فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ شهریور

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ شهریور

۴۸۸پیش ازمیلاد:طبق نوشته بیشتر مورخان، ۱۴ سپتامبر سال ۴۸۸ پیش از میلاد، داریوش بزرگ (Darius the Great) شاه وقت ایران دستور ضرب سکه را که واحد پول ایران قرار گیرد صادر کرد که مورخان یونانی در کتابهای خود آن را «داریک Daric (منتسب به داریوش)» نوشته اند. تا زمان رواج داریک، معاملات تجاری به صورت مبادله اجناس صورت می گرفت که کاری پیچیده بود و بازار همیشه نوسان داشت. داریوش همزمان دستور ایجاد پستخانه را در ایران صادر کرد که تاریخنگاران وی را مبتکر «پست» و ارتباط پستی در تاریخ جهان معرفی کرده اند.

داریوش بزرگ در سپتامبر ۴۸۸ پیش از میلاد همچنین ایجاد یک ارتش دائمی را برای ایران صادر کرده بود که مورخان معاصر از آن به نام سپاه جاویدان نام برده اند. به این ترتیب، ایرانیان نخستین ملت جهان بودند که به اهمیت وجود یک ارتش دائمی پی برده و آن را به وجود آورده بودند. پیش از آن، هنگام جنگ، دست به جمع آوری نیرو زده می شد و یک ارتش دائمی وجود نداشت. بعدا اسکندر و سپس رومیان این ابتکار داریوش را اقتباس کردند.

داریوش در همین سال ساختن تالار صد ستون را در تخت جمشید داده بود که محل اجتماع و دید و بازدید های عمومی باشد و نیز ساختن راه طولانی شوش به سارد (ساحل مدیترانه) را.

وی که سال پیش از آن دستور تقسیم ایران به استان های متعدد (ساتراپی) را داده بود دو سال پس از ضرب سکه داریک و قرار دادن آن به عنوان وسیله معاملات درگذشت. داریوش واژه ساتراپ را از آن جهت انتخاب کرد که «استاندار» بداند نگهبان ایالت خود است نه سرور مردم.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ شهریور

تکفارس آی آر

۲۷۸م:دولت ساسانیان ایران که علاقه مند به متحد کردن اقوام ایرانی ساکن در آن سوی شرق کشور در زیر یک پرچم بود پس از پایان دادن به استقلال کوشان های ایرانی تبار، درصدد انتقال شماری از اصیلزادگان پارس به همراه افراد خانواده خود به شرق رود سند بویژه پنجاب افتاد. این اندیشه درست سه دهه بعد و در زمان پادشاهی بهرام دوم وارد مرحله عمل شد زیرا که بهرام دوم در لشکرکشی سال ۲۷۸ میلادی به ایران خاوری (افغانستان امروز) به منظور تنبیه «سکان شاه» سیستانی و پایان دادن به تمرّد او و همچنین فرماندار کابل، نیاز به چنان انتقالی را با تمامی وجود احساس کرده بود. بهرام دوم در بازگشت به پایتخت موضوع را در نشست بزرگان ایران مطرح ساخت که تصویب شد. یافتن بزرگزادگان داوطلب برای نقل مکان به پنجاب چندان دشوار نبود و شماری از بزرگزادگانی که خود را از نسل «کیان» و شاهزاده اصیل پارسی می دانستند و عمدتا درفارس امروز، کرمان، زابلستان بزرگتر تا خجند (کنار رودخانه «سیردریا») می زیستند آماده انتقال شدند. دولت چند واحد نظامی جمعا مرکب از ۱۳ هزار سوار پارسی دراختیارشان گذارد که آنان هم با خانواده هایشان منتقل شدند. کار این انتقال تا سال ۲۹۴ میلادی (زمان پادشاهی نرسی) ادامه یافت و در سپتامبر این سال تکمیل شد.

به نوشته "رای زاده دونیچند بالی" در کتاب خود "تاریخ گاکهر Gakhar"، این ساسانیان در قسمتی از پنجاب امروز که به راولپندی ختم می شود استقرار یافتند و نام خانوادگی "کیانی Kayani" و «کی Kay» برخود نهادند که در آن زمان عنوانی بزرگ بود و تنها شاهزادگان پارس می توانستند بر خود بگذارند. آنان به کار سپاهیگری ادامه دادند و هنگام نیاز، افسر و سرباز به کمک دولت می فرستادند و برخی از بهترین افسران ساسانی از میان آنان برخاسته بودند. به نوشته «رای زاده» که تحقیق خود را در سال ۱۷۲۵ میلادی تکمیل و برنگاشته است، پس از فروپاشی امپراتوری ساسانی، کیانی های منتقل شده به شرق رود سند که به اصالت پارسی خود مباهات می کردند در گوشه ای از پنجاب یک دولت محلی تشکیل دادند که درجریان دومین لشکر کشی محمود غزنوی به هند در سال ۱۰۰۸ میلادی، با او که به ادبیات پارسی و شعراء و نویسندگان پارسی گو احترام می گذارد و کمک می کرد و در جلسات شعر آنان شرکت می جست متحد شدند و به تدریج به اسلام گرویدند.

در زمان معاصر، بخشی از این کیانی ها در منطقه راولپندی پاکستان زندگی می کنند و ژنرال اشفاق پرویز کیانی رئیس ستاد ارتش پاکستان از همین کیانیان است.

دهم سپتامبر ۲۰۰۸ ژنرال کیانی نسبت به حمله نظامی از داخل افغانستان به یک منطقه مرزی پاکستان (وزیرستان) که تلفات و زیان مالی به غیرنظامیان محل وارد ساخته بود واکنش سخت نشان داد و اخطار کرد که عبور از مرز و انجام عملیات نظامی در قلمرو پاکستان و یا تیراندازی از آن سوی مرز و همچنین حمله هوایی به هیچوجه قابل قبول نیست، این کار حاکمیت پاکستان را نقض می کند. ما از حاکمیت وطن دفاع خواهیم کرد؛ دفاع با پرداخت هرگونه بها.

این اعلامیه ژنرال کیانی، اخطاری خلاف انتظار دولت آمریکا تلقی شده بود. این نخستین اخطار پاکستان به آمریکا از این دست در طول زمان بود که آمریکاییان انتظار شنیدنش را نداشتند.

www.takfars.ir

۶۶۱م:۱۴سپتامبر سال ۶۶۱ میلادی، مردم هرات که خبر بازگشت پیروز پسر یزدگرد سوم آخرین شاه ایران از سلسله ساسانی را از چین به تخارستان (شمالشرقی افغانستان امروز) شنیده بودند بر ضد حکمران عرب خود سر به شورش برداشتند.

«پیروز» که در طول سلطنت پدر، حکمران مناطقی چند در ایران خاوری بود؛ پس از قتل پدر به چین رفته بود تا از امپراتور آنجا برای بیرون راندن اعراب کمک گیرد. هرات واقع در دره «هری رود» در زمان داریوش بزرگ به صورت شهر درآمد و از عمر آن دو هزار و پانصد و بیست سال می گذرد. هرات همزمان با اصفهان گسترش یافت که اصفهان در ۲۵ قرن پیش «اسپاندانا» نامیده می شد که بعدا سپاهان خوانده شد. مردم هرات در سال ۳۳۰ پیش از میلاد در برابر سلطه اسکندر مقاومت شدید از خود نشان دادند و اسکندر پس از تصرف شهر، در آنجا دژی برای نظامیان خود ساخت که بقایای آن هنوز باقی است. هدف از ساختن این دژ، حفظ نظامیان از شورش احتمالی مردم شهر بود. هرات که چند بار هم پایتخت ایران و ولیعهد نشین آن شده بود در میان دسته نخست شهرهای ایران بود که اشکانیان آن را از سلطه اسکندریان آزاد کردند، کاری که یعقوب لیث صفار در سال ۸۷۶ میلادی انجام داد و آن را از اعراب پس گرفت.

هرات که به مهد فرهنگ و تمدن ایرانی و ادبیات فارسی شهرت یافته است در زمان هخامنشیان «آرتاکوآنا Artacoana» تلفظ می شد که بعدا این تلفظ به «هرویو Haroyu» تغییر یافت و مرکز ساتراپی آریا شد. هرات توسط چنگیز خان مغول و امیر تیمور گورکان (دو بار) کاملا ویران شد که جانشینان تیمور و به ویژه شاهرخ میرزا (میرزا = امیر زاده) خرابی های وارده را ترمیم کردند. هرات به مدت دو هزار سال مرکز اصلی مبادله کالا میان ایران، چین و هند بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ شهریور

۷۸۶م:چهاردهم سپتامبر سال ۷۸۶ میلادی هارون الرشید ۲۳ ساله در بغداد بر جای برادر خود الهادی که تنها یک سال بر سر کار بود نشست و خلیفه پنجم عباسیان شد. وی پسر المهدی خلیفه سوم عباسی بود. هارون که قبلا در ارتش، فرمانده سپاه بود با ارتش روم شرقی جنگیده و تا حاشیه قسطنطنیه (استانبول) پیش رفته بود. مورخان، هارون را که ۲۳ سال حکومت کرد و ۲۴ مارس سال ۸۰۹ در توس (خراسان) درگذشت، بزرگترین امپراتور جهان اسلام نوشته اند که بر منطقه ای از شمال آفریقا تا رود سند و آسیای میانه حکومت داشت و با شارلمانی رهبر غرب و نیز دربار امپراتوران چین مناسبات حسنه داشت. اقتدار و پیشرفت هارون نتیجه شایستگی وزیران و مدیران ایرانی اش به ویژه یحیی برمکی و پسر او جعفر بود که بعدا جعفر را کشت و یحیی و منسوبان او را به زندان افکند و ملت ایران را از خود رنجانید. نوشته اند که وی جعفر را دو شقه کرد و هر شقه اش را در یک طرف پل دجله آویزان ساخت که به مدت سه سال به همان صورت بود. جعفر شوهر خواهر او «عباسه» بود و هارون به این زن و شوهر تاکید کرده بود که نباید دارای فرزند شوند و آنان این دستور را رعایت نکرده بودند.

در زمان هارون شهر بغداد به صورت بزرگترین شهر جهان درآمده بود. درباره هارون افسانه سرایی فراوان شده است از جمله این که شب ها با لباس مبدل در کوچه و بازار پرسه می زد تا از درد دل مردم آگاه شود و کار خود را اصلاح کند. وی یک بار نیز به منظور ترساندن سوری ها که به وفاداری آنان تردید داشت، دربار خود را به آن سرزمین منتقل کرده بود. هارون شیعیان را در مدینه سرکوب کرد که برخی از آنان به مراکش مهاجرت کردند و علویان مراکش را تشکیل دادند که بعدا به قدرت دست یافتند. لطف هارون به شعراء و نویسندگان همه دیار سبب شد که درباره بنویسند و بسرایند و برایش شهرت جهانی به وجود آورند. درباره هارون و دربار او افسانه سرایی بسیار شده است از جمله داستان هزار و یک شب و فیلم سینمایی علاء الدین و داستان «عباسه».

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ شهریور

۱۸۲۹م:۱۴ سپتامبر سال ۱۸۲۹ میلادی در پایان جنگ روسیه و عثمانی (ترکیه) که به شکست عثمانی انجامید، این دولت (عثمانی) با امضای معاهده ای از همه دعاوی خود در قفقاز جنوب غربی صرفنظر کرد. چون معاهده این دو دولت در شهر آدریانپول Adrianople (هادریانپولیس = ادرنه) امضاء شده بود به معاهده آدریانپول معروف شده است. روس ها که قبلا در دو جنگ با ایران، اراضی ماوراء ارس را تصرف کرده بودند به این ترتیب پس از امضای معاهده آدریانپول مالک بدون مدعی همه قفقاز (گرجستان، ارمنستان و … جمعا ۷۸ هزار مایل مربع) شدند که سلطه آنان تا ۱۶۰ سال بعد ادامه یافت و اینک منحصر به قسمت شمالی قفقاز از جمله داغستان و چچن است. به نوشته برخی از مورخان، هدف تزار وقت روسیه از جنگ با عثمانی، عمدتا اجبار این دولت به تایید معاهدات خود با ایران معروف به «گلستان و ترکمنچای» و صحه گذاردن بر متصرفات مسکو در قفقاز بود. عثمانی از پیش از صفویه، چون خودرا جانشین روم شرقی می پنداشت مدعی برخی از نقاط قفقاز جنوب غربی (ایروان و مناطق اطراف آن) بود. زد و خوردهای روسیه با عثمانی که منجر به امضای قرارداد آدریانپول شد از ۲۶ آوریل سال ۱۸۲۸ با اعلان جنگ روسیه به عثمانی آغاز شده بود. در آن سال قتل عام یونانیان توسط ترکان عثمانی این بهانه را به دولت روسیه داده بود که به نام حمایت از یونانیان هم مذهب خود با عثمانی وارد جنگ شود. نیروهای روسیه در هشتم ژوئن همین سال از دانوب گذشته و در ۱۲ اکتبر "وارنا "را متصرف شده بودند. عثمانی ها پس از شکست های کولوچا kulevcha، سیلیستریا silistria و آدریانوپل، پیشنهاد ترک مخاصمه دادند و قرارداد پایان جنگ در ۱۴ سپتامبر ۱۸۲۹ به امضاء رسید. طبق مواد دیگر همین قرارداد بود که مراد دوم سلطان عثمانی بر استقلال یونان صحه گذارد، و مولداوی (مولدوا) و "والاشیا"را هم به روسیه داد. دولت مسکو با امضای قرارداد ۱۸۲۹ آدریانوپل Adrianople نه تنها مالک بدون مدعی همه قفقاز شد بلکه امتیاز هایی هم از عثمانی برای صربستان و یونانی ها و عبور کشتی ها از تنگه های دریای سیاه گرفت که چهار سال بعد با معاهده «خونکار اسکله سی» عبور کشتی های کشورهای دیگر را از این تنگه ها محدود کرد که خشم فرانسه و انگلستان را برانگیخت.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ شهریور

۱۲۸۶ش:در چنین روزی در سال ۱۲۸۶ در تهران اعلام شد که میرزا نصرالله مشیر الدوله ۲۱ شهریور (دو روز پیش از آن) درگذشته است. مرگ میرزا نصرالله خان که به درستی معلوم نشده که هوادار استبداد بود یا مشروطه، ناگهانی و مشکوک اعلام و وعده رسیدگی در این زمینه داده شده بود.

تک فارس

میرزا نصرالله خان نخستین رئیس الوزرا پس از مشروطیت ایران بود. وی قبل از مشروطیت هم به سمت رئیس الوزرایی دست یافته بود. پس از وی، میرزا علی اصغرخان اتابک به سمت رئیس الوزرایی تعیین شده بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ شهریور

۱۳۱۲ش:۲۳ شهریور ۱۳۱۲ هجری اعلام شد که مهدی قلی هدایت (مخبرالسلطنه) از ریاست دولت کناری کرده و محمدعلی فروغی نخست وزیر ایران شده است. کناره گیری هدایت به خواست رضا شاه صورت گرفته بود. هدایت در نخستین کابینه پس از مشروطه شدن ایران وزیر تجارت بود.

در کابینه هدایت، فروغی وزیر امور خارجه، حسن تقی زاده وزیر دارائی و علی اکبر داور وزیر دادگستری بودند. در زمان همین کابینه قانون تمدید قرارداد نفت با انگلستان تصویب، تیمورتاش به جرم اخذ رشوه به پنج سال زندان و دکتر لیندنبلات آلمانی مدیر بانک ملی به جرم دادن گزارش خلاف واقع به ۱۸ ماه حبس محکوم شده بودند. اشاره رضاشاه به کناره گیری هدایت سه ماه پس از تصویب قرارداد نفت (پیش از آنچه اعتبار قرارداد اولیه منقضی شود) صورت گرفته بود. تمدید قرارداد نفت موسوم به قانون سال ۱۹۳۳ از قوانین ننگین ایران بشمار می رود زیرا که به موجب آن، مدت و منطقه مشمول قرارداد افزایش یافته بود و از همان زمان رجال میهندوست در صدد برآمده بودند تا در فرصت مناسب (که ۱۷ سال بعد دست داد) کل این قرارداد را ابطال و دست انگلیسی ها را از ایران کوتاه کنند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ شهریور

۱۳۵۷ش:۲۳ شهریور ۱۳۵۷ هجری (۱۴ سپتامبر ۱۹۷۸ ) و در جریان انقلاب، منصور روحانی و فریدون مهدوی، دوتن از وزیران سابق، به اتهام سوء استفاده از قدرت و مقام خود بازداشت شدند. بعدا وزیران و مقامات دیگری ازجمله امیر عباس هویدا هم به زندان فرستاده شدند، اما کسی جدی بودن این عمل را باور نداشت و آن را یک بازی برای ساکت کردن مردم می دانست. یکی از اتهامات مهدوی اعمال نفوذ در انتخابات شوراها در مهرماه ۱۳۵۵ بود. در آن زمان مهدوی عملا رئیس حزب رستاخیز بود. پس از پیروزی انقلاب، تنی چند از وزیران و مقاماتی که به این صورت، از فبل بازداشت بودند و نتوانسته بودند در دو روز ۲۱ و ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ فرار کنند به رای قاضی شرع (صادق خلخالی) اعدام شدند.

۱۳۸۷ش:روزنامه کیهان چاپ تهران در صفحه دوم شماره ۲۴ شهریور ۱۳۸۷ (۱۴ سپتامبر ۲۰۰۸) خود در گزارشی از قول یک رادیو دولتی آمریکا و به نقل از "مجید تفرشی" پژوهشگر تاریخ در لندن چنین گزارش کرده بود:

"وقتی من (مجید تفرشی) و دیگران برای دیدن اسناد سال ۱۹۷۲ (از طبقه بندی خارج شده دولت لندن) مراجعه کردیم، اعلام شد این اسناد حساس هستند و ممکن است انتشار آنها کفه را به نفع یکی از طرفین دعوا (ایران) سنگین کند. بنابراین، حداقل تا ۱۰ سال (دیگر) آزاد نمی شوند!.".

طبق همین گزارش کیهان، مجید تفرشی گفته است: " براساس این اسناد (اسناد مورد بحث، و برملاء شده دولت لندن) که (او) به تازگی رؤیت کرده نقشه ای دیده می شود که مساحان یا نقشه کش های انگلیسی در سال ۱۸۸۶ تهیه کرده و ملکه ویکتوریا توسط لردسالزبوری به ناصرالدین شاه هدیه داده بود. این نقشه کاملاً نشان از ایرانی بودن جزایر (سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) دارد. طبق اسناد، لردسالزبوری بعداً (پس از پشیمان شدن از دادن نقشه به ناصرالدین شاه) گفته بود اعطای این نقشه و بهره برداری ایران از آن به من یاد داد که هرگز به هیچ دولت خارجی نقشه هدیه نکنم.".

وی (مجید تفرشی) در توضیح خود افزوده بود: "تا سال ۱۹۰۳ که نیروهای انگلیسی جزایر سه گانه را اشغال نکرده بودند، جزایر به مدت طولانی و به طور کامل در اختیار ایران بودند و ساکنان آنها هم از صفحات جنوبی ایران بوده اند. اما از آن سال جزیره ها از سوی انگلستان – در دوره ضعف دولت مظفرالدین شاه- اشغال شدند و تا سال ۱۹۷۱ در دست انگلیسی ها باقی مانده بودند.".

T A K F A R S

۱۹۸۹م:۱۴ سپتامبر سال ۱۹۸۹ « رابرت پن وارن » شاعر و داستان نگار آمریکایی و نویسنده داستان معروف « همه مردان پادشاه » در ۸۴ سالگی درگذشت. وی استاد ادبیات دانشگاههای ییل ، لوئیزیانا و مینه سوتا بود. داستان « همه مردان پادشاه » درباره سیاستمداری به نام « ستارک » بود که مردم به چشم امید به او دوخته بودند ، ولی همین که با آراء و کمک مردم به قدرت رسید ، سیاستباز و مانند دیگران فاسد شد و منافع مردم را که قبلا آن همه دم از آن زده بود به فراموشی سپرد و به این ترتیب آرزوی مردم را برباد داد و باعث سلب اعتماد آنان شد و….

« وارن » علاوه بر مجموعه شعر و داستانهای متعدد ، تالیفات دیگر از جمله کتب درسی دارد. همه داستانهای او زمینه تجربه انسانی دارد و پاره ای از انها تجربه های خود او را منعکس می کند. وی کار داستان نویسی را از تجربه های خود شروع کرده بود.

«وارن» در رساله ای درباره نگارش تاکید بر آن دارد که دولتمردان « تاریخ نگاران » را تنها بگذارند و در کار آنان مداخله نکنند تا نسلهای بعدی از واقعیات امروز آگاه شوند و پند و اندرز بگیرندو از همه مهمتر اشتباهات را تکرار نکنند. « وارن » برنده چندین جایزه ادبی از جمله دوبار جایزه پولیتزر شده بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ شهریور

۱۸۴۷م:۱۴ سپتامبر سال ۱۸۴۷ واحدهای ارتش آمریکا به فرماندهی ژنرال وینفیلد اسکات Winfield Scott مکزیکو سیتی پایتخت کشور مکزیک را کاملا به تصرف خود در آوردند تا این دولت مجبور شود از دعاوی خود نسبت به ایالات از دست داده واقع در شمال «ریو گرانده» و نیز کالیفرنیا دست بردارد. نیروهای آمریکایی در دو ستون جداگانه وارد مکزیک شده و ضمن چند زد و خورد واحدهای ارتش مکزیک را شکست داده بودند. نزاع دو کشور از سال ۱۸۴۵ بر سر تکزاس آغاز شده بود که دولت واشنگتن آن را ضمیه قلمرو خود کرده بودو تکزاس در سال ۱۸۳۶ اعلام استقلال کرده و یک جمهوری شده بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ شهریور

۱۹۱۳م:«ژاکوبو آربنز» رئیس جمهوری چپگرا ـ ناسیونالیست گواتمالا از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴، که دولت او در ۱۹۵۴ با کودتایی شبیه ماجرای ۲۸ مرداد برانداخته شد در این روز در سال ۱۹۱۳ به دنیا آمده بود.

وی همانند دکتر مصدق تا پایان عمر در تبعید بود.آربنز بسال ۱۹۷۱ درگذشت.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ شهریور

۱۹۵۹م: ۱۴سپتامبر سال ۱۹۵۹ دانشمندان شوروی نخستین ماهواره ساخت دست بشر به نام Lunik-2 را در کره ماه فرود آوردند. این ماهواره دو سال پس قرار گرفتن نخستین انسان (گارگارین – سرگرد شوروی )در مدار زمین ، در ماه نشست. شوروی همچنین نخستین کشوری بود که موشک قاره پیما ساخت ، ولی پس از فروپاشی این اتحادیه دیگر نامی از این همه پیشرفت علمی – نظامی نیست و صدایی از مسکو که روزگاری ابرقدرت بود بر نمی آید ؛ همه در این سرزمین خاموش شده اند – چرا؟!.

تک فارس www.takfars.ir

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ شهریور

۱۹۸۲م:گریس کلی بازیگر فیلمهای هالیودد که با پادشاه کشور بسیارکوچک، اما ثروتمند موناکو ازدواج کرده بود ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۲ در یک حادثه رانندگی در این منطقه کشته شد. برخی به این حادثه به چشم سوء ظن نگاه می کردند. درآمد موناکو که در داخل فرانسه قرار گرفته از قمارخانه هایش است. گریس کلی که پس از ازدواج، عنوان پرنسس به دست آورده بود از علائق سینمایی دست نکشید و عضو هیات مدیره کمپانی های فیلم سینمایی قرن ۲۱ و فاکس بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ شهریور

۱۹۸۳م:۱۴ سپتامبر سال ۱۹۸۳ بشیر جمایل رئیس جمهور منتخب لبنان بر اثر انفجار بمب کشته شد. با کشته شدن بشیر که یک مسیحی مارونی بود بحران این کشور که از ۱۹۷۴ آغاز شده بود شدت بیشتری یافته بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ شهریور

۲۰۰۳م:معمر قذافی که از دیرباز ازکم کاری و ضعف اتحادیه عرب (مرکب از ۲۲ عضو) خسته شده بود با استفاده از فرصتی که مصوبه تازه این اتحادیه برایش فراهم آورده ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۳ اعلام داشت که مردم لیبی باید در یک رفراندم در زمینه خروج از این اتحادیه نظر دهند. وی از ۱۴ سپتامبر سرگرم تبلیغ برای جلب نظر لیبیایی ها شده بود. هفته پیش از آن، اتحادیه عرب موافقت کرده بود که کرسی عراق در این اتحادیه به شورای حکومتی موقت عراق که از سوی آمریکا منصوب شده بود داده شود که به منزله صحه گذاردن بر اشغال نظامی عراق تلقی شده بود.

۲۰۰۳م:چهاردهم سپتامبر ۲۰۰۳ پلیس شهر «نیو هیون» آمریکا بیش یکصد تن از کسانی را که به حمایت از کارگران دانشگاه معروف «ییل» دست به تظاهرات خیابانی زده بودند بازداشت کرد. در این تظاهرات بیش از ده هزار تن شرکت کرده بودند. کارگران دانشگاه درخواست مزد و تسهیلات رفاهی بیشتر کرده بوده اند که با آن موافقت نشده بود. بانو «مگ ریکو» کارگر ناهارخوری دانشگاه که یکی از دستگیر شدگان بود از داخل خودرو پلیس به خبرنگاران گفته بود: نگران رفتن زندان و بودن در کنار جانیان نیست، زیرا که تا کنون هم برای جانیان کار کرده است!.

تظاهرات و آزادی بیان و اعتصاب در آمریکا آزاد است و این عده به اتهام برهم زدن ترافیک شهر دستگیر شده بودند!. عکس بالا گوشه ای از این تظاهرات را نشان می دهد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ شهریور

۲۰۰۳م:تکزاسی ها ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۳ در یک رفراندم بی سابقه شرکت کردند که نامش را اظهار نظر درباره تبصره ۱۲ گذارده بودند. این تبصره سقف غرامت مدنی غیر اقتصادی در این ایالت را به ۷۵۰ هزار دلار محدود کرده است. دلیل انشاء این تبصره این بوده است که پزشکان به علت بالا بودن نرخ «بیمه طبابت غلط» شغل دیگری برای خود پیدا کرده و ایالت دچار کمبود دکتر شده بود. برای مثال: بیمه طبابت غلط یک جراح سالانه ۱۴۰ هزار دلار (حدود ۱۴۰ میلیون تومان) بود که درآمد او پس از کسر مالیات و عوارض و هزینه دفتر کمتر ازآن می شد. چنین وضعیتی در سراسر آمریکا وجود دارد که تکزاسی ها زودتر از دیگران در صدد رفع آن برآمده بودند.

تکفارس

۲۰۰۵م:نتیجه انتخابات پارلمانی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۵ نروژ، از کشورهای ثروتمند و مرفه جهان، شگفت انگیزه بود و نشان داد که بزرگترین خواست بشر همچنان تامین برابری اجتماعی – اقتصادی است. برابری سیاسی کافی نیست.

در این انتخابات، مردم نروژ ائتلاف راستگران و میانه روها را برکنار و چپ ها را روی کار آوردند. نروژی ها بارها دولت پیش از انتخابات سال ۲۰۰۵ میهن خود را متهم کرده بودند که سیاستش باعث پولدارتر شدن پولدارها شده که نتیجتا در جامعه ایجاد طبقه و تبعیض می کند. نروژی ها دولت راستگرایان را برغم وعده این دولت که به امور رفاهی و رایگان و یکنواخت ساختن مطلق آموزش و پرورش و … توجه کامل خواهد کرد برکنار کردند.

۲۰۰۵م:قطع برق در منطقه ای از شهر لس آنجلس که ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۵ اتفاق افتاد و دو میلیون تن از مردم را به زحمت انداخت، در آسانسورها محبوس ساخت، کامپیوترها و سایر فعالیت ها را متوقف ساخت نتیجه غفلت یک کارگر که اشتباها یک سیم را قطع کرده بود اعلام شده است.

این حادثه نشان داد که در جهان تکنولوژیک امروز، دقت افراد هم باید زیاد باشد و نباید انجام هر کاری را به هرکس سپرد.

برخی دیگر از رویدادهای ۱۴ سپتامبر

۹۰۸: اعراب مسلمان تصرف سرزمین سومالی در آفریقا را تکمیل کردند. سومالی به معنای سرزمین شیر است.

۱۵۲۱: در این روز اعلام شد که دولت پرتغال با یافتن راههای دریایی و تصرف سرزمین دوردست و دست یافتن بر طلای گینه و صدور شکر و ادویه و سایر کالای شرق به اروپا ثروتمندترین کشور این قاره شده است.

۱۷۵۲: انگلستان تقویم پاپ گریگوری را پذیرفت و دوم سپتامبر را به چهاردهم این ماه تبدیل کرد.

۱۸۱۲: نیروهای ناپلئون بناپارت وارد مسکو شدند که از سوی ساکنان آن و ارتش روسیه آتش زده شده بود. با وجود این ناپلئون تا ماه بعد در مسکو ماند. مسکو دو روز پیش از ورود ناپلئون آتش زده شده بود تا نظامیان وی دچار مشکلات آذوقه و علیق شوند.

۱۹۰۱: در پی ترور «ویلیام مک کینلی» رئیس جمهور وقت آمریکا، معاون او تئودور روزولت برجایش نشست که روزنامه ها او را «هارون الروزولت ( مشابه هارون الرشید)» لقب داده بودند و سیاست خارجی او بود که امپریالیسم آمریکا را خلق کرد.

takfars.ir

۱۹۱۷: برجستگان روسیه با هدف پیشگیری از یک انقلاب بزرگ توده ها (بلشویکی)، نظام حکومتی آن کشور را «جمهوری» کردند، ولی این عمل مانع از وقوع انقلاب نشد.

۲۰۳: سوئدی در یک رفراندم، یورو را به عنوان پول ملی خود رد کردند و با این عمل، احترام به تاریخ خود و وفاداری به گذشته را ثابت کردند.

۲۰۰۵: در ایران بهای سکه طلا (بهار آزادی طرح جدید) به رغم افزایش درآمد ایران از نفت در چند روز اخیر به افزایش گذارده و میزان افزایش، باوجود این که نه ایام عید در پیش است و نه مراسم دیگر، چشمگیر است، با وجود این هیچیک از روزنامه های تهران در این زمینه تفسیر و خبر مشروح با ذکر دلیل ننوشته بود،چرا؟.

عکس های حامد بهداد رضا عطاران در فیلم چه خوبه که برگشتی دی
  1. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ مرداد
  2. دریافت رایگان جزوه فیزیک سوم دبیرستان بحث القای الکترومغناطیسی
  3. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ اردیبهشت
  4. عکس اولین تمرین فرهادمجیدی با تیم استقلال دی ماه
  5. دریافت رایگان مجله آزمون های گاج شماره
  6. قیمت جدید تورهای مسافرتی داخل ایران عید

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات