فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ مهر

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ مهر

۱۳۷پیش ازمیلاد:امروز هشتم اکتبر روز «مهر» از ماه مهر و «روز مهرگان» است که ایرانیان از هزاره دوم پیش از میلاد آن را گرامی داشته اند و بعدها دومین روز مهم سال پس از «نوروز» به شمار آورده و مفصل ترین مراسم از جشن های شش روزه مهرگان را در این روز برگزار کرده اند. از سده جاری به دلیل نامعلوم، روز مهرگان از شانزدهم مهر به چهاردهم این ماه منتقل شده است!. مهر (میترا) در پارسی مفهوم «فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت» داشته و ضد دروغ، دروغ گویی، پیمان شکنی و نامهربانی کردن بوده است. در زبان پارسی، واژه «دروغ» ازسه هزار سال پیش تغییر نیافته که تلفظ اولیه آن «دروگ» بود. پیش از هخامنشیان، جشن مهرگان را بغ یادی ( (بگ یادی) «یاد خدا – سپاسگزاری از خدا» می گفتند. بغداد (خدا آن را داده ) نام درختستانی در نزدیکی تیسفون پایتخت اشکانیان و ساسانیان بود که بعداً به صورت شهر درآمد و پایتخت عباسیان شد. مورخان در همه کشورها، با توجه به این جشن ها، تداوم بکار بردن واژه مهربان و رعایت خصلت مهربان بودن و مهربانی کردن در میان ایرانیان که طبیعت ثانوی آنان شده و به اصطلاح در خونشان قرار گرفته است، ایرانیان را مهربان ترین، باگذشت ترین و میهمان نواز ترین مردم جهان نوشته اند.

عمر خیام نیشابوری که تقویم خورشیدی را تنظیم کرده درباره مهر ماه و جشن مهرگان گفته است: «این ماه را از آن مهرماه گویند که مهربانی بود مردمان را بر یکدیگر، از هر چه رسیده باشد، از غله و میوه نصیب باشد، بدهند و بخورند با هم.».

فلسفه آیین های مهرگان سپاسگزاری به درگاه خداوند به خاطر برکاتی که عنایت کرده و تحکیم دوستی و محبت میان انسانها است.

ایرانیان از دیر زمان کوشیده اند که کارهای مهم را از مهر ماه آغاز کنند، از جمله ازدواج و تشکیل زندگانی خانوادگی. به نوشته مورخان یونانی، به دستور داریوش بزرگ بود که دبستان های ایران از مهر ماه آغاز به کار کرده اند و انتشار همین نوشته ها سبب شد که در سراسر جهان آغاز سال تحصیلی از سپتامبر (۱۰ شهریور تا ۱۰ مهر ) قرار داده شود. این مورخان نوشته اند که در دبستانها که ویژه پسران ایران بود به کودکان می آموختند که اقتدار و عظمت وطن و حفظ تمدن آنان بستگی به آن دارد که متحد باشند و ارتشی شکست ناپذیر داشته و همواره آماده دفاع از وطن باشند. داریوش بزرگ حکومت خود را از مهر ماه آغازکرد ه بود. مهستان (سنای ایران در برابر سنای روم) که ازسال ۱۳۷ پیش از میلاد آغاز به کار کرد فعالیت سالانه اش را روز پس از جشن مهرگان ( ۱۷ مهر ماه ) از سر می گرفت. درعصر دودمان پهلوی نیز گشایش سال پارلمانی ایران از مهر ماه مقرر شد.

۱۷۴۶م:هشتم اکتبر سال ۱۷۴۶ (۱۶ مهر) دولت عثمانی که ارتش آن کشور در سال ۱۷۴۵ در منطقه «قارص» از ارتش ایران شکست خورده بود به نادرشاه پیشنهاد کرد که یک پیمان صلح دائم برای حل همه اختلافات دو دولت تنظیم و امضاء شود. نادرشاه در آگوست ۱۷۴۳ بغداد و بصره را تصرف و کرکوک را گلوله باران کرده بود زیرا که عثمانی ها پی در پی شرایط صلحی را که میان آن دولت و دولت صفویه امضاء شده بود نقض می کردند. قرارداد صلح پیشنهادی عثمانی با نادرشاه در سال ۱۷۴۷ میان دو دولت به امضاء رسید، نادر از بغداد صرف نظر کرد و عثمانی حاکمیت ایران بر سلیمانیه و ایروان را برسمیت شناخت و متعهد شد که نسبت به قفقاز ایران نظر نداشته باشد. شاه عباس یکم قبلا در یک مصالحه، قسمتی از سرزمینی را که اینک کشور عراق است به عثمانی ها داده بود تا نسبت به ارمنستان و سراسر قفقاز ادعا نداشته باشند. در این مصالحه ها به منطقه بصره اشاره نشده و به همین دلیل کریمخان زند برایش حکمران تعیین کرد و فرستاد و صدای اعتراض عثمانی را با گلوله خاموش کرد. انگلیسی ها در جریان جنگ جهانی اول وارد بین النهرین شدند و پس از شکست عثمانی در جنگ، سه ایالت عثمانی را از آن جدا کردند و ترکیب از این سه، ایالت عراق را ساختند و تحت نظر خود یک امیرزاده حجاز را پادشاهش کردند و در سال ۱۹۳۲ تحت فشار روحانیون شیعه، با حفظ نیروهای نظامی خود در عراق و پس از ترسیم مرزهای آن به این کشور تازه ساز استقلال دادند. در آگوست ۱۹۴۱نیروهای انگلیسی از خاک عراق به ایران تعرص و آن را اشغال نظامی کردند. سلطنت عراق در سال ۱۹۵۸ توسط ژنرال قاسم منحل شد و از آن پس گاهی ناسیونالیستها و زمانی بعثی ها بر عراق حکومت کردند و این کشور در بهار ۲۰۰۳ به تصرف آمریکا درآمد که هنور نیروهایش در آنجا مستقر هستند. تیسفون که هشت قرن پایتخت ایران بود در ۳۶ کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد.

تکفارس آی آر

۱۹۴۰م:طبق اسناد به دست آمده، استالین رهبر وقت شوروی که در آستانه جنگ جهانی دوم با هیتلر قرارداد عدم تعرض امضا کرده بود، در پاسخ به درخواست هیتلر که تعهد کند سوخت (نفت) مورد نیاز آلمان را تامین سازد (درعوض) از او خواسته بود نظر به تاریخ و فرهنگ مشترک مردم جمهوری های جنوبی شوروی با ایرانیان، با بسط نفوذ شوروی در ایران که از مشروعیت جهانی هم برخوردار خواهد بود رضایت دهد. استالین تمایل مشابهی را هم نسبت به بلغارستان نشان داده بود که هیتلر به دلیل علاقه شخصی به تاریخ، فرهنگ و مردم ایران و ملاحظات نژادی و نیز رابطه ویزه با رضاشاه و طرح های دور و درازی که با هم داشتند در پاسخ مورخ هشتم اکتبر (۱۶ مهر ماه) سال ۱۹۴۰ خود به استالین با بسط نفوذ شوروی در ایران اکیدا مخالفت کرد، ولی با تمایل رهبر شوروی نسبت به بلغارستان روی موافق نشان داد.

مورخانی که درباره علل و نتایج و جریان جنگ جهانی دوم بررسی و مطالعه کرده اند نوشته اند که یکی از دلایل (فرعی) تردید هیتلر به صداقت استالین و حمله نظامی به شوروی همین خواست استالین(درباره ایران) از وی بود و با این که بسیاری از ژنرالهای آلمان باز کردن جبهه روسیه را که کشوری وسیع و زمستانی سخت دارد به مصلحت نمی دیدند هیتلر در ژوئن ۱۹۴۱ حمله نظامی به شوروی را آغاز کرد. همین مورخان نوشته اند که دلیل عدم تخلیه ایران از واحدهای ارتش سرخ، پس از پایان جنگ دوم نیز به همان علت و تمایل قدیمی استالین بود. طبق همین اسناد، قرار بود که ایران به عضویت پیمان محور (آلمان، ایتالیا، ژاپن) درآید که انگلیسی ها از طریق جاسوس های خود متوجه قضیه شدند و از فرصت حمله آلمان به شوروی استفاده کردند و با خریدن چند ژنرال و سیاستمدار در تهران، ایران را که دارای ارتشی نیرومند و وسیع بود با چند هزار سرباز فرسوده و دست دوم اشغال نظامی کردند و رئیس کشور را برکنار و به تبعید فرستادند.

در دهه ۱۹۶۰ که سخن از ایجاد فدراسیون ایران و افغانستان همزبان ، همفرهنگ و همنژاد ایران و افغانستان به میان آمد که مردمشان نیاکان مشترک دارند، کرملین سخت ترین مخالفت ها را با آن از خود نشان داد، زیرا از آن می ترسید که تاجیکستان تمایل به پیوستن به این فدراسیون نشان دهد و امپراتوری پارسها در مرزهای جنوبی شوروی زنده شود و به همین سبب هم هنگامی که ایران (به خواست آمریکا) به کمک همنژادان کرد خود در عراق شتافت، کرملین با عراق قرارداد دوستی امضا کرد و سیل اسلحه را به آن کشور سرازیر ساخت.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ مهر

۱۳۰۲ش:رضاخان پهلوی سردار سپه و وزیر جنگ قوام السلطنه رئیس الوزراء سابق را متهم به طرح توطئه قتل خود کرد و بدون مراجعه به دستگاه قضایی ۱۶ مهر ماه ۱۳۰۲ وی را احضار و در پادگان تهران بازداشت کرد و دو هفته دربند نگهداشت و سپس با میانجیگری احمد شاه آزاد ساخت و با این عمل همه رجال را ترسانید.

www.takfars.ir

۱۳۱۳ش:در این روز در سال ۱۳۱۳ و در جریان جشن های هزاره فردوسی، مجلس شورای ملی تمامی جلسه خود به فردوسی و تجلیل از خدمات ایراندوستانه او و عظمت کاری را که در خدمت به ایران و ایرانی انجام داده بود اختصاص داد و بر قطعنامه مستشرقین که فردوسی را میهندوسترین ایرانیان اعلام کرده بودند صحه گذارد. در جریان مراسم ۱۵ روزه فردوسی بیش از چهل مستشرق از سایر کشورها در تهران گرد آمده و هرکدام رساله داده و نطق کرده بودند.

در همین روز شهرداری تهران خیابان علاء الدوله را به «فردوسی» تغییر نام داد. دو شب پیش از این نخست وزیر در کاخ گلستان ضیافت باشکوهی به افتخار مستشرقین خارجی که از چهار گوشه جهان به ایران آمده بودند برپا کرده بود و نطقهای متعدد در بزرگداشت فردوسی ایراد شده بود. در جلسه ۱۶ مهرماه مستشرقین که در دارالفنون (خیابان ناصر خسرو) بر گذار شده بود، به مناسبت «روز مهرگان» سخنرانی ها عمدتا در باره آیین های باستانی مهرگان بود و این که ایرانیان از دیر زمان در میهمان نوازی و مهربانی کردن در جهان نمونه بوده اند.

در پایان این جلسه، عکس زیر از شرکت کنندگان گرفته شد تا به یادگار بماند. ضمنا در این روز به مستشرقین خارجی و ادیبان و مورخان ایرانی گفته شد که خود را برای سفر به خراسان و گشایش آرامگاه فردوسی در توس و و در آنجا آشنایی با رضا شاه که برای شرکت در این مراسم حضور خواهد داشت آماده کنند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ مهر

۱۹۶۷م:ارنستو «چه» گوارا، پزشک و انقلابی سوسیالیست آرژانتینی که در انقلاب کوبا مرد شماره ۲ به شمار می آمد و پس از پیروزی این انقلاب، وزیر صنایع کوبا شده بود هشتم اکتبر سال ۱۹۶۷ در زد و خورد با ژاندارمهای کشور بولیوی دستگیر و همان روز و یا روز بعد در اسارت کشته شد و دهم اکتبر عکس جسد او را به روزنامه ها دادند تا مرگ وی را ثابت کنند). قتل فوری او برای این بود که اگر زنده بودنش ثابت می شد، به علت کثرت هوادارانش در سراسر جهان، و مداخله دولتهای کمونیست از جمله شوروی، دیگر کشتن او امکانپذیر نبود.بعدا برخی از افسران ارشد بولیوی اعتراف کردند که به خواست «سیا» چه گوارا به قتل رسید. وی به همراه شش تن از یارانش کشته شد. این گروه به بولیوی رفته بودند تا راه و رسم انقلاب را به کشاورزان و بومیان(سرخپوستان) محروم این کشور بیآموزند. «چه» هنگام قتل ۳۹ ساله بود.

«چه» دو سال پیش از آن، کوبا را ترک کرده بود تا مردم سایر کشورها را با انقلاب مسلحانه آشنا سازد، زیرا عقیده داشت که در جهان نیروهایی هستند که با همه امکانات خود مانع انجام هر گونه تحول از راههای مسالمت آمیز می شوند.

بقایای جسد «چه» که به نوشته برخی از مورخان «قتل فوری» او با اشاره امریکا صورت گرفته است، چند سال پیش به کوبا حمل و مدفون شد.

در سی امین سالروز قتل «چه» پنجمین کنگره حزب کمونیست کوبا به نام او گشایش یافت و فیدل کاسترو ضمن نطق بسیار طولانی خود دکتر «چه» را یکی از بزرگترین فداییان برابری مردم خواند که جانش را در راه ظلم زدایی از جامعه بشری و تامین رفاه برابر مردم از دست داد. کاسترو «چه» را از بزرگترین دشمنان امپریالیسم و نظام سرمایه داری خواند و گفت اطمینان دارد که راه «چه» از سوی سایر انقلابیون و جوانان جهان ادامه خواهد یافت.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ مهر

۲۰۰۳م:سه شنبه هفتم اکتبر ۲۰۰۳ رای دهندگان کالیفرنیای ۳۵ میلیونی رای به برکناری «گری دیویس» فرماندار این ایالت دادند؛ که وی را ۱۱ ماه پیش با ۶۷ درصد آراء به این سمت انتخاب کرده بودند، زیرا که به آنان در یک مورد گزارش خلاف واقع داده بود و آرنولدشورزنگر بازیگر ۵۶ ساله اتریشی تبار فیلم های سینمایی را که مطلقا تجربه کار دولتی و تحصیلات سیاسی نداشته و قبلا کار سیاسی نکرده بود به جای او بر گزیدند. برخورداری آرنولدشورزنگر از دنیای سیاست، تنها این بوده است که شوهر «ماریا شرایور» خواهرزاده کندی ها است و «ماریا» در طول مبارزات انتخاباتی در کنار شوهرش ایستاده بود و اتهامات ۱۵ زن را که گفته بودند «آرنولد» آنها را ناخواسته لمس کرده بود نادیده گرفت. آرنولد که در منطقه «گراس» اتریش به دنیا آمده و پدرش قبلا یک افسر پلیس هودار نازیسم بود بارها علنا از هیتلر تمجید کرده بود. وی انگلیسی را با اکسنت آلمانی تکلم می کند. با وجود این، رای دهندگان کالیفرنیایی او را بر ۱۳۵ نامزد دیگر ترجیح دادند. آرنولدشورزنگر چون بادی بیلدر است عمدتا در فیلمهای سینمای معروف به "بزن – بزن" شرکت کرده بود. به همین سبب، مفسران رسانه ها که ناظر بر این انتخابات بودند در مقالات خود با تعجب سئوال کرده بودند که «رای دهندگان قرن ۲۱ را چه می شود؟» و استادان علوم سیاسی در اظهارنظرهای خود گفته بودند که با توجه به نتایج چند انتخابات اخیر از این دست در گوشه و کنار جهان باید در فرضیه های «دمکراسی» و مشارکت در آن نگاه تازه افکند، زیرا رای دهندگان نسل نو نمی دانند که فلسفه دمکراسی انتخاب «بهترین» های یک جامعه برای اداره آن است؛ دود لجبازی کردن و اسیر احساس و عاطفه شدن در انتخابات، بعدا به چشم خودشان خواهد رفت و بهایش را کل جامعه باید بپردازد، زیرا که در سیاست، اصل «یک زمان غافل شدم صد سال راهم دور شد» بیش از هر جنبه دیگر زندگانی صدق می کند.

تک فارس

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ مهر

۲۰۰۵م:شمارش آراء انتخابات افغانستان به دلیل کثرت نامزدها تا (۸ اکتبر ۲۰۰۵) کاملا پایان نیافته بود و در حالی که در ایالت غربی فراه (واقع در مجاورت مرز ایران) نام بانو «جویا» ۲۷ ساله و از مبارزان تامین حقوق بشر در میان برندگان آراء ردیف بالا قرارداشت، در ایالت جنوبی زابل، عبدالسلام از افسران سابق طالبان معروف به عبدالسلام راکتی (کارشناس بکار بردن راکت) برنده انتخابات شده بود. در افغانستان، برای نامزد شدن در انتخابات، شرایط پیچیده وجود ندارد و مانند بیشتر کشورها هرکس بخواهد می تواند نامزد شود. رسانه های جهان عکسهایی از انتخابات افغانستان منتشر ساخته بودند که زنان برقعی بچه بغل را در صف رای دهندگان نشان می داد. این رسانه ها نوشته بودند که بیشتر این زنان بی سواد بودند و از مفاهیم دمکراسی بی اطلاع، و به اصرار وادار به رفتن به حوزه های رای گیری شده بودند. افغانستان قبلا ۱۳ سال حکومت کمونیستی داشت و تنها شهرنشینان این کشور مردمی تاحدی آشنا به سیاست هستند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ مهر

۲۰۰۵م:ششم اکتبر ۲۰۰۵ «میشل ویMichelle Wie» پانزده ساله دختر چینی تبار آمریکایی در آستانه شانزده ساله شدن در مسابقه ای که در هاوایی برگذار شد عنوان «گلفر حرفه ای» به دست آورد. وی نخستین دختر در این سن است که در تاریخ ورزش گلف، این عنوان را به دست آورده است. او در این سن دارای دو متر طول قد است. کمپانی های نایکه و سونی به میشل (عکس مقابل) ده میلیون دلار داده بودند تا برایشان تبلیغ کند. وی با دریافت این پول موظف شده بود که "تی شرت" دارای علامت «نایکه (سازنده کفش)» بپوشد و در میدانی بازی کند که دست کم یک علامت سونی (کمپانی ژاپنی سازنده وسائل الکترونیک) نصب شده باشد.

در آمریکا وقتی رسانه ها به یک ورزشکار عنوان حرفه ای دهند، یعنی کسی که از طریق شرکت در مسابقه های ورزشی امرار معاش کند و ورزش و مسابقه؛ پیشه و حرفه او باشد و با کسب این لقب، یک ورزشکار از صورت آماتور خارج می شود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ مهر

۱۹۰۱م:«رنسوم اولدز» سازنده اتومبیل سواری اوزمبیل نخستین آگهی تجاری تبلیغ برای فروش اتومبیل را به روزنامه های آمریکا داد و چهارم اکتبر ۱۹۰۱ نخستین روزنامه در نیویورک آن را چاپ کرد. قرار بود که چاپ این آگهی تا هشتم اکتبر ادامه داشته باشد تا «اولدز» از تاثیر و نتیجه آن آگاه شود و ببیند که چه میزان سفارش ساخت به دست می آورد. وی قبلا اظهار امیدواری کرده بود تا پایان سال ( نزدیک به یه ماه بعد) ۴۰۰ اتومبیل دیگر بفروشد تا کار ساختن مدل سال ۱۹۰۲ را آغاز کند. وی آگهی تجاری خود را با عکس بالا به نشریات داده بود و در زیر عکس به امضای خود نوشته بود: تپه ها در برابر اوزمبیل هیچ هستند. رانندگی اتومبیلی را که از تپه بالا می رود «رنسوم» خود بر عهده دارد. در این آگهی بهای هر دستگاه اوزمبیل ۶۵۰ دلار اعلام شده بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ مهر

۱۶۳۳م:هشتم اکتبر سال ۱۶۳۳ شهر «دور چسترDorchester» ماساچوست به سبک کشور – شهرهای یونان باستان برای خود "دولت شهر" تاسیس کرد، که این اقدام به تدریج در سراسر آمریکا اقتباس شد به گونه ای که هم اکنون، همه شهرهای ایالات متحده در امور داخلی خود استقلال دارند و شهرداران بر آنها حکومت می کنند و شوراهای شهر پارلمان محلی بشمار می آیند و همه امور شهر از پلیس تا مدرسه ، آب تا فاضلاب ـ جز پستخانه ـ توسط آنها اداره می شوند.

۱۸۷۱م:نزدیک به نیمه شب هشتم اکتبر سال ۱۸۷۱زنی به نام «الیری OLeary» از ساکنان حاشیه شمال غربی شهر شیکاگو که در گاوداری خود زندگی می کرد با مشاهده یک گاو که وارد اطاق او شده بود سراسیمه شد و فانوس روشن و پر از نفت را به سوی این حیوان پرتاب کرد که فانوس ساختمان را آتش زد و آتش به سبب وزش باد به سایر خانه ها سرایت کرد ، منطقه ای وسیع را فرا گرفت و باعث سوختن ۱۷ هزار و ۴۵۰ ساختمان و مرگ ۱۲۰۰ تا ۲۵۰۰ تن شد و اگر درهای زندان گشوده نشده بود و زندانیان فراری داده نشده بودند بیش از دو هزار تن هم در زندان می سوختند. دلیل دقیق نبودن رقم تلفات، خاکستر شدن نیمی از اجساد بوده است. از لحاظ تلفات، این، بزرگترین آتش سوزی در آمریکا در طول تاریخ کوتاه این کشور بشمار آورده شده است.رودخانه شیکاگو و پیشرفتگی دریاچه میشیگان در آن مانع رسیدن شعله های آتش به سایر محله ها و بار اندازها شد.

T A K F A R S

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ مهر

۱۸۹۵م:هشتم اکتبر سال ۱۸۹۵ ملکه سرزمین کره در کاخ خود ترور شد.سفیر ژاپن در کره که موفق نمی شد از ملکه «مین» رئیس کشورکره، در آن زمان وفادار به چین، برای وطن خود امتیاز سیاسی بگیرد، دو آدمکش را اجیر کرد که به صورتی به کاخ سلطنتی کره راه یابند و در آنجا جلب اعتماد کنند و در فرصت مناسب، ملکه انعطاف ناپذیر را مقتول سازند که چنین شد.

۱۹۱۸م:در پی نطق هیتلر در پارلمان سراسری آلمان (رایشتاگReichstag) که آلمان به هدفهای خود که پس گرفتن اراضی از دست رفته سال ۱۹۱۸ بود رسیده و اشتیاق به جنگ با انگلستان و فرانسه را ندارد و آماده مذاکره صلح برای برقراری نظمی نوین در اروپاست، انگلستان و فرانسه که قبلا به آلمان اعلان جنگ داده بودند هشتم اکتبر۱۹۳۹ پیشنهاد هیتلر را رد کردند و اعلام داشتند که صلح واقعی تنها پس از شکست نظامی آلمان امکان پذیر خواهد بود. پیشنهاد هیتلر به روزولت رئیس جمهوری وقت آمریکا برای میانجیگری بین آلمان از یک سوی و فرانسه و انگلستان از سوی دیگر هم با بی اعتنایی روزولت رو به رو شد . چند روز بعد یک زیر دریائی آلمانی با غرق کردن ناوفرماندهی "رویال اوک" انگلستان که اعلام شده بود شکست ناپذیر است و زره اش هر گونه اژدری را خنثی می کند جنگ آلمان با این دو کشور را که قبلا از سوی انگلستان و فرانسه اعلان شده بود آغاز کرد و نیروهای آلمانی با شکستن خط ماژینو و تصرف برق آسای فرانسه و فراری دادن نیروهای کمکی انگلستان از «دونکرک» جهان را شگفت زده کردند. اما، اشتباه هیتلر که از علوم نظامی اطلاع کامل نداشت و تاریخ جنگها را به دقت مطالعه نکرده بود با حمله به شوروی جبهه دوم را که خارج از ظرفیت نظامی آلمان بود گشود که سرانجام به شکست او انجامید. اعزام بهترین واحدها و ژنرالهای آلمانی به افریقا و بالکان به کمک ایتالیا نیز مزید بر علت شد. طبق قانون جنگ های تعرضی؛ دشمنان یکی پس از دیگری باید از میان برداشته شوند. به عبارت دیگر؛ در یک زمان، تنها باید به یک دشمن حمله برد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ مهر

۲۰۰۳م:به گزارش هفتم اکتبر ۲۰۰۳ اسو سییتدپرس، در پی احضار نظامیان ذخیره ایالت آرکانزا به زیر پرچم جهت عزیمت به عراق، شهر «برد فورد» این ایالت بدون شهردار، رئیس پلیس و رئیس کتابخانه شده است، زیرا هر سه مقام که از نیروی ذخیره بودند به خدمت فعال فراخوانده شده بودند. در ایالات متحده، قانون وظیفه عمومی (سربازشدن در سنی معین و بدون دریافت دستمزد) وجود ندارد و نظامیان این کشور استخدامی (پیمانی) هستند و پس از انقضای پیمان نامه اگر بخواهند که بازهم مبلغی دستمزد بگیرند و از مزایایی برخوردار شوند باید در بخش ذخیره اسم نویسی کنند. در طول ذخیره بودن، افراد به انجام کارهای دیگر می پردازند و احیانا دارای مقام انتصابی و انتخابی می شوند و ….

تلفات جنگ عراق و غیر محبوب بودن این جنگ سبب شده است که از سال ۲۰۰۳ داوطلب استخدام در قسمت های نظامی کاهش یابد و درنتیجه راهی جز فعال کردن افراد ذخیره آمریکا و یا استخدام داوطلبان مهاجر (خارجی) نیست. در تابستان ۲۰۰۸ چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا هنگامی که در مورد تلفات جنگ در عراق و افغانستان مورد اعتراض قرارگرفت گفت: کسی را اجبار به استخدام شدن در ارتش نکرده اند؛ فردی که در قسمت های نظامی استخدام شود یعنی داوطلب جنگیدن شده و جنگ کشته شدن هم دارد.

۲۰۰۳م:شب هفتم اکتبر ۲۰۰۳ «یوجینا بل» مادر یک کودک و «کلارا بل» خوهر او و مادر ۵ کودک که هر دو مطلقه و در یک خانه در شهر «یازو» واقع در ایالت می سی سی پی آمریکا زندگی می کردند بچه ها را که یک تا ده ساله بودند در خانه گذاردند و به یک «کلوب شبانه» رفتند تا دمی را خوش بگذرانند!. در غیاب آنان خانه آتش گرفت و از شش کودک پنج تن آنان سوختند و مردند و ششمی که مجروح شده بود توسط همسایگان به بیمارستان انتقال یافت. از آنجا که در آمریکا ترک افراد زیر ۱۸ سال تمام و یا علیل بدون مراقبت جرم است، قاضی شهر هر دو خواهررا به اتهام قتل غیر عمد به زندان فرستاد و کودکان را به شهرداری سپرد تا نگهداری کند.

این حادثه زمانی اتفاق افتاد که بانوی دیگری در همان ایالت به همین اتهام محاکمه می شد و اخبار مربوط به دادرسی در رسانه ها با هدف تنبه دیگران وسیعا انتشار می یافت. حریق خانه دو خواهر «بل» یک بار دیگر نشان داد که «عبرت آموزی» از اشتباه دیگران در جوامع بشری رو به ضعف گذارده است.

۲۰۰۵م:ششم اکتبر ۲۰۰۵ آژانس فرانس پرس گزارش داد: طبق یک برنامه مستند تلویزیون دولتی «BBC» در اکتبر این سال و به نقل از شاهدان، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در جریان ملاقات ژوئن سال ۲۰۰۳ خود با محمود عباس رئیس دولت فلسطینی ها و در حضور «نبیل شعث» مقام فلسطینی دیگر خطاب به آنان گفته بود که در مورد لشکر کشی به افغانستان و عراق و ایجاد یک کشور فلسطینی، از جانب خدا وحی و الهام دریافت کرده بود!.

طبق این گزارش، جورج بوش به هیات فلسطینی گفته بود: خدا به من الهام کرد که به عراق و افغانستان لشکر کشی کنم و نیز از جانب خدا به من امر شده است که کشوری برای فلسطینی ها بسازم. بوش ادامه داده بود: رفتن به افغانستان و جنگ با تروریستها هم به امر خدا بود. همچنین به اشاره و اجازه خداوند بود که بروم و عراق را از شر یک دیکتاتور رهایی بخشم و به خواست خدا از من، تا کشوری برای فلسطینی ها نسازم از پای نخواهم نشست.

تک فارس www.takfars.ir

بی بی سی گفته است که درباره صحت و سقم این مطالب که از قول جورج بوش بیان شده با کاخ سفید واشنگتن تماس گرفته بود. سخنگوی دفتر رئیس جمهوری آمریکا هفتم اکتبر ۲۰۰۵ این مطلب را نادرست اعلام کرد!.

سارا پیلن فرماندار آلاسکا که نامزد سمت معاونت ریاست جمهوری در انتخابات نوامبر ۲۰۰۸ شده است در سپتامبر این سال در مصاحبه تلویزیونی با شبکه ای بی سی گفته بود که اشغال نظامی عراق، خواست خدا بود. سارا نامزد این مقام از جانب خزب جمهوریخواه است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ مهر

۲۰۰۵م:شبکه تلویزیونی ای بی سی (آمریکا) در اخبار ششم اکتبر ۲۰۰۵ خود، گزارش از کشف جاسوسی در کاخ سفید برای فیلیپین و دستگیری و بازداشت جاسوس داد. جاسوس، یک نظامی سابق آمریکایی است که در کاخ سفید کار می کرد و به اسناد محرمانه به ویژه اسناد دفتر «چنی» معاون رئیس جمهوری آمریکا دسترسی داشت. طبق گزارش شبکه ای بی سی،Leandro Aragoncillo لئاندرو آراگونسیلو ۴۶ ساله یک فیلیپینی تبار است که به آمریکا مهاجرت و به تابعیت این کشور درآمده و در سپاه تفنگداران مشغول به بکار و از همین طریق مامور کار در کاخ سفید شده بود.

شبکه تلویزیونی ای بی سی در توضیح خبر خود افزوده بود: در زمان حکومت کلینتون، استرادا رئیس جمهور وقت فیلیپین در جریان دیدار خود از کاخ سفید با لئاندرو آشنا شد و بعدا با او تماس گرفت و خواست که با دریافت پول، دفتر او را از طرحهای احتمالی کاخ سفید برضد حکومت فیلیپین آگاه سازد. پس از استرادا، لئاندرو به این کار ادامه داد و باز هدف از کسب این اطلاعات این بود که رئیس جمهور فعلی فیلیپین بداند که آیا در کاخ سفید طرح براندازی وی در دست تهیه نباشد. لئاندرو جمعا یکصد سند محرمانه به دفتر رئیس جمهور فیلیپین ارسال داشته بود و این قضیه پس از انتقال وی از کاخ سفید (احتمالا به دلیل بازخرید سنوات خدمت) برملاء شده بود. فیلیپین از دوستان نزدیک آمریکاست.

۱۶۰۰: کشور سان مارینو، کوچکترین و قدیمی ترین جمهوری جهان دارای قانون اساسی شد. این کشور ۳۰ هزار نفری پیشرفته در سال ۳۰۱ میلادی در دل ایتالیا به وجود آمد، در سال ۱۷۹۷ ناپلئون که هنوز شعار های انقلاب فرانسه را به گوش داشت، استقلال آن را برسمیت شناخت و در سال ۱۸۱۵ کنگره وین بر این استقلال صحه گذارد و پس از تامین وحدت ایتالیا، گاریبالدی استقلال طلب و میهندوست بزرگ توصیه کرد که استقلال جمهوری سن مارینو محفوظ بماند.

۱۹۱۲: کشور کوچک «مونته نگرو» به امپراتوری عثمانی اعلان جنگ داد و متعاقب آن، جنگ اول بالکان آغاز شد که به تغییر نقشه جغرافیایی این منطقه منجر گردید.

۱۹۳۹: دولت هیتلر اعلام کرد؛ غرب لهستان را که به آلمان ضمیمه ساخته، در سابق جزیی از خاک پروس (آلمان قدیم) بوده، احقاق حق شده و خطایی صورت نگرفته است.

۱۹۴۱: نیروهای هیتلر در پیشروی به سوی قفقاز جنوبی و مناطق نفتی خاور میانه به شبه جزیره آزوف (شمال دریای سیاه) رسیدند.

۱۹۸۲: دولت وقت لهستان جنبش «همبستگی» را که در انتخابات اکتبر ۲۰۰۵ بیشترین آراء را به دست آورده غیر قانونی اعلام داشت.

تکفارس

۱۹۹۲: ویلی برانت رئیس جنبش سوسیال دمکراسی (صدراعظم اسبق آلمان) درگذشت.

۲۰۰۱: تشکیل وزارت امنیت ملی آمریکا اعلام شد تا از وقوع حوادثی نظیر رویدادهای نهم سپتامبر آن سال جلوگیری کند.

خلاصه و تصاویر دیدنی سریال ویلای من کارگردان مهران مدیری
  1. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ مهر

  2. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۰ آذر

  3. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۵ دی

  4. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۲ دی

  5. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳۱ مرداد

  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ تیر

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات