فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ اسفند

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ اسفند

۷۵۸م:بسیاری از مورخان، روز کشتار راوندیه در بغداد را «دهم مارس» درسال ۷۵۸ میلادی (۱۴۱ قمری) نوشته اند. عده مقتولان ۶۰۰ تن ذکر شده است. این گروه در باطن برای گرفتن انتقام خون ابومسلم خراسانی از منصور ـ خلیفه عباسی، از ایران به بغداد که هنوز کاملا ساخته نشده بود رفته بودند. آنان پس از ورود به بغداد خود را جان نثار خلیفه وانمود و درخواست ملاقات با وی را کرده بودند. راوندیه پیش از ورود به اقامتگاه خلیفه، شمشیر ها را در زیر لباس پنهان کرده بودند. درجریان ملاقات و هنگام حمله، به خلیفه آسیب نرسید ولی همه این جماعت به دست عمال او کشته شدند.

ابومسلم که به حکومت امویان پایان داده و عباسیان را روی کار آورده بود بسال ۷۵۴ میلادی به تصمیم منصور خلیفه عباسی کشته شد. پس از رسیدن این خبر به ایران، هواداران او به صورت گروههای جدا ازهم بپاخاستند که یکی از آنها «سندباد» نیشابوری بود. منصور که همانند اشکانیان و ساسانیان می خواست که مرکز حکومت (خلافت) در کنار دجله و در بین النهرین باشد برای این منظور بغداد را که یک روستا بود انتخاب و از سال ۷۵۵ میلادی کار ساختن آن را آغاز کرده بود. وی مقداری از مصالح ساختمانی مورد نیاز را از تخریب ابنیه تیسفون که حدود هشت قرن پایتخت ایران بود و در همان نزدیکی (شش فرسنگی = ۳۶ کیلومتری) قراردارد به دست آورده و به بغداد منتقل کرده بود. وی نام پارسی بغدادرا (که مفهوم "هدیه خدا" دارد) تغییر نداد. در پارسی باستان "بغ" خدا و "داد" از مصدر دادن و هدیه کردن است.

۱۳۴۲ش:مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۱۳۴۲ کابینه حسنعلی منصور را که دو روز پیش از آن و در پی کناره گیری امیر اسدالله علم مامور تشکیل دولت شده بود تایید کرد و اداره انتشارات و رادیو تبدیل به وزارت اطلاعات (انتشارات و مطبوعات ــ ارشاد ) شد که بعدا سازمانهای دیگری از جمله جهانگردی بر آن اضافه گردید و نصرت الله معینیان روزنامه نگار معروف تصدی وزارت تازه را برعهده گرفت. قبلا امور مطبوعات از جمله صدور پروانه نشریات از اختیارات وزارت کشور و پیش از آن شورای عالی فرهنگ بود.

معینیان که در شایستگی او در مدیریت، میهندوستی و پاکدامنی جای تردید وجود ندارد و از مردان بزرگی است که ایران در تاریخ معاصر خود به وجود آورده است پیش ازقبول مدیریت انتشارات و رادیو، سردبیر روزنامه بود.

وی رادیو ایران و خبرگزاری پارس را که دو موسسه تقریبا «مرده »بودند با کمترین هزینه و نیروی انسانی به صورتی در آورد که با بهترین موسسات مشابه در کشورهای پیشرفته کوس برابری می زدند. برای رسیدن به این هدف، معینیان مقررات استخدامی جدا گانه ای را همراه با انضباط سخت و آموزش ضمن خدمت به اجرا در آورد که در آن پرداخت دستمزدها به صورت روزانه صورت می گرفت. حتی از قلم افتادن یک «واو» در یک مطلب جریمه سنگین داشت و همین روش باعث پرورش نسلی شد که تا سالها رسانه های کشور را با کیفیت خوب اداره می کرد.

تکفارس آی آر

معینیان با ابداع تلفن ۲۷۰۰۰ شخصا به نظرات مردم نسبت به برنامه های رادیو رسیدگی دقیق می کرد و اگر از یک موسسه دولتی دیگر شکوه و شکایت کرده بودند تا رسیدن به حصول نتیجه، کار را شخصا دنبال می کرد. در زیر دفتر ویژه تلفن ۲۷۰۰۰ اقدامهایی را که درباره هر تماس تلفنی مخاطب صورت گرفته بود شخصا می نوشت و امضاء می کرد که مطالعه آن برای هر پژوهشگر تاریخ می تواند جالب باشد.

معینیان نامه های وارده را در کمتر از ۱۲ ساعت می خواند و پاسخ می داد و از دریافت پیشنهاد ها و طرحهای تازه استقبال می کرد و حتی آنها را می خرید. برای هر برنامه، یک شورا به وجود آورده بود و اتخاذ هرگونه تصمیم با نظر شورا بود که اعضای آن در کار خود استاد بودند.

در آن زمان که برای دولت اشاره به کوچکترین ضعفی قابل تحمل نبود، معینیان اجازه پخش برنامه روزانه «در گوشه و کنار شهر» را در پرایم تایم (ساعت ۴ و نیم بعد از ظهر) از رادیو ایران داده بود که ضعفها و نارسایی های جامعه تهران را منعکس می کرد. خبرهای سایر کشور ها باید از چند منبع گرفته می شد تا مبادا یک منبع مغرض باشد و میهن ما هنوز نتوانسته معادل سردبیرانی که او در دوران طولانی مدیریت خود بر خبر گزاری و رادیو پرورش داد تولید کند.

امیر اسدالله علم در بهمن ماه سال ۱۳۴۱ با برداشتن معینیان از سازمان انتشارات و رادیو و انتصاب او به وزارت راه اشتباه بزرگی را مرتکب شد که در به وجود آمدن رویدادهای خرداد ۱۳۴۲ تاثیر فراوان داشت. برنامه های رادیو با مدیریت منصوب از جانب اسدالله علم تا حدی باعث تشدید وضعیت شد و فردی که جانشین معینیان شده بود اجازه داده بود که در بهار ۱۳۴۲ دستگاههای پخش ساز و آواز رادیو را به شهر قم ببرند و در میدانها و چهار راههای این شهر با صدای بلند ترانه پخش کنند ــ کاری که قبلا سابقه نداشت. علم چند ماه بعد متوجه اشتباه خود مبنی بر تغییر معینیان از سازمان انتشارات و رادیو شد و او را با حفظ سمت وزارت راه بار دیگر به مدیریت آن سازمان باز گردانید که حسنعلی منصور در اسفند همین سال انتشارات و رادیو و ادارات مربوط را در هم ادغام کرد و به صورت وزارتخانه در آورد.

معینیان سالها بعد با هدف خدمت به وطن و هموطنان پیشنهاد ریاست دفتر شاه (اصطلاحا دفتر مخصوص) را پذیرفت تا رابط اطمینان بخش و بی غرضی میان مردم و شاه باشد. ولی، روال کار در دربار طوری بود که معینیان امکان کمک کردن به حل مسائل را به دست نمی آورد و در اینجا یک مدیر شایسته، بی نظر و میهندوست عملا خنثی شده بود و کار موثری نمی توانست انجام دهد. سپهبد نصیری هم با مخالفت با برنامه های اصلاحی معینیان کار را بر او دشوارتر ساخته بود. نصیری نمی خواست که شاه مستقیما و از دست اول (مردم) از مشکلات و مسائل آگاه شود. نصیری مایل بود که همانند سابق، مسائل پس از سانسور او به اطلاع شاه برسد و ارسال پاسخ ها نیز تحت کنترل او باشد. بسیاری از اندیشمندان وطن خارج ساختن معینیان از بخش اجرایی ایران و قراردادن او را در چهار دیواری یک دفتر در طول یک دهه بزرگترین آسیب به ایرانیان و به منزله یک توطئه می دانند. محروم کردن ایران از نیمه دهه ۱۳۴۰ از استعداد مدیریت، مهارتها و درستی و پاکدامنی خاص معینیان لطمه و نقصان بزرگی بود که هرگز جبران نخواهد شد. معینیان از شهر اصفهان برخاسته است.

www.takfars.ir

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ اسفند

۱۳۴۴ش:چند هفته پس از صدور حکم محکمه نظامی تهران، در این ماه در سال ۱۳۴۴ ، آکهی رسمی حاوی اسامی سران حزب کمونیست «توده» را که غیابا به اعدام و یا حبس محکوم شده بودند درچند نوبت در روزنامه ها – من باب احضاریه! منتشر کرده بودند؛ از این قرار:

دکتر رضا راد منش، دکتر فریدون کشاورز، دکتر غلامحسین فروتن، احسان طبری، ایرج اسکندری، عبدالصمد کامبخش قزوینی، رضا روستا، آرداشس آوانسیان، یوسف جمارانی، پتروس شمعونی، علی امیر خیزی و محمود بقراطی به اعدام و مریم فیروز به حبس ابد. این عده قبلا با کمک سازمان نظامی حزب توده از زندان قصر فرار کرده و به خارج از کشور رفته بودند. قبلا قرار نبود که محکمه نظامی به محاکمه این عده بپردازد، ولی بعدا پرونده از دادسرای تهران به دادرسی ارتش ارسال شده بود.

۱۹۹۴م:دهم مارس سال ۱۹۹۴ در تشییع جنازه و مراسم تدفین بانو ملینا مرکوری وزیر فرهنگ یونان که از بیماری سرطان در گذشته بود بیش از یک میلیون یونانی شرکت کردند که با توجه به جمعیت شهر آتن کاری بی سابقه و یک تشویق و دلگرمی برای همه کسانی بود که برای خدمت صادقانه به وطن خود کمر همت می بندند. این تشییع جنازه در ردیف رویدادهای تاریخی اروپا مهم ثبت شده است.« ملینا» لقب قهرمان ملی یونان را به دست آورده بود.

وی که یک بازیگر فیلم بود از نوجوانی به وطن خود یونان عشق می ورزید و با این که با شوهرش در آمریکا زندگی می کرد از سال ۱۹۶۷ که سرهنگها با کودتا بر یونان مسلط شدند در سطح جهان دست به یک مبارزه پیگیر بر ضد آنان زد که هفت سال طول کشید . وی از شهری به شهر دیگر می رفت و ضمن برگزاری مصاحبه و جلسات سخنرانی ، با گریه و اشک از مقامات و مردم می خواست که اجازه ندهند گهواره دمکراسی جهان و زادگاه فلسفه و حق درچنگ چند سرهنگ فرومایه اسیر باشد .

پس از بازگشت دمکراسی به یونان از جانب حزب سوسیالیست نامزد نمایندگی پارلمان شد و انتخاب گردید.

وی پس از هشت سال عضویت پارلمان تصدی وزارت فرهنگ یونا ن را برعهده و تلاش بسیار کرد که آتن به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا شناخته شود. ملینا سپس مبارزه وسیعی را برای بازگرداندن اثار باستانی؛ مجسمه ها ، سنگهای مرمر یونان و… یونان باستان از موزه های سایر کشورها به ویژه انگلستان آغاز کرد و در جلسات یونسکو همه مساعی خود را بکار برد تا سرقت و تخریب و حتی بی اعتنایی به میراث فرهنگی یک ملت که هویت ملی است به عنوان جرم بین المللی در آید.

ملینا که ۱۸ اکتبر ۱۹۲۳ در آتن متولد و در ۶ مارس ۱۹۹۴ در یک بیمارستان نیویورک در گذشت در زندگی هنری خود هم که پیش از ورود به سیاست به‌آن اشتغال داشت موفق بود و ستاره فیلمهای معروفی چون « یکشنبه ها ، هرگز » و « اتوبوسی به نام هوس » بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ اسفند

۱۹۴۹م:دهم مارس۱۹۴۹ بانوی آمریکایی «میلدرد گیلارز Mildred Gillars» در یک دادگاه فدرال آمریکا به جرم خیانت به وطن به ۱۲ سال زندان محکوم شد. جرم این بانو که هنگام محاکمه ۴۹ ساله بود این بود که در دوران جنگ جهانی دوم، مدتی گوینده برنامه زبان انگلیسی رادیو آلمان (رادیو برلین) شده بود.

تک فارس

محاکمه پر سر و صدای میلدرد که در ۱۹۰۰ در شهر پورتلند ایالت مین Maine به دنیا آمده و در ۲۵ ژوئن ۱۹۸۸ درگذشت شش هفته طول کشیده و هشتم مارس ۱۹۴۹ پایان یافته و دو روز بعد حکم مجازات وی صادر شده بود. میلدرد در سال ۱۹۴۸ و سه سال پس از سقوط برلین (برلن) و تقسیم و اشغال نظامی آلمان دستگیر و به آمریکا فرستاده شده بود. اتهام او کمک به دشمن و تضعیف روحیه آمریکائیان با پخش مطلب از رادیو برلین بود. میلدرد در جلسات دادگاه گفته بود که او تنها یک گوینده بود و کار گوینده خواندن مطالبی است که به دست او می دهند. نویسنده اخبار و مقالات؛ افراد دیگری بودند و این مطالب قبلا به زبان آلمانی پخش شده و سپس به انگلیسی برگردانده و برای پخش به بخش زبان انگلیسی سازمان رادیو داده می شد که در آنجا چندین نفر کار می کردند از جمله یک تبعه انگلستان.

میلدرد همچنین این مطلب دادیار دادگاه (نماینده دادستان و مدافع کیفرخواست) را که او در جریان تحصیل در یک مدرسه عالی نیویورک به همکلاسی آلمانی خود دلبستگی یافته و به دنبال او به آلمان رفته و ماندگار شده بود یک داستان تخیلی و ماجرای ساختگی جهت برانگیختن ضدیت در اذهان خواند. وی گفته بود که علاقه مندی به کار سینما و بازیگر شدن در فیلم داشت و چون تلاش او در نیویورک به پیروزی نیانجامید برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. هنوز جنگی در کار نبود و او در دوسلدورف به تحصیل موسیقی و هنرهای دراماتیک پرداخت و برای تامین معاش، در ساعات فراغت زبان انگلیسی تدریس می کرد. در این کار بقدری ماهر و معروف شده بود که سازمان برلیتز ویژه آموزش زبانهای خارجی به آلمانی ها اورا استخدام کرد و به برلین برد. در آنجا، رسایی سخن و تکلم کامل کلمات و داشتن لهجه اصیل بر شهرت او افزود و در سال ۱۹۴۰ و ۱۴ ـ ۱۵ ماه پیش از ورود آمریکا به جنگ، در بخش اخبار به زبانهای دیگر به استخدام سازمان رادیو برلین درآمد. می دانید که در وضعیت جنگ، تصمیمگیری و کنترل حیات از دست فرد خارج می شود و جریان جنگ همانند سیل فرد را با خود می برد و گاهی هم به سنگ می کوبد و بنابراین، اراده فرد نقش ندارد.

میلدرد تنها آمریکایی نبود که متهم به چنان اتهامی شده باشد؛ رابرت هنری بست، داگلاس چاندلر، بانو «ایوا تگوری موگ (معروف توکیو رز)» و … اتهاماتی از این دست داشتند و به زندان طولانی محکوم شدند. ایوا گوینده انگلیسی زبان رادیو ژاپن در طول مخاصمه دو دولت در یک دادگاه سانفرانسیسکو به تحمل یک زندان طولانی محکوم شده بود. وی یک بانوی آمریکایی ژاپنی تبار بود. یک دادگاه لندن نیز «ویلیام جویس» گوینده بریتانیایی بخش زبان انگلیسی رادیو برلین را به اعدام محکوم کرد و این حکم اجرا شد.

میلدرد پس از تحمل دوران محکومیت، مقیم ایالت اهایو شد و در یک مدرسه در حومه شهر کلمبوس به تدریس زبان آلمانی مشغول شد، در ۶۵ سالگی بازنشسته و در ۸۸ سالگی درگذشت. در سالهای اخیر، آمریکاییان همکار و یا در معرض سوء ظن به همکاری با القاعده گرفتار همین نوع اتهام شده اند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ اسفند

۲۰۰۳م:درکشورهایی که رادیو ــ تلویزیونها غیردولتی هستند و به صورت تجاری عمل می کنند از جمله آمریکا اگر یگ برنامه هر قدر مهم از نظر فنی ومحتوا ، در ریتینگRating ( درصد بیننده و شنونده ) نمره کمی بیاورد تعطیل خواهد شد ، زیرا صاحبان آگهی اجازه نمی دهند اعلانشان در آن برنامه پخش شود .

« فیل دانهو» روزنامه نگار قدیمی که یک برنامه میز گرد زنده همراه با پرسش و پاسخ تلفنی را در شبکه ام. ا س. ان. بی. سی.( نشنال برادکستینگ کورپوریش ــ آمریکا ) اداره می کرد و برای یک گروه آگاه با تحصیلات بالا جالب بود اعلام کرد که چون در صد بینندگان برنامه او از نصاب معین پایین رفته ، ادامه آن برنامه برای شبکه مقدور نیست و از ۲۸ فوریه ۲۰۰۳ تعطیل خواهد شد! . معنای این عمل این است که شبکه ها به خاطر اعلان و در آمد ؛ مجبورند سلیقه اکثریت مخاطبان را ملاک قرار دهند و از برنامه های سنگین و مهم( فرهنگی ــ سیاسی ) ، صرف نظر از کیفیت تولید ، که در خور فهم و مطابق سلیقه و پسند اکثریت نباشد صرفنظر کنند و افت کار را بپذیرند که این ، یک ضعف بزرگ رسانه ها ی غیر دولتی در دهه های اخیر بوده است .

در بیشتر کشورها ، هنوز شبکه های رادیو ــ تلویزیونی دولتی ( عمومی ) هستندو هزینه های آنها از محل مالیاتها و عوارض تامین می شود . آمریکا هم یک شبکه عمومی ( بدون آگهی تجاری ) دارد که غیر دولتی است و هزینه آن ازاعانات مردم و موسسات و کمک های آموزشی ــ فرهنگی دولت تامین می شود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ اسفند

۲۴۱پیش ازمیلاد:روم در جنگ دریایی دهم مارس سال ۲۴۱ پیش از میلاد نیروی دریایی کارتاژ ( قرطاجنه ــ شمال آفریقا ) را شکست داد و از آن پس نزدیک به هزار سال آقای مدیترانه بود. این نبرد که به جنگ « ائوگوسا ( جزیره ای در مدیترانه ) » معروف شده است روم را به صورت یک ابر قدرت در آورد.ایران ابر قدرت دیگر جهان بود.

T A K F A R S

انگیزه جنگ ، دست اندازی کارتاژ Carthage به جزایر جنوبی ایتالیا از جمله سیسیل ( سیچیلیا ) بود . دولت روم در آغاز کار از دادن اعلان جنگ به کارتاژ که برتری دریایی داشت هراس داشت.

بزرگان روم چاره کار را بر وضع مالیات تازه و دعوت از کشتی سازان فنیقی و یونانی برای ساختن کشتی جنگی برای آن دولت دیدند و طولی نکشید که دویست کشتی نظامی از نوع کاملا تازه که هر پاروی آنها را پنج مرد به حرکت در می آوردند آماده شد .

جراثقالهای این کشتی ها می توانست سنگهای بزرگ و گوی های چرب ( آغشته به روغن ) شعله ور را به سوی کشتی های دشمن پرتاب کند و آنها را به آتش بکشد.

در سینه این کشتی ها همانند کشتی های تانک بر ( تانک لاندینگ ) امروز تخته های کشویی بلندی نصب می شد که سربازان پیاده و سوار بتوانند سریعا در ساحل دشمن پیاده شوند و تعرض خود را آغاز کنند . این تخته ها ( پلهای تخته ای ) هنگام دریانوردی بر دو بدنه کشتی بسته می شد و پس از نزدیک شدن به ساحل به قسمت سینه کشتی انتقال می یافت که در عین حال از اصابت تیر به سربازان تا توقف کشتی در آبهای کم عمق جلوگیری کند.

باید دانست که بیشتر مردم کارتاژ را مهاجران فنیقی ( سوریه و لبنان امروز ) تشکیل می دادند.

۱۸۰۴م:دهم مارس ۱۸۰۴ و در شهر سن لوئی آمریکا، مراسم تحویل مالکیت دو میلیون و ۱۴۷ هزار کیلومتر مربع از سرزمین آمریکای شمالی (تقریبا یک و نیم برابر وسعت ایران) از جانب دولت فرانسه به دولت واشنگتن برگزار شد. تا آن زمان بخش میانی آمریکای شمالی (طرفین رود می سی سی پی) متعلق به فرانسه و بخش غربی و فلوریدا (جنوب شرقی) وابسته به اسپانیا بود و دولت واشنگتن تنها مناطق ۱۳ گانه انگلیسی نشین شرق آمریکا را در کنترل داشت. توماس جفرسون رئیس جمهور وقت که در جریان اوضاع فرانسه (به دلیل اقامت نسبتا طولانی قبلی در پاریس) قرارداشت و می دانست که ناپلئون برای ادامه جنگهایش به پول نیاز دارد آمادگی آمریکاییان برای دادن وام به فرانسه را به او اعلام کرده بود و چون این وامها از سه میلیون و ۷۵۰ هزاردلار طلا گذشت به ناپلئون اشاره خرید متصرفات فرانسه در آمریکای شمالی را داد که در قرن هجدهم به نام لوئی چهاردهم پادشاه وقت فرانسه به «لوئیزیانا» اسمگذاری شده بودند. ناپلئون که توجه به متحد کردن اروپاییان قاره ای (بدون انگلستان) زیر پرچم خود داشت حاضر به فروش شد و پس از چانه زنی، لوئیزیانای فرانسه که اینک ۱۴ ایالت آمریکا را از مونتانا و داکوتاها تا میسوری و اوکلاهما تشکیل می دهند به ۱۵ میلیون دلار به دولت واشنگتن فروخته شد که پس از کسر بدهی، فرانسه ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار دریافت کرد و یکشبه وسعت ایالات متحده بیش از دو برابر شد که بعدا فلوریدا را از اسپانیا و الاسکا را از روسیه خریداری کرد و با یک رشته جنگ، مکزیک را از غرب و جنوب خود بیرون راند. پس از تحویل متصرفات فرانسه به دولت واشنگتن، این دولت برای راضی نگهداشتن فرانسویان ساکن نیوارلئان، نام لوئیزیانا را بر مناطق اطراف آن بندر بزرگ گذارد که یکی از ایالات آمریکاست.

۱۸۳۱م:دهم مارس ۱۸۳۱ لوئی فیلیپ رئیس وقت کشور فرانسه یک نیروی نظامی مرکب از داوطلبان خارجی به نام لژیون خارجی فرانسه که نوعی سپاه مرسنر (اصطلاحا؛ مزدور) است ایجاد کرد. «الجزایر» بعدا محل استقرار این لژیون تعیین شد. قراربود از این لژیون در مستعمرات و کار استعمار استفاده شود که بعدا در جنگهای جهانی اول و دوم هم شرکت داده شدند. برای ورود به این لژیون به «گذشته متقاضی ـ هرچه که بود» توجه نمی شد!.

تاریخ مرسنری طولانی است و از یونان باستان آغاز می شود. در قدیم، افراد با هدف غارت و چپاول مغلوبین و یا دریافت سهمی از غنیمت و در قرون معاصر صرفا به خاطر تامین معیشت و یا دریافت امتیازهایی از قبیل تبعه شدن و … به استخدام ارتشهای خارجی درمی آیند. گارد واتیکان از مرسنرهای سویسی تشکیل شده است. در دهه های اخیر، در کشورهایی که قانون نظام وظیفه عمومی ندارند و داوطلب برای در نیروهای مسلح کم است؛ استخدام شدن برای جنگیدن باردیگر رو به افزایش گذارده به عبارت دیگر مرسنری دوباره رونق گرفته و برای این کار (مقاطعه کاری جنگ) حتی کمپانی های بزرگ تاسیس شده است که یکی از آنها کمپانی «بلک واتر» در آمریکاست که داستانی طولانی دارد و افراد مسلح به عراق و افغانستان فرستاده است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ اسفند

۱۸۶۲م:دهم مارس ۱۸۶۲ به تصمیم دولت فدرال آمریکا برای نخستین بار در این کشور دلار کاغذی رایج شد. در آن زمان آمریکا دارای دو دولت بود که با هم در جنگ و ستیز بودند. دلارهای کاغذی که به صورت اسکناسهای ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ دلاری انتشار یافته بود در ایالات شمالی (فدراسیون آمریکا) در اختیار مردم قرارگرفت و چون جنگ داخلی در جریان و حالت فوق العاده برقرار بود؛ مخالفت زیادی در برابر این اقدام دولت که برای تامین هزینه جنگ نیاز به پول فراوان داشت و طلای کافی موجود نبود ابراز نشد. ایالات جنوبی (کنفدراسیون آمریکا) هم برای خود به انتشار دلار کاغذی دست زدند که از ۵۰ دلاری شروع می شد. دلار کاغذی پس از جنگ داخلی امریکا که در ۱۹۶۵ پایان یافت اعتبار خود را از دست نداد و ادامه یافت که با پایه محاسبات مالی قرار گرفتن آن پس از جنگ جهانی دوم، عامل قدرت آمریکا شده است. دولت آمریکا بعدا طلا را از پشتوانه دلار حذف کرد. دلار آمریکا در چند سال اخیر (سالهای منتهی به ۲۰۰۸) که هزینه های دولتی درنتیجه عملیات نظامی درعراق و افغانستان افزایش یافته و دولت را مقروض ساخته ارزش برابری خود را در برابر پولهای دیگر از دست داده و در سراشیبی قرارگرفته است و …. مداخله نظامی شوروی در افغانستان در دهه ۱۹۸۰، این اتحادیه را هم به همین وضعیت افکنده بود.

تک فارس www.takfars.ir

۱۸۶۴م:ابراهام لینکلن رئیس جمهوری وقت آمریکا دهم مارس سال ۱۸۶۴ میلادی در جریان جنگ داخلی این کشور ژنرال یولیسس گرانت Ulysses Grant را به فرماندهی کل نیروهای اتحادیه ( فدراسیون آمریکا ) منصوب کرد و جنگ در اوریل ۱۸۶۵ با پیروزی نیروهای فدراسیون پایان یافت . ژنرال گرانت بعدا به ریاست جمهوری آمریکا هم انتخاب شد.

در پی جنگ خونین چهار ساله داخلی آمریکا کسی مجازات نشد و به همین دلیل کینه ها سریعا پایان فت .از این روش ۱۳۰ سال بعد ، پس از انتقال قدرت در اتحادیه افریقای چنوبی به اکثریت سیاهیوست استفاده شد و در این کشور هم کسی به خاطر کارهای گذشته اش با اجرای برنامه « اعتراف کن ، پوزش بخواه و عفو شو » مجازات نشد.

در جنگ داخلی آمریکا فرماندهی نیروهای کنفدراسیون را ژنرال « لی » برعهده داشت که پس از جنگ یک دانشگاه تاسیس کرد که هنوز به نام او باقی است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ اسفند

۱۸۹۰م:«ویاچسلاو مولوتوف» که در سه دهه حساس از قرن بیستم بازیگر اصلی صحنه سیاست جهان بود و طراحی قرارداد عدم تجاوز آلمان و روسیه، تقسیم لهستان، تعرض به فنلاند و … ازجمله کارهای او بود نهم مارس ۱۸۹۰ در روسیه به دنیا آمد. وی که دهها سال رئیس دیپلماسی روسیه بود در کار خود به قدری خشن بود که فنلاندی ها بمب های دست ساز (عمدتا بنزینی) را کوکتل مولوتوف (مهمانی عصرانه مولوتوف) نام گذارده اند که جهانی و وارد لغتنامه ها شده است. خروشچف مولوتوف را از مقام دولتی و حزبی برکنار کرد ولی برژنف بازگردانید و چرننکو در دوران کوتاه رهبری خود با او مشورت می کرد. مولوتوف که از فعالان انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ بود در ۹۶ سالگی در سال ۱۹۸۶ درگذشت و برخی از رسانه ها بمناسبت یکصد و بیستمین زادروز او چند مورد از اندرزها و نظراتش را منتشر کرده اند از جمله:

ـ بزرگترین شکست ما (روسها) که زیربنای شکست های دیگر است این بوده است که نتوانستیم روزنامه نگار خوب بوجود آوریم.

ـ چین (نه روسیه) تنها امید جهانیان است.

ـ سلاح اتمی مانع از جنگ جهانی دیگری خواهد شد ولی نه جنگهای محلی و حتی منطقه ای.

ـ سلاح اتمی بود که آمریکا را ابرقدرت و امپریالیست کرد.

ـ آمریکا که با جنگ ساخته شده بدون جنگ نمی تواند قدرت خودرا حفظ کند.

تکفارس

ـ بقای ایالات متحده در این بوده است که در اینجا، تفاوت ثروت زیاد ولی اختلاف طبقاتی و خودنمایی (افاده) بسیار کم است.

ـ هر فارغ التحصیل دانشگاه یک مخالف جامعه طبقاتی است و تا اختلاف طبقاتی وجود داشته باشد انسانها از آرامش برخوردار نخواهند شد.

ـ ادامه زورگویی و ستمگری باعث احیاء آنارشیسم (امروزه اصطلاحا: تروریسم) می شود.

۲۰۰۳م:جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا از حزب دمکرات در اظهار نظر خود که در شماره یکشنبه ، ۹ مارس ۲۰۰۳ ، نیویورک تایمز به چاپ رسید گفته بود: «حمله یکجانبه نظامی به عراق با ملاک و ضوابط «جنگ عادلانه» همخوانی ندارد و اگر صورت گیرد ناقض موازین بین المللی و اصول ادیان است. وی گفته بود که دولت بوش هنوز همه راههای حل مسالمت آمیز مسئله را طی نکرده است. به اظهار کارتر، اتهامات وارده از سوی دولت بوش به دولت عراق هنوز به ثبوت نرسیده و در وضعیت فعلی قانع کننده نیستند.

جورج دبلیو بوش به استدلال کارتر توجه نکرد و چند روز بعد دستور حمله نظامی به عراق را بدون مجوز سازمان ملل صادر کرد که اینک در باتلاق عراق گیر کرده وعراق بزرگترین مسئله برای آمریکا شده است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ اسفند

۴۱۸: امپراتوری روم یهودیان را از داشتن مشاغل دولتی محروم کرد.

۱۵۷۲: به دستور الیزابت اول دراین روز «توماس هووارد» امیر منطقه نورفک انگلستان به جرم خیانت گردن زده شد.

۱۶۲۴: انگلستان به امپراتوری اسپانیا اعلان جنگ داد.

۱۶۲۵: چارلز اول پادشاه وقت انگلستان به اعضای پارلمان این کشور که حاضر به وضع مالیات تازه نبودند گفت بروید و یازده سال دیگر بیایید؛ تا آن زمان به شما نیازی تیست.

takfars.ir

۱۹۴۵: امپراتوری ژاپن که تمامی شبه جزیره هندوچین را تصرف کرده بود یکی پس از دیگری به کشورهای پنجگانه این منطقه که قبلا مستعمره فرانسه و انگلستان بودند استقلال داد و این کار را از ویتنام شروع کرد.

۱۹۸۵: کنستانتین چرننکو Konstantin U. Chernenko رهبر ۷۳ ساله شوروی پس از ۱۳ ماه حکومت بر این کشور درگذشت.

لئوناردو دی کاپریو بازیگر فیلم تایتانیم از بازیگری خداحافظی کرد
  1. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۶ تیر
  2. عکس ها و جزییات جالب و خواندنی از زندگی دونالد ترامپ
  3. کتاب چشم در برابر چشم از آمنه بهرامی
  4. مصاحبه خواندنی دی ماه با پریناز ایزدیار در سریال زمانه
  5. دانلود مناظره متکی و کواکبیان
  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۵ مرداد

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات