فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۲ دی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۲ دی

۷۹۳م:طبق نوشته روزنگارهای بین المللی، «سیبویهSibbuyeh» زبان شناس معروف ایرانی در نخستین هفته ژانویه سال ۷۹۳ میلادی در شیراز درگذشت. وی در زمانی که هنوز دقیقا به دست نیامده است در شهر بیضاء در استان فارس به دنیا آمده بود. اهمیت تاریخی سیبویه از آن جهت است که نخستین فردی بود که برای زبان عربی صرف و نحو (گرامر) نوشت و صداها را در این زبان مشخص ساخت. بنابراین، علامات ضمه، فتحه، کسره و تنوین ها اختراع و کار سیبویه ایرانی است. وی با این عمل عنوان «سیبویه نحوی» را به خود اختصاص داد. بدون کاری که سیبویه کرد و در آن زمان یک شاهکار بود، پیشرفت زبان عربی میسر نبود و استحکام این زبان به این صورت باقی نمی ماند. به این ترتیب، این ایرانیان بودند که برای اعراب دستور زبان (صرف و نحو) نوشتند.

سیبویه در لغت به معنای کسی است که بوی میوه سیب می دهد. تلفظ عربی آن چیز دیگری است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۲ دی

۱۹۲۵م:دولت مسکو اول ژانویه ۱۹۲۵ و درست سه سال پس از اعلام تبدیل نام روسیه شوروی به اتحاد جماهیر شوروی، مرو و بخارا و سایر مناطق شمال شرقی خراسان بزرگتر را که مهد ادبیات فارسی و تمدن ایرانی بودند مستثی کرد و تاجیکها (پارسی زبانان) را به نام منطقه خود مختار بدخشان از مرزهای ایران دورساخت تا به اندیشه یکپارچه شدن با ایران و افغانستان و احیاء «ایران زمین» نیافتند. با همین سیاست که ۶۵ سال بعد ثابت شد که اشتباه بود، دولت مسکو در همان دهه مناطقی از قفقاز جنوبی (اران ARAN) را که قبلا طبق قراردادهای گلستان و ترکمن چای از ایران جدا ساخته بود «جمهوری آذربایجان» نامید.

این جمهوریها که قبلا جز نام بر روی کاغد، اختیاری نداشتند پس از تضعیف دولت مسکو (در اواخر حکومت گورباچف) اعلام استقلال کردند که پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی (به دست ۳ مقام، نه رفراندم عمومی) مستقل شدند. یعنی همان اشتباه دولت مسکو در دهه ۱۹۲۰ مبنی بر تقسیم امپراتوری روسیه (برپایه انترناسیونالیسم مرام کمونیستی) عامل این تجزیه قرار گرفت که در آن دهه قابل پیش بینی نبود. این وضعیت برای دولت فعلی روسیه تولید درد سر کرده است زیرا که برخی از گردانندگان این جمهوری ها با رقیبان قدیمی دولت مسکو (دول غرب) وارد سازش شده اند و اگر دولت مسکو سریعا وارد عمل نشود (که دارد می شود)، پیش بینی شده است که شوروی سابق در آینده ای نزدیک به یک کانون بحران در جهان تبدیل شود و این کانون زودتر از نقاط دیگر، در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان خودنمایی آغاز کرده است.

تکفارس آی آر

پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ خورشیدی، دولت موقت (بازرگان) مواردی از قرارداد ۱۹۲۱ تهران و مسکو را به طور یکجانبه لغو کرد که انتظار بود قرارداد های ترکمن چای و گلستان را هم به همان صورت کان لم یکن اعلام دارد که نکرد!. علت آن لغو و این سکوت باید بعدا روشن شود. پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ هم اقدامی از سوی تهران در آن زمینه صورت نگرفت، زیرا که یک طرف قرارداد ترکمنچای ( امپراتوری روسیه و جانشین آن اتحاد جماهیر شوروی ) دیگر وجود نداشتند که اعتبار قرارداد باقی باشد.

۱۹۴۷م: ۲۳افسر سابق که در طول تجزیه طلبی جعفر پیشه وری که به تصمیم و طبق نقشه و سیاست استالین و با حمایت نیروهای شوروی مستقر در ایران دست به این کار زده بود دوم ژانویه سال ۱۹۴۷ (۱۲ دی ماه ۱۳۲۵ هجری خورشیدی) اعدام شدند. جرم آنان خیانت به میهن با اقدام برضد یکپارچگی آن و همکاری با عوامل بیگانه و آلت اجرای سیاست یک دولت خارجی شدن بود. دادگاهی که این عده و شمار دیگری را محاکمه کرد ۲۵ آذر ماه، چهار روز پس از پایان غائله تشکیل شده بود.

سختگیری در مورد غیرنظامیانی که با تجزیه طلبان همکاری کرده بودند کمتر بود به گونه ای که از ۱۴۸ نفری که در آذرماه محاکمه شده بودند تنها سه نفرشان اعدام شدند و مجازات بقیه زندان بود که از میان آنان هم تنها چهار نفرشان به حبس ابد محکوم شدند. کسانی که ابراز ندامت کرده بودند به مجازات زندان محکوم شده بودند.

۲۵ دی ماه، این دادگاه نظامی که در مهاباد همدستان «قاضی محمد» را محاکمه کرده بود همچنین ۱۰ نظامی را که با وی در اعلام خودمختاری کردستان همکاری کرده بودند اعدام کرد. همین دادگاه چهار روز بعد قاضی محمد و دو تن از همدستان نزدیک او را که اقدام به تجزیه کردستان از پیکر میهن کرده بودند به آن دنیا فرستاد. در همین ماه یک همکار پیشه وری که دستگیر شده بود موسوم به ژنرال کبیری اعدام شده بود.

با مروری گذرا بر تاریخ طولانی ایران خواهید دید که آذربایجان و کردستان حتی پیش از کوروش بزرگ زیربنای کشور ایران را ساخته بودند (ماد) و همیشه سنگر دفاعی نخست ایران بوده اند. استالین که در اندیشه گسترش شوروی تا مدیترانه شرقی و کوتاه کردن دست انگلستان و غرب از خاورمیانه نفتخیز بود؛ از لحظه درگذشت لنین به توطئه های متعدد برای بازکردن راه خود از طریق مناطق شمال غربی ایران به انتهای آسیای غربی دست زده بود. وی (که یک گرجستانی بود و می دانست تزارهای روسیه در اوایل قرن نوزدهم گرجستان را ایران جدا کرده بودند و …) نقشه های دور و دراز برای ایران درسر داشت، در شمال شرقی تا می توانست تاجیکها را از مرز ایران دور ساخت و آنان را عمدتا به منطقه خودمختار بدخشان در دامنه های پامیر فرستاد و منزوی ساخت. وی بعدا نام خود را بر شهرکی گذارد که تاجیکهای فراری (پارس ها) از بخارا، مرو و سمرقند محل سکونت خود قرارداده بودند (استالین آباد) که این شهر به تدریج بزرگتر شد و پس از آغاز اقدام خروشچف به استالین زدایی، به شهر دوشنبه (زیرا که در قدیم، دوشنبه بازار آن شهرت داشت) تغییر نام داد که اینک پایتخت جمهوری تاجیکستان (وارث دولت سامانیان) است و …. با وجود این پارس زدایی، هنوز دهها هزار پارسی زبان در بخارا و سمرقند (جمهوری ازبکستان) زندگی می کنند. آسیای میانه از جمله امارت بخارا، خیوه (مرکز امارت خوارزم)، مرو، سرخس و اشک آباد (عشق آباد) طبق قرارداد ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۱ (تهران و مسکو) به روسیه واگذار شد. این مناطق در سالهای میان ۱۸۶۸ و ۱۸۷۳ توسط لشکریان ژنرال آلمانی تبار روس «کنستانتین کائوفمان» برای تزار وقت تصرف شده بودند. نیروی اعزامی از تهران برای دفاع از آنها به فرماندهی دو شاهزاده قاجار، نرسیده به میدان جنگ، به سبب ایجاد اختلاف میان این دو شاهزاده متوقف شد و چند سال بعد دولت قاجار تن به امضای قرارداد واگذاری داد و قدیمی ترین بخش میهن ازدست رفت.

www.takfars.ir

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۲ دی

۲۰۰۴م:پاپ – جان پل دوم(متوفی در ۲۰۰۵) -در مراسم حلول سال ۲۰۰۴ نطقی ایراد کرد که همگان آن را مهمترین اظهارات او و هر پاپ دیگر دانسته اند. پاپ که از اشغال نظامی عراق بدون اجازه سازمان ملل علنا انتقاد کرده خواستار برقراری یک نظم نوین جهانی شد که شئون انسان، برابری حقوق ملل و رعایت ضوابط و میثاقهای بین المللی را تامین کند. پاپ وقت گفت که درجهان باید نظمی برقرار شود که پاسخگوی مسائل امروز و حلال آنها باشد و همبستگی ملل، فقی و غنی، را تامین و اسباب شریک شدن آنها را در منابع و پیشرفتهای فنی و علمی فراهم آورد. پاپ برای نخستین بار به نام رئیس کل کلیساهای کاتولیک که بیش از یک میلیارد نفر عضو دارند خواستار اصلاح سازمان ملل شد و گفت که اصول این سازمان به گونه ای باید باشد که برای حل مسائل نیاز به توسل به نیروی سرباز نباشد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۲ دی

۱۸۰۴م:هزاران تن از مردم هائیتی دویستمین سالروز استقلال این کشور را بدون توجه به حضور میهمانان خارجی به تظاهرات گسترده ضد دولتی تبدیل کردند. ناپلئون که به اروپا توجه بیشتری داشت اول ژانویه ۱۸۰۴ به « هائیتی » مستعمره قدیمی فرانسه در قاره آمریکا استقلال داد که از همان زمان به کشور کودتا ها و چند بار مداخله نظامی آمریکا شهرت یافته است. «ژان برتران آرستید» رئیس جمهوری هائیتی که یک کشیش است با اختصاص دادن ۱۵ میلیون دلار به برگزاری این مراسم و دعوت از سران چند کشور، با این وضعیت منفی رو به رو شده است. تظاهرات کنندگان عمدتا بر ضد فساد اداری و فقر شعار می دادند و می گفتند که همکاران یک روحانی و مرد خدا (آرستید) نباید دزد و فاسد و نالایق باشند.

۶۹م:در پی خودکشی «نرون» که اکثریت خود را در سنای روم از دست داده بود و وجود تردید در شایستگی او در میان ژنرالهای این کشور، سنای روم «گالبا» را به عنوان امپراتور تازه انتخاب کرد، ولی ارتش روم در منطقه «راین» که آلمان و فرانسه را زیر نظر داشت این انتخاب را نپذیرفت و دوم ژانویه سال ۶۹ میلادی «اولوس ویته لیوس» رئیس سیاسی این ارتش را به امپرتوری برگزید و این انتخاب را به سنا اعلام کرد که رد شد و ارتش «راین» به نافرمانی متهم گردید. ارتش «راین» که چنین دید به سوی ایتالیا به حرکت در آمد.

گارد محافظ امپراتور برای جلوگیری از یک جنگ داخلی، گالبا را که حاضر به کناره گیری نبود مقتول ساخت و «اوتو» جانشین وی شد.

«اوتو» ارتش مرکزی (یکم) را مامور سرکوب ارتش «راین» کرد که شکست خورد و خودکشی کرد و «ویته لیوس» وارد شهر رم شد و بدون مراجعه به سنا و درخواست رای اعتماد به خود، به نام امپراتور تازه، به حکومت کردن پرداخت. ژنرال وسپاسیان فرماندار متصرفات شرقی روم و فرمانده لژیون های رومی مستقر در مصر امپراتوری ویته لیوس را غیر قانونی اعلام داشت و سپس از دولت ایران برای برانداختن وی کمک خواست. ایران با تصویب سنای خود ــ مهستان ــ وعده اعزام چهل هزار سوار را به وسپاسیان (در صورتی که وی نتواند به تنهایی موفق شود) داد. وسپاسیان با اتکاء به این وعده، با لژیونرهای خود عازم ایتالیا شد و پس از شکست دادن نیروهای وفادار به «ویته لیوس» وارد شهر رم شد. سربازان وسپاسیان در همین روز «ویته لیوس» را که پنهان شده بود یافتند و پس از کشانیدن در خیابانها اعدام کردند و این شورش پس از نزدیک به یک سال پایان یافت و نیازی هم به اعزام نیروهای ایران پیدا نشد. مورخان تاریخ عهد باستان اظهار نظر کرده اند که اگر وعده دولت اشکانی ایران نبود، وسپاسیان جرات لشکرکشی به ایتالیا را به خود راه نمی داد و مسیر تاریخ روم تغییر نمی کرد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۲ دی

۱۵۱۵م:لوئی ۱۲ معروف به پدر ملت ، پادشاه موجه و … در این روز درسال ۱۵۱۵ درگذشت و با مرگ او سلطنت دودمان ارلئان هم بر فرانسه پایان یافت .وی که ۲۷ ژوئن سال ۱۴۶۲ به دنیا آمده بود ۲۷ سال بر فرانسه حکومت کرد . لوئی ۱۲ که قبلا عنوان دوک دو ارلئان را داشت به علت بدگویی از شاه وقت فرانسه و ظالم خواندن او سه سال از عمر خود را در زندان گذراند و همین حبس به او فرصت داد تا دست به مطالعه تاریخ بزند و شیفته کارهای خسرو انوشیروان ، شاه ایران از دودمان ساسانی شود .

پس از در گذشت شارل هشتم ، چون فرزند نداشت دوک دو ارلئان را که روزگاری زندانی وی بود به نام لوئی ۱۲ پادشاه فرانسه کردند و او گام به گام کارهای انوشیروان دادگر را که نزدیک به ده قرن پیش از او حکومت کرده بود پیاده کرد. ازجمله به همان گونه که شاه ساسانی ایران کرده بود بهترین و منصفانه ترین نظام قضایی را برای فرانسه به وجود آورد . سپس همانند خسرو انوشیروان با تنظیم یک ضابطه مالیاتی، طبقه کم در آمد را از زیر بار مالیات سنگین نجات داد و ترتیبی برقرار کرد که شخصا به نامه ها و تظلمات مردم رسیدگی کند و دو روز در هفته را برای پذیرفتن عوام الناس تعیین کرده بود . او سلاطین را در طول حکومت خود از افزودن بر اموال و املاکشان برحذر داشته بود و افزایش دارایی یک سلطان در طول حکومت را غیر قانونی و مغایر عدل و انصاف اعلام کرده بود و برای پایان یافتن جنگ در اروپا پیشنهاد کرده بود که اعضای خانواده های سلطنتی اروپا همسران خود را ازمیان یکدیگر انتخاب کنند . وی عنوان پادشاهی را به « پدر ملت » تبدیل کرده بود و حاضر نبود برای خود جانشین تعیین کند و می گفت که پادشاه باید موجه باشد و من به تنهایی از کجا بدانم که چه کسی موجه است تا او را به ولیعهدی انتخاب کنم و به همین سبب با مرگ او دودمان ارلئان هم پایان یافت. آخرین تصمیم او حذف گارد محافظ خود بود که پیش از انجام آن درگذشت .

تک فارس

در مباحثات و مناظرات میان هوداران انتخابی بودن و طرفداران موروثی بودن رئیس یک کشور درسه قرن اخیر، غالبا در آغاز بحث شرط می شود که مثال لوئی ۱۲ مطرح نشود که او یک پادشاه استثنایی بوده است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۲ دی

۱۹۰۰م:درپی سرکوب شدن جنبش چینی ها برضد مداخله قدرت های خارجی در کشورشان معروف به جنبش «مشت زنان (مردم بی اسلحه)»، دوم ژانویه سال ۱۹۰۰ جان میلتون هیJohn M. Hay وزیر امورخارجه وقت آمریکا اعلام کرد: "اینک سرزمین چین برای تجارت و هرگونه فعالیت به روی خارجیان باز است و ….". دولتهای دیگر اظهارات آن روز «جان هی» را یک «کارت بلانش» برای مداخله در امور چین تلقی و این کشور بزرگ را بمانند گوشت گوسفند قربانی میان خود به مناطق نفوذ قسمت کردند. در عملیات سرکوب «مشت زنان» نیروهای نظامی آمریکا در کنار یکانهای ژاپن، انگلستان، آلمان و فرانسه شرکت کرده بودند. ۱۰۵ سال بعد در همین روز «هو جیانتائو» رهبر چین ضمن پیام مهمی که رئوس سیاستهای آتی این کشور را در آن می توان مشاهده کرد ضمن اشاره به پیشرفتهای چشمگیر اقتصادی چین تاکید کرده بود که چین در آینده برای خود نقش بزرگتری را در امور جهان مطالبه خواهد کرد. در تفسیر این اظهار هو جیانتائو، مفسران غرب نوشته بودند که تداخل اقتصادی چین و آمریکا در یکدیگر مانع از آن خواهد بود که در آینده ای نزدیک چین دست به قدرت نمایی جهانی بزند.

به باور مورخان معاصر چین، اعلامیه "جان هی" و نتایج آن باعث شد که چینیان به خود آیند، نخست در سال ۱۹۱۱ به دست «سون یات سن» به نظام سلطنتی پایان دهند، سپس به پیروزی عقاید مائو کمک کنند و آنگاه وطن خود را در جایگاهی که باید باشد قرار دهند.

«هی» پیش از کسب سمت وزیر امور خارجه آمریکا، منشی ویژه آبراهام لینکلن بود و پس از قتل او در تماشاخانه فورد، بیوگرافی ده جلدی وی را نوشت. «هی» در جریان ترور لینکلن (لینکن) در تماشاخانه سرگرم تماشای صحنه بود. او از سال ۱۸۹۸ تا ۱۹۰۵ وزیر امورخارجه آمریکا بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۲ دی

۲۰۰۳م:طبق یک سند محرمانه دولت انگلستان که برپایه قاعده «علنی شدن اسناد طبقه بندی شده پس از ۳۰ سال» ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ و چند ساعت مانده به آغاز سال ۲۰۰۴ میلادی در دسترس مورخان، پژوهشگران و روزنامه نگاران قرار گرفته است؛ ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا که مسئله تحریم نفت اعراب در پاییز ۱۹۷۳(در جریان جنگ رمضان) را پشت سر گذارده بود، با نگرانی از احتمال تجدید جنگ اعراب و اسراییل و خطر قطع دوباره نفت، در دسامبر سال۱۹۷۳ تصمیم گرفته بود که اگر وضعیت مشابهی روی دهد میدانهای نفتی کشور سعودی، کویت و ابوظبی را تصرف و مانع قطع جریان نفت به غرب و کشورهای صنعتی شود تا صنایع و پیشرفت اقتصاد آنها آسیب نبیند. وی در این زمینه دستور لازم جهت آماده شدن نیروهای مسلح آمریکا را برای رو به رو شدن با چنین وضعیتی که بیم مداخله شوروی را هم داشت داده بود. ۱۳ دسامبر ۱۹۷۳ جیمز شلزینگر وزیر دفاع وقت آمریکا دولت انگلستان را درجریان تصمیم نیکسون قرار داده بود و یادداشت فوق محرمانه وی به دولت انگلستان حاوی جزئیات تصمیم نیکسون بود که ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ از طبقه بندی خارج شد. شلزینگر در این یادداشت نوشته بود: دولت آمریکا تصمیم گرفته است که اقدامهایی نظیر تحریم نفت از سوی دولتهای عقب مانده و کم جمعیت را تحمل نکند و ….

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۲ دی

۲۰۰۴م:تحلیلگران در ژانویه ۲۰۰۴ ( چند روز پس از انتشار سند) در تفسیر این تصمیم نیکسون نوشته بودند که در اجرای این تصمیم نباید تردید داشت و آن را «بلوف» دانست؛ زیرا که دولت آمریکا برخلاف دولتهای دیگر، از زمان استقلال تاکنون تصمیمات نظامی خود را بدون هرگونه ملاحظه به اجرا در آورده و یکی از دلایل ترس سایر کشورها از آن نیز همین امر بوده است. بسیاری از کشورها بوده اند که قدرت نظامی بیشتری داشته اند ولی آن را بکار نبردند تا از دستشان رفت.

برخی از مفسران احتمال داده اند که استقرار نظامی آمریکا در مناطق نفتخیز خاورمیانه از سال ۱۹۹۰ که صدام حسین با تصرف کویت، بهانه آن را فراهم ساخت شاید دنباله همان سیاست نیکسون باشد و تصرف عراق را هم می توان ادامه همان سیاست بشمار آورد. افزایش جهانی مصرف نفت و در نتیجه بهای آن، وضعیت تازه ای را بر جهان مستولی ساخته است. نیکسون و جورج بوش ها (پدر و پسر) از یک حزب (حزب جمهوریخواه آمریکا) بوده اند.

T A K F A R S

طبق نوشته های اخیر مورخان تاریخ معاصر، استقرار نظامی آمریکا در خلیج فارس از زمان حکومت کارتر و لشکرکشی های جورج بوش ها (پدر و پسر) به کویت و عراق و استقرار در کشور سعودی و حضور در اردن در اجرای همان استراتژی نیکسون است و دولت آمریکا، صرف نظر از حزب حاکم، نیروهای آن کشور را به طور کامل از عراق بیرون نخواهد برد. ورود به عراق، هدف آمریکا از دهه سوم قرن بیستم بود و ادامه ناآرامی عراق کمک به هدف آمریکا خواهد کرد. به باور این اصحاب نظر، دارزده شدن عجولانه صدام حسین در سی ام دسامبر ۲۰۰۶ ممکن است در همین راستا و با هدف گسترش منازعات داخلی عراق صورت گرفته باشد.

۲۰۰۴م:کره زمین سال ۲۰۰۴ میلادی را با دو زلزله شدید آغاز کرد، ولی هیچکدام تلفات و زیان وارد نیاورد. پیش از ظهر یک زلزله ۵ و ۹ دهم ریشتری جزیره تایوان را لرزانید و بعد از ظهر همان روز یک زمین لرزه ۶ و ۳ دهم ریشتری غرب کشور مکزیک را که تا مکزیکو سیتی احساس شد. منابع تایوان گفتند که زیانی وارد نشده و دولت مکزیک اعلام کرد که در ایالت «گوررو» تنها ساختمان چند خانه ترک برداشته است. انتشار این دو خبر در حالی است که گزارشهای زلزله بم با همه علامات سئوال و تعجب مربوط، همچنان در صدر خبرها قراردارد و روزنامه های آمریکا در شماره آخرین روز دسامبر ۲۰۰۳ خود داستان غم انگیز کودکان یتیم بم در پرورشگاه کرمان از جمله رفتار «عاطفه رزمی» ۶ ساله راکه هنوز در انتظار آمدن پدرش است وسیعا باز تاب داده و نوشته بودند که در ایران از دیر زمان ، کد (ضابطه و مقررات) ساختمانساری جدی گرفته نشده و در این زمینه جریمه کردن در دست کارمندان اداری است. حال آن که قاعدتا هرگونه مجازات نقض قانون، ولو این که کیفر آن جریمه ای مختصر باشد بر عهده دادگاه باید باشد و احدی جز قاضی

۲۰۰۳م:داسیلوا سیاستمدار متمایل به سوسیالیسم که در برزیل به «لولا» معروف است نخستین دور کار خود را به عنوان رئیس جمهوری برزیل، بزرگترین کشور لاتین، یکم ژانویه ۲۰۰۳ آغاز کرد و گفت که برزیلیها در یک امپاس (تنگنا) خطرناک اقتصادی ــ اجنماعی و اخلاقیات قرار گرفته اند و برای نجات آنان از این ورطه باید دلیرانه و بدون ترس و با شتاب عمل کرد.

وی که قبلا یک کارگر فلزکار بود گفته است که در پیمودن راههای سوسیالیستی احتیاط خواهد کرد. او در انتخاب وزیران کابینه اش روشهای معمول را کنار گذارده و از میان موافق و مخالف، بهترین برزیلیها را برگزیده از جمله رقیب انتخاباتی خود را وزیر «وحدت ملی» کرده است.

در مراسم آغازنخستین دوره ریاست جمهوری داسیلوا، فیدل کاسترو رهبر کوبا هم حضور داشت. کاسترو در مراسم آغاز بکار آلنده و چاوس هم شرکت کرده بود.

داسیلوا که در انتخابات اکتبر ۲۰۰۲ با ۶۱ درصد آراء برنده شده بود در اکتبر ۲۰۰۶ با ۶۰ درصد آراء دوباره به ریاست جمهوری برزیل انتخاب شد که از یکم ژانویه سال ۲۰۰۷ دور دوم کار خود در این سمت را آغاز کرده است، ولی این بار فیدل کاسترو که در بیمارستان بستری بود نتوانست در این مراسم شرکت جوید.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۲ دی

۲۰۰۵م:ولادیمیر پوتین رئیس جمهور وقت روسیه در پیامی به مناسبت آغاز سال ۲۰۰۵ ، این سال را برای روسیه یک سال ویژه و برگزاری شصتمین سالگرد پیروزی میهنی بزرگ در جنگ ۱۹۴۱ ـ ۱۹۴۵ با آلمان اعلام کرد. در این پیام، وی وعده داد که در سال ۲۰۰۵ امور دفاعی و اقتصاد روسیه را تقویت کندو در این زمینه ها ظرفیت روسیه را بالا برد و برای پیشرفت علوم و تکنولوژی، آموزش و پرورش و بهداشت مردم سرمایه گذاری بیشتری خواهد شد. پوتین از مردمی که زیر پرچم شوروی با آلمان جنگیدند، قهرمانی ها کردند و با تحمل میلیونها تن تلفات پیروزی را در آغوش گرفتند به عنوان «بستگان تاریخی» یاد کرد و گفت که هر موفقیت نیاز به همکاری گروهی و فداکاری دوستانه دارد زیرا هدف واحد است و نیل به آن تلاش جمعی لازم دارد. او نسل جنگ دوم جهانی را نسل خط آتش خواند و گفت که نباید فداکاری و جانبازی آن نسل فراموش شود. پوتین گفت که کسی حق ندارد آن فداکاری ها را کوچک انگارد و تاکید کرد که هر تجدید نظر در رویدادهای جنگ یک خیانت به عدالت تاریخی و بی احترامی به رفقای جنگنده و تخریب نام افتخار آمیز آنان است که یک جنایت آشگار خواهد بود.

مفسران نوشته بودند که اشاره پوتین به محاکمه و محکوم شدن واسیلی کونونوف ۸۰ ساله قهرمان شوروی در لتونی به زندان بود. جرم وی در لتونی شرکت در عملیات گریلایی سال ۱۹۴۴ (۶۰ سال پیش از آن) بر ضد آلمان نازی بود که باعث مرگ هشت تن از اتباع لتونی هم شده بود!.

۲۰۰۵م:«هو جیانتائو» رهبر چین یکم ژانویه به مناسبت آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان رئیس کشور یک میلیارد و سیصد میلیون نفری چین، دبیراول حزب کمونیست این کشور و فرمانده ارتش آزادیبخش خلق پیام مهمی فرستاد که رئوس سیاستهای آتی این کشور را در آن می توان مشاهده کرد.

تک فارس www.takfars.ir

در این پیام ، «هو» ضمن اشاره به پیشرفتهای چشمگیر اقتصادی چین گفته بود که چین در آینده برای خود نقش بزرگتری را در امور جهان مطالبه خواهد کرد و به دولتهای دیگر اطمینان داده بود که از خصوصیات ویژه سیاست چین، صلح خواه بودن این کشور است که آرزوی پایان هرگونه جنگ و فقر را در جهان دارد و به سهم خود هرگونه سعی و تلاش را برای تحقق این دو امر حیاتی بعمل خواهد آورد و در این زمینه ها به ملل دیگر کمک خواهد کرد.

وی در این پیام همچنین گفته بود که شعار چین همچنان «صلح، توسعه و همبستگی و همکاری جهانی» خواهد بود. چین به حاکمیت ملی و استقلال کشورها احترام می گذارد و آنها را در تحقق آن را یاری خواهد داد. ملل دیگر به خوبی متوجه شده اند که سیاست خارجی چین صلحجویانه و صادقانه است.

«هو» در پیام خود گفته بود که دولت چین نقش سازنده خود در زمینه حفظ امنیت عمومی جهان را افزایش خواهد داد.

رهبر چین در عین حال تاکید کرده بود: ما هرگز و به هیچ وجه اجازه و امکان نخواهیم داد که تایوان از پیکر چین جدا شود و راه استقلال در پیش گیرد. برخی از مفسران این بیان تاکیدی «هو» را گوشزدی به آمریکا و سایر دولتها تلقی کرده بودند که نشان داده اند در قبال تایوان نظر دیگری دارند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۲ دی

۲۰۰۶م:شبکه های تلویزیونی اخبار مشروح خود در نخستین روز سال میلادی ۲۰۰۶ را با پخش گزارش های مربوط به ادامه ناآرامی های عراق آغاز کرده و گفته بودند که در آن روز ۱۳ انفجار اتومبیلی در سراسر عراق به وقوع پیوسته بود.

مفسران این شبکه ها اشاره کرده بودند که با تجربه عراق، بعید است که آمریکا به عملیات نظامی دیگری که مستلزم بکار بردن نیروی زمینی باشد دست بزند و با حمله موشکی و هوایی هم که نمی توان یک کشور را به زانو درآورد و اشغال کرد.

ژنرال مک آرتور ۵۳ سال پیش اندرز داده بود که آمریکا نباید در آسیا به جنگ زمینی دست بزند. این اندرز مورد توجه قرار نگرفت و آمریکا در ویتنام شکست خورد و در عراق، اوضاع مبهم است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۲ دی

۱۷: « پوبلیوس اویدیوس ناسو» شاعر رومی در گذشت.

تکفارس

۱۷۳۸: چارلز کورنوالس (لرد ) به دنیا آمد که این نکته از اوست : همین که آماده شوی شلیک کن. درنیمه دوم قرن ۲۰ رهبران احزاب کمونیست هر وقت که فرصتی می یافتند این نکته را به رهبران وقت شوروی یاد آورمی شدند.

۱۷۵۷: انگلیسی ها کلکته هند را تصرف کردند.

۱۸۴۷: شهر« یربا بوئنا » به سانفرانسیسکو ( کالیفرنیا ) تغییر نام داد.

۱۸۹۶: بوئرها ( مهاجران هلندی افریقای جنوبی ) در جنگ«دورن کوپ» نیروهای انگلیسی را شکست دادند. دولتهای مخالف انگلستان در اروپا از جمله آلمان به بوئرها کمک می رسانیدند.

۱۹۰۵: ژاپنی ها پس از شکست دادن نیروهای روسیه «پورت آرتور» را تصرف کردند. ناوگان روسیه در این بندر خود را به ژاپنی ها تسلیم کرده بود.

۱۹۱۸: « سیژبه باکر» که بر پایه تعالیم مسیح فرضیه نوعی سوسیالیسم تحت عنوان « سوسیالیسم مسیحی » را طراحی کرده بود درگذشت.

۱۹۱۹: دورتازه بپاخیزی ایرلندی ها بر ضد اشغال و سلطه انگلیسی ها آغاز شد.ایرلندیها به قیام خود موقتا به سبب آغاز جنگ جهانی اول پایان داده بودند.

۱۹۴۲: نیروهای امپراتوری ژاپن شهر مانیل در فیلیپین را تصرف کردند.

۱۹۵۳: ( دیماه ۱۳۳۲ ) محکمه تجدید نظر هم متهمان به ربودن و قتل افشار توس رئیس شهربانی در دوران حکومت دکتر مصدق را با وجود اعترافهایی که کرده بودند تبرئه کرد!!!.

۱۹۵۶: کمونیستها و سوسیالیستها اکثریت را در پارلمان فرانسه به دست آوردند و اول فوریه ( ۴ هفته بعد ) گی موله سوسیالیست را نخست وزیر فرانسه کردند.

takfars.ir

۱۹۵۸: برای کمک به تامین آب مصرفی تهران با ساختن سد لار و لتیان موافقت شد.

تصاویر دیدنی از اقتدار نیروی انتطامی در دستگیری شرور های محله ها
  1. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ تیر

  2. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۲ آبان

  3. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۹ فروردین

  4. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۹ تیر

  5. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۲ اسفند

  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳۰ مرداد

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات