فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۷ اسفند

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۷ اسفند

۱۲۸۵ش:در این روز دراسفند ماه ۱۲۸۵ مردم اصفهان که از دیر زمان بر ضد ظل السلطان والی این خطه شورش کرده بودند در تلگرافخانه شهر متحصن شدند و اعلام کردند که تا محمد علی شاه قاجار پاسخ تلگرام آنان را ندهد و ظل سلطان ( مسعود میرزا ) را عزل نکند تلگرافخانه را ترک نخواهند کرد. اصفهانی ها ظل سلطان را متهم به ظلم و تعدی و رفتار استبدادی کرده بودند.

شورش اصفهانی ها از ۱۶ اسفند ماه شدت یافته بود. محمد علی شاه که سرگرم تعیین ولیعهد و بر گزاری مراسم مربوط بود دادن پاسخ به تلگرام اصفهانی ها را به تاخیر انداخته بود . این تعلل باعث شد گروهی از اصفهانی ها که به ستوه آمده بودند در کنسولگری انگلستان در آن شهر متحصن شوند . در آن زمان تحصن در سفارتخانه انگلستان در تهران و کنسولگری های این کشور در شهرها تشویق می شد تا وسیله مداخله هرچه بیشتر انگلیسی ها فراهم شود ، مقامات بالای کشور بیشتر بترسند . از زمان امضای قرارداد سال ۱۹۰۷ سن پترز بورگ ( تقسیم ایران به مناطق نفوذ میان روسیه و انگلستان) کار تحصن تشویق بیشتری می شد و مردم بی خبر ازسیاست ، فریب می خوردند که اقدام آنان مغایر منافع وطن بود.

سرانجام ۲۵ اسفندماه محمد علی شاه ظل سلطان را از حکومت اصفهان برداشت و بعدا اورا حاکم فارس کرد و شورش اصفهانی ها پایان یافت.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۷ اسفند

۱۳۰۰ش:در این روز در سال ۱۳۰۰ قانون تاسیس "شورای عالی معارف" که بعدا به شورایعالی فرهنگ تغییر نام داد از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اختیار تنظیم و تصویب آیین نامه های مدارس و موسسات فرهنگی و هنری، تاسیس مدارس تازه، صدور پروانه نشریات، دادن نشان و مدال فرهنگی و مراقبت و حفاظت از آثار ملی به آن واگذار شد. این شورای مهم پس از تاسیس وزارت علوم در دهه ۱۳۴۰و بعدا وزارت فرهنگ و هنر به سه شورای عالی تقسیم شده بود. مسئله تبعیض در دادن پروانه انتشار نشریه و توقیف و لغو پروانه نشریات از زمانی در ایران آغاز شده است که اختیار شورای عالی معارف (شورای عالی فرهنگ) به هیات نظارت بر مطبوعات داده شده است که جز یک عضو آن (نماینده مدیران جراید) بقیه اعضای سه قوه حکومتی و نماینده حوزه علمیه (تدریس الهیات) هستند. بارها ایراد گرفته شده است که ترکیب این هیات مغایر اصل تفکیک قوا است که ذاتا مطبوعات قوه چهارم یک دمکراسی هستند.

تکفارس آی آر

شورای عالی معارف پیشنهاد دهنده "قانون اساسی معارف" است که پایه همه آیین نامه های فرهنگی و آموزش و پرورش کشور بوده است .

در یکی از مواد «قانون اساسی معارف» ایران تصریح شده است که «… مدارس ذکور برای پسران و مدارس اناث برای دختران …» که مراد از آن منع تاسیس مدرسه مختلط در ایران بوده که این ماده از دهه ۱۳۴۰تا سال ۱۳۵۷ عملا رعایت نمی شد. طبق صورتجلسات شورای آموزش و پرورش تهران (۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵) محمود عاطفی نماینده انتخابی مدیران مدارس متوسطه در این شورا بارها به استناد این ماده، تاسیس مدارس راهنمایی تحصیلی مختلط را غیر قانونی خوانده بود که به آن اعتنا نشده بود.

علی اکبر دهخدا، دکتر امیر اعلم، ذکاء الملک فروغی، محمد تدین، مجیر شیبانی و غلامحسین رهنما از جمله اعضای نخستین دوره شورای عالی معارف ایران بودند.

۱۳۳۶ش:در پی جلسه مشورتی ۲۷ بهمن ماه ۱۳۳۶ و جلسات ۱۰ ، ۱۷ و ۱۹ اسفند این سال مرکب از شاه و تنی چند از رجال وقت و یک بزرگ از ایل بختیاری تصمیم به طلاق ثریا اسفندیاری بختیاری دومین زن شاه گرفته شد و اعلامیه مربوط صادر گردید که در آن دلیل طلاق، فرزنددار نشدن ثریا و نیاز به ولیعهد برای شاه ذکر شده بود. ثریا از مدتها پیش از آن نزد مادر آلمانی خود در این کشور بسر می برد. طلاق در تهران انجام گرفت و اسناد مربوط در نیمه فروردین ۱۳۳۷ در آلمان به ثریا ابلاغ شد و وی ۴۲ سال بقیه عمر خود را بدون شوهر زندگی کرد تا اینکه در پاریس درگذشت. پس از انجام طلاق طولی نکشید که شاه با فرح دیبا که قبلا یک دانشجوی ایرانی مدارس عالی فرانسه بود ازدواج کرد. شاه پیش از ازدواج با ثریا، بانوی قبلی خود، فوزیه، شاهزاده خانم مصری و مادر دختر بزرگش شهناز را طلاق گفته بود. فوزیه نیز به همان صورت از تهران به قاهره بازگشته بود و در آنجا ماندگار شده بود . علت طلاق او «ناسازگاری هوای تهران!» بیان شده بود.

مطبوعات اروپا در مارس ۱۹۵۸ درباره طلاق غیابی ثریا و اینکه قبلا رضایت وی به طلاق جلب نشده بود مطالب متعدد انتشار داده و نسبت به وجود تبعیض میان زن و شوهر در کشورهای اسلامی و ازجمله ایران و اختیارات شوهر انتقاد کرده بودند که یک مقام ایرانی وقت در پاسخ، آنهارا بی اطلاع از قوانین ملی و مذهبی کشورها خوانده و گفته بود که یک زن با اطلاع از قوانین و رسوم و فرهنگ کشور خود قرارداد نکاح را امضا میکند و اجبار ندارد. در مذهب کاتولیک هم طلاق عملی ممنوعه است و در یک کشور پیرو این ضوابط مذهبی، زن و مرد پس از ازدواج که کشیش مربوط در برابر جمع آنان را برای همه عمر زن و شوهر اعلام می دارد بعدا منطقا نباید بگویند که زندانی مادام العمر یکدیگر شده اند. به علاوه، در ایران همانند کشورهای اسلامی دیگر برای بانوان «مهر» قرارداده شده و واجب النفقه هستند و تاکنون مشاهده نشده است که یک مرد گفته باشد پرداخت مهر (مالی از آن خود به زن که قابل تبدیل به پول باشد و «زن» قبلا مبلغ آن را تعیین و پیشنهاد میکند تا به زوجیت آن مرد درآید) و نیز نفقه کامل (که این دو به آن صورت در کشورهای مسیحی و … وجود ندارد) تبعیضی نسبت به هر شوهر است و استدلال کند که انسان ـ صرف نظر از جنسبت ـ متساوی الحقوق هستند. زن و مرد در هرکشور، عالما و عامدا قرارداد نکاح را با حضور عاقد و شهود امضا میکنند و در نتیجه اجباری در کار نیست و اگر شرایط و مقررات حاکم بر قرارداد نکاح را قبول نداشته باشد می تواند آن قرارداد را امضاء نکند و …. نفقه کامل (طبق قانون ایران) این است که مرد طبق شئونات خانوادگی زن و حتی اگر در آن فامیل گسترده داشتن کلفت و نوکر و شوفور مرسوم باشد باید آنها را تامین کند و عجز و خودداری از تامین آن به صدور حکم طلاق و نیز مجازات حبس برای مرد منجر می شود و اینها امتیاز زن در ایران و جهان اسلام است.

www.takfars.ir

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۷ اسفند

۱۸۷۵م:تلاشهای سوسیالیستهای آلمان به ویژه « اوگوست ببل August Bebel» اندیشمند آلمانی برای ایجاد یک حزب واحد در این روز در مارس ۱۸۷۵ به نتیجه رسید و اعلام شد که در ماه مه( دو ماه بعد ) کنگره سوسیالیستهای المان برای تصویب اساسنامه و مرامنامه حزب واحد تشکیل خواهد شد. تامین وحدت آلمان به ابتکار بیسمارک ، و تسریع صنعتی شدن این کشور فرصت مناسبی به « ببل » و همفکرانش داده بود تا حزب واحد سوسیالیست را تاسیس کنند.

« ببل » از ادغام افکار کارل مارکس و فردیناند لاسال ، ایدئولوژی « سوسیال دمکرات » آلمان را تنظیم کرد که همچنان باقی مانده و الگوی سوسیال دمکراسی در سراسر جهان شده است.

حزب واحدی که در مه ۱۸۷۵ در آلمان تحت عنوان سوسیا لیست به وجود آمد مادر همین حزب سوسیال دمکرات امروز است که حکومت آلمان را به دست دارد.

برای مثال: « ببل » در مرامنامه تازه ( ایدئولوژی) حزب سوسیالیست برای رسیدن به آرزوی مالکیت جامعه بر منابع تولید ، عقیده مارکس را که مبنی بر نابودی نظام موجود از طریق انقلاب و سپس دیکتاتوری پرولتاریا ست رها کرد و از عقیده لاسال استفاده کرد که رسیدن به این هدف را تدریجی و از طریق اکثریت یافتن سوسیالیست ها در پارلمان و وضع قانون و ناراضی نساختن مخالفان این عقیده با مجاب و قانع کردن آنان بیان داشته است.

« ببل » که طرح او و همفکرانش در کنگره ماه مه سال ۱۸۷۵ به تصویب رسید و هنوز به قوت خود باقی است برای آغاز کار خواستار : آزادی انتشار نشریه و قطع هرگونه سانسور ، بازنشستگی همگانی برای سالخوردگان ، مستمری برای از کارافتادگان ، آموزش و پرورش عمومی اجباری و رایگان ، درمان همگانی و رایگان ، تعطیل اجباری یک روز در هفته ، منع کار کردن کودکان و نوجوانان ، منع مشاغل سخت و یا خلاف اخلاق برای بانوان ، تعدیل دستمزد و مشارکت کار کنان در درآمد کار گاه ، وصول تنها یک مالیات از مردم و لغو عوارض متعدد موجود ، تعیین مجازات برای اعمال هرگونه تبعیض ، اصلاح نظام قضایی و آسان سازی کار دادرسی و تشکیل هیات های متعدد حل اختلاف به جای بعضی دادگاهها ، تعمیم امور رفاهی و تسهیل اعتبارات بانکی برای افراد « خود ــ اشتغال » و …. وقوع دو جنگ در نیمه اول قرن ۲۰ که آلمان آغازگر هردو بود ، سرکوب سوسیال دمکراسی توسط عوامل ناسیونال سوسیالیست ( نازی ها ) که خواهان رقیب نبودند و مشکل وجود دو آلمان ــ یکی کمونیست ــ از جمله دلایل تاخیر سوسیال دمکراتهای آلمان برای رسیدن به هدف نهایی بوده است ، حال آن که این ایدئو لوژی در سوئد که مشکلات کمتری داشته رشد بهتری کرده است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۷ اسفند

۹۶۵م:هشتم مارس سال ۹۶۵ میلادی (۱۷ اسفند) المتنبّی (ابو طیب احمد بن حسین) شاعر بزرگ عرب در راه بازگشت از سفر شیراز و دیدار امیر عضدالدوله دیلمی به بغداد، در نزدیکی این شهر گرفتار راهزنان شد و به دست آنان به قتل رسید. وی هنگام مرگ ۵۰ ساله بود.

المتنبّی که در دوران معاصر از اشعارش درکتابهای درسی دانشگاهی رشته ادبیات وسیعا نقل شده است در کوفه به دنیا آمده بود و در جوانی از انقلابیون قرمطی (عمدتا شیعه) بود. وی در شام (سوریه بزرگتر) تحصیل کرده بود، ولی علاقه داشت که میان اعراب بدوی زندگی کند. در جریان همفکری با انقلابیون قرمطی دستگیر و دو سال در زندان بود و گفتن شعر را از زندان آغاز کرد. (برای اطلاع از اندیشه و کارهای قرمطیان به تاریخ طبری رجوع شود).

پس از آزادی از زندان در شام ماند و چون در طنزهایش حاکم دمشق را هجو کرده بود از ترس او به قاهره گریخت و بعدا از آنجا به بغداد رفت. وی علاوه بر قصیده که سبک شاعران عرب بود غزل هم گفته است که بدعتی در شعر عرب بشمار می رود. مولف تاریخ ادبیات جهان از المتنبی به عنوان بزرگترین شاعر کلاسیک عرب نام برده است. دیوان اشعار المتنبی از کتب معروف نظم عربی است.

تک فارس

۱۴۰۲م:ایلدرم بایزید یکم سلطان عثمانی که در جنگ آنکارا در ژوئیه ۱۴۰۲ میلادی به اسارت امیرتیمور گورکان در آمده بود و تیمور او را در قفس آهنین قرار داده و همانند طوطی همه جا با خود می برد هشتم مارس ۱۴۰۳ میلادی در ۴۲ سالگی درگذشت. وی پس از درگذشت پدرش مراد اول سلطان عثمانی شده بود.

بایزید در طول حکومت خود سالونیک را در یونان تصرف کرد ، بلغارها را شکست داد و هشت سال قسطنطنیه (استانبول) را در محاصره داشت، ولی موفق به تصرف آن نشد.

امیر تیمور احتمالا قصد جنگ با بایزید را نداشت. تیمور هنگامی که در شام (سوریه) سرگرم تاخت و تاز بود برای بایزید نامه ای فرستاده بود که بایزید پاسخی بی ادبانه و سراسر افترا به تیمور نوشته بود و همین امر باعث حمله تیمور به قلمرو او شد و با این که نیروهای تیمور از نظر شمار به مراتب کمتر از نظامیان بایزید بودند پیروز شدند و بایزید اسیر شد. تیمور به خاطر اهانتی که در نامه به او کرده بود بایزید را در قفس آهنین قرار داد و به مجلس بزم خود آورد و زن او را وادار کرد که در جمع مهمانان برقصد. بایزید از آن قفس آزاد نشد تا درگذشت. عثمانی ها ترکمان و تیموریان تاتار (مغول تبار) بودند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۷ اسفند

۱۷۸۲م:هشتم مارس سالروز قتل عام زننده گروهی از سرخپوستان اهایو به دست میلیشیای پنسیلوی نیای آمریکا به فرماندهی سرهنگ دیوید ویلیامسون در سال ۱۷۸۲ (دوران انقلاب استقلال) است. این بومیان از قبیله Lenape بتازگی به دست میسیون موراویان مسیحی شده بودند، مسلح نبودند و سرگرم زراعت بودند که دستگیر شدند. میلیشیای پنسیلوی نیا به انتقام همراهی قبیله دیگری از سرخپوستان با نیروهای انگلیسی در سرکوب انقلاب استقلال، در روستای «Gnadenhutten» اهایو ۲۸ مرد، ۲۹ زن و ۳۹ کودک لنایی را دستگیر و به درخت بستند و پس از وارد آوردن ضربه پتک به سر آنان پوست جمجمه هایشان را کندند. قبیله لناپ که پیش از مهاجرت اروپاییان، در ساحل شرقی آمریکا (ایالت دلور ) زندگی می کرد پس از ازدست دادن کیلومتر به کیلومتر اراضی آباء اجدادی در طول نزدیک به دو قرن، با ادامه مقاومت تا اهایو (حدود هشتصد کیلومتر) عقب رانده شده بود.

۱۹۱۱م:تلاش های طولانی بانو «کلارا زتکین» اندیشمند سوسیالیست آلمانی و نماینده وقت پارلمان فدرال این کشور در هشتم مارس ۱۹۱۱ به ثمر رسید و «هشتم مارس» هر سال روز جهانی زن اعلام شد و دولت دانمارک به عنوان نخستین کشور آن را برسمیت شناخت. برقراری «روز جهانی زن» در شهر کپنهاگ اعلام شده بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۷ اسفند

۱۹۲۹م:هشتم مارس ۱۹۲۹ سه آنارشیست در شهر مادرید «ادواردو داتو Eduardo Dato Eiradian» نخست وزیر وقت اسپانیا را پس از خروج از پارلمان، در اتومبیل هدف گلوله قراردادند که ۵ روز بعد درگذشت. داتو که ۶۵ ساله بود سه بار نخست وزیر و چندین بار وزیر و نماینده پارلمان اسپانیا بود و یک بار هم به ریاست پارلمان انتخاب شده بود. در سال ۱۹۱۲ به همین صورت، خوزه کانالیاس Jose Canalejas یک نخست وزیر دیگر اسپانیا ترور شده بود. آنارشیست هایی که داتو را گلوله زده بودند وابسته به گروه کاتالان Catalan بودند. آنارشیسم ـ یک پدیده فکری قرن نوزدهم ـ از اداره امور جامعه توسط شوراها و انجمن ها حمایت میکند و دولت را به صورتی که وجود دارد عامل فساد و سود یک دسته و ستم به گروهی دیگر از مردم می داند. برخی از گروههای آنارشیست دولتها را کانون توطئه افراد مشخّص و معدود برای آقایی کردن و استثمار جامعه (توده ها) می خوانند. آنارشیست ها برخلاف سوسیالیستها، در رسیدن به هدف، ترور افراد را ردّ نمیکنند. رسانه ها وقت از آنان به عنوان «هواداران جامعه بدون دولت» یاد می کردند. آنارشیست ها در چند دهه آخر قرن ۱۹ و ابتدای قرن ۲۰ شماری از سران و مقامات ارشدرا در اروپا و آمریکای شمالی کشتند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۷ اسفند

۱۹۴۲م:هشتم مارس ۱۹۴۲ نیروهای امپراتوری ژاپن تصرف شهر رانگون پایتخت مستعمره اتگلیسی برمه (میانمار) را تکمیل و اعلام داشتند که هدف بعدی آنان آزاد کردن هندوستان از سلطه انگلستان خواهد بود. در همین روز هلندی ها که اندونزی را در استعمار داشتند جزیره بزرگ جاوه را به نیروهای ژاپن تسلیم کردند. برمه (میانمار) آخرین حد پیشروی ژاپنی ها در این سمت آسیا بود. ژاپن با شعار اخراج اروپائیان استعمارگر از آسیا، به مستعمرات انگلستان، فرانسه، هلند و پرتغال و نیز فیلیپین آمریکا حمله ور شده بود.

T A K F A R S

۱۹۵۰م:هشتم مارس ۱۹۵۰دولت شوروی رسما اعلام داشت که دارای تعداد قابل ملاحظه ای بمب اتمی است. این موضوع توسط مارشال شوروی، وروشیلوف، اعلام شده بود. شوروی در سال ۱۹۴۹ نخستین آزمایش اتمی خود را انجام داده بود. از آن پس رقابت برسر ساخت سلاحهای اتمی و وسائل رساندن آنها به هدف آغاز شد. شوروی نخستین کشور بود که موشک هدایت شونده دور برد آزمایش کرد و به مدار زمین فرستاد. هشتم مارس همچنین روزی است که مجلس نمایندگان آمریکا در سال ۱۹۸۳ برغم مخالفت رئیس جمهور وقت این کشور (رونالد ریگن) طرح «فریز» کردن متقابل تولید سلاحهای هسته ای آمریکا و شوروی را تصویب کرد.

تا سال ۲۰۰۸، ۹ کشور جهان دارای اسلحه اتمی از انواع مختلف بوده اند: آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان، هند، اسرائیل، پاکستان و کره شمالی.

جمهوری فدرال آفریقای جنوبی نیز قبلا دارای چند بمب اتمی بود که آنهارا داوطلبانه از میان برد. در جهان چندین کشور دیگر هستند که بر تکنولوژی هسته ای دست یافته و اگر بخواهند، در مدتی کوتاه می توانند سلاح اتمی داشته باشند. ژاپن، برزیل، آلمان و برخی از اعضای سابق اتحاد شوروی ازجمله این کشورها هستند. از اوت ۱۹۴۵ که آمریکا دو بمب اتمی بر ژاپن فروافکند، سلاح اتمی عامل «فدرت» و در نتیجه یک «آرزوی ملی» شده است و به همین لحاظ و برای جلوگیری از گسترش این سلاح و بهانه افتادنش به دست این و آن، قانون کنترل و سازمان جهانی نظارت بر اجرای این قانون به وجود آمده است و به این ترتیب سلاح هسته ای در انحصار چند کشور باقی مانده است. هند، پاکستان و کره شمالی برغم وجود این سازمان سلاح اتمی تولید کرده اند. دولت آمریکا برپایه گزارش های سازمانهای اطلاعاتی خودش که دولت وقت عراق تلاش پنهانی برای تولید سلاح اتمی دارد در مارس ۲۰۰۳ این کشور را اشغال نظامی کرد ولی هنوز اثری از چنین فعالیتی به دست نیامده است و ….

# ۱۸۱۷: هشتم مارس ۱۸۱۷ بازار سهام نیویورک (Stock Exchange) با نظم و قاعده ای تازه در اطاقی در ساختمان شماره ۴۴ وال استریت محله منهتن شهر نیویورک آغاز بکار کرد. کار این معاملات در نیویورک از ۱۷ مه ۱۷۹۲ با مشارکت ۲۴ دلال سهام به شکلی محدود و عمدتا به صورت سرپایی آغاز شده بود. با اینکه هنوز هم این معاملات به صورت حضوری (درتالار معاملات) ادامه دارد ولی عمدتا آنلاین و دیجیتالی انجام می شود و نیازی به مراجعه به جایی نیست و کافی است که معامله گر «شماره حساب ویژه» داشته باشد. مرکز معاملات سهام نیویورک (اصطلاحا؛ وال استریت) در سال ۲۰۰۷ با Euronext (اتحادیه بورسهای پنج کشور اروپایی ازجمله Bourse فرانسه و انگلستان) شریک شده است. پس از جنگ جهانی دوم و ابرقدرت شدن آمریکا به دلیل پیروزی در این جنگ که با محاسبات دقیق وارد آن شده بود و اعمال قدرت، معاملات سهام با دلار آمریکا انجام می شود. بحران مالی که از سال ۲۰۰۸ آغاز شده است نشان داد که معاملات در وال استریت و بورسهای ممالک صنعتی طبق قاعده قمار انجام می شود، روی کاغذهای خرید و فروش و تعهدات هم صورت می گیرد و بهای سهام کمپانی ها تا دهها برابر دارایی آنها بالارفته است و ….

# ۱۸۸۹: جان اریکسونEricsson مخترع سوئدی درگذشت. وی در سال ۱۸۰۳ به دنیا آمده بود.

# ۱۹۱۷: تظاهرات چند هزارنفری در پتروگراد (سن پترزبورگ) برضد دولت روسیه انجام شد که تاریخنگاران آن را مقدمه انقلاب بلشویکی اکتبر این سال ذکر کرده اند.

# ۱۹۱۷: آمریکا برای سومین بار در دو دهه اول قرن ۲۰ در کوبا نیرو پیاده کرد.

# ۱۹۲۱: ادوارو داتو ایرادیر Edward dato Iradierنخست وزیر اسپانیا هنگام خروج از ساختمان پارلمان این کشور در شهر مادرید ترور شد.

# ۱۹۶۵: با ورود یک تیپ تفنگدار دریایی آمریکا به دانانگ در ویتنام جنوبی، پای آمریکا بیش از پیش به جنگ ویتنام کشیده شد. آمریکا سرانجام در جنگ ویتنام موفق نشد و پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا از جنوب ویتنام در سال ۱۹۷۵ کشور واحد ویتنام تجدید حیات داد.

# ۱۹۶۳: چند روز پس از کودتای سوریه، زمام امور این کشور در دست حزب سوسیالیستی بعث قرارگرفت که همچنان ادامه دارد.

تک فارس www.takfars.ir

# ۱۹۷۹: Compact Diskساخته شد.

# ۱۹۸۲: دولت آمریکا شوروی را متهم کرد که در افغانستان بر ضد چریکهای ضد کمونیست سلاح شیمیایی بکار برده است.

# ۱۹۸۳: رونالد ریگن رئیس جمهوری وقت آمریکا با اشاره به عملیات نظامی شوروی در افغانستان آن کشور را «امپراتوری شرارت» اعلام داشت. شوروی نیروهای خود را در سال ۱۹۸۹ از افغانستان فراخواند و دو سال بعد هم از درون فروپاشید. دولت آمریکا از اکتبر ۲۰۰۱ نیرو به افغانستان فرستاد، دولت این کشور را تغییر داد، دولتهای عضو ناتو (اتحادیه اتلانتیک شمالی) را شزیک خود کرد و این دو نیرو اینک در سراسر افغانستان، به نام مبارزه با تروریسم استقرار یافته اند!. دولت شوروی به تقاضای دولت وقت افغانستان واحد نظامی به کمک این دولت فرستاده بود و بهانه آمریکا و ناتو مبارزه با تروریسم در کوههای سرزمین فقرزده افغانستان است!. تروریست های هدف مبارزه همان هایی هستند که آمریکا با پول و اسلحه خود آنان را برضد دولت وقت مسکو سازمان داده بود.

# ۲۰۰۴: محمد زیدان معروف به ابوعباس بنیادگذار جبهه آزادیبخش فلسطین در زندان آمریکا در عراق درگذشت و در سوریه مدفون شد. وی در عراق بود که این کشور توسط ارتش آمریکا اشغال شد و ابوعباس هم دستگیر و به زندان افتاد. دولت آمریکا مرگ او را بر اثر عوامل طبیعی ذکر کرده است.

# ۲۰۰۴: قانون اساسی عراق (عراقی که در اشغال نظامی آمریکا بوده است) به امضا رسید!.

# ۲۰۱۰: به گزارش مطبوعات تهران، امروز علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران «شخصی گرایی، سطحی نگری، فامیل گرایی، حزب گرایی، غرور و موج سواری» را مهم ترین عوامل سقوط خواص [در ایران] بیان داشت. وی «خوش بینی بیش از حد» را از موارد سطحی نگری بشمارآورد و گفت که عده ای از بزرگان ما [جمهوری اسلامی] گرفتار حسن ظن و خوش بینی بیش از اندازه شده اند. علی سعیدی گفت که جریان اصلاح طلب مولود حزب کارگزاران سازندگی است.

# ۲۰۱۰: در این روز و ۳۱ سال پس از انقلاب، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفت: در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی شناسایی شده که افراد آن توانسته بودند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تاکنون یازده نفر از اعضای اصلی باند دستگیر شده اند، گفت: همه این افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده اند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.

# ۲۰۱۰: طبق اطلاعیه مطبوعاتی مجتمع قضایی مبارزه با جرایم اقتصادی، شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر تهران یک مفسد اقتصادی را که با توسل به تقلب، ۱۱ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۶۵۳ دلار از بانکهای سپه و ملت دریافت کرده بود به ۲۰ حبس و ردّ این پول به این دو بانک محکوم کرد.

# ۲۰۱۰: به گزارش رسانه های تهران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ۱۶ اسفند۱۳۸۸ در دیدار با مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفت که دمکراسی لیبرال حاصل جنگ قدرت و ثروت است. وی در همین دیدار گفت که ماجرای ۱۱ سپتامبر [۲۰۰۱] و انهدام برج های دوقلو در آمریکا [شهر نیویورک] را یک سناریو و اقدام اطلاعاتی پیچیده می داند و افزود که ماجرای ۱۱ سپتامبر به صورتی که اعلام شده بود یک دروغ بزرگ و بهانه مبارزه با تروریسم و زمینه ساز لشکرکشی به افغانستان بوده است.

تکفارس

# ۲۰۱۰: دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای حدود ۲۵۰ نفر از متهمان رویداد روز عاشورا (ششم دیماه ۱۳۸۸) خبر داد.

به گزارش رسانه ها، در پی به خشونت کشیده شدن اعتراضات در روز عاشورا (ششم دی) حدود ۱۰۰۰ تن در تهران دستگیر شدند. تا این روز (۱۷ اسفند ۱۳۸۸) شماری از بازداشت شدگان محکومیت قضایی یافته اند. معترضین به نتایج انتخابات خرداد ۱۳۸۸ (ژوئن ۲۰۰۹) از فرصت عاشورا برای تظاهرات خیابانی استفاده کرده بودند.

آیا خبر درگذشتن ابوالفضل پورعرب راست است
  1. خبر فوری بازگشت شبکه جم به زودی تاریخ ۱ بهمن
  2. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ اسفند
  3. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۴ بهمن
  4. گزارش تصویری مراسم تشییع پیکر استاد همایون خرم
  5. آزاد شدن موتور سواری زنان در میادین ورزشی
  6. قیمت میوه های مختلف در شب یلدا

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات