فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۵ بهمن

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۵ بهمن

۴۸۰پیش ازمیلاد:خشایارشا ــ شاه وقت ایران ــ که بر سرزمینی از هند تا دانوب و از استپ های شمال خاوری آسیای میانه تا لیبی حکومت می کرد، پس از فرونشاندن شورش بابل (عراق جنوب غربی امروز) در ۴۸۲ پیش از میلاد، تصرف آتن در سال ۴۸۰ پیش از میلاد و باز گشت از لشکرکشی به اروپا، در چهارم فوریه ۴۷۹سال پیش از میلاد (۱۵ بهمن) توسط بانویش «استر Esther» از خاندان شائول و یهودی که در شهر همدان مدفون است از توطئه هامان «بزرگ وزیر» خود برای کشتار اتباع یهودی امپراتوری ایران آگاه شد و همان شب دستور لغو آن را صادر کرد که به نوشته مورخان یونانی و یهود، این دستور در سه روز به سراسر امپراتوری رسید که با وسائل آن زمان، رکوردی بی سابقه است. طبق کتاب «استر» که ۲۴ قرن قدمت دارد، هامان به دروغ از قول خشایارشا به شهربانان ایران ابلاغ کرده بود که همه یهودیان ـ ازخرد و بزرگ ـ را بکشند. در آن زمان همه یهودیان جهان از اتباع امپراتوری ایران بودند، در قلمرو این امپراتوری زندگی می کردند و در وفاداری آنان به شاه ایران تردید نبود.

خشایارشا (پسر داریوش کبیر و نوه دختری کوروش بزرگ) پس از لغو بخشنامه «هامان»، وی را به دادگاه سپرد که محاکمه و در شهر شوش (پایتخت اداری ایران) اعدام شد و از آن زمان تاکنون، یهودیان هر سال (مطابق تقویم خودشان) به این مناسبت جشن می گیرند که به عید «پوریم» معروف است.

۱۳۲۲ش:درانتخابات پارلمانی سال ۱۳۲۲ ایران که نتایج آن ۱۵ بهمن ماه این سال انتشار یافت، باز دکتر مصدق نماینده اول تهران شد. در نخستین انتخابات پس از استقرار مشروطیت، دکتر مصدق از شهر اصفهان به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود که پس از تبدیل زادروز او از تقویم قمری به خورشیدی، کسر نصاب سنی! آورده و انتخاب او هنگام بررسی اعتبارنامه ها در مجلس ردّ شده بود.

۱۳۲۷ش:پانزدهم بهمن۱۳۲۷ (چهارم فوریه ۱۹۴۹) در دانشگاه تهران و مقابل ساختمان دانشکده حقوق، به سوی شاه که برای شرکت در مراسم «پانزدهمین سالروز آغاز بنای دانشگاه تهران در محل کنونی اش» وارد دانشگاه شده و مقابل ورودی دانشکده حقوق از اتومبیل پیاده شده بود تا وارد تالار مراسم شود تیراندازی شد. این رویداد مآلا مسیر تاریخ ایران را تغییر داد؛ حزب توده غیر قانونی شد، ایران به غرب نزدیک و بعدا متحد آن شد، شاه اختیارات بیشتری به دست آورد و بعدا راه دیکتاتوری در پیش گرفت و … و بنابراین ذکر جزئیات رویداد لازم است.

در آن روز از پنج گلوله که به سوی شاه شلیک شده بود سه گلوله به کلاه او اصابت کرده بود، یک گلو له به صورت مماس بر بدن از پشت او گذشته و خراش مختصری وارد ساخته و یک گلوله هم با عبور از کنار صورت او در ناحیه پشت لب اندک جراحتی بوجود آورده بود. ضارب رولور داشت ولی پیش از آنکه دو گلوله باقی مانده را شلیک کند هدف گلوله ماموران قرارگرفت برزمین افتاد که بر سرش ریختند و اورا زیر مشت و لگد گرفتند و از حال رفت. وی در میان بیش از ده خبرنگار ـ عکاس روزنامه ایستاده بود و دوربین به گردن داشت. ضارب پس از پیاده شدن شاه از اتومبیل، خودرا به فاصله کمی از او رسانیده و از این فاصله نزدیک تیراندازی کرده بود. در جیب او کارت خبرنگاری روزنامه "پرچم اسلام" که همان روز صادر شده بود و شناسنامه اش به دست آمد. طبق شناسنامه، او ناصر فخرآرایی نام داشت و ازدواج کرده بود. تیراندازی ساعت ۳ بعد از ظهر صورت گرفت. شاه و ضارب به دو بیمارستان جدا ازهم منتقل شدند، ضارب درگذشت و شاه ساعتی بعد پس از پانسمان بیمارستان را ترک کرد و محمد ساعد (ساعد مراغه) نخست وزیر وقت در یک اعلامیه رسمی که از رادیو پخش شد اعلام کرد که مختصر آسیب وارده به شاه خالی از خطر بوده و وی به محل اقامت بازگشته است. روزنامه اطلاعات یک ساعت پس از خروج شاه از بیمارستان یک شماره فوق العاده منتشر کرد.

تکفارس آی آر

پلیس از خانه ناصر فخرآرایی بازرسی کرد و اسنادی به دست آورد که نشان می داد او عضو حزب توده بود. ناصر قبلا در روزنامه "فریاد ملت" کار می کرد. متعاقب بازرسی از خانه ناصر، پدر او و نیز "فقیهی شیرازی" مدیر روزنامه "پرچم اسلام" دستگیر شدند تا درباره ناصر توضیح بدهند.

از آغاز بهمن ماه ۱۳۲۷ صدای اعتراض به قرارداد نفت انگلستان و ایران از گوشه و کنار کشور به گوش می رسید؛ روزی نبود که در این زمینه در مجلس (مخصوصا توسط نمایندگان پارلمانی حزب توده) نطقی ایراد نشود و روزنامه ها به ویژه نشریات احزاب ملی گرا و چپ مقاله ننویسند. صدای این اعتراضها از دوم بهمن که مهندس رضوی کرمانی نماینده مجلس (بعدا نایب رئیس) و از معترضین به قرار داد نفت از دست یک سرهنگ کتک خورد رساتر شده بود و روز ۱۴ بهمن دانشجویان دانشگاه تهران دست به تظاهراتی وسیع زده بودند و خواستار لغو قرارداد نفت (قرارداد ۱۳۱۳ هجری) و هرگونه امتیازی شده بودند که به انگلستان داده شده بود. پیش از ظهر ۱۵ بهمن هم اعضای حزب توده و چپگرایان دیگر به مناسبت سالمرگ دکتر تقی ارانی موسس احزاب کمونیستی در ایران که در سال ۱۳۱۸ در زندان درگذشته بود و کمونیستها مدعی بودند که مقتول شده بود اجتماع بزرگی برپاداشته و شعار داده بودند که به دستور رضاشاه دکترارانی کشته شده بود و در این شرایط، شاه به دانشگاه رفته بود!.

در پی این واقعه، درتهران حکومت نظامی اعلام شد و دستگیری مخالفان از جمله معترضان به قرارداد نفت آغاز گردید که یکی از دستگیر شدگان آیه الله کاشانی بود. شورای وزیران از فرصت استفاده کرد و همان شب حزب توده را غیرقانونی اعلام داشت و لایحه مربوط را به مجلس داد که سریعا تصویب شد.

اندکی پس از صدور مصوبه شورای وزیران مبنی بر غیر قانونی شدن حزب توده، همان شب بسیاری از سران و معاریف این حزب دستگیر و گروهی دیگر از آنان نیز پنهان شدند. در میان دستگیرشدگان که اسامی آنان اعلام شده بود نام نورالدین کیانوری، دکتر مرتضی یزدی، دکتر حسین جودت، عبدالحسین نوشین، نورالدین الموتی، ضیاء الموتی، نصرالدین الموتی، و دانش بوبخت دیده می شد. اسامی پنهان شدگان که فرمانداری نظامی در جستجوی آنان بود نیز اعلام شده بود ازجمله نام دکتر رادمنش، دکتر کشاورز و احسان طبری. ازآن پس تا مدتی هرکس از دیگری دلخوری داشت اورا به عنوان توده ای معرفی می کرد (به اصطلاح آن زمان «لو!» می داد.).

کار به اینجا خاتمه نیافت و شاه خواستار اختیارات بیشتری شد و چون قانون اساسی اجازه نمی داد دستور انتخابات مجلس موسسان داده شد و این مجلس اختیارات شاه را به همان گونه که خواسته بود افزایش داد و از آن پس این اختیار را به دست آورد که بتواند مجلس را هم منحل کند و …. باوجود این، تلاش ملت برای ملّی کردن نفت خود ادامه یافت و در اسفند ۱۳۲۹ به نتیجه رسید.

www.takfars.ir

دومین تیراندازی به شاه ۱۷ سال بعد صورت گرفت ـ ۲۱ فروردین ۱۳۴۴ (دهم اپریل ۱۹۶۵) در کاخ مرمر، سرباز وظیفه رضا شمس آبادی به سوی شاه که پس از پیاده شدن از اتومبیل، رهسپار دفتر کار خود بود آتش گشود. گلوله ها به شاه اصابت نکرد ولی ضمن آن، دو درجه دار گارد و رضا کشته شدند.

در پی این تیراندازی، عده ای ازجمله چند فارغ التحصیل چپگرای دانشگاههای خارج که به وطن بازگشته بودند دستگیر و بعدا محاکمه و محکوم به تحمل مجازات شدند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۵ بهمن

۱۳۵۷ش:ژنرال هوایی « رابرت ای. هایزرRobert E. Huyser » فرستاده کارتر به تهران در جریان انقلاب ۱۳۵۷ چهارم فوریه ۱۹۷۹ ایران را ترک و عازم واشنگتن شد تا گزارش ماموریت خود را در جلسه کابینه دولت آمریکا مطرح سازد.

وی درباره این ماموریت حساس که در تغییر مسیر تاریخ ایران موثر افتاد کتابی تحت عنوان «ماموریت تهران» تالیف کرده است که در سال ۱۹۸۶ به توزیع داده شد. در این کتاب ۳۰۶ صفحه ای، ژنرال هایزر جزئیات ماموریت خود در تهران و چگونگی مذاکراتش با ژنرالهای ایرانی را به صورت گزارش روزانه ـ از چهارم ژانویه تا چهارم فوریه ۱۹۷۹و سپس شرح ملاقات خود با کارتر و جزئیات امر تا پایان ۱۱ فوریه (به مدت ۳۹ روز ) را افشاء کرده است. ( سعی خواهد شد که بعدا خلاصه ای از کتاب ژنرال هایزر به همان صورت گزارش روزانه که وی برنگاشته و گوشه ای از تاریخ معاصر ایران را منعکس می کند در این سایت درج شود).

ژنرال هایزر که در زمان ماموریت تهران معاون ژنرال هیگ فرمانده نیروهای امریکا در اروپا بود اول ژوئیه ۱۹۸۱ بازنشسته شد و ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۷ در ۷۳ سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. بااینکه (طبق گزارش برخی از رسانه های وقت!) هایزر بدون اطلاع ژنرال هیگ از چگونگی ماموریت او به تهران اعزام شده بود، هیگ (از حزب جمهوریخواه) که بعدا وزیرامور خارجه دولت رونالد ریگان شد بر کتاب او مقدمه نوشته است.

«راجر موریس» در صفحات۳۶۹ و ۳۷۰ کتاب خود تحت عنوان «هیگ» به ماموریت هایزر معاون او در تهران اشاره کرده و نوشته است که سیاست مبهم کارتر و ترس و تردید او از جهت گیری قاطع در قبال اوضاع ناآرام ایران به پایان یافتن کار شاه سرعت بخشید. طبق نوشته راجر موریس، ژنرال هیگ به کارتر پیشنهاد کرده بود که ژنرالهای شاه را تشویق به کودتا کند زیراکه با رفتن شاه معلوم نیست که دولت بعدی دوستی با آمریکارا ادامه دهد که کارتر ترتیب اثر نداده بود. پس از انتصاب شاپور بختیار به نخست وزیری، کارتر به شاه اطلاع داده بود که ماندن او در تهران به آرام شدن اوضاع کمک نخواهد کرد. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ژانویه ۱۹۷۹ که هنوز هایزر در تهران بود در پاسخ به پرسشهای روزنامه نگاران گفته بود که هایزر ماموریت دارد فرماندهان نظامی ایران را از فکر هرگونه کودتا منصرف کند و افزوده بود که دولت آمریکا آماده همکاری با دولت بختیار است. تفسیرنگاران آمریکایی قبلا نوشته بودند که هایزر در تهران ضمن گفتگو با ژنرالهای ایران باید نظر آنان را نسبت به بختیار نخست وزیر تازه و میزان تمایل آنان به همکاری با وی را ارزیابی و به کارتر گزارش کند. این تفسیرنگاران که اعلامیه های رسانه های شوروی و اظهارات مقامات این کشور در قبال رویدادهای ایران را دنبال کرده بودند گفته بودند که مسکو مایل به روی کارآمدن یک دولت اسلامی در ایران نیست. وجود چنین دولتی عملا راه را بر شوروی می بندد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۵ بهمن

۲۰۰۴م:« پت رابرتسون Pat Robertson » مبلغ تلویزیونی مسیحیت که موسس دانشگاه « ریجنت » و شبکه تلویزیونی سی بی ان ( CBN شبکه سخن پراکنی مسیحی ) و از راستگرایان آمریکاست در برنامه خود( باشگاه ۷۰۰ )، که بعدا آن را در مصاحبه با « وولف بلیتزرWolf Blitzer» گزارشگر سی ان ان هم تکرار کرد گفت که در پایان چند روز عبادت، از جانب خدا به او الهام شده است که جورج دبلیو بوش در انتخابات نوامبر ۲۰۰۴ آمریکا پیروز خواهد شد! و مکلف است که آن را به گوش مردم برساند!، خداوند به بوش عنایت دارد. گزارشگر پرسید: نتایج نظر سنجی حکایت از رقابت تنگاتنگ می کند و اگر بوش بازنده شود ، وی به مردمی که حرف او را باور دارند چه جوابی دارد که بدهد؟، ممکن است که آنان در ایمان خود سست شوند. رابرتسون گفت که این را در اواخر دسامبر ۲۰۰۳در جریان عبادت از جانب خدا شنیدم!. روزنامه ویرجینیان پایلوت چاپ شهر نورفک در صفحه آخر شماره دوم فوریه سال ۲۰۰۴ خود در این زمینه گزارش مفصلی چاپ کرده است.

درباره این ادعای رابرتسون که سالهاست در جریان انتخابات برای نامزدهای جمهوریخواه ( راستگرا یان ) تبلیغ می کند کاریکاتور و طنز های متعدد در روزنامه های آمریکا منتشر شده که کار او را نوع بسیار تازه تبلیغ انتخاباتی وانمود کرده اند.

تک فارس

رابرتسون ، یک بار هم نامزد ریاست جمهوری آمریکا شده بود که توفیق نیافت.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۵ بهمن

۱۹۶۳م:جهان عربی زبان با مرگ دکتر عبدالرحمان منیف که ۲۴ ژانویه اتفاق افتاد یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر خود را از دست داد. منیف که در ۷۱ سالگی در دمشق درگذشت با نوشتن ۱۵ داستان سیاسی معروفیت جهانی یافت. داستان او

« شهرهای نمک » که به زبانهای مختلف ترجمه شده به طرزی جالب و بی نظیر تاثیر استخراج نفت ، نفوذ امریکاییان و اشرافیت را بر زندگانی روزمره ، روانشناسی و جامعه شناسی اتباع کشور سعودی ترسیم و نشان می دهد. این کتاب که به صورت سریال است توسط مترجمان جداگانه و با انشاهایی متفاوت به زبان انگلیسی انتشار یافته است. کتاب های معروف دیگر او عبارتند از: « شرق مدیترانه » ، « درباره شکنجه » ، « سفری به درازای عمر » ، « هنر » و …. نقدنگاران غرب نوشته اند که هیچ نویسنده عرب به اندازه دکتر منیف نتوانست وارد جزئیات تاثیر تحولات سیاسی و اوضاع اقتصادی بر زندگانی مردم شود. کتابهای دکتر منیف در برخی از مناطق عربی از جمله کشور سعودی ممنوع الانتشارند. دولت سعودی تابعیت دکتر منیف را در سال ۱۹۶۳ لغو کرد و وی از دهه ۱۹۸۰ در دمشق زندگی سکونت داشت. منیف در اقتصاد نفت دکترا داشت ولی پس از مدتی از این کار دست کشید و اعلام کرد که در دنیای امروز تنها با « قلم » است که می توان به مردم خدمت کرد و سپس وارد کار نوشتن شد. وی مقالات سیاسی متعدد هم برای رسانه ها نوشته است. پدر منیف ازاتباع سعودی و مادرش عراقی بود. منیف در اردن به دنیا آمده بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۵ بهمن

۱۳۸۶ش:احمد بورقانی فراهانی روزنامه نگار ۱۳ بهمن ۱۳۸۶ بر اثر حمله قلبی در تهران درگذشت. وی ۴۸ ساله بود و از ۲۰ سالگی کار روزنامه نگاری را از میز خبر خبرگزاری ملی (ایرنا) آغاز کرده بود. احمد در خبرگزاری به مقام دبیری و سردبیری اخبار و سپس مدیریت خبر ارتقاء یافته بود و بعدا از سوی خبرگزاری مامور تهیه و ارسال اخبار مربوط به فعالیت های سازمان ملل شده بود و در مقرّ این سازمان در نیویورک استقرار یافته بود. پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری، بورقانی به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منصوب شد. در زمان معاونت او در وزارت ارشاد، عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات داخلی بود. هر دو قبلا در نیویورک به کار خبر مشغول بودند. بورقانی در دوره ششم تقنینیه، نماینده مجلس شورای اسلامی بود.

احمد بورقانی مردی فروتن، خوش برخورد، خندان و منصف بود. وی و سحرخیز برنامه های وسیع برای نوسازی و ارتقاء مطبوعات وطن و اصلاح کامل قانون مطبوعات داشتند که موفق به اجرای آن نشدند. هردو از وفاداران به ژورنالیسم حرفه ای و سپرده شدن امور مطبوعات به صنف روزنامه نگار بودند. بورقانی تاپایان عمر برای صنف فعالیت کرد و در این فعالیت سحرخیز در کنار او بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۵ بهمن

۱۹۴۵م:چهارم فوریه سال ۱۹۴۵ میلادی روزولت، استالین و چرچیل [سران وقت ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی و رئیس دولت انگلستان] مذاکرات هشت روزه خود را در کاخ محل استراحت تزارها در شهر یالتا واقع در شبه جزیره کریمه آغاز کردند تا سرنوشت آلمان و مناطق نفوذ سه دولت پس از پایان جنگ و خطوط تازه مرزی را روشن سازند. به خواست چرچیل، از شارل دوگل رهبر وقت فرانسویان برای شرکت در این مذاکرات دعوت نشده بود. در آن هنگام، کار آلمان پایان یافته تلقی می شد. واحدهای ارتش سرخ کمتر از سه ماه از تاریخ برگزاری کنفرانس یالتا، برلین را تصرف و به عمر رایش سوم پایان دادند و هیتلر برای این که به اسارت کمونیستها که همیشه با آنان دشمنی کرده بود نیافتد خودکشی کرد. در اوت همین سال ، سه ماه و چند روز پس از سقوط برلین، امپراتوری ژاپن که طعم بسیار تلخ سلاح هسته ای آمریکا را چشیده بود تسلیم شد و جنگ در هردو جبهه پس از شش سال و بر جای گذاردن دهها میلیون کشته و ویرانی های بسیار پایان یافت، ولی معارضه دو دولتی که به صورت دو ابر قدرت جهان ازمیان ویرانه های این جنگ سر برافراشته بودند تقریبا از همان لحظه خاموش شدن توپها آغاز شد که والتر لیپمن (روزنامه نگار) عنوان جنگ سرد بر آن گذارد. این معارضه که ۴۵ سال طول کشید جهان را وارد عصر تشکیل اتحادیه های نظامی و جنگهای منطقه ای و داخلی و کودتاها و براندازی ها و ترورهای ناشی از آن ساخت. هنوز سپیده دم پایان این معارضه فرساینده با کنار رفتن داوطلبانه یکی از دو حریف نمودار نشده بود که جهان خسته و کوفته با مسائل برخاسته از جولان یک ابر قدرت در پهنه خود رو به رو شد که ادامه یافته و تروریسم (به گفته گرهارد شرودر صدر اعظم سوسیال دمکرات وقت آلمان؛ جنگ غیر دولتی) یک نمونه آن و مبارز طلبی پاره ای از دولتهای کوچکتر و منفرد و نیز فعالیت پیگیرجنبش هایی ازقبیل جنبش مبارزه با «جهانی شدن اقتصاد برپایه برنامه کشورهای صنعتی» نمونه دیگر آن است و به نظر می رسد که بعضی دولتهای بزرگتر و منفرد هم درکمین به دست آوردن فرصت برای یارگیری نشسته اند تا به نوعی دیگر ازموازنه قدرت دست یابند. بنابراین، برقراری نظمی نوین در جهان ـ در آینده ای نه چندان دور قابل پیش بینی است و این نظم پایه منطق ریاضی خواهد داشت و اصطلاحا «رشنال» خواهد بود؛ زیرا که شرایط جهانی توسعه تکنولوژیک و تکامل فکری بشر به دلیل تعمیم ابزار کسب معلومات و اطلاعات آن را ایجاب می کند و بشر بی صبرانه درجستجوی چنین نظمی است و تا به دست آوردن آن قرار نخواهد داشت.

در مذاکرات یالتا که ۱۲ فوریه پایان یافت، قرار شده بود که آلمان به چهار بخش تقسیم و هرقسمت به یک فاتح جنگ سپرده شود و این فاتحان عبارت بودند از شوروی، آمریکا، انگلستان و فرانسه. فرانسه بنا به ملاحظاتی به این فهرست اضافه شده بود.

T A K F A R S

کنفرانس تصمیم گرفته بود که نیروهای سه دولت بلافاصله پس از جنگ ایران را ترک کنند، اروپای شرقی و سرزمین هایی که توسط ارتش سرخ از تصرف آلمان خارج شده اند درمنطقه نفوذ شوروی قرار گیرند، زیرا که در نشست یالتا استالین از موضع نیرومندتری برخوردار بود. یوگوسلاوی به دست تیتو فرمانده پارتیزانها سپرده شود و چون کمونیست بود مورد موافقت استالین قرارگرفت. همچنین قرار شده بود که اتریش بعدا به صورت کشوری مستقل و بی طرف در آید. این کنفرانس نتوانست در باره یونان تصمیم بگیرد که پس از جنگ، نزاع شرق و غرب (معروف به جنگ سرد) از همین یونان آغاز شد. استالین با اینکه در یالتا امضا داده بود که بلافاصله پس از جنگ نیروهای خود را از ایران خارج کند دیدیم که دست به تعلل و بهانه جویی زد و که نزدیک بود این تعلل به تجزیه میهن ما منجر شود.

مرور زمان نشان داد که هرآنچه را که شوروی در کنفرانس یالتا به دست آورده و درنتیجه، پس از جنگ یکی از دو ابرقدرت جهان شده بود، گورباچف در اواخر دهه ۱۹۸۰ از دست داد. شوروی در جنگ دوم جهانی ۲۷ میلیون کشته داده بود و امتیازات به دست آورده در نشست یالتا و کنفرانس پتسدام خونبهای آنان و غرامت ویرانی وارده به آن کنفدراسیون بودند که گورباچف و یلتسین آنهارا برباد دادند. یلتسین مرده ولی معمّا در اینجاست که چرا درباره فروپاشی شوروی از گورباچف که زنده است و هنوز گاه به گاه اظهار نظر می کند بازخواست و مواخذه نشده است.

چهارم فوریه، جهان در طول قرون جدید و معاصر شاهد چهار زمین لرزه شدید و پرتلفات به این شرح بود:

ــ درسال ۱۷۸۳ در منطقه «کالابریا» در ایتالیا که براثر آن بیش از ۵۰ هزار تن کشته شدند.

ــ در سال ۱۷۹۷ در منطقه «کویتو = کیتو» در اکوادور که در آن بیش از ۴۰ هزار تن جان باختند.

ــ زلزله آمریکای مرکزی در سال ۱۹۷۶ که جان بیست و دو هزار و ۷۷۸ را در دو کشور گواتمالا و هندوراس گرفت.

ــ زلزله افغانستان در سال ۱۹۹۸ که هزاران کشته و زخمی برجای گذارد. گزارشی که همان روز درباره این رویداد انتشار یافته بود از این قرار است:

"زمین لرزه چهارم فوریه ۱۹۹۸ ایالت تخار افغانستان حدود چهار هزار کشته و دو برابر این شمار زخمی داشته و بیش از ۱۵ هزار تن خانه های خودرا از دست داده و در زیر برف و سرما در انتظار کمک هستند ولی منطقه آنان در کنترل نیروهای شمال است و دولت کابل (طالبان) امکان کمک رسانی ندارد.".

کانون زمین لرزه شهر رستاق بود. عکس زیر، تنی چند از تخارستانی ها را در زیر بارش برف نشان می دهد که خانه های خودرا از دست داده اند. بیشتر خانه های آن منطقه با خشت خام (خشت و گلی) ساخته شده بودند.

۲۰۰۸م:چهارم فوریه ۲۰۰۸ گزارش شده بود: در دو انفجاری که جمعه اول فوریه به فاصله ۲۰ دقیقه از یکدیگر در دو بازار در شهر بغداد روی داده بود ۹۹ تن کشته شدند و ممکن است که با مرگ برخی از مجروحان، تلفات این دو انفجار انتحاری بازهم افزایش یابد. مواد منفجره به صورت کمربند بر بدن دو زن بسته شده بود.

تک فارس www.takfars.ir

یک مقام عراقی قبلا گفته بود که این دو زن بیمار روانی بودند و نمی دانستند که چه اشیایی را حمل می کنند. ولی بیشتر رسانه ها این ادعا را نپذیرفته اند زیرا که هویت این دو زن که قطعه قطعه شده اند روشن نشده تا معلوم گردد که بیمار روانی بوده اند!. همچنین ادعای این مقام که گفته بود بر بدن هرکدام از این زنان ۱۵ کیلو گرم مواد منفجره بسته شده بود مورد تردید رسانه ها قرار گرفته است زیرا که پس از انفجار، وزن کردن مواد منفجره امکانپذیر نیست!.

برخی از روزنامه های اروپا، با این خبر عکس سه بانوی عراقی گریان را چاپ کرده و نوشته بودند: عراق ـ کشور شیون و زاری زنان و بیوگان (عکس زیر)

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۵ بهمن

۲۰۰۸م:شورای ریاست جمهوری عراق سوم فوریه ۲۰۰۸ مصوبه پارلمان این کشور مبنی بر مجاز بودن اعضای حزب بعث و کارکنان دولت در زمان حکومت پیشین را در اشتغال به کارهای دولتی تصویب کرد و به صورت قانون درآورد. پارلمان عراق این موارد را در جلسه ۱۲ ژانویه خود تصویب کرده بود. با اجرای این قانون که خواست دولت آمریکا هم بوده است، هزاران مقام سابق عراقی می توانند بکار بازگردند. برخی از محافل واشنگتن از همان آغاز اشغال نظامی عراق با اخراج بعثی ها از مقامات میانی دولتی مخالف بودند و آن را باعث ازهم پاشیدگی امور می دانستند که اوضاع عراق در طول چهار سال گذشته درستی این نظر را به ثبوت رسانیده بود.

۲۱۱: «سه وروس Severus» امپراتور روم در ۶۴ سالگی در خاک انگلستان پس از ۱۸ سال حکومت گذشت .او در وصیتنامه خود نوشته بود: روم بدون یک ارتش بسیار نیرومند نمی تواند پایدار بماند ؛ باید رفاه نظامیان تامین شود . به ملل دیگر باید به چشم حقارت نگاه شود!. وی تنها امپراتور روم بود که از پدر و مادر رومی در شمال آفریقا به دنیا آمده بود.

۱۵۵۲:ادوارد کک coke حامی « کامان لا common law» در امور شخصیه نظیر ازدواج به دنیا آمد. وی مدتی رئیس پارلمان و زمانی هم دادستان کل انگلستان بود.

عقاید او در زمینه «کامن لا = قرار بین خودمان» در دنیای امروز هواداران فراوان پیدا کرده و در حال حاضر بیش از ده درصد ازدواجها در کشورهای صنعتی غرب برپایه «کامان لا» انجام می شود، یعنی طبق شرایط طرفین و نه ثبت عقد نکاح در مراجع رسمی. این نوع ازدواج مشابه متعه است. تشریفات وقتگیر طلاق و تبعات حقوقی آن باعث شده است که در دهه های اخیر گرایش به «کامان لا» بیشتر شود.

۱۹۱۵: در این روز و درجریان جنگ جهانی اول، دولت آلمان با زیردریایی های خود جزابر بریتانیا را محاصره (بلوکه) کرد و به همه دولتها اعلام داشت: هرکشتی در منطقه محاصره ممکن است هدف قرارگیرد. این دومین محاصره دریایی انگلستان پس از آغاز قرن نوزدهم بود. نخستین محاصره به تصمیم ناپلئون بناپارت (امپراتور وقت فرانسه) انجام شده بود.

۱۹۲۶: «سایپل» صدر اعظم وقت اتریش ابراز تمایل کرد که اتریش و آلمان کشور واحدی را تشکیل دهند.

۱۹۴۸: سریلانکا (سیلان) مستعمره انگلستان استقلال به دست آورد.

تکفارس

۱۹۶۲: ایزوستیا ارگان دولت شوروی نوشت که بیس بال (بازی چوگان ) از ایران به روسیه و از روسیه به انگستان و آمریکا انتقال یافته و درمشرق زمین ریشه گرفته است.

۱۹۸۰:آیت الله العظمی خمینی حکم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر را امضاء کرد. بنی صدر که در انتخابات حائز اکثریت شده بود پس از تنفیذ حکم کار خود را آغاز کرد. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، امضای حکم رئیس جمهور منتخب از وظایف و اختیارات رهبری است. دکتر بنی صدر قبلا به عنوان نخستین رئیس جمهور در تاریخ ایران سوگند خورده بود. در نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران دریادار دکتر احمد مدنی کرمانی دوم شده بود.

۱۹۹۲: هوگو رافائل چاوس (چاوز) فریاس، سرهنگ نیروهای ویژه ونزوئلا (کماندو) برضد «کارلوس اندرس پرز» رئیس جمهوری وقت این کشور دست به کودتا زد ولی موفق نشد و به زندان افتاد. وی هفت سال بعد با رای مردم رئیس جمهوری ونزوئلا شده است و می کوشد تا فرضیه خود «دمکراتیک سوسیالیسم» را که به سوسیالیسم قرن ۲۱ معروف شده است در این کشور پیاده کند. چاوس که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۴ به دنیا آمده است یک بومی قاره آمریکا و فردی ضد امپریالیسم است.

گزارش تصویری از فرودگاه مدرن دوحه افتتاح سال
  1. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۷ شهریور
  2. ساعت پخش برنامه ویتامین ۳
  3. دانلود سرود انقلابی بهمن ۵۷ با نام دیو چو بیرون رود
  4. خبر خوش پرداخت مطالبات بازنشستگان در اسفند
  5. تصاویری تکان دهنده از آدمخوار های مدرن
  6. فهرست کامل بازی های لیگ قهرمانان آسیا

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات