فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۱ شهریور

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۱ شهریور

۴۹۰پیش از میلاد:یک میهندوست آتنی به نام فیلیپیدس Philippidess پس از اطلاع از تصرف جزیره "اوبوآ" توسط نیروی دریابرد ایران و پیاده شدن طلیعه این نیرو در "آتیکا" و دشت ماراتن، ۲۴۰ کیلومتر فاصله آتن تا اسپارت را در دو شبانه روز دوید تا از سران اسپارت بخواهد که به کمک آتن بشتابند و پس از رسیدن به اسپارت برخاک افتاد و با التماس تقاضای خود را مطرح کرد. وی دوم سپتامبر سال ۴۹۰ پیش از میلاد به اسپارت رسید و درخواست خود را مطرح ساخت.فیلیپیدس از جانب کسی ماموریت نداشت و حس میهندوستی او را به دویدن ۲۴۰ کیلو متری وادار کرده بود و همین امر – در تاریخ – بر اهمیت عمل او افزوده است.

به نوشته هرودوت، فیلیپیدس پس از بازگشت به آتن به میدان جنگ رفت و هنگامی که مشاهده کرد ایرانیان به کشتی هایشان می روند تا بازگردند مسافت ساحل تا شهر آتن (عرض ناحیه ماراتن Marathon) را که ۴۰ کیلومتر بود دوید تا مردم آتن را که در نگرانی بسر می بردند از این بازگشت آگاه سازد که پس از دادن خبر، بر زمین افتاد و درگذشت. به همین جهت مسابقه دو طولانی المپیک را "ماراتن" نام نهاده اند که ۴۲ کیلومتر است.

۱۹۴۱م:دوم سپتامبر ۱۹۴۱( شهریور ۱۳۲۰) در حالی که دو رادیو متعلق به انگستان ( لندن و دهلی) رضا شاه را زیر شدیدترین انتقادها قرار داده و سعی در بدنام کردن او داشتند تا به این ترتیب نظر مقاماتی را که هنوز هواخواه وی بودند تغییر دهند و راه را برای اسارتش هموار سازند، تازه وی؛ آن هم از طریق نزدیکان خود اطلاع یافت که سربازان که همگی وظیفه و از شهرهای دور افتاده و روستا ها بودند از هشتم شهریور که آنان را از پادگانها بیرون کرده اند در خیابانها و جاده ها گرسنه مانده و با پای پیاده به زادگاههای خود باز می گردند و قسمتی از سلاحهای سبک و فشنگ از انبارهای اسلحه سرقت شده و به اشرار فروخته می شود!. رضا شاه که هنوز نمی دانست انگلستان و شوروی برکناری ، تبعید و اسارت او را از شرایط تغییرناپذیر برای ترک مخاصمه مطرح کرده اند با دریافت خبر آوارگی سربازان از اطرافیانش، بار دیگر خشمگین شد و غافل از این که آوارگی خود او، بسان سربازان ، مطرح است عصا بر زمین می زد و تاکید برتسریع تشکیل دادگاه نظامی زمان جنگ (معروف به محکمه حرب) با حضور شخص خود داشت تا ژنرالهایی که سربازان پادگانها را مرخص کرده بودند محاکمه و اعدام شوند. تنها خبر رسمی که در این روز به رضا شاه دادند تا اعصابش را خرابتر کنند و جرات را از او بگیرند ادامه بمباران شهرهای شمالی توسط هواپیما های شوروی و پیشروی واحدهای نظامی انگلستان به داخل کشور بود. رضا شاه هنوز نمی دانست که لشکر ۷ پیاده کرمان حاضر به ترک پادگان نشده و خود را برای نبرد با یک تیپ هندی که تا ۱۰۷ کیلومتری جنوب این شهر پیش آمده بود آماده کرده و این تیپ از بیم مقابله، در جلگه « راین Rayen » و دامنه کوه هزار دست به سنگربندی زده است؛ لشکر خوزستان بدون توجه به بخشنامه «نخجوان ـ ریاضی» با نیروهای متجاوز انگلیسی درگیر شده و زد و خورد ادامه دارد ؛ لشکر تبریز هم به دو قسمت شده ؛ قسمتی با توپخانه لشکر از بیراهه برای دفاع از تهران روانه پایتخت شده و قسمت دیگر ترجیح داده که به جای تسلیم شدن به نیروهای شوروی، به ترکیه «بی طرف» عقب نشینی کند . رضا شاه همچنین خبر نداشت که زیر گوش او، در تهران ، خلبانان پایگاه قلعه مرغی که بر ضد فرمانده سابق خود که به آنان دستور رفتن به منازلشان را داده بود شورش کرده بودند و تعداد دیگری از هواپیماها را در «یافت آباد» فرود آورده و زیر درختها استتار کرده بودند تا به موقع استفاده کنند. ولی این خبر را که برای هر ایرانی تاسف آوراست به رضا شاه داده بودند که در پی مرخص شدن سربازان لشکر فارس، بعضی از عشایر منطقه در این لحظات حساس ، میهندوستی را رها ساخته، اسلحه برداشته و درصدد حمله به شهرها و روستاها و کاروانها بر آمده اند ولی برایش تحلیل نکرده بودند که این عمل به تحریک عوامل خارجی( انگلستان ) صورت گرفته که سران ایلها را تطمیع کرده بودند. رضا شاه موفق نشده بود ریشه ایلخان بازی را در عشایر که یک مسئله عمومی ایران از زمان مغولها بود کاملا قطع کند . کارشناسان نظامی بی طرف و نگارندگان تاریخهای نظامی به صراحت نوشته اند که اگر خیانت اواخر اوت در ایران صورت نگرفته بود، در آن زمان شوروی و انگلستان آن نیروی اضافی را نداشتند که بتوانند از عهده ارتش ایران که با انضباط سخت آموزش دیده بود برآیند، زیرا که شوروی در برابر آلمان حالت دفاعی توام با عقب نشینی در پیش گرفته، لنینگراد به محاصره آلمانی ها افتاده و انگلستان در شمال آفریقا و اروپا با آلمان و در خاور دور با ژاپن درگیر بود و تکنولوژی نظامی تا آن حد پیشرفته نبود که ایران فاقد آن باشد و در آن زمان حتی ایران اگر می خواست می توانست به سرزمین های مجاور خود که جز ترکیه و افغانستان، زیر سلطه قدرتهای اروپایی بودند تعرض کند. چرچیل در خاطرات خود اعتراف کرده است که برای حمله به ایران، با زحمت بسیار توانسته بود ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ سرباز عمدتا هندی جمع آوری کند!!.

۱۳۳۲ش:یازدهم شهریور ۱۳۳۲ سازمان شهربانی دولت زاهدی (معروف به دولت کودتا) تصمیم گرفت که آن دسته از افسران این سازمان را که از دکتر مصدق و نهضت ملی هواداری کرده بودند و شهرت ناسیونالیستی داشتند، ولی دلیل محکمی برای زندانی کردنشان وجود نداشت اخراج و یا در اختیار وزارت کار قرار دهد که چنین شد.

هفت سال بعد، همین شهربانی (پلیس کشور) مجبور شد که برای اصلاح کلانتری ها و امنیت شهر ها همان افسران را که غیرنظامی شده بودند با همان درجه هایی که در اواخر حکومت دکتر مصدق داشتند به خدمت پلیس بازگرداند و بسیاری از آنان که در دوران بیکاری، از دانشکده حقوق دانشگاه فارغ التحصیل شده بودند در راس کلانتریهای تهران ظاهر شدند و دفعتا روسای کلانتری های پایتخت که قبلا سرهنگها بودند، سروانها و ستوانها (عقب افتاده از ترفیع) شدند و شهر را اصلاح کردند و به عربده کشی ها، جاهل بازی ها و باج خوری ها که پس از براندازی ۲۸ مرداد (به دلیل شرکت این قبیل افراد در کار براندازی) شدت یافته و به صورت امری عادی درآمده بود پایان دادند.

تکفارس آی آر

همین افسران پس از انقلاب، در زمان دولت موقت، مقامات تراز اول شهربانی کشور را بر عهده گرفتند و پلیس ازهم پاشیده را احیاء کردند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۱ شهریور

۱۹۷۸م:دوم سپتامبر ۱۹۷۸ (در آن سال مصادف با ۱۱ شهریور ۱۳۵۷ و سال انقلاب) که تظاهرات در بسیاری از نقاط ایران ادامه داشت، «هوا گوفنگ» صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس شورای وزیران چین (رئیس دولت) که به ایران آمده بود با شاه دیدار و گفتگو کرد که مورخان، آن را یک گاف سیاسی رهبر وقت چین (جانشین مائو) نوشته اند. "هوا Hua Guofeng" هنگامی با شاه ملاقات کرد که سران دولتهای دیگر از تماس مستقیم با او ابا و اکراه داشتند.

«هوا» در نطقی در تهران گفته بود که چین دوران انقلاب را پشت سر نهاده و گام به دوران سازندگی گذارده و نیاز به صلح و مسالمت دارد تا خود را بسازد. وی گفته بود که وجود یک چین نیرومند به سود همه کشورهای کوچک و ضعیف جهان است که تاکنون یار و یاور نداشته اند. «هوا» ضمن ستایش از خدمات ایران باستان به تمدن جهان و اشاره به گذشته با عظمت ایرانزمین گفته بود که در این عصر، تعرض قدرتهای بزرگ به کشورهای کوچک به سود بزرگها نخواهد بود زیرا که مقاومت ملتها در برابر آنها بیشتر می شود.

بعدا به این دیدار «هوا» که احتمال بهره برداری شاه به سود خود از آن می رفت ایراد گرفته شد که «هوا» پاسخ داده بود که ترتیب دیدار پیش از تشدید انقلاب داده شده بود، تشریفاتی بود و او قصد مداخله در انقلاب را نداشت.

www.takfars.ir

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۱ شهریور

هوا گوفنگ Hua Guofeng که در نیمه اوت ۲۰۰۸ در هشتاد و هفت سالگی درگذشت پس از بازگشت از ایران، دیری نپایید که سمتهای حزبی و دولتی خود را یکی پس از دیگری ازدست داد و قدرت عملا به دنگ شیائو منتقل شد که معمار تحولات اقتصادی چین عنوان گرفته است. هوا آخرین سمت حزبی اش را در سال ۱۹۸۱ از دست داد و از آن پس عملا خانه نشین شده بود. وی از ۱۵ سالگی به انقلاب کمونیستی چین پیوسته بود. دولت چین بیستم اوت ۲۰۰۸ اعلامیه درگذشت "هوا" را منتشر ساخت.

۱۳۵۷ش:یازدهم شهریور ۱۳۵۷ و در جریان انقلاب، جبهه ملی ایران که حیات تازه یافته بود اعلام کرد که یک حزب نیست بلکه سازمانی سیاسی و فراگیر است که فعلا احزاب ایران، ملت ایران، جامعه سوسیالیستها و … هسته مرکزی اش را تشکیل می دهند و خواهان تحقق آرزوهای ملی ایرانیان از جمله تامین آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است.

در این اعلامیه تاکید شده بود که تنها افراد و احزابی می توانند در این جبهه فعالیت کنند که سابقه ضدیت با نهضت ملی و افکار دکتر مصدق را نداشته، و صادقانه آماده خدمت به میهن و هموطنان باشند.

۱۳۵۸ش:آیت الله خمینی ضمن بیانات مبسوطی در اجتماع مردم عجبشیر و جوانرود که در شماره ۱۵۹۴۲ روزنامه اطلاعات (شهریور ۱۳۵۸) منعکس است گفته بود که اختلافی بین شیعه و سنی نیست و آنها که با اسلام مخالفند، اختلاف بین شیعه و سنی را عنوان می کنند. اهل تسنن هم دارای چهار مذهبد.

وی افزوده بود که همه مسلمانان تابع احکام قران هستند و در اسلام گروه و نژاد مطرح نیست.

۱۳۵۹ش:آیت الله دکتر بهشتی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه اطلاعات که در شماره دهم شهریور ۱۳۵۹ آن روزنامه منعکس شده است گفته بود که دادگاههای انقلاب باید هرچه زودتر به دارایی افراد که از راه حرام به دست آمده است رسیدگی کنند (لحن کلام بگونه ای است که توصیه بر تداوم این کنترل قضایی دارد).

وی در این مصاحبه نظرات خود را که عمدتا زمینه اقتصادی دارند اعلام داشته بود که خلاصه برخی نکات آن از این قرار است:

ــ صنایع مادر و بازرگانی خارجی باید دولتی باشند (تا هیچ مقامی متهم به واگذاری خارج از ضوابط نشود).

ــ کارخانه ها و موسسات بزرگ را (که خارج از مقوله صنایع مادر هستند) می توان به صورت تعاونی اداره کرد. اگر تعاونی ها تقویت شوند بخش خصوصی (سرمایه داران انفرادی) فرصت و زمینه بادکردن (بزرگتر شدن) به دست نمی آورند.

تک فارس

ــ نیمی از اموال کسانی که مالیات نداده اند متعلق به دولت است.

ــ اموال رباخواران باید مصادره شود (به جامعه و نماینده آن دولت داده شود).

ــ اموال کسانی که از راه بند و بست با مقامات دولتی صاحب کارخانه و … شده اند مال خودشان نیست و متعلق به بیت المال است.

ــ کسانی که از راه فروش اراضی موات (بلا استفاده) صاحب ثروت شده اند این ثروتشان حرام است.

ــ عموم مردم باید امکان کار و فعالیت داشته باشند و ….

۲۰۰۳م:تفسیر های اول و دوم سپتامبر ۲۰۰۳ روزنامه ها در گوشه و کنار جهان درباره قتل آیت الله محمد باقر حکیم و اوضاع عراق بود. برخی مفسران نوشته بودند که این روزها روش تهیه و انتشار اخبار مربوط به رویدادهای عراق به گونه ای است که نشان می دهد هدف، گسترش اختلافات مذهبی در عراق است. این مفسران در این موضوع متفق القول بودند که اگر اختلافات مذهبی مردم عراق شدت یابد نه تنها برقراری امنیت در آن کشور به این زودی و آسانی امکان پذیر نمی شود، بلکه دامنه این اختلافات به کشورهای همسایه و سراسر منطقه گسترش خواهد یافت. این دسته از مفسران در عین حال ابراز نظر کرده بودند که قاعدتا ۴۵ سال حکومت ناسیونالیستها و چپها بر عراق باید تعصبات مذهبی قدیم را در این کشور به گونه ای چشمگیر کاهش می داد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۱ شهریور

۱۹۳۷م:بارون پیر دو کوبرتین Baron Pierre de Coubertin احیاء کننده مسابقه های پهلوانی المپیک دوم سپتامبر سال ۱۹۳۷ در ۷۴ سالگی درگذشت. وی که متعلق به یک خانواده از اشراف فرانسوی بود در نطقی که در ۱۸۹۲ در دانشگاه سوربن ایراد کرد پیشنهاد کرد که مسابقه های المپیک که بیش از ۱۴ قرن پیش از آن به تصمیم یک امپراتور مذهبی روم ممنوع شده اند از سر گرفته شوند، زیرا که وزرش عامل تندرستی است و مسابقه های جهانی ورزشی باعث نزدیک شدن ملت ها به یکدیگر و ایجاد یک محیط مسلمت آمیز در جهان خواهد شد. وی سپس به ذکر تاریخچه و هدف یونانیان پاستان از ابداع این بازی ها پرداخت.

انتشار اظهارات بارون دو کوپرتین در جراید سبب شد که هواداران احیای این بازیها به مساعی او به پیوندند و بر اثر فشار و تبلیغ این گروه، نمایندگان ۹ کشور در سال ۱۸۹۴در پاریس گرد آیند و در این زمینه مذاکره کنند. احیای مسابقه های جهانی المپیک در اجلاس دوم که در سال ۱۸۹۶ برگزارشد به تصویب رسید.

پس از احیای المپیک، بارون دو کوبرتین از سال ۱۸۹۶ تا ۱۹۲۵ به مدت ۲۹ سال رئیس کمیته برگزار کننده این مسابقات بود.

T A K F A R S

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۱ شهریور

۲۰۰۴م:دوم سپتامبر ۲۰۰۴ چاپ دوم و ترجمه اسپانیایی تالیف چهار جلدی تاریخ رسانه ها به توزیع داده شد. از مندرجات این کتاب چنین بر می آید که ایران تنها کشور جهان است که نظامنامه روزنامه نگاری ندارد. نظام روزنامه نگاری متفاوت از قانون مطبوعات است و نیازی به تصویب آن در پارلمان نیست. کارشناسان این پیشه آن را تدوین و پس از تایید صنف، جهت تصویب به شورای عالی فرهنگ و یا هیات وزیران می دهند. ایران معاصر از سال ۱۲۱۵ هجری خورشیدی (۱۷۳ سال پیش) دارای روزنامه «کاغذ اخبار» و از ۱۵۹ سال پیش (۱۲۲۹ هجری خورشیدی) روزنامه وقایع اتفاقیه داشته است. وطن ما در عهد باستان هم پس از امپراتوری روم، دومین کشوری بود که روزنامه منتشر می کرد و نسخه های کارنامک = روزنامک اردشیر پاپکان سند تاریخ نویسی است.

۱۸۷۰م:دوم سپتامبر سال ۱۸۷۰، یک روز پس از شکست فرانسه از آلمان در جنگ "سدان Sedan"، دولت آلمان ابر قدرت جهان شد و انگلستان دوم و روسیه به ردیف سوم پایین رفت و دوران دسته بندی نیروهای رقیب بر سر بلعیدن سرزمینهای قاره های دوردست آغاز شد که تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. نیروهای فرانسه پس از ۴۴ روز دفاع در برابر سربازان مهاجم آلمانی به فرماندهی مارشال مولتکه Moltke در سدان، در اول سپتامبر شکست خوردند و تسلیم نیروهای برتر آلمان شدند. دوم سپتامبر بیسمارک به چادر لویی ناپلئون رفت و او را با سه ژنرال ارتش فرانسه نزد قیصر برد و لوئی با بر زمین افکندن شمشیرش، تسلیم شد. قبلا صد هزار نظامی فرانسوی تسلیم شده بودند. با وجود این، چهار ماه و ۱۶ روز طول کشید تا نیروهای آلمان به ورسای فرانسه رسیدند، زیرا گارد ملی (ارتش مردمی) فرانسه، خود را با شتاب تمام بسیج کرده و بطور غیر منظم دست به مقاومت زده بود و نیروهای آلمان مجبور شده بودند که نخست با جنگ غیر منظم که برایشان بسیار دشوار بود، آشنا شوند و سپس بجنگند. در ورسای، ویلهلم در اتاق امپراتوران فرانسه ایجاد امپراتوری آلمانیها را که رایش (رایخ) یا رایک Reich نام نهاد, اعلام کرد و خود را قیصر آن نامید و به این ترتیب بیسمارک معمار این امپراتوری به هدف خود رسید. از سوی دیگر، فرانسویان روز چهارم سپتامبر – دو روز پس از تسلیم شدن لویی ناپلئون، بار دیگر درپاریس نظام جمهوری برقرار کردند و نظامات انقلاب فرانسه را پس از ۸۰ سال، دوباره به اجرا گذاردند و دست به دستگیری و اعدام و مصادره اموال کسانی زدند که آنان را خائن به وطن و روح انقلاب می دانستند و ….

۱۸۷۹م:دوم و طبق بعضی اسناد سوم سپتامبر ۱۸۷۹ یعقوب خان از امیران ضد انگلیسی افغان (و بناچار هوادار روسیه) پس از تصرف کابل دست به قتل عام انگلیسی های مقیم این شهر زده بود و «سر پیر کاواناری Sir Pierre Cavagnari» نماینده تام الاختیار انگلستان در افغانستان یکی از این مقتولین بود. امیر یعقوب خان به تحریک دولت مسکو و دریافت وعده هرگونه کمک از این دولت پس از یک ماه محاصره، شهر کابل را که در دست یک خان دست نشانده لندن بود تصرف کرده بود. با این قتل عام، پیمان صلح «گندمکGandomak» میان دولت لندن و افغانها عملا برهم خورد. سپس یحیی خان پسر امیر یعقوب خان دست به محاصره شهر قندهار زد تا پادگان انگلیسی آنجا را خلع سلاح کند. سیاست انگلستان در آن زمان بر این مدار بود که قندهار و کابل تحت یک لوا و حکمران نباشند و همه تلاش خود را بکار می برد تا میان پشتونها تفرقه باشد (جداکردن و تقسیم پشتونها با خط مرزی «دوراند» میان دو دولت، در اجرای همین سیاست بود که یک مسئله دائمی میان پاکستان و افغانستان شده است).

دولت انگلستان هنگامی که قندهار را در محاصره یحیی خان دید، سپاهی را به فرماندهی ژنرال "فردریک رابرتز" روانه قندهار کرد. این سپاه یحیی خان را مجبور به عقب نشینی به کوهستان کرد و عبدالرحمن خان نوه دوست محمد خان را که از منافع انگلستان حمایت می کرد و برضد روسیه بود، در کابل به امیری رساند.

همین رقابت شدید ۹۰ ساله لندن و مسکو بر سر افغانستان بود که انگلستان با تهدید نظامی و اعزام ناوگان به بوشهر، خارک و خرمشهر دولت وقت ایران را مجبور به تخلیه شهر هرات و مناطق غربی افغانستان کرد و یک قطعه اصلی خاک میهن ما و یکی از یادگارهای فرهنگ و ادب ایرانی را پس از هزاران سال از آن جدا ساخت. رقابت لندن و مسکو بر سر افغانستان تا سال ۱۹۱۹ که انگلستان به دلیل کمونیست شدن روسیه و قطع رقابت (بطور موقت) و نیز تاسیس جامعه ملل، استقلال افغانستان را برسمیت شناخت ادامه داشت و بعدا به صورتی دیگر درآمد. این بار انگلیسی ها دولت واشنگتن را تحریک به مداخله کردند که به تدریج رنگ «ناتو» به خود گرفته است. با ایجاد سازمان همکاری شانگهای، تحولات اخیر در مسکو ، تشدید زد و خوردهای افغانستان و وقوع تغییرات دولتی در پاکستان بعید نیست که عناصر تازه ای وارد مسئله افغانستان شود و ….

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۱ شهریور

۱۹۴۵م:با این که سه هفته از تسلیم شدن ژاپن گذشته بود و نیروهای آمریکایی آن کشور را عملا اشغال کرده بودند، قرارداد تسلیم رسمی ژاپن پیش از ظهر دوم سپتامبر سال ۱۹۴۵ (روزی چون امروز) طی مراسمی در کشتی جنگی آمریکایی "میسوری" که در آبهای خلیج توکیو لنگر انداخته بود به امضای نمایندگان دولت ژاپن رسید.

در این مراسم که بیش از ۲۰ دقیقه طول نکشید، ژنرال مک آرتور در نطقی اظهار امیدواری کرده بود که دنیای آینده بدون جنگ و خونریزی باشد و کشورهای درگیر در جنگ جهانی دوم، اعم از غالب و یا مغلوب، جنگ را پشت سر بگذارند و آن را بفراموشی بسپارند و زندگانی را از سر گیرند. مک آرتور گفت که امید صادقانه او و نوع بشر است که دنیای بهتری از میان کشتارها و ویرانگری های گذشته سر بلند کند – دنیایی بدون ترس که در آن شئون انسانها رعایت شود.

در همین مراسم اعلام شد که امپراتور ژاپن ژنرال مک آرتور را به عنوان سرفرمانده نیروهای اشغال کننده ژاپن (عملا حکمران این کشور) پذیرفته است. مک آرتور روز پیش از این، قدم به خاک ژاپن نهاده بود.

تک فارس www.takfars.ir

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۱ شهریور

۱۹۴۵م:دوم سپتامبر ۱۹۴۵ دکتر "هو شی مین" رهبر مردم ویتنام استقلال این کشور را اعلام داشت. از آن پس ویتنامی ها این روز را به عنوان روز ملی خود رعایت می کنند. «هو» ۲۴ سال بعد در چنین شبی (دوم سپتامبر ۱۹۶۹) در ۷۹ سالگی درگذشت. به این صورت سالروز این ضایعه مصادف با سالروز اعلام استقلال ویتنام است که خود او آن را اعلام داشته بود.

هوشی مین از مردان بزرگ سده بیستم یکی از اعضای موسس حزب کمونیست فرانسه بشمار می رود. وی همچنین در سال ۱۹۲۵ به شوروی رفته بود تا به کار پیاده کردن نظام سوسیالیستی در این اتحادیه کمک کند و در سال ۱۹۳۰ در زمانی که در چین به سازماندهی کمونیستهای این کشور کمک می کرد حزب کمونیست ویتنام را هم تاسیس کرد. آنگاه به فکر پایان دادن به استعمار فرانسه بر ویتنام، وطن خود، افتاد و سازمان "ویت مین" مرکب از کمونیستها و ناسیونالیستهای ویتنامی را تشکیل داد. نیروهای هوشی مین سه قدرت وقت ـ ژاپن، فرانسه و آمریکا را شکست دادند و به همه هدفهایی که رهبرشان اعلام کرده بود رسیدند.

۱۹۵۳م:دوم سپتامبر (۱۲ شهریور) زادروز پارسی (تاجیک) بزرگ، احمدشاه مسعود است که در سال ۱۹۵۳ (۱۵ روز پس از براندازی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲) به دنیا آمد و نهم سپتامبر ۲۰۰۱ (دو روز پیش از رویدادهای ۱۱ سپتامبر در آمریکا) با انفجار بمبی که در دوربین عکاسی یک مصاحبه گر رسانه کارگذارده شده بود در ایالت تخار افغانستان کشته شد و ماه بعد نیروی نظامی آمریکا وارد افغانستان شد که هنوز در آنجاست.

احمدشاه مسعود یک ناسیونالیست مسلمان بود که همانند پدرش سرهنگ دوستمحمدخان آرزو داشت پارسیان بار دیگر یکپارچه شوند – دست کم از طریق وحدت فرهنگی. او با مداخله خارجی در افغانستان مخالف بود و آن را عامل سیه روزی می دانست و برپایه همین اعتقاد با مداخله شوروی در افغانستان مبارزه کرد و پس از خروج شوروی از افغانستان وزیر دفاع این کشور شد و بعد فرمانده ایستادگی مسلحانه در برابر طالبان که آنان را هم عامل عقب ماندگی می دانست. مسعود بارها از تلاش دکتر محمد مصدق به ملی کردن نفت ایران و طرد نفوذ بیگانه تجلیل کرده آن را در ردیف بپاخیزی پدرخود و تاجیکان در فرارود در نیمه اول قرن ۲۰ بر ضد شوروی خوانده بود.

در پنجاه و پنجمین زادروز احمدشاه مسعود، اصحاب نظر با توجه به افزایش دیدارهای سران سه دولت پارسی زبان (ایران، تاجیکستان و افغانستان) تحقق آرزوی مسعود را بعید نمی دانند و می گویند که همکاری ها و همبستکی فرهنگی ایران و تاجیکستان به اوج خود نزدیک می شود. این اصحاب نظر در عین حال تاجیکستان را یکی از معدود کشورهای بی دشمن جهان دانسته و گفته اند که در اوت ۲۰۰۸ رهبر چین در شهر دوشنبه با اشتیاق تمام قراردادهای متعدد با امامعلی رحمان رهبر تاجیکستان امضا کرد که اجرای آنها به رشد و پیشرفت تاجیکستان خواهد انجامید.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۱ شهریور

۱۹۸۷م:دوم سپتامبر سال ۱۹۸۷ محاکمه یک جوان ۱۹ ساله آلمانی به نام ماتیاس روست Mathias Rust که سه ماه و نیم پیش از آن ( ۱۹ ماه مه) با یک هواپیمای یک موتوره سسنا از مرز شوروی گذشته و پس از ۶۴۰ کیلومتر پرواز در آسمان این اتحادیه در میدان سرخ مسکو فرود آمده بود در یک دادگاه این شهر آغاز شد. ماتیاس این هواپیمای کوچک را کرایه کرده بود و از هلسینکی پایتخت فنلاند به پرواز در آمده بود.

پرواز این هواپیما از مرز تا کنار دیوارهای کرملین که ضعف شوروی را منعکس کرده بود باعث شگفتزدگی جهانیان شد که با یاد آوردن موضوع ساقط کردن هواپیمای جاسوسی " یو _ ۲ " آمریکا و جت مسافربر پرواز ۰۰۷ کره جنوبی، دفاع شوروی را خلل ناپذیر می پنداشتند. ضعف شوروی در آن روز ناشی از نداشتن وسائل ره گیری و دفاع هوایی نبود، بلکه در بی اعتنایی و سهل انگاری کارکنان مربوط بود که نشان می داد نظام موجود آن کشور به دلیل کاهش انگیزه و عدم دلسوزی ملی در یک رخوت و سستی قرار گرفته است و ….

از این رویداد هرکس بر پایه منافع خود استفاده کرد؛ ازجمله گورباچف رهبر وقت آن را بهانه قرارداد و مارشال سرگی سوکولف وزیر دفاع شوروی، و همچنین فرمانده نیروی هوایی آن اتحادیه را که از مخالفان برنامه هایش بودند برکنار ساخت و "یاسف" از دست پروردگانش را وزیر دفاع کرد. با برکنار شدن سوکولف راه بر گورباچف برای اجرای برنامه های خود تا فروپاشی شوروی (از درون) باز شد.

تکفارس

"ماتیاس" جوان که سهم بزرگی در فروپاشی یک امپرتوری بزرگ دارد پس از محاکمه به جرم نقض حریم شوروی به زندان محکوم شد که پس از ۱۴ ماه و ۱۴ روز، مشمول آزادی مشروط !!! قرار گرفت و رها شد و به وطن بازگشت. باید دانست که شنیدن آزادی مشروط یک خارجی محکوم، به ندرت در شوروی به گوش خورده بود.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۱ شهریور

۲۰۰۳م:فرانک مک دونالد ۱۰۷ ساله که در اوت ۲۰۰۳ در تاسمانیا در گذشت یکی از چند نظامی بازمانده از جنگ جهانی اول بود که تا آن تاریخ زنده مانده بودند. به خواست انگلستان، فرانک با واحد خود در سال ۱۹۱۶ بر ضد آلمان، در خاک فرانسه وارد جبهه جنگ شده بود و در ۱۹۱۷ ده بار در جبهه بلژیک از مرگ رهایی یافته بود. وی در سال ۱۹۱۸ و در پی عقب نشینی آمانی ها با درجه سرجوخگی با گردان ۴۰ پیاده استرالیا قدم به خاک آلمان گذارده بود. در جریان جنگ، غرش توپها به شنوایی فرانک آسیب رسانده بود که از آن پس درمان نشد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۱ شهریور

۳۱: برخی از مورخین امروز ( دوم سپتامبر سال ۳۱ پیش از میلاد)را روز پایان جنگ دریایی "آکتیوم" در مدیترانه که ناوگان مشترک کلئوپاترا و مارکوس آنتونیوس از ناوگان اصلی روم شکست خوردند نوشته اند زیرا که پس از فرار کلئوپاترا و در پی او مارکوس از صحنه جنگ ، این نبرد میان نیروهای دو طرف ادامه یافته بود . این، یک جنگ داخلی رومی ها بود. پاره ای از مورخین، تاریخ وقوع آن را سوم سپتامبر نوشته اند.

۱۶۶۶: حریق گسترده لندن موجب سوختن ۱۳ هزار ساختمان در این شهر شد.

۱۸۹۸: تصرف مجدد سودان توسط نیروهای انگلیسی در جنگ "ام دورمان". ژنرال کیچنر در این جنگ نیروهای انگلیسی را فرماندهی می کرد.

۱۸۳۹: هنری جورج اقتصاد دان امریکایی و مولف " پیشرفت و فقر " که در زمینه اصلاحات ارضی نظر داده است به دنیا آمد.

تصاویر و اطلاعات جدید از گوشی سامسونگ گلکسی نوت ۹
  1. متن های زیبا برای سخنرانی و مقدمه به مناسبت دهه فجر
  2. متن های تلگرام و پیامک تبریک ۱۲ بهمن و بازگشت امام خمینی به ایران
  3. لیست کامل کسر خدمت مقدس سربازی در سال
  4. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳ اردیبهشت
  5. انتشار اولین آلبوم محمدرضا فروتن به زودی
  6. انتشار سری تازه مجموعه قلب یخی به همراه پوستر اختصاصی

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات