمایل به قدرت جهانی و مطرح بودن هیچگاه ذهن روس ها را ترک نکرده است.

در اکتبر ۱۹۰۳ مرز کانادا با آلاسکا برغم اعتراض کانادایی ها به سود دولت واشنگتن تعیین شد. (کانادا میان آلاسکا و ایالات متحده قرارگرفته است). آلاسکا پس از مرگ استالین و در سوم ژانویه ۱۹۵۹ عنوان ایالت چهل و نهم آمریکا را به دست آورد. روسها که کامچاتکا ـ نه چندان دور از آلاسکا را به دست دارند بارها از استالین خواسته بودند که معامله فروش آلاسکا به آمریکا را غیرقانونی اعلام دارد (غیرقانونی اعلام کردن به معنای تصرف فوری و جنگ نیست). درجریان جنگ کره، برخی از چینیان و کره شمالی ها هم چنین فشاری را به استالین وارد ساخته بودند. آلاسکا که از نظر وسعت بزرگترین ایالت فدراسیون آمریکاست، همانند هاوائی از بدنه اصلی آن اتحادیه فاصله دارد. در پی مهاجرت روس ها به آلاسکا، دولت مسکو در سپتامبر ۱۷۶۳ آن را جزیی از قلمرو خود اعلام کرده بود. «سارا پیلن» فرماندار انتخابی آلاسکا نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات چهارم نوامبر ۲۰۰۸ (دو هفته دیگر) از جانب حزب جمهوریخواه است.

۱۹۸۷م:۱۹ اکتبر سال ۱۹۸۷ بهای سهام در بورس نیویورک سقوط آزاد کرد و باعث ترس شدید در کشورهای اصطلاحا صنعتی شد، زیرا متعاقب آن، بهای سهام در بورس توکیو و چند بورس در اروپا هم پایین آمد، ارزش برابری دلار تنزل کرد و بهای طلا هر اونس ۱۵ دلار و پنجاه سنت بالا رفت.

در آن روز میزان سقوط بهای سهام (داو جونز ـ معدل چند کمپانی صنعتی مشخص) در بورس نیویورک ۵۰۸ واحد (۲۲ و شش دهم در صد) بود. این، بزرگترین سقوط بورس نیویورک بعد از سقوط ۱۲ دسامبر ۱۹۱۴ (زمان جنگ جهانی اول) بود که میانگین ارزش سهام ظرف چند ساعت، ۲۴ و ۴ دهم درصد پایین آمده بود. اکتبر ماهی است که در آن نسبت به بورس سهام حساسیت خاص وجود دارد و همین منتالیته کاهی به پایین رفتن سهام منجر می شود.

T A K F A R S

روزنامه های کشور های صنعتی در آن روز (۱۹ اکتبر ۱۹۸۷) صفحات اول خود را به اخبار مربوط به این رویداد اقتصادی اختصاص داده بودند و تفسیر نگاران برخی از این جراید، کاهش شدید بهای سهام در بورس نیویورک و بورسهای اروپای غربی و ژاپن را بی ارتباط با حمله نیروی دریایی آمریکا به سکوهای نفتی ایران ندانسته بودند. عکس زیر، صفحه اول نیویورک تایمز را نشان می دهد که تیتر اول خود را به سقوط بورس و تیتر دوم را (سمت چپ پایین) به گلوله باران شدن پلاتفورمهای نفتی ایران در خلیج فارس اختصاص داده بود.

۲۰۰۵م:در پی کناره گیری و خروج «گنزالو لوزادا» از بولیوی ـ کشوری که مزین به نام سیمون بولیوار قهرمان لاتین های قاره آمریکاست، کارلوس مسا روزنامه نگار (معاون ریاست جمهوری) از حزب ناسیونالیست انقلابی ۱۹ اکتبر ۲۰۰۵ بر جای او نشست و اعلام داشت که وزیران خود را از غیر حزبی ها انتخاب می کند و تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را جلو خواهد انداخت. «مسا» دو سال بعد به همان سرنوشت لوزادا دچار شد وصحنه را ترک کرد.

«مسا» در عین حال صاحب یک خبرگزاری تلویزیونی (مصوّر) است که عمدتا در کشورهای اسپانیایی زبان فعالیت دارد.

اوضاع ناآرام بولیوی از زمانی که اعلام شد بر روی مخازن نفت و گاز طبیعی خوابیده است و ذخایر گاز طبیعی آن ۵ تریلیون فوت مکعب است بحرانی شد زیرا که برغم متقاضی بودن شرکتهای نفتی معروف به هفت خواهران، لوزادا در صدد بستن قرارداد با یکی ـ دو شرکت خاص برآمده بود. صادرات نفت و گاز بولیوی در سال ۲۰۰۳ از ۵۰۰ دلار در سال تجاوز نمی کرد.

لوزادا که خروج او از بولیوی با سه تن از وزیران و اعضای خانواده اش، در برخی رسانه ها «فرار» توصیف شده بود وارد فلوریدای آمریکا شده بود. وی در طول حکومت خود، برای استقرار اقتصاد بازار آزاد در بولیوی تلاش بسیار کرده بود و به همین سبب مورد مخالفت و اعتراض طبقه کارگر و کشاورز قرارگرفته بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۷ مهر

۲۰۰۳م:۱۸ اکتبر ۲۰۰۳ در نخستین روز از دو روز رفراندم برای قانون اساسی تازه کشور رومانی که مهمترین تغییر در آن، مجاز شناخته شدن مالکیت خصوصی و حتی فروش اراضی کشاورزی و مستغلات به بیگانگان بود، تنها ده درصد رای دهندگان و آن هم کارمندان دولت و نظامیان به محل صندوقهای رای گیری مراجعه کرده بودند. دولت رومانی برای عضویت در اتحادیه اروپا نیاز به این تغییر در قانون اساسی این کشور داشت و برای جلب نظر مردم، معادل ۹ میلیون دلار هزینه تبلیغ کرده بود. در پی اکراه رای دهندگان رومانیایی از حضور در حوزه های رفراندم (بله و یا نه) در نخستین روز، شورای وزیران رومانی برای چاره جویی تشکیل جلسه داد، و در پایان دومین روز رای گیری اعلام کرد که ۵۴ در صد رای دهندگان شرکت کردند و …!.

بسیاری از رومانیایی ها به این اعلامیه دولت اعتراض کرده و مدعی تقلب در رفراندم شده بودند. این رفراندم، تردیدهایی را که از چند دهه پیش نسبت به فرضیه های دمکراسی وارد آمده افزایش داده است که پایه ریزی دمکراسی مربوط به ۲۵ قرن پیش و برای جوامع کوچک و بدون ریا بود. دمکراسی سالهاست که اسمی بی مسما شده است. زیرا که خواست مردم «از عمل دولتها» بیش از پیش فاصله گرفته و گاهی در دو جهت مخالف قرار می گیرد که نقض غرض از دمکراسی است.

همچنین انتخابات چند سال اخیر در کشورهای کمونیستی سابق نشان می دهد که اکثر مردم از بازگشت به دوران مالکیت خصوصی که بلافاصله باعث ایجاد طبقه و جدایی اعضای جامعه از یکدیگر ـ تنها به دلیل داشتن ثروت می شود، اکراه نشان داده بودند. آنان گفته اند که در نظامهای قبلی دست کم باهم مساوی بودند، گرچه در فقر.

۲۰۰۴م:ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری وقت روسیه در دیدار خود از تاجیکستان، ۱۷ اکتبر ۲۰۰۴ پایگاه نظامی تازه آن کشور را گشود و حضور نظامی تازه روسیه در تاجیکستان استراتژیک را مسلم ساخت و امور ایستگاه مانیتورینگ فضائی در کوههای بلند تاجیکستان را به دست گرفت. پایگاه نظامی تازه روسیه در تاجیکستان پارسی زبان، همان محل پادگان سابق لشکر ۲۰۱ شوروی است. در دیدار پوتین از تاجیکستان بر سر مسئله مهاجرت تاجیکها به روسیه و بکار پرداختن در این کشور نیز میان سران دوکشور توافق حاصل شد. برآورد شده است که صدها هزار تاجیک هم اکنون به صورت موقت در روسیه بسر می برند. پوتین ۱۸ اکتبر ۲۰۰۴ نیز در نشست سران چهار کشور آسیای مرکزی که در تاجیکستان گرد آمده بودند الحاق روسیه را به گروه اقتصادی منطقه اعلام داشت. قبلا روسیه پایگاه نظامی خود در قرقیزستان را تقویت کرده بود و بر حضور نظامی اش در قفقاز و مرزهای گرجستان و مراقبت در منطقه آبخازیا افزوده بود. ظاهرا روسها نسبت به حضور و نفوذ نظامی آمریکا در آسیای میانه و قفقاز نگران، بدبین و دلخور هستند. پیش بینی شده است که روسیه در آینده در این مناطق دست به اقدامات بیشتری خواهد زد.

تک فارس www.takfars.ir

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۷ مهر

۲۰۰۵م:هفدهم اکتبر ۲۰۰۵ دهها مادر بزرگ که توسط بانو «جوآن وایل» مبارز ضد جنگ سازماندهی شده بودند در میدان تایم در شهر نیویورک برضد ادامه اشغال نظامی عراق دست به اعتراض نشسته زدند. آنان قبلا، از باب نمایش و شاید تمسخر، مقابل دفتر استخدام نظامی برای ارتش جمع شده بودند تا ثبت نام کنند و داوطلب خدمت در ارتش آمریکا شوند!. بیشتر این مادر بزرگها بالاتر از ۶۰ سال داشتند. در میان آنان بانو «ماری رانیون» ۱۰۰ ساله هم دیده می شد. پلیس ۱۸ تن از آنان را به اتهام بند آوردن خیابان و ایجاد مشکل برای ترافیک دستگیر کرد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۷ مهر

۱۴۵۳: یک رشته جنگ میان فرانسه و انگلستان که ۱۱۶ سال طول کشید (در کتب تاریخ معروف به جنگهای صد ساله) با امضای یک پیمان صلح و برسمیت شناخته شدن سلطه انگلستان بر منطقه «کاله» پایان یافت.

۱۴۶۶: جنگهای ۳۰ ساله اروپای مرکزی که عمدتا میان پروسی ها (آلمانی ها) و لهستانی ها بر سر اراضی مورد ادعای دو طرف صورت گرفته بود با میانجیگری پاپ پایان یافت، ولی اصل مسئله باقی ماند و یکی از انگیزه های جنگ جهانی دوم همان مسائل مرزی آلمان و لهستان بود.

۱۸۷۶: بانو «برتا لاندز» شهردار شهر سیاتل آمریکا شد. وی نخستین زنی است که شهردار انتخابی یک شهر بزرگ شده است.

۱۹۱۲: ایتالیای متحد که در صدد احیاء امپراتوری روم و سلطه بر مدیترانه بود لیبی را تصرف کرد.

۱۹۱۸: مجارستان اعلام استقلال کرد. این سرزمین قبلا ضمیمه اتریش بود که نیروهای این امپراتوری در جنگ جهانی اول که در اکتبر ۱۹۱۸ در شرف پایان بود شکست خورده بودند. مجارستان ۱۷ اکتبر تصمیم به اعلام استقلال گرفته بود و خود، آن روز را رسمی می داند و برگزار می کند.

۱۹۸۳: «بیشاپ» نخست وزیر گرانادا (واقع درکارائیب) در یک کودتا برکنار شد و همین رویداد به دولت آمریکا (حکومت رونالد ریگن) بهانه داد تا لشکر بکشد و گرانادا را که متمایل به کوبا و شوروی شده بود تصرف کند و دولت دیگری را در آنجا روی کار آورد که متمایل به غرب باشد.

۱۹۸۳: سامورا ماشل رئیس جمهور موزامبیک و۳۳ تن دیگر از مقامات این کشور بر اثر سقوط هواپیما به دلیل توفان کشته شدند.

تکفارس

۱۹۸۷: «ژاکلین دو پره» بهترین سلیست (نوازنده ) وقت جهان درگذشت.

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ مرداد
  1. تعطیلی مدارس تهران و ۱۴ آذر به دلیل آلودگی هوا
  2. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۶ آذر
  3. ۱۸ دیماه مراسم بهترین های فوتبال و معرفی برنده توپ طلای فیفا
  4. جزئیات کامل برنامه نود دوشنبه شب ۱۸ دی ماه
  5. ۱ بهمن یکشنبه زمان اعدام زورگیر های تهرانی
  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۲ اردیبهشت

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات