۳۳۶م :کنستانتین امپراتور روم دهم آوریل سال۳۳۶ میلادی به بهانه شرکت در مراسم سی امین سال حکومت خود، آتش بس دو هفته ای با ارتش ایران را که ۲۲ روز طول کشیده بود به صورت نامحدود تمدید کرد و بعدا از ادامه جنگ چشم پوشید.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۱ فروردین

۱۳۴۴ش:۲۱ فروردین ۱۳۴۴ (دهم اپریل ۱۹۶۵) در کاخ مرمر، سرباز وظیفه رضا شمس آبادی به سوی شاه که پس از پیاده شدن از اتومبیل، رهسپار دفتر کار خود بود آتش گشود. گلوله ها به شاه اصابت نکرد ولی ضمن آن، دو درجه دار گارد و رضا کشته شدند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۱ فروردین

۱۳۵۱ش :بامداد۲۱فروردین ۱۳۵۱ (دهم آوریل ۱۹۷۲) زمین لرزه ای به شدت ۷ و یک دهم در مقیاس ریشتر در استان فارس روی داد که ضمن آن بیش از پنج هزار و ۳۰۰ تن از هموطنان کشته شدند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۱ فروردین

۱۳۱۲ش: ۲۱فروردین زادروز مصطفی قریب روزنامه نگار معاصر ایران است که در سال ۱۳۱۲ خورشیدی در تهران به دنیا آمد و ۷۳ سال عمر کرد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۱ فروردین

۱۹۱۹م :امیلیانو زاپاتا انقلابی معروف مکزیک دهم آوریل ۱۹۱۹ در آستانه ۴۰ سالگی در دامی که برای قتل او طراحی کرده بودند افتاد و کشته شد. زاپاتا برضد دیکتاتوری «دیاز» رئیس جمهور مکزیک، فساد اداری و قضایی، فئوالیسم و بی حق کردن هموطنانش بپاخاست و برای رسیدن به هدف سالها مبارزه مسلحانه کرد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۱ فروردین

۱۹۹۳م :در این روز در سال ۱۹۹۳« کریس هانی» رهبر وقت حزب کمونیست فدراسیون آفریقای جنوبی در ۵۰ سالگی در یوهانسبورگ به دست یک آواره ( پناهنده ) ضدکمونیست لهستانی کشته شد و قاتل بعدا اعتراف کرد که افراطیون سفید پوست او را برای ارتکاب این قتل اجیر کرده بودند.

تک فارس » اخبار روز » فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۱ فروردین