فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

۷۷۰م:"منصور" دومین خلیفه عباسیان (متولد ۷۱۲ و متوفی در ۷۷۵ میلادی) با این که ابومسلم خراسانی و بسیاری از ایرانیان وطندوست از جمله استاذسیس سیستانی را کشته و لشکر به سرکوبی المقنع (هاشم بن حکیم) به خراسان فرستاده بود ۱۴ دسامبر سال ۷۷۰ میلادی اعلام داشت که از آن پس در دربار او در بغداد (که خود او این آبادی را به صورت شهر درآورده بود) نوروز و مهرگان به همان گونه که شاهان ساسانی برپا می داشتند برگزار خواهد شد.

عباسیان از همان اوایل کار، به بهره گیری از ایرانیان در مدیریت و مشاوره دست زده بودند که این اقدام در زمان هارون الرشید و پسرش مأمون به اوج خود رسید و درحقیقت، این ایرانیان بودند که امپراتوری وسیع عباسیان را اداره می کردند.

منصور که باکمک ابومسلم بر امویان پیروز شده و آنان را (در منطقه شرق مدیترانه) برانداخته بود از سال ۷۴۵ به خلافت دست یافته بود. برغم آن همه کمک، منصوز در سال ۷۷۵ میلادی ابومسلم را مقتول ساخت که با این عمل خشم ایرانیان را برانگیخت. المقنع Almughanna که زمانی از افسران سپاه ابومسلم بود با پیروان خود مبارزه با دستگاه خلافت را شدت و وسعت داد ولی در جنگ با لشکریان اعزامی خلیفه به خراسان شکست خورد و خودکشی کرد.

عباسیان در اوایل کار خود با قیامهای ایرانیانی چون سنباذ (سندباد) نیشابوری، به آفرید، استاذسیس و … و هرکدام صاحب فرضیه رو به رو بودند و در خراسان، سیستان و ری آرامش نداشتند و چون این قیامگران ایرانی خواه بودند، خلفای وقت راه و رسم ایرانیان را برگزیدند تا از شدت خصومت بکاهند و توده های ایرانی را موافق خود گردانند. پیش از عباسیان، هاشم ابن عبدالملک – حکمران اموی دمشق نیز به رسوم ایرانی گردن نهاده بود.

۱۹۱۷م:۱۴ دسامبر ۱۹۱۷ (۲۳ آذرماه) لنین در اعلامیه ای به امضای شخص خود عهدنامه آگوست سال۱۹۰۷ انگلستان و روسیه دایر بر تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ و یک منطقه بی طرف فی مابین و ضمائم محرمانه آن را ساقط از درجه اعتباراعلام داشت و تاکید کرد که هرگونه قرادادی که با استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و آزادی ایرانیان مغایرت داشته و آن را محدود کند از این لحظه بی اثر و کان لم یکن است و همه را پاره کرده و دیگر وجود خارجی که بتوان به آنها استناد کرد نخواهند داشت.

تکفارس آی آر

مقامات مفلوک و ناآگاه دولت وقت تهران غفلت کردند که بخواهند؛ اکنون که نظام تزاری روسیه از میان رفته، قراردادهای گلستان و ترکمن چای که با میانجی گری انگلستان (مهار توسعه طلبی تزار از جیب ایران) تنظیم شده بود لغو و مناطق متصرفه به وطن بازگردانده شوند. تردید نبود دولت انقلاب روسیه که در آن زمان در مناطق شمال ارس با دشواری های متعدد رو به رو بود این خواست را می پذیرفت.

در پی صدور اعلامیه لنین، تروتسکی به عنوان کمیسر نیروهای مسلح روسیه (ارتش سرخ) اعلام داشت که به واحدهای نظامی روسیه که بر طبق عهدنامه انگلستان و روسیه مبنی بر تقسیم ایران در این کشور مستقر شده اند دستور خروج فوری از ایران را داده است.

سران انقلاب روسیه سپس برای جلب اعتماد ایرانیان به حرفهای خود «براوین» دیپلمات روسیه را به تهران فرستادند تا افکار عمومی ایران را حضورا از ماوقع آگاه سازد و به عنوان نماینده سیاسی روسیه در ایران بماند.

۲۰ روز پس از صدور اعلامیه لنین، نیروهای روسیه به فرماندهی «ژنرال باراتف» ایران را ترک گفتند. در همان روز که آخرین واحد روس از ایران خارج می شد، نیروهای انگلیسی چند شهر را در کرمانشاه تصرف کردند که دولت وقت ایران بالاخره به خود جرات داد و در بهمن همین سال از دولت انگلستان خواست که با توجه به لغو عهدنامه دوجانبه ۱۹۰۷ (انگلستان و روسیه) از سوی لنین که با کنار رفتن یک طرف قضیه، از صورت عهدنامه خارج شده است بنوبه خود لغو آن را اعلام دارد و نیروهای انگلیسی را از قلمرو ایران بیرون برد، واحد نظامی «اس پی آر» را که افراد آن ایرانی ولی مزدبگیر انگلستان و زیر نظر افسران انگلیسی هستند منحل سازد. به علاوه، باشرکت نمایندگان ایران در مذاکرات صلح ورسای مخالفت نکند و بپذیرد که از کالای انگلیسی وارده به ایران عوارض گمرکی گرفته شود و دخالت خود را در امور گمرکی ایران تعدیل کند و درآمد گمرکات را پس از برداشت اقساط طلب خود به ایران مسترد دارد. (بدبختی بزرگی بود که ایران ـ یک قدرت جهانی پیشین در امور گمرکات خود هم حق دخالت نداشت).

دولت انگلستان درست یک سال بعد (آذر ماه ۱۲۹۷) وعده تحویل نیروی نظامی دست ساخت خود – « اس پی آر» را به دولت ایران و لغو قرار داد ۱۹۰۷ را داد که بعدا معلوم شد که این (دو گذشت) را هم برای اغفال ایرانیان (مجلس) به تصویب قرارداد در دست تهیه سال ۱۹۱۹ معروف به قرار داد وثوق الدوله کرده بود تا به استناد این قرارداد، بدون رقیب همه ایران را تحت الحمایه و تحت سرپرستی خود قرار دهد که چون مجلس قرارداد تازه را رد کرد و روشنفکران مستقل رشوه گیری وثوق الدوله برای امضای قرارداد را افشاء کردند از طریق دیگر وارد عمل شد و آن، راه اندازی کودتای ۱۲۹۹ هجری خورشیدی (فوریه۱۹۲۱میلادی) بود و ….

www.takfars.ir

۱۹۲۱م:۱۴دسامبر سال ۱۹۲۱ (۲۳ آذر ۱۳۰۰ خورشیدی) پارلمان ایران (مجلس) قرارداد ایران و روسیه شوروی معروف به قرارداد سال ۱۹۲۱ را به تصویب رسانید که به موجب آن درصورت ورود نیروی نظامی بیگانه به خاک ایران و در معرض تهدید قرار گرفتن قلمرو دولت مسکو از این رهگذر، آن دولت خواهد توانست نیرو به ایران بفرستد.

طبق این قرارداد، روسیه بار دیگر ابطال دعاوی دولت و اتباع آن کشور و مطالبات از ایران و امتیازات مکتسبه را مورد تاکید قرار داده است. این قرارداد به صورت یکجانبه، از سوی دولت موقّت مهدی بازرگان (گویا به اصرار آمریکا که از طریق برخی دوستان و همکاران مهدی بازرگان اعمال می شد) لغو شد. اصحاب نظر لغو یکجانبه همین قرارداد را باعث اعزام کماندو از جانب آمریکا به صحرای طبس (در آوریل ۱۹۸۰) دانسته اند. همان همکاران دولت موقّت اشاره کرده بودند که ایران نیاز به ارتشی به آن بزرگی هم ندارد! و این مطلب همان زمان (۱۸ ماه پیش از تعرض نظامی عراق) در مطبوعات نیز منعکس شده بود.

۱۹۳۹م:دولت وقت ایران که مناسبات خودرا با آلمان ناسیونال سوسیالیست (نازی) نزدیک و صمیمانه کرده بود و کوشش داشت که خود را از زیر نفود انگلستان خارج سازد (که از دهه دوم قرن نوزدهم اعمال می شد) ۱۴ دسامبر ۱۹۳۹ با امپراتوری ژاپن – دوست آلمان و دشمن انگلستان – پیمان دوستی امضاء کرد.

امضای این پیمان، باعث انتقاد شدید مطبوعات لندن شد و از همان زمان خط و نشان کشیدن نسبت به دولت وقت تهران آغاز گردید. دولت ژاپن که از دهه سوم قرن ۲۰ به تقویت بنیه نظامی خود دست زده بود هفتم دسامبر ۱۳۴۱ به پایگاه دریایی آمریکا در پرل هاربر و هشتم دسامبر به پایگاههای انگلستان در هنگ کنگ و مالایا (مالزی و سنگاپور) حمله نظامی برد، وارد جنگ با آن دو دولت شد و عنوان اقدام خودرا پاکسازی شرق از استعمار غرب گذارد.

در پی اشغال نظامی ایران از سوی انگلستان و شوروی در آگوست ۱۹۴۱ (شهریور ۱۳۲۰)، دولتهای متحد برضد آلمان، ایتالیا و ژاپن دولت وقت ایران (اشغالشده) را وادار کردند که به آلمان و ژاپن (البته به صورت سمبولیک) اعلان جنگ دهد. این اعلان جنگ، ایران را در ردیف دولتهای متحد و بعدا از موسسان سازمان ملل (متحد) قرارداد.

۱۹۴۶م:۱۴ دسامبر سال ۱۹۴۶ (۲۳ آذر ۱۳۲۵ خورشیدی ) ، دو روز پس از فرو پاشی دستگاهی که به اراده و حمایت استالین در آذربایجان به وجود آمده بود واحدهای ارتش در سراسر این سرزمین همیشه ایرانی مستقر شدند. این واحدها دو روز پیش وارد تبریز شده بودند. یک روز پیش از ورود واحد های ارتش به تبریز ، پیشه وری و جمعی از همدستانش به خاک شوروی فرار کرده بودند . بقیه اطرافیان پیشه وری بازداشت گردیده بودند.

دولت شوروی که متعهد شده بود در پایان جنگ جهانی دوم نیروهای خود را بدون چون وچرا از ایران خارج سازد با وجود این که به رعایت تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران متعهد شده بود حاضر به تخلیه خاک وطن ما نبود . زمانی دولت وقت ایران به ریاست ابراهیم حکیمی به سوء نیت استالین پی برد که پیشه وری در آذرماه سال ۱۳۲۴ دست به اقداماتی زد و قاضی محمد هم در کردستان اقدام مشابهی انجام داد و فرمانده نیروهای شوروی مستقر در ایران ، در شریف آباد قزوین مانع ادامه حرکت واحدهای اعزامی ارتش برای تقویت پادگانهای آدربایجان شد.

دولت حکیمی به دولت مسکو اعتراض کرد و جای خود را به قوام السلطنه داد . انگلستان برای این که استالین بهانه نداشته باشد واحدهای نطامی خود را از ایران خارج ساخت و دولت آمریکا استالین را تهدید کرد که اگر نیروهایش را بیرون نبرد آن دولت هم به ایران سرباز خواهد فرستاد.

این تهدیدها موثر واقع نشد . قوام به مسکو رفت و با استالین مذاکره کرد و چون اقدامی صورت نگرفت ، دولت ایران به شورای امنیت سازمان ملل متوسل شد که شورا ترجیح داد؛ نخست مسئله در مذاکرات دو کشور حل شود .

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

تک فارس

۱۳۵۵ش:به گزارش روزنامه های تهران در ۲۳ آذر ۱۳۵۵ (۱۴ دسامیر ۱۹۷۶)، جمعیت ایران ۳۴ میلیون شده بود و نفوس تهران و حومه اش به سه میلیون و هفتصد هزار تن رسیده بود. ۱۳۵۵ سال سرشماری هر ده سال یک بار ایران بود. جمعیت ایران ۳۰ سال پس از آن زمان تقریبا دو برابر و نفوس تهران بیش از سه برابر شده بود و جمعیت این شهر به صورتی خارج از قاعده، روزافزون بوده است.

۲۰۰۷م:بی اطلاع بودن سیلورستر ریئز Sylvester Reyes نماینده دمکرات تکزاس در مجلس نمایندگان آمریکا که قرار بود از ژانویه ۲۰۰۷ رئیس کمیسیون اطلاعات (کمیسیون در ارتباط با سازمانهای اطلاعاتی، ضدجاسوسی، تروریسم و …) این مجلس شود از فرقه های اسلام، تفاوت نظرات شیعه و سنی (تاریخ اسلام)، چگونگی تشکیل حزب الله لبنان (از بطن جنبش شیعیان این کشور)، تاسیس و روش کار القاعده، ریشه های برخوردهای شیعه و سنی در عراق، سوابق سیاسی ـ اجتماعی، تحصیلات و تاکتیک های «هو جینتائو» رهبر چین و … در دسامبر ۲۰۰۶ از اخبار پر مخاطب رسانه های آمریکا بود.

«ریئز» در گفت و شنودی که ۱۲ دسامبر ۲۰۰۶ بعمل آمد نتوانست به پرسشهایی که در بالا به تعدادی از آنها اشاره رفت و چند پرسش مهم دیگر پاسخ گوید.

بانو «ننسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا «ریئز» را نامزد ریاست کمیسیون اطلاعات این مجلس کرده بود. روزنامه های آمریکا پرسیده بودند: فردی که نتواند به این پرسشها پاسخ دهد و بی اطلاع از ساختار حزب الله، القاعده و تفاوت نظرات شیعه و سنی باشد، چگونه خواهد توانست بر چنین کمیسیون حساسی ریاست کند. یادگیری این مطالب کار یک روز و دو روز نیست. همین بی اطلاعی مقامات ذیربط از تاریخ عراق و منطقه باعث شکست استراتژی آمریکا در خاورمیانه شده است.

مفسران این روزنامه ها ضمن انتقاد تلویحی از بانو پلوسی نوشته بودند که ضرورت دارد که یک سیاستمدار پیش از دادن هر پیشنهاد و بیان مطلب؛ همه جنبه ها و شرایط را مطالعه کند و بسنجد. این مفسران خواسته بودند که در تعیین مقامها برای هر سه قوه حکومتی، علاوه بر رزمه (شرح تجربه، تحصیلات، تالیفات و علاقه مندی های شخصی و فعالیت جانبی و نظرات) به معلومات عملی افراد مورد نظر توجه شود زیرا که اطلاعات به دست آمده در دوران تحصیل اگر مورد عمل قرارنگیرد پس از مدتی فراموش خواهد شد و یا از دقت خواهد افتاد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

۱۸۲۳م:ششم دسامبر زادروز «ماکس میولر (فردریخ ماکس مولر) شرق شناس شهیر آلمانی است که بسال ۱۸۲۳ به دنیا آمد و ۷۷ سال عمر کرد. مولر درباره زبان سانسکریت، هندوئیسم و مهاجرت آریایی ها (آرین ها) تحقیق فراوان کرد و ریشه و خویشاوندی زبانهای آریائی (از جمله آلمانی ، فارسی و انگلیسی) را به دست داده است. وی کتابهای مذهبی هند باستان را به آلمانی و انگلیسی ترجمه کرده است. مولر عمدتا در آکسفورد انگلستان، نتیجه تحقیقات خود را می نوشت زیرا که در این کشور دسترسی او به اسناد هند باستان که توسط مقامات استعماری به لندن انتقال یافته بود آسانتر بود.

نتیجه تحقیقات مولر نشان می دهد که آریایی ها مردمی شکیل، نجیب، صحیح العمل، خوشرفتار و با سلوک، آرام و موقر، منظم و مرتب، سخت کوش و با استعداد، دارای طبیعتی خوب، علاقه مند به امور نظامی، متمدن و قانونمند، وفادار به فامیل و مردگان خود، عاشق اسب و شکار (ورزش)، و قدرشناس بوده اند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

۱۳۴۰ش:نور محمد تره کی سردبیر وقت خبرگزاری باختر (افغانستان) ۲۳ آذر ۱۳۴۰در تهران در برابر شماری از روزنامه نگاران ایران ازجمله دبیران خبر، مترجمان اخبار و مقالات خارجی خبرگزاری پارس (ایرنا) گفت که ترجمه عین مقاله، تفسیر، تحلیل و فیچر از جراید و آژانسهای خارجی برای انتشار در رسانه های داخلی یک ملت؛ یک گناه مضاعف است و نانی که از این طریق به دست می آید حرام. زیرا که این عمل همانا القاء کردن عقیده و سیاست دیگران به مردمی است که به مترجم و دبیر رسانه صادقانه اعتماد کرده و معاش او را تامین می کنند.

T A K F A R S

تره کی افزود: با ترجمه کامل یک مقاله خارجی (تفسیر و نظر)، ناخودآگاه به دولت مربوط و گروهی که می خواهند از آن (مقاله) نفع ببرند و زمینه سیاست خود را آماده و راه اجرای آن را هموار سازند کمک و تامین نظر می شود.

تره کی افزود: با ترجمه کامل یک مقاله خارجی (تفسیر و نظر)، ناخودآگاه به دولت مربوط و گروهی که می خواهند از آن (مقاله) نفع ببرند و زمینه سیاست خود را آماده و راه اجرای آن را هموار سازند کمک و تامین نظر می شود.

تره کی که مدتی را در آمریکا بسربرده بود (و ۱۷ سال بعد رئیس دولت افغانستان شد) و در آذر ۱۳۴۰ (دوران نخست وزیری دکتر علی امینی) برای دیدار از ایران وارد تهران شده بود گفت که این مطلب را به این لحاظ بیان داشت که مشاهده کرد رسانه های ایران بیش از هرکشور دیگر، مطالب نشریات خارجی را «عینا» ترجمه می کنند و منتشر می شود، بدون آن که بدانند پشت هر مقاله و حتی فیچر (خبر تفصیلی = رپورتاژ) چه سیاست و کدام دولت ایستاده است. این سادگی است که تصور کنیم که نویسنده مقاله واقعا نظر خودش را مطرح ساخته است و تازه اگر هم چنین باشد، انتشار کامل آن به ملت دیگر مربوط نیست. نقل هر نظر و نکته در حد دو ـ سه سطر نه تنها عیبی ندارد بلکه ضروری است، اما نه متن کامل آن ـ که نمی خواهم بگویم یک خیانت به اعتماد است. به جای ترجمه مقاله دیگران، نظر خودتان را بنویسید و یا این که از اصحاب نظر داخلی بخواهید که برایتان مقاله بنویسند و به صورت مصاحبه نظر خودرا درباره موضوع مورد بحث بگویند و شما بنویسید (مقاله شفاهی = تاریخ شفاهی).

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

۱۶۴۲م:چهاردهم دسامبر سال ۱۶۴۲ میلادی «آبل تانسمان» دریانورد هلندی که در کمپانی هند هلند (اندونزی) کار می کرد و ماموریت یافته بود راه دریایی به اروپا از جنوب اقیانوس آرام و از طریق اقیانوس اطلس را بیابد به جزایری از نیوزیلند رسید (نام "نیوزیلند" را وی بر این جزایر گذارد زیرا که از لحاظ منظر طبیعی شبیه "زیلند" هلند بودند) . وی قبلا جزیره بزرگی را که به نام او "تاسمانیا" اسم گذاری شده و بعدا دولت انگلستان آن را تصرف و ضمیمه کلنی خود – استرالیا کرد رسیده بود. در آن زمان و تا قرن ۱۹ تملک! جزایر دور دست (مسکونی و حتی دارای دولت محلی و تشکیلات) توسط اروپاییان کاری عادی بود. انگلستان بعدا استرالیا (به مفهوم قاره جنوبی) را به محل اقامت زندانیان، جانیان و زنان خودفروش منتقله از آن کشورتبدیل کرده بود. نخستین دسته های مهاجران انگلیسی از این قماش دست به کشتاری عجیب از بومیان استرالیا و جزایر مجاور آن زدند. اعقاب همین مهاجران اینک مردم دیگر را به سرزمینی که به این صورت تصاحب کرده اند راه نمی دهند!.

ملل آسیایی نسبت به تصاحب استرالیای مسکون توسط انگلیسی ها و عمدتا در قران نوزدهم همواره اعتراض داشته و امپراتوری ژاپن برای اخراج و دست کم گرفتن قدرت حکومت کردن از آنان متوسل به جنگ شد ولی مورد حمله اتمی آمریکا قرارگرفت و تسلیم شد. باوجود این، فکر آسیایی کردن استرالیا همچنان در ذهن آسیائیان باقی است – آسیائیانی که دارند قدرت جهانی می شوند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

۱۹۸۸م:در پی توافق رونالد ریگن و گورباچف (رهبران وقت آمریکا و شوروی)، تاچر و ریگن سران دولتهای انگلستان و آمریکا پس از دیدار جداگانه خود، ۱۴ دسامبر سال ۱۹۸۸ پایان جنگ سرد قرن ۲۰ را اعلام داشتند که اندک زمانی پس از پایان جنگ جهانی دوم میان دو بلوک غرب و شرق آغاز شده بود. تاسیس اتحادیه های نظامی از قبیل «ناتو» و هرگونه تغییر و تحول در جهان نتیجه و متاثر از این جنگ سرد بود از جمله براندازی دولت مصدق و ماندن شاه در ایران برای ۲۵ سال دیگر. دوران جنگ سرد دو بلوک، همچنین به عصر "اتحادیه نظامی سازی" معروف شده است.

در مذاکرات سران آمریکا و شوروی، گورباچف موافقت کرده بود که ۵۰۰ هزار سرباز و ده هزار تانک از اروپای شرقی خارج سازد و به شوروی باز گرداند، دوکشور به آزمایشهای اتمی پایان دهند و موشکهای میان برد خود را که ویژه جنگ در اروپا بودند نابود سازند. در آن زمان و در محدوده اروپا، شوروی یکهزار و ۷۵۲ و آمریکا ۸۵۹ موشک اتمی در اختیار داشتند.

در سازش بعدی سران آمریکا و شوروی (که در مذاکرات این دو در جزیره مالت حاصل شد) قرار شد که پیمان نظامی ورشو منحل و اتحادیه نظامی غرب (ناتو) بتدریج به صورت یک انجمن سیاسی درآید و رژیمهای کمونیستی اروپای شرقی حمایت مسکو را از دست بدهند.

تک فارس www.takfars.ir

در اجرای همین سازشهای و مذاکرات علنی و محرمانه بود که پیمان نظامی ورشو منحل و رژیمهای کمونیستی اروپای شرقی که حمایت مسکو را از دست داده بودند؛ تحت فشار غرب فروپاشیده شدند و عوامل غرب که در دوران نظامهای کمونیستی تحت تعقیب و یا فراری بودند بازگشته و برجایشان نشستند و حاکم شدند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

۲۰۰۲م:در دسامبر ۲۰۰۲ توافق بر سرگسترش اتحادیه اروپا از ۱۵ کشور به بیش از ۲۵ کشور با ۴۵۰ میلیون جمعیت و یک اقتصاد ۹ تریلیون دلاری بزرگترین رویداد تاریخی جهان از زمان فروپاشی بلوک شرق بشمار آمده بود. این توافق در ۱۲ دسامبر سال ۲۰۰۲ حاصل شد، اما ….

بیست و دو قرن پیش از این توافق، رومی ها در صدد این کار برآمدند، ولی هنگامی که طمع کردند از اروپا پا فراتر بگذارند و از بسفور و ساحل شرقی مدیترانه بگذرند گرفتار جنگهای هشتصدساله با ایران شدند و آرزوی وحدت اروپا از میان رفت. پاپها که پس از آنان تصمیم به تامین وحدت اروپا گرفتند، اروپای اسلاو نشین ارتودوکس مذهب را کنار گذاشتند، اما پاپها هم به دلیل انشعاب در مسیحیت و پیدایش پروتستانیسم توفیق طولانی نداشتند. ناپلئون به تجربه پاپها توجه نکرد و وارد منطقه اسلاوها شد و ازمیان رفت و به همین صورت هیتلر.

اتحادیه اروپا با توافق ۱۲ دسامبر ۲۰۰۲ که به صورت مصوب درآمده است، منطقه اسلاوها را هم مشمول توسعه خود کرده است. باید دید که آیا اتحادیه اروپا بدون روسیه، اوکراین، بلاروس و شاید کزاخستان که نیمی از جمعیت آن اسلاو است می تواند برای مدتی طولانی و بدون دردسر در سرزمین اسلاوها باقی بماند؟. از سوی دیگر گسترش اتحادیه اروپا که در اندیشه ایجاد یک نیروی نظامی از آن خود است که به خودی خود تضعیف "ناتو" را در پی خواهد داشت باعکس العمل آمریکا و شیطنت های انگلستان رو به رو نخواهد شد؟.

این اتحادیه با به تعویق افکندن عضویت ترکیه، ظاهرا نمی خواهد پا به آسیا بگذارد. درست است که گوشه ای از ترکیه در اروپاست، ولی فرهنگ شرقی دارد و بیشتر خاک آن در آسیاست.

۲۰۰۳م:سه روز پس از کنار گذارده شدن روسیه، آلمان، فرانسه و کانادا از شرکت در مقاطعه های معروف به بازسازی عراق از سوی آمریکا؛ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پایان نشست دو روزه خود در بروکسل «استراتژی امنیت مشترک اروپایی» را تصویب کردند که برپایه آن یک ستاد مشترک جدا از «ناتو» برای خود تشکیل خواهند داد و اعلام داشتند که این استراتژی، اروپا را قادر خواهد ساخت که سهم مسئولیت خود را در حفظ امنیت جهان برعهده بگیرد تا جهان بهتری ساخته شود.

در اعلامیه وقت سران اتحادیه اروپا هیچیک از تهدیدهای جاری از جمله تروریسم، سلاحهای کشتارجمعی، جنایات سازمان یافته و سقوط بنیادهای دولتی یک کشور (مثلا انحلال پارلمان) شرایطی نخواهند بود که با توسل به ارتش با آنها مقابله شود. به این ترتیب؛ (در آن زمان) رهبران اتحادیه اروپا خود را از تفکر امنیتی دولت جورج بوش جدا کردند و دور ساختند. همین دولتها چند سال است که در چارچوب "ناتو" به نام مبارزه با تروریسم نیرو به افغانستان فرستاده (و بدون تعیین انقضای این لشکرکشی – بطور نامحدود) در این کشور مستقر شده اند.

«استراتژی امنیت مشترک» که هدفها، اصول و وظایف آن در ۱۴ صفحه تنظیم شده است یک رویداد مهم دهه اول قرن ۲۱ بشمار آمده است. اروپاییان از دیر زمان می خواستند که سوای ناتو یک سازمان دفاعی مشترک از آن خود داشته باشند که در دسامبر ۲۰۰۳ و "روی کاغذ" به این هدف رسیدند. این اقدام سران اتحادیه اروپا در برخی رسانه های آمریکا به این گونه تفسیر شده بود که اروپاییان قدم به جداکردن سیاست نظامی خود از آمریکا (تضعیف و یا احتمالا انحلال ناتو در آینده ای دور و نامشخص) برداشته اند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

تکفارس

۲۰۰۳م:جهان برای نخستین بار دارای «پیمان مشترک مبارزه با فساد اداری (فساد دولتی)» شد. اصول این میثاق در نشست سه روزه «مریدا» در کشور مکزیک تشریح و بررسی شد و آمریکا و مکزیک پیش از سایر دولتها آن را امضاء کردند.

طبق این میثاق، دولتهای عضو مکلف می شوند که ضمن کمک به تحقیقات و رسیدگی های مربوط به اختلاس، رشوه، کلاهبرداری های دولتی، سرقت اموال عمومی، انتقال غیر قانونی ارز، سوء استفاده از مقام به منظور کسب مال، سوء مدیریت مالی و سایر جرایم مشابه؛ این پولها را به کشور مربوط باز گردانند و مرتکب را جهت محاکمه و مجازات دستگیر کنند. طبق اصول این پیمان، قرار است بانک بین المللی دریافتن حسابهای مجرمین فساد دولتی کمک خواهد کرد.

در جلسات تشریح این پیمان که ۱۱ دسامبر ۲۰۰۳ پایان یافت اعلام شد که مفسدین اداری هرسال معادل پنج درصد کل درآمد جهان دزدی و سوء استفاده مالی می کنند و نباید هیچ نقطه ای از جهان برای آنها امن باشد.

در این نشست که نمایندگان ۱۲۵ کشور در آن شرکت کرده بودند همچنین آماری مطرح شد که نشان داد فساد اداری در کشورهای غیر صنعتی و عقب مانده و نیز کشورهایی که در معرض تغییرات وسیع قرار گرفته اند بیشتر از سایر کشورها صورت می گیرد و مرتکبین عمدتا پولهای به دست آمده از فساد را به بانکهای ممالک دیگر منتقل و یا دراینجا سرمایه گذاری می کنند و پس از احساس خطر هم از وطن خود فرار می کنند و … که در جهان قرن ۲۱ چنین وضعیتی مطلقا قابل قبول نیست.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

۲۰۰۳م:حیدر (علی رضا) علی اف ژنرال پیشین پلیس امنیت شوروی (کا گ ب)، عضو سابق دفتر سیاسی حزب کمونیست و معاون اول نخست وزیر اسبق آن اتحادیه و رئیس جمهوری سابق آذربایجان ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ در بیمارستان «کلینیک کلیولند» آمریکا در ۸۰ سالگی در گذشت. وی از ماه آگوست ۲۰۰۳ در آمریکا بستری بود. "علی اف" دهم ماه مه ۱۹۲۳ در نخجوان به دنیا آمده بود.

وی از جوانی وارد حزب کمونیست شده بود و سالها دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان بود. با این همه مقام دولتی در اتحاد شوروی و نشان دادن وفاداری به کمونیسم، در ۱۹۹۱ احساس کرد که از آن پس مصلحت او ایجاب می کند که از جهان وطنی و عضویت آن حزب کناره گیری کند و در جستجوی مقام در آذربایجان برآید.

از کارهای حیدر علی اف در طول ریاست برجمهوری آذربایجان، انعقاد قرارداد نفت با یک کنسرسیوم خارجی بوده است که شرکت نفت انگلستان در آن نقش اساسی دارد. علی اف پیش از عزیمت به آمریکا جهت معالجه ، پسرش الهام را کفیل ریاست جمهوری کرده بود که در انتخابات بعد در این مقام تثبیت شد. به این انتخاب و انتخابات قبلی جمهوری آذربایجان وسیعا اعتراض شده بود.

اصحاب نظر گفته اند که مروری بر شرح احوال حیدر علی اف؛ مصداق نان به نرخ روز خوردن را و حرص مقام زدن و بر اریکه قدرت بودن که "ضعف های انسانی" تلقی شده اند به وضوح مشاهده می شود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

takfars.ir

۲۰۰۴م:در نشست سالانه سازمان همکاری و امنیت اروپا که در دسامبر ۲۰۰۴ برگزار شد مورد دیگری از دور تازه معارضات روسیه و آمریکا که از نیمه اول نوامبر آن سال علنی شده بود به چشم خورد.

از گزارش وقت رسانه ها چنین بر می آید که در این نشست، وزیر امورخارجه روسیه با لحنی خشن و تعرض گونه خطاب به وزیر امورخارجه آمریکا گفته بود: ناظران انتخابات که از سوی شما (آمریکا) و اتحادیه اروپا به کشور "هدف" اعزام می شوند چیزی جز ابزار دست اندازی نیستند و به عنوان "عامل" عمل می کنند تا یک شاهد بی طرف و بی غرض. شما (آمریکا) ۱۴ میلیون دلار صرف اعزام ناظر انتخابات به اوکراین و هزینه سنجش افکار و برآورد وضعیت آراء بر پایه مصاحبه با نخستین دسته رای دهندگان (اصطلاحا « Exit Poll») کردید که خوراک تبلیغ برای رسانه هایتان تهیه شود و از قبل وانمود کنید نامزد مورد علاقه شما برنده است و آن را در دهان مردم بگذارید و سپس رویش بایستید و پافشاری کنید. این چهارده میلیون علاوه بر ۶۵ میلیون دلاری است که خودتان اعتراف به هزینه کردنش برای پیشبرد امر دمکراسی در اوکراین کرده اید. از این پس ما هم ناظر انتخاباتی می فرستیم.

برخی از این رسانه ها با توجه به معارضه تازه مسکو و غرب، به انتشار بیوگرافی های پوتین و همکاران نزدیکش دست زده و عموما اشاره کرده بودند که این افسران سابق پلیس مخفی شوروی افرادی تودار و کم حرف هستند و قیافه ای خشک ولی مودب دارند و به سختی می توان دستشان را خواند. این رسانه ها تاکید اخیر پوتین به نخست وزیر عراق را که این کشور در وضعیت اشغال کامل نظامی خارجی ( Total Occupation) است یک ضد حمله به غرب تلقی و پیش بینی کرده بودند که معارضه با ابعادی بزرگتر ادامه خواهد داشت. پوتین در مسکو به «علاوی» نخست وزیر موقت عراق گفته بود که در شرایط اشغال نظامی کامل، به درست برگزارشدن انتخابات عراق و درنتیجه به حل مسائل این کشور تردید دارد و ….

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

۲۰۰۱م:طبق برآورد دفتر سازمان ملل برای کنترل جهانی مواد مخدر و جنایات، محصول تریاک افغانستان که در سال ۲۰۰۱ ( آخرین سال حکومت طالبان) به ۱۸۵ تن متریک (هزار کیلو گرمی) کاهش یافته بود در سال ۲۰۰۳ (دو سال پس از ورود نظامیان آمریکایی به افغانستان و تغییر حکومت) به ۳ هزار و ششصد تن رسیده بود که در سال های آتی به مراتب بیش از آن خواهد بود.

بر پایه این آمار، افغانستان در سال ۲۰۰۴ تامین کننده سه چهارم تریاک جهان بود که در سال ۲۰۰۷ به بیش از نود درصد افزایش یافته بود. هروئین از مشتقات تریاک است که در سراسر جهان توزیع می شود. به موجب محاسبه دیگر، درآمد افغانهای درگیر در کشت و فروش تریاک در سال ۲۰۰۳ معادل دو میلیارد و سیصد میلیون دلار بود که برابر بود با نیمی از کل درآمد همه افغانها در آن سال و به این سبب است که کشاورز افغانی (که پس از طردشدن طالبان از حکومت مانعی جدی بر راه خود نمی بیند) ترجیح می دهد که به کشت تریاک ادامه و آن را افزایش دهد . بهای این ماده مخدر و مشتقات آن تا به دست مصرف کننده برسد ۲۰ تا ۵۰ برابر می شود.

«سیمور هرش» در صفحه ۱۵۴ کتاب تازه خود درباره خطرات حاشیه ای تریاک نوشته است که افزایش تولید تریاک افغانستان باعث توسعه قدرت جنگ سالاران داخلی و نیز قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در آن کشور می شود که مانع بزرگی برای برقراری نظم و حکومت قانون خواهند بود. این آمریکایی تعجب کرده است که چرا دولت آمریکا مبارزه با تریاک را در افغانستان در صدر برنامه های خود قرار نداده است. به نوشته این مولف، وفور تریاک در افغانستان برای اتباع آمریکا از جمله نظامیان نیز خطرناک است و بیم آلودگی و اعتیاد برخی از آنان می رود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

۲۰۰۳م:"دن راذر" روزنامه نگار بنام آمریکایی در بخش اخبار شش و نیم بعد از ظهر ۱۱ دسامبر ۲۰۰۳ شبکه تلویزیونی «سی بی اس» با بیان این جمله که تصرف عراق که زیر عنوان مبارزه با تروریسم و جلوگیری ازتولید اسلحه کشتار جمعی آغاز شده بود اینک به مسابقه بر سر کسب پول مبدل شده است؛ باب بحثی را گشود که در چند روز بعد از آن تیتر اول بسیاری از روزنامه های آن کشور شده بود و درست پنج سال پس از آن روزها، چهاردهم دسامبر ۲۰۰۸ جیمز گلنز و کریستیان میلر _ دو روزنامه نگار از یک گزارش تاریخچه مانند ۵۱۳ صفحه ای خبر دادند که یک سازمان رسمی آمریکایی در این زمینه تهیه و تنظیم کرده است. به نوشته این دو روزنامه نگار آمریکایی، این گزارش که هنوز برای اطلاع عموم انتشار نیافته است حکایت از اتلاف یکصد میلیارد دلار پولی را دارد که صرف بازسازی برخی از تاسیسات عراق در دوران اشغال نظامی و از جمله نیروی انتظامی _ امنیتی این کشور شده است. این دو روزنامه نگار افزوده اند که نوسازی تاسیسات مورد نظر در عراق پر از تقلب، فریب، سوء استفاده، اتلاف و عمدتا نتیجه ضعف برنامه ریزی بوده است. برای مثال؛ در آغاز کار قراربود که برای عراق یک نیروی ۲۰ هزار نفری انتظامی _ امنیتی بوجود آید تا جانشین پلیس و امنیت دولت حزب بعث شود که تا به امروز (سال ۲۰۰۸) ۱۲۰ هزار نفر برای انجام این امور، با هزینه سنگین آموزش داده شده اند ولی هنوز نمیتوانند که موثر واقع شوند.

"دن راذر" در برنامه خبری خود در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۳ (هفت ماه پس از اشغال نظامی عراق) گفته بود: حسابرسان وزارت دفاع آمریکا در این ماه (دسامبر ۲۰۰۳) گزارش کرده اند (که در آن سال _ سالی که عراق به تصرف آمریکا درآمد) عوامل کمپانی «هالیبرتون» که به کنتراتهای چند میلیارد دلاری «ترک مناقصه!» ای در عراق دست یافته حتی به در سوخت رسانی به عراق هم گرانفروشی کرده و در این زمینه هنر آن تنها رسانیدن بنزین کویت به عراق بوده است و می دانیم که از سال ۱۹۹۵ تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰، دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا رئیس هیات مدیره کمپانی «هالیبرتون» بود. "دن راذر" افزوده بود: نمونه دیگر این است: کمپانی هالیبرتون برای ساخت یک «کافه تریا» برای نظامیان آمریکایی در عراق ۶۷ میلیون دلار مطالبه کرده است!. "راذر" گفت که سایر کنتراتهای این کمپانی و توابع آن تاکنون عبارت بوده اند: از خاموش کردن حریق تاسیسات نفت عراق و تعمیر آنها و آموزش کارکنان، تا تامین سوخت و امور آموزش و پرورش و بهداشت و ایجاد کمپ و تعمیرات فرودگاهی و اصلاح امور کشاورزی و ….

تک فارس آی آر

«دن راذر» در پی پخش یک گزارش "ضد بوش" در جریان مسابقه های انتخاباتی سال ۲۰۰۴ آمریکا که نوعی افشاگری بود مجبور شد که از شبکه "سی بی اس" کناره گیری کند.

روزنامه های آمریکا باتوجه به این گزارش "دن راذر"، در آن ماه (دسامبر ۲۰۰۳) مطالب دیگری را برآن گزارش اضافه کرده و نوشته بودند که فرمول آمریکا برای حل مسئله سیاسی عراق ازطریق دادن هویت جداگانه به «شیعه، سنی و کرد»، راه درستی نیست زیرا که تازگی ندارد و این فرمول در قرن گذشته (قرن ۲۰) چند بار عملا شکست خورده است؛ زیراکه عملا به جداکردن مردم ازهم می انجامد و قضیه دنباله دار خواهد شد و "تاریخ قرن ۲۰" نشان داده است که کشورهای عربی مجاور عراق تضعیف سنی ها و ترکیه تقویت کردها را نپذیرفته بودند.

رسانه های آمریکای لاتین گزارش جیمز گلنز و کریستیان میلر و اظهارات ژنرال "ری اودیرنو Ray Odierno " فرمانده نیروی نظامی آمریکا در عراق را در کنار هم قرارداده و در تفسیرهای خود گفته اند که سخن از ناکارآمد بودن نیروهای نظامی و انتظامی عراق زدن پس از استخدام و آموزش پنج ساله، مفهومی جز زمینه سازی برای ماندن آمریکا در عراق ندارد. ژنرال "اودیرنو" چهاردهم دسامبر ۲۰۰۸ گفته بود که به دلیل آماده نبودن نیروی انتظامی _ امنیتی عراق، دولت آمریکا نمی تواند که پس از تابستان آینده (تابستان ۲۰۰۹) همه نظامیان خودرا از شهرهای عراق خارج و به پادگانهای مشخص انتقال دهد!. طبق موافقتنامه امنیتی آمریکا و عراق، قرار براین بوده است که همه نظامیان آمریکایی تا تابستان ۲۰۰۹ از شهرهای عراق خارج و امور انتظامی را کلا به عراقی ها منتقل کنند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

۲۰۰۶م:الیزابت بولدنElizabeth Bolden که طبق گینسGuinness (کتاب رکوردها) ۱۱۶ ساله بود یازدهم دسامبر ۲۰۰۶ درگذشت. این زن که ۱۵ اوت ۱۸۹۰ به دنیا آمده بود در یک خانه سالمندان در ایالت تنسی آمریکا بسر می برد. او در سال ۲۰۰۴ دچار یک سکته مغزی خفیف شده بود و پیش از این سکته، زندگانی عادی داشت. تا اوت ۲۰۰۶ ماریا استر دو کاپوویلاMaria de Capovilla (بانویی از کشور اکوادور) کهنسالترین انسان در روی کره زمین بود که او نیز در آن ماه در ۱۱۶ سالگی فوت شد.

بانو الیزابت بولدن هنگام درگذشت دارای ۴۰ نوه، ۷۵ نبیره، ۱۵۰ نبیره زاده و ۲۲۰ نتیجه بود که این ۴۸۵ نفر در مراسم تدفین او شرکت کرده بودند. فرزندان الیزابت (لیزیLizzie) در طول حیات مادر فوت شده بودند.

الیزابت چند سال پیش در مصاحبه ای گفته بود که هر غذایی را که دوست داشت می خورد (پرهیز نمی کرد) ولی خواب خود را از دست نمی داد و به خود غم و ترس (نگرانی) راه نمی داد. هر وقت که غم را در نزدیکی خود می دید به خواندن داستان و یا خیالبافی (خیالات زیبا) می پرداخت و یا این که به گورستان می رفت و به مردگان می اندیشید و پس از ۷۰ سالگی همیشه خودش را برای مردن آماده کرده بود و خانه را برای روزی که آن را ترک می کند جمع و جور ساخته بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

۲۰۰۸م:جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا که سرزده و خداحافظی وارد عراق شده بود ۱۴ دسامبر ۲۰۰۸ در یک مصاحبه مطبوعاتی مشترک با نوری المالکی نخست وزیر این کشور اعلام کرد که جنگ عراق پایان نیافته است و هنوز خیلی ازکارها باقی مانده است که باید انجام شوند!. همین جورج بوش یکم ماه مه سال ۲۰۰۳ پایان موفقیت آمیز ماموریت عراق را از عرشه ناو هواپیمابر آبراهام لینکن (لینکلن) اعلام کرده بود. در جریان همین جلسه مطبوعاتی "منتظرالزیدی" خبرنگار ۲۸ ساله تلویزیون غیردولتی "البغدادیه" کفش هایش را از پایش درآورد و درحالیکه خطاب به بوش می گفت: سگ؛ این لنگه کفش بوسه خداحافظی ات باشد و این لنگه کفش (لنگه کفش دیگر) هم هدیه بیوه زنان و یتیمان عراقی که شوهران و پدران آنان را تو کشته ای، و سپس لنگه کفشهارا به سوی بوش پرتاب کرد که وی خودرا به کنار کشید، المالکی دستش را حایل قرارداد و تصاویر این منظره که شکستی برای جورج بوش تلقی شده است از شبکه های تلویزیونی سراسر جهان پخش شد و در اینترنت هم قرار گرفت.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ آذر

TakFars

۶۴۴: عثمان ابن عفان خلیفه مسلمین شد.

۱۷۹۹: جورج واشنگتن نخستین رئیس جمهوری آمریکا در ۶۷ سالگی در گذشت .

۱۸۶۰: جورج ابردین نخست وزیر پیشین انگلستان که به دلیل رقابت با روسیه جنگهای کریمه را بر ضد این دولت به راه انداخته بود در ۷۶ سالگی در گذشت.

۱۹۲۷: انگلستان به عراق استقلال داد.عراق قبلا وابسته به عثمانی و پیش از عثمانی در دست ایران بود. انگلستان در جریان جنگ جهانی اول و عمدتا به خاطر نفت به عراق نیرو فرستاده بود. کشور عراق که قبلا به این صورت وجود نداشت دست ساخت انگلستان است.

۱۹۳۹: جامعه ملل روسیه را به دلیل حمله نظامی به فنلاند از عضویت خود برکنار کرد . این امر نشان می دهد که آن جامعه نیرومند تراز سازمال ملل فعلی بود.

۱۹۸۱: اسرائیل ارتفاعات جولان را که در جریان جنگ ۱۹۶۷ از سوریه تصرف کرده بود به خاک خود ضمیمه کرد.

کشتن دختران با پرتاب آنها به روی ریل قطار
  1. معرفی بهترین بازی های کامپیوتری
  2. ساعت آغاز پخش سریال حریم سلطان
  3. تمدید ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۹۷ تا ۳ خرداد
  4. عکس های جالب پولدارترین مرد در ایران
  5. خبر خوش قهرمانی کشتی آزاد ایران در آسیا
  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۸ دی

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات