فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ آذر

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ آذر

۶۶۳م:چند واحد مسلح عرب که مامور جلوگیری از بازگشت پیروز ساسانی (پسر یزدگرد سوم) از چین به ایران شده بودند ششم ژانویه سال ۶۶۳ میلادی در سر راه خود، شهر بلخ یکی از چهار شهر بزرگ خراسان را تصرف کردند (مرکز همان ساتراپی ایران که یونانیان، «باکتریانا» نوشته اند).

«پیروز ساسانی» به خواست پدرش یزدگرد سوم (که در سال ۶۵۱ میلادی در مرو کشته شد)، برای جلب کمک نظامی تایزونگ، امپراتور چین از دودمان تانگ، از طریق کوههای پامیر (تاجیکستان امروز) به «چانگ آن» پایتخت آن زمان چین رفته بود که در ایالت شیان واقع بود و بزرگترین شهر جهان بشمار می آمد. چین که در شمال شرقی فرارود (مرز امروز چین با تاجیکستان و افغانستان) با امپراتوری ایران همسایه بود همواره با ایرانیان مناسبات حسنه داشته است. «تایزونگ» پیش از رسیدن «پیروز ساسانی» به «چانگ آن» درگذشته بود و پسرش «گائوزونگ» امپراتور تازه و سومین رئیس کشور چین از دودمان تانگ به پیروز مقام درباری داد، احترام بسیار کرد و در سال۶۶۲ او را با یکی از ژنرالهای خود به نام «پی شینگ جیان» با لشکری کامل روانه ایران کرد. «پیروز ساسانی» پیشنهاد کرده بود که این لشکر تا سیستان (شهر زرنگ = زرنج و مرکز ایالت نیمروز افغانستان امروز) با او باشد زیرا که اطمینان دارد، ایرانیان پس از شنیدن خبر بازگشت وی، دسته های مقاومت تشکیل می دهند و به یاری اش می شتابند. ژنرال «پی» تنها تا شهر باستانی سغدیانا (تاجیکها) به نام بالا سگون ( امروزه: توک ماک = توقماق واقع در قرقیزستان) با «پیروز» همراه بود و در اینجا دست به بهانه آوردن و تعلل زد و پیروز ساسانی پس از نومید شدن از حمایت نظامیان چینی، تنها با ایرانیانی که با وی بودند به منتهی الیه شمال شرقی ایران (سرزمینی که امروز تاجیکستان و شمالشرقی افغانستان را تشکیل می دهد) بازگشته و دست به جمع آوری نیرو برای جنگ با اعراب زده بود و مردم هرات (بزرگترین شهر خراسان آن زمان) با شنیدن خبر بازگشت پیروز، بر ضد حکمران عرب شورش کرده و باعث نگرانی اعراب حاکم بر ایران شده بودند که چند واحد عرب را مامور متوقف ساختن «پیروز» و عقب زدن او به چین کرده بودند که این یگانها بلخ را تصرف کردند.

پیروز ساسانی تا تخارستان (افغانستان شمال شرقی) پیش آمد و ۲۰ سال در آن مناطق بود، در همانجا فوت شد و طبق وصیتش، جسد او را در کوههای پامیر به گونه ای که صورتش به سوی ایران باشد دفن کردند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ آذر

۱۲۷۰م:آباقا خان (آباقا آن) ایلخان مغول ایران (پسر هلاکو خان) در این روز در ژانویه ۱۲۷۰ میلادی ضمن انتصابات خود، دو زن را حکمران دو ایالت بزرگ ایران کرد؛ آبش خاتون حکمران فارس و ترکان خاتون حکمران کرمان شد.

تکفارس آی آر

ترکان خانون از قراختایی ها و آبش خاتون ازخانواده اتابکان فارس بود. در انتصابات این روز، مقام صاحبدیوانی (معادل بزرگ وزیر، بدون اختیارات نظامی) به شمس الدین محمد جوینی و حکومت اصفهان و اراک به پسر او بهاءالدین داذه شد و عطاملک جوینی مولف معروف در سمت خود حکومت بغداد که از زمان هلاکو خان آن را بر عهده داشت تثبیت گردیده بود.

۱۲۸۸ش:در پی لغو مشروطیت از سوی محمدعلی شاه، ۱۶ دی ماه ۱۲۸۸ خورشیدی (ششم ژانویه ۱۹۰۹) نجفقلی صمصام بختیاری در اصفهان انجمن نجات مشروطه تاسیس کرد و اعلام داشت که با سه هزار سوار رهسپار تهران خواهد شد تا محمدعلیشاه را بیرون راند. صمصام به قولی که داده بود وفا کرد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ آذر

۱۳۱۷ش:نخستین قانون تعدیل مال الاجاره در ایران که اول دیماه ۱۳۱۷ خورشیدی در ۹ ماده به تصویب مجلس رسیده بود از۱۶ دی ماه در شهر تهران به اجرا در آمد و حاکم بر روابط مالک و مستاجر شد . این قانون با اندکی تفاوت، مشابه قوانینی بود که در بسیاری از کشورها اجرا می شده است. قانون تعدیل مال الاجاره ایران به مرور زمان کم رنگ شده و روابط موجر و مستاجر در این کشور مسئله داشته و در ایران ساختن و اجاره دادن به دلیل نبودن ضابطه اجرایی مناسب به صورت " یک کسب " در نیامده و بسیاری از پرونده های قضایی در ایران در شش دهه گذشته ناشی از همین مسئله بوده است.

در کشورهای دیگر اجاره بها عینا مطابق تورم پول ( افزایش بهای خانه ) بالا نمی رود و میزان آن بر پایه یک فرمول منصفانه محاسبه می شود و « به طور کامل» درکنترل موجر نیست .در بعضی شهرهای آمریکا ازجمله نیویورک ، سانفرانسیسکو ، واشنگتن و … افزایش اجاره سالانه در صورتی که مستاجر جا به جا نشده باشد ممنوع و یا محدود به « درصد » بسیار جزیی است.

www.takfars.ir

مروری بر تاریخ اجتماعی ایران نشان می دهد که در ایران قدیم وتا اواسط قاجاریه و حتی تا همین اواخر در قصبات و روستاها اجاره دادن مسکن مرسوم نبوده و این عمل به رایگان انجام می گرفته که جدا ساختن انسانها از گذشته انان امری آسان و سریع نیست .

۱۳۳۱ش:در اجرای اصلاحیه قانون انتخابات ایران، از چنین روزی در دی ماه ۱۳۳۱ بحرین دارای یک نماینده در مجلس شورای ملی شد. این قانون در چهارم دی ماه آن سال به تصویب رسیده بود. بحرین که طبق قانون مصوب، تا اواخر دهه ۱۳۴۰ که شاه، در مصاحبه ای در هند، درپاسخ به پرسش یک روزنامه نگار (!) ناگهان و به طور غیر منتظره با انجام رفراندم و آن هم یکجانبه و تنها در بحرین موافقت کرد، استان چهاردهم ایران به حساب می آمد.

۱۳۳۳ش:در این روز در سال ۱۳۳۳ خورشیدی روزنامه های تهران خبردادند که سازمان جوانان حزب توده که آن را شبکه ای سراسری و بسیار گسترده توصیف کرده بودنداوایل دیماه ( دسامبر ۱۹۵۴ ) کشف و گردانندگان آن شناخته شده و پاره ای از آنان دستگیر شده اند و اشاره شده بود که در پی کشف سازمان نظامی حزب توده( در همین سال) و دستگیری بیش از یکصد افسر و اعدام دهها تن از آنان سازمان جوانان نیز افشاء شده است ، ولی روشن نکرده بودند که چه رابطه ای میان کشف این دو سازمان وجود داشته است.

رادیو تهران در آن روز گفت که جوانان توده ای در گروههای کمتر از ده نفری قرار داده شده بودند و جز مسئول گروه که به انان آموزش کمونیستی می داد و دستورهای حزبی را ابلاغ می کرد و جلسات منظم عمدتا در صحرا و میدان ورزشی و … داشت کسی را نمی شناختند و پس ازیک دوره آزمایشی سخت ، تنها انهایی دارای کارت ( عضو حزب ) می شدند که آزمایش های تئوریک و عملی را گذرانیده و رفتار کمونیستی می داشتند . به اظهار رادیو تهران به نقل از فرمانداری نظامی ، روزنامه ها و اعلامیه های شبانه این حزب عمدتا توسط همین جوانان توزیع می شد و باید هر ماه ده ریال ( یک تومان ) حق عضویت می پرداختند.

در پی کشف این سازمان که شایع شده بود ده درصد جوانان کشور را شامل می شد، خانواده ها شدیدا نگران شدند زیرا بازرسی و تحقیق و دستگیری در دبیرستانهای سراسر کشور آغاز گردید ه بود و گفته شده بود که به هر جوان عضو این سازمان ، بلافاصله پس از کشف آن یک شماره چندین رقمی برای تجدید سازمان در آینده داده شده است تا در صورت مراجعه مجدد آن را ارائه دهند و خانواده ها ی نگران کتب درسی فرزندان خود را در جستجوی این ارقام ورق می زدندتا آن را دور بریزند .

۱۹۶۴م:ششم ژانویه سال ۱۹۶۴ ( ۱۶ دی ماه در سال۱۳۴۲هجری) حکم محکمه نظامی در باره اعضای موثر نهضت آزادی که قبلا دستگیر شده بودند به این شرح انتشار یافت:

آیه الله طالقانی ۱۰ سال زندان، مهندس بازرگان ۱۰ سال، یدالله سحابی ۶ سال، احمد علی بابایی ۶ سال، عباس شیبانی ۶ سال، عزت الله سحابی ۴ سال، مهدی جعفری ۴ سال، ابوالفضل حکیمی ۴ سال و ….

این افراد که از حکم صادره تقاضای تجدید نظر کردند از فعالان انقلاب سال ۱۳۵۷ بودند که بیشتر آنان در نخستین دولت انقلاب صاحب مقام شدند و ….

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ آذر

۱۳۵۷ش:شانزدهم دی ماه سال ۱۳۵۷ روزنامه های تهران که تحریریه های آنها، از ۱۴ آبان به تصمیم سندیکای خود به دبیری «محمدعلی سفری» دست به اعتصاب زده بودند انتشار خود را از سر گرفتند. اعتصاب ۶۲ روزه روزنامه نگاران ایران که طولانی ترین اعتصاب مطبوعاتی در تاریخ جهان بوده است به نام اعتراض به ادامه سرکوب مردم، روی کار آوردن یک دولت نظامی در تهران ( به نخست وزیری ژنرال ازهاری) و نیز به حمایت از انقلاب صورت گرفته بود. «اطلاعات» قدیمی ترین این روزنامه ها تنها به همت سردبیر آن، غلامحسین صالحیار، موفق به از سرگیری انتشار شد زیرا که بدون حضور ناشر و وجود پول، انتشار این روزنامه با ۸۵۰ هزار نسخه در روز محال به نظر می آمد، و به همین صورت روزنامه "کیهان"، «آیندگان» و …. بیشتر دست اندرکاران خبر در رادیو تلویزیون و خبرگزاری پارس (ایرنا) نیز که عضو سندیکا بودند به اعتصاب پیوسته بودند. اعتصاب مطبوعات کمکی بزرگ به پیروزی انقلاب بود، زیرا که دولت ازهاری نتوانست اقدامات خود را در آن مدت، توجیه و دست کم بخشی از مردم را آرام کند، و بدون رسانه (ابزارهای ارتباط با مردم) شکست کامل خورد.

تک فارس

برخی از تیترهای صفحه اول نخستین شماره روزنامه اطلاعات پس از اعتصاب عبارت بودند از: «انقلاب مردم در آستانه پیروزی»، «فردا عزای ملی است» ، «کابینه شاپور بختیار تشکیل شد (با عکس بزرگی از دکتر مصدق در کنار او)»، «ارتشبد اویسی به خارج رفت» و … و در صفحه آخر، مقاله نوشیروان کیهانی زاده (ناشر این سایت) در چهار ستون به چاپ رسیده بود که رویدادهای سایر کشورها در طول ۶۲روز اعتصاب را بررسی کرده بود. در طول یک سال بعد تقریبا همه آنان که در آن روز بدون پول و ناشر، و با فداکاری و مشقت کیهان و اطلاعات را منتشر کرده بودند بدون ذکر دلیل و حکم دادگاه و دست کم دستور کتبی دولت از کار برکنار و پس از عمری «نوشتن»، با معشوق خود وداع و بسیاری از آنان بدون دریافت غرامت اخراج، خانه نشین شدند.

صالحیار ۱۹ آذر امسال پس از ۲۴ سال خانه نشینی فوت شد. انتظار می رفت که مراسم تدفین و ترحیم او به عنوان یکی از بزرگترین روزنامه نگارانی که ایران به وجود آورده بود بیش از آن باشد که انجام شد تا انگیزه خدمت به میهن و کسب مهارت و توجه به معنویات تقویت شود. روزنامه نگار شمعی است که می سوزد تا روشنگر و راهنمای جامعه باشد. صالحیار به عنوان دبیر سندیکای نویسندگان و خبرنگاران به ساختن مجتمع مسکونی اعضای این سندیکا همت گماشت و کمک بسیار کرد بدون این که خود، که در آن زمان اجاره نشین بود مالک یکی از آپارتمانها شود و بعدا از محل ارث پدری مالک یک خانه محقر شد. صالحیار یک ربع قرن،هر روز در سحرگاه به ترجمه خبرهای آژانسها پرداخت تا به قول خودش مطلب «انداختنی» به خورد هم میهنان داده نشود و شب با خبرنگاران حوادث دنبال خبر می رفت تا ازدردهای جامعه دور نماند. ماهها نخوابید تا دفتر مرکزی خبر را برای سازمان رادیو – تلویزیون به وجود آورد تا انحصار خبر در ایران از دست یک خبرگزاری خارج شود و….

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ آذر

۱۸۳۸م:ساموئل مورس Samuel Morse استاد هنر و نقاشی دانشگاه نیویورک ششم ژانویه سال ۱۸۳۸ میلادی دستگاه تلگرافی را که ساخته بود و می توانست هر دقیقه ده کلمه مخابره کند به معرض نمایش گذارد . مخابره با این دستگاه برپایه فن الکترومغناطیس و قطع و وصل جریان برق بود . هر وصل کوتاه مدت که ایجاد مغناطیس می کرد صدا و یا علامت نقطه بود و وصل طولانی تر صدای طولانی تر و خط به وجود می آورد . وی قبلا در برابر هر حرف الفبا تعدادی از این نقطه و خط ها را قرار داده بود و یک واژه نامه مورس به وجود آورده بود. فرضا ؛ یک خط و یک نقطه علامت « الف یا إ » ، و از شنیدن صدا ها یا دیدن علامات می شد کلمه را درک کرد.نام این الفبای خط و نقطه ای « کد مورس » گذارده شده است.

مورس که پسر یک کشیش ساکن شهرستان بوستون بود و از « ییل » در رشته هنرهای زیبا فارغ التحصیل شده بود علاقه وافری به الکتریسته و سیاست هم داشت ، ولی خیلی زود در سیاست شکست خورد و نه توانست به عضویت شورای شهر نیویورک در آید و نه عضو کنگره شود بنابر این به علاقه دیگر خود الکتریسته پرداخت و در سال ۱۸۳۷ موفق به ساختن دستگاه خانگی تلگراف شد. باطری که این دستگاه را تغذیه می کرد از ظروف متعدد آب اسید ساخته شده بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ آذر

۱۸۴۳م:مورس پس از نمایش دستگاه مخابره علامات که با کمک یک استاد علوم آن را ساخته بود برای جلب کمک مالی به واشیگتن رفت و با پولی که از کنگره ( دستگاه مقننه ) آمریکا گرفت به تکمیل دستگاه خود پرداخت و در سال ۱۸۴۳ میان شهرهای بالتیمور و واشنگتن ارتباط تلگرافی برقرار کرد که ظرف ده سال اختراع او جهانی شد و همه جا تیر های تلگراف بالا رفت و ….

مورس که در ۲۷ آوریل سال ۱۷۹۱ به دنیا آمده بود دوم آوریل ۱۸۷۲ در ۸۰ سالگی از بیماری ذات الریه در نیویورگ درگذشت، ولی تا الفبای مخابراتی مورس زنده است نام او هم باقی است .

۲۰۰۵م:اسناد محرمانه نخست وزیری انگلستان که حاوی یادداشتهای مبادله شده میان سران دولت وقت و شرح مذاکرات جلسات رسمی است و در نخستین هفته از ژانویه ۲۰۰۵ علنی شده اند نشان از عمق کم تصمیمات و اطلاعات و سلائق شخصی می دهد.

برای مثال: در سال ۱۹۷۴ که انگلستان در بلفاست ( ایرلند شمالی ) با اعتصاب اتحادیه ها و قطع برق رو به رو شده بود، هارولد ویلسون نخست وزیر وقت تصمیم گرفته بود که یک زیردریایی اتمی به آنجا بفرستد تا با استفاده از رآکتورهای آن، جریان برق برقرار شود و دستور حرکت به این زیردریایی هم داده شده بود که مقامات دیگر مانع شدند و به ویلسون حالی کردند که رآکتور های زیردریایی تنها قادر به تامین چند صد کیلو وات برق است و بلفاست نیاز به ۳۶۰ مگاوات برق دارد. ویلسون سپس تصمیم گرفته بود که به ایرلند شمالی استقلال محدود و یک سال به یک سال دهد ولی به او گفتند که اگر دولت ایرلند شمالی پس از کسب این اسبقلال ولو محدود، از مجمع عمومی سازمان ملل تقاضای عضویت کند و رای لازم را بیاورد؛ کنترل آن از دست می رود و انگلستان در مجمع عمومی سازمان ملل نفوذ چندان ندارد.

T A K F A R S

در پی انفجار نوامبر ۱۹۷۴ بیرمنگام و قتل ۲۱ تن و جرح ۱۶۰ نفر دیگر که کار ایرلندی ها بود، یک عضو کابینه پیشنهاد کرده بود که در انگلستان کارت شناسایی ملی برای مردم تهیه شود تا از رخنه جلوگیری بعمل آید و دیگر چنین حوادثی رخ ندهد که هارولد ویلسون پس از دریافت نظر کارشناسان آن پیشنهاد را که بی فایده و پر خرج و درد سر ساز تشیص داده شده بود رد کرد. در این اسناد که طبق قانون علنی شدن پس از ۳۰ سال به آرشیو عمومی داده شده اند آمده است که پس از کناره گیری ویلسون از نخست وزیری ، کالاهان وزیر امور خارجه برجایش نشست ولی مدتها حاضر نمی شد ساختمان محل اقامت وزیر خارجه را ترک و به ساختمان نخست وزیری ( شماره ۱۰ داونینگ استریت ) اثاثه کشی کند و دلیلش این بود که همسرش از زندگی در این خانه قدیمی بدش می آید. بالاخره صاحبجمع اموال وزارت امور خارجه با دادن اخطاریه، کالاهان و همسرش را مجبور به تخلیه خانه کرد و ….

۲۰۰۵م:به نوشته برخی از روزنامه ها که چهارم تا ششم ژانویه ۲۰۰۵ انتشار یافته اند، استفاده سیاسی از زلزله اخیر تحت البحری اقیانوس هند به چشم می خورد. این رویداد که به نقاط ساحلی آسیب سنگین وارد ساخته ، باعث مرگ بیش از یکصد و پنجاه هزار تن شده است. این روزنامه ها که وضعیت کمکهای ملل مختلف و انعکاس گزارشها را با هم مقایسه کرده اند نوشته اند که رسانه های آمریکا با بزرگ کردن ابعاد کمک به اندونزی می کوشند نشان دهند دولت آمریکا برخلاف آن چه که شهرت یافته است، بر ضد مسلمانان نیست. هدف دیگر از توجه آمریکا به اندونزی این است که مانع نزدیک شدن این کشور (همانند زمان احمد سوکارنو) به روسیه، چین و هند شود ، می خواهد که آن را در کنار خود و ژاپن نگهدارد. در گزارشهای مربوط به کمکهای آمریکا ، نامی از سومالی و هند برده نمی شود.

برخی اصحاب نظر اشاره کرده اند که احتمالا هدف از انعکاس تلفات و زیانهای حادثه طبیعی اقیانوس هند و کمکهای آمریکا به آسیب دیدگان و اعزام وزیر امور خارجه آمریکا و برادر جورج بوش به تایلند و اندونزی در حجمی زیاد در رسانه های این کشور این بوده است که چهره آمریکا نزد جهانیان ترمیم شود که سال گذشته با انتشار عکسهای شکنجه عراقی ها در زندان « ابو غریب » عراق آسیب دیده بود.

۲۰۰۴م:به گزارش مطبوعات روسیه از جمله پراودا در دسامبر ۲۰۰۴، رقابت های علمی این کشور با آمریکا از سر گرفته شده است. روسها برنامه فرستادن انسان را به مریخ تهیه کرده که طبق آن تا سال ۲۰۱۴ باید انسان روسی در مریخ پیاده شود، ۱۵ سال زودتر از آمریکا که چنین برنامه ای را برای پایان دهه سوم قرن جاری تنظیم کرده است. ممکن است چین که به زودی در کره ماه ایستگاه فضایی مستقر خواهد ساخت زودتر از آمریکا، در مریخ انسان پیاده کند.

پراودا نوشته است: در زمینه بیو تکنولوژی روسها موفق به ساختن یک « بیوچیپ » شده اند که اندازه اش از یک تمبر پست بیشتر نیست ولی می تواند ظرف چند ثانیه کار یک آزمایشگاه بزرگ و مجهز پزشکی را در تشخیص هر نوع بیماری انجام دهد.

از گزارش مطبوعات روسیه چنین بر می آید که روسیه و چین در صدد ایجاد چند ماشین جستجو ( سرچ انجین ) اینترنتی هستند تا اخبار و مطالب جهان منحصرا درحوزه زبان انگلیسی و در دست غرب نباشد. این ماشین های چینی و روسی قادر خواهند بود که مطالب در زبانهای مختلف را به زبان مخاطب، ترجمه آنی کنند که کمک بزرگی به آموزش عمومی و خروج زبانهای با متکلمین محدود از انزواست. باید دانست که یکی از دو برنامه ریز « گوگل » بزرگترین سرچ انجین فعلی در اینترنت یک روس تبار ۳۱ ساله به نام سرگئی است که در «سلیکن ولی» کالیفرنیا زندگی می کند. دولت روسیه در حال ایجاد یک « سلیکن ولی » در این کشور است تا از فرار مغزها از روسیه جلوگیری کند.

۲۰۰۵م:یکی از گزارش های هفته اول ژانویه ۲۰۰۵ شبکه های تلویزیونی آمریکا بکار بردن اشعه لیزر بر ضد خلبابان هشت جت مسافربر ظرف چهار روز پیاپی در تعطیلات آخر سال ۲۰۰۴ در این کشور بود. در این چهار روز در ایالت های اهایو، نیوجرزی،کلرادو و اروگون از زمین به سوی کابین خلبانان شش هواپیمای مسافر بر، اشعه لیزر افکنده شده و آنان را که در حال فرود آمدن بودند موقتا نابینا ساخته و دچار حواس پرتی کرده بود. قبلا هم دو مورد دیگر گزارش شدن بود . در هیچیک از این هشت مورد سانحه ای روی نداد ولی گفته شده است که همیشه چنین نخواهد بود. پلیس فدرال ( امنیت داخلی ) سرگرم بررسی است که چه کسانی عامل فرستادن اشعه لیزر به کابین خلبانان هواپیماهای مسافربر بوده اند که هرکدام بیش از یکصد مسافر داشتند. هنوز سوء ظن تروریستی رد نشده است. دستیابی به دستگاه فرستنده اشعه لیزر دشوار نیست و هواپیماهای نظامی هم می تواند هدف چنین خرابکاری قرار گیرد.

۱۴۱۲: ژاندارک در «دومرمی» – روستایی در منطقه ارلئان فرانسه به دنیا آمد.

۱۵۳۵: شهر لیما (پایتخت پرو) توسط فرانسیسکو پیزارو از عوامل استعمار اسپانیا در قاره امریکا ساخته شد.

۱۹۰۰: بوئرهای افریقای جنوبی (سفیدپوستان هلندی مهاجر) به پایگاه نیروهای استعمارگر انگلستان در «لیدی اسمیت» شبیخون زدند و بیش از یک هزار انگلیسی را کشته و یا زخمی ساختند.

تک فارس www.takfars.ir

۱۹۱۲: نیروهای ایالات متحده در کشور هندوراس پیاده شدند و آنجا را گرفتند.

۱۹۶۶: محمد بارانی – سرباز وظیفه – که در پادگان لویزان در ناهار خوری افسران، سه سرهنگ را کشته بود اعدام شد.

۲۰۱۰: رئیس سازمان صنایع مازندران گفت که ساخت کاغذ اسکناس در ایران از پایان سال ۱۳۸۸ (مارس ۲۰۱۰) آغاز خواهد شد. وی افزود که تولید کاغذ اسکناس در ایران در یک کارخانه در مازندران صورت خواهد گرفت.

ارزش ریال نسبت به سال انقلاب (۱۳۵۷ = ۱۹۷۸) ۱۲۰ برابر کاهش یافته است. دلیل عمده این کاهش، توّرم نقدینگی (به خاطر بیش از حد چاپ اسکناس است).

۲۰۱۰: در حالیکه سازمان بهداشت جهانی سیگار را قاتل شماره یک انسان معاصر معرفی کرده و دولتها با اجرای برنامه هایی مردم را تشویق به ترک سیگار و دوری از آن می کنند؛ مدیر عامل شرکت دخانیات ایران به خبرگزاری فارس گفت که از ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ (فوریه ۲۰۱۰) در ایران سیگار وینستون تولید خواهد شد. وی افزود که این کار با امتیاز یک شرکت ژاپنی و مشارکت این شرکت انجام خواهد شد. یک کارخانه آمریکایی سازنده اصلی سیگار وینسون است. مدیرعامل شرکت دخانیات در عین حال معاون وزیر صنایع ایران است و امور دخانیات در ایران در انحصار دولت است.

فهرست جالب کمدی ترین فیلم های دنیا تا امروز
  1. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۶ فروردین

  2. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۵ دی

  3. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۶ تیر

  4. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۴ دی

  5. ثبت نام آزمون ورودی دکتری سه شنبه ۱۶ آذر تا ۲۲ آذر

  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳۱ تیر

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات