فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

۱۱۲۰م:آغاز پادشاهی منوچهر دوم بر منطقه شروان (شیروان) را دهم نوروز (۳۰ مارس۱۱۲۰ میلادی) نوشته اند و یک مورخ روس چهارم آوریل (در آن سال مصادف با ۱۴ فروردین) را به دست داده است. فریدون شاه پدر منوچهر دوم در جنگ با گرجیان کشته شده بود. شروان منطقه ساحلی دریای مازندران در قفقاز بود و در چند زمان، قلمرو شروانشاهیان به پایتختی باکو فراتر از مرزهای جمهوری آذربایجان کنونی بود. ساسانیان همواره یکی از ژنرالهای ایران را به حکومت این منطقه می گماردند تا از ناحیه «دربند» قفقاز در برابر مهاجرت اقوام غیر آریایی و نیز مهاجمان پاسداری کند. آخرین ژنرالی که به این سمت انتخاب و اعزام شده بود، پس از شکست ساسانیان از عربان (تازیان) و فروپاشی امپراتوری ایران، در همین جا (که حاکم نشین آن شیروان = شروان بود) ماند و خود را شروانشاه خواند و این عنوان در خانواده او باقی ماند. شروانشاهیان تا پایان کارشان در سال ۱۵۰۰ میلادی پیرو آیین زرتشت بودند و به قوانین و آداب عهد ساسانیان وفادار مانده بودند.

سلطان حیدر پدر شاه اسماعیل صفوی با درویشهای مسلح خود در سال ۱۴۸۷ میلادی به نام مسلمان کردن شروانیان به جنگ آنان رفت ولی در این جنگ از فرخ یسار – شاه وقت شروان شکست خورد و کشته شد.

اسماعیل (بعدا شاه اسماعیل صفوی) یکی از سه پسرسلطان حیدر نخستین اقدام خودرا پس از به دست گرفتن فرماندهی مریدان مسلح خانقاه صفویان، خونخواهی پدر قرار داد و در سال ۱۵۰۰ میلادی به جنگ شروانشاه شتافت و در زد و خوردی که میان او و فرخ یسار در ناحیه گلستان روی داد فرخ یسار کشته شد و مرگ او نقطه پایانی بر حکومت ۹۰۰ ساله شروانشاهیان گذارد که از بقایای ساسانیان بودند. اسماعیل صفوی نزدیک به دو سال پس از این پیروزی خود را شاه ایران و شیعه اثنی عشری (۱۲ امامی) را دین رسمی کشور اعلام کرد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

۱۹۰۲م:۳۰ مارس۱۹۰۲ میان ایران و انگلستان در مورد تکمیل خط تلگراف اروپا ــ هندوستان توافق حاصل شد. این خط از خاک ایران می گذشت. قبلا امتیاز کشیدن خط تلگراف به ژولیوس رویتر (موسس یهودی خبرگزاری انگلستان ـ رویترز، و متولد آلمان) واگذار شده بود که ناصر الدین شاه در سال ۱۸۸۸ میلادی به دلیل! تعلل رویتر در رعایت شرایط و کشف تقّلب در انشاء قرارداد، آن را لغو کرد و در عوض امتیاز چاپ اسکناس (پول ملّی ایران) و تاسیس بانک را به او داد!. رویتر که از آلمان به لندن مهاجرت کرده بود و با زرنگی خاصی که داشت با مقامات تراز اول انگلیسی دوست و نزدیک شده و به تابعیت انگلستان درآمده بود؛ به نام یک انگلیسی از نفوذ استعماری این دولت برخوردار می شد.

تکفارس آی آر

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

۱۲۹۱ش:دهم فروردین ۱۲۹۱ (در آن سال: ۳۰ مارس۱۹۱۲) نیروهای روسیه به فرماندهی سرهنگ روکوف در شهر مشهد مرقد امام رضا علیه السلام را به توپ بستند. از مندرجات روزشمار تاریخ معاصر ایران تالیف باقرعاقلی (چاپ چهارم، سال ۱۳۷۶، تهران ـ جلد اول، صفحه ۹۱) چنین بر می آید که در این تیراندازی به ساختمان مرقد آسیب وارد آمد و دست کم دویست تن کشته شدند. در این میان به خزانه مرقد نیز دستبرد زده شد.

نظامیان روسیه که طبق موافقتنامه آگوست ۱۹۰۷ سن پترزبورگ (روسیه و انگلستان ) وارد منطقه نفوذ آن دولت در ایران شده بودند و سپس با هدف براندازی مجاهدان مشروطیت، خود را با قزاق تازه نفس تقویت کرده بودند پیش از حادثه مشهد، در تبریز و چند شهر دیگر هم دست به خشونت زده بودند. در تبریز یک روحانی و چند تن دیگر را دار زده بودند.

روسها نسبت به مشروطیت ایران سوء ظن داشتند و علنا آن را دستپخت انگلستان ـ رقیب استعماری خود ـ می خواندند.

۱۲۹۷ش:مروری بر تاریخ ایران در قرن ۲۰ نشان می دهد که از دهم فروردین ۱۲۹۷ (۳۰ مارس ۱۹۱۸ ) ضدیت ایرانیان با انگلیسی ها به مبارزه مسلحانه مردمی مبدل شده بود. از این روز درجنوب؛ کازرونی ها، دشتستانی ها ، تنگستانی ها و … و در شمال کشور، جنبش جنگل بر ضد انگلیسی ها به صورت تمام عیار وارد جنگ شده بودند. با این که در ۱۵ فروردین این سال کنسول انگلستان در شیراز مردم فارس را تهدید و به آنان اخطار کرده بود که خصومت با انگلستان را کنار بگذارند این مبارزه ادامه یافت.

www.takfars.ir

این مبارزه مسلحانه همچنین بهانه اعزام چند واحد نظامی انگلیسی به گیلان قرار گرفت که سرانجام کمونیستها ی روسیه کمک کردند و انگلیسی ها از گیلان اخراج شدند. (جریان و چگونگی این مبارزات در زمان وقوع، در قسمت های متعدد این سایت آمده است)

۱۲۹۹ش:دهم فروردین ۱۲۹۹ (در آن سال: ۳۰ مارس ۱۹۲۰) وثوق الدوله مخالفان قرارداد ۹ اوت ۱۹۱۹ را که با انگلستان امضاء کرده بود مردمی خواند که معنای وطندوستی را نمی دانند و اشاره کرده بود که این قرارداد مورد حمایت و تایید وطندوستان است!. حال آنکه این قرارداد که مجلس آن را نپذیرفته بود ایران را دربست تحت الحمایه انگلستان قرار می داد. در فصل امور نظامی، این قرارداد مقرّر می داشت که تسلیحات نظامی ایران باید به تصویب و صلاحدید انگلستان از هند تامین شود!، آموزش و ترفیع افسران ایرانی زیر نظر انگلیسی ها و عوامل هندی آنان صورت گیرد و امور مالی ارتش هم تحت نظر افسران انگلیسی قرار داشته باشد و ….

سرهنگ آق اولی فرمانده ژاندارمری مرکز در نخستین روز فروردین ماه آن سال (نوروز) به جای حضور در مراسم سلام نوروزی که در کاخ گلستان بر پا می شد؛ پس از نوشتن شرح مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله و دولت انگلستان در دفتر کار خود با شلیک گلوله حودکشی کرده بود و متن یادداشت او که به دست وثوق الدوله افتاده بود که نهایت میهندوستی را بازتاب می داد هرگز فاش نشد، اما وی قبل از خودکشی، خشم خود را از قرار داد وثوق الدوله با انگلستان با بسیاری ازهمکاران و دوستانش در میان گذاشته بود و گفته بود که تحت سرپرستی انگلستان قرار گرفتن ایران را با این تاریخ باعظمت تحمل نخواهد کرد. خشم او هنگامی به اوج رسیده بود که اطلاع یافت دولت انگلستان گفته است که قرارداد قطعی و لازم الاجرا است و نیازی به تصویب آن در مجلس نیست. وی ساعتی پیش از خودکشی آگاه شده بود که انگلیسی ها گفته اند که درجه افسران ایران نباید از سرگردی و در موارد استثنایی از سرهنگی بالاتر رود.

خبر خودکشی سرهنگ آق اولی به علت تعطیلات نوروزی به موقع به گوش مردم نرسیده بود و وثوق الدوله با اظهارات دهم فروردین خواسته بود زهر قضیه را بگیرد و از خود دفاع کند، اما موفق نشد و خبر خودکشی سرهنگ چنان تاثیری در جامعه ایران کرد که انگلیسی ها مصلحت کار را در آن دیدند که اجرای قرارداد را به تعویق اندازند. آنان سپس به راه دیگری متوسل شدند و آن طرح نقشه کودتا بود که ۱۱ ماه بعد عملی شد و ….

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

۱۳۱۳ش:دهم فروردین ۱۳۱۳در تهران پنج تن از سران ایلهای بختیاری، بویر احمدی، ممسنی و قشقایی که در دادگاه نظامی محاکمه شده بودند اعدام شدند. یک اعلامیه رسمی نشان می داد که گروهی دیگر از بزرگان این ایلها هم به زندان محکوم شده بودند. این عده قبلا به اتهام نافرمانی، عملیات مسلحانه بر ضد دولت و برهم زدن نظم عمومی دستگیر و در بازداشت بودند.

گزارش شده بود که در همین روز سردار اسعد بختیاری (جعفرقلیخان) که از پائیز ۱۳۱۲ زندانی بود در زندان تهران درگذشته بود. بعدا گفته شد که همزمان با اعدام سران قبایل، وی نیز در زندان با تزریق آمپول هوا کشته شده بود!.

هدف رضاشاه از این سختگیری ها پایان داده شدن به خان بازی ها، سازش با خارجی برضد دولت و همچنین به مسئله سازی ایلات بویژه در مرکز و جنوب کشور ازجمله ایجاد ناامنی و گهگاه نافرمانی بود.

با این اقدام های رضاشاه مسئله سازی ایلات که از زمان ورود سلجوقیان به ایران و عمدتا از دوران سلطه مغولان آغاز شده بود کاملا به پایان نرسید و تا نیمه دهه ۱۳۴۰هجری خورشیدی کم و بیش ادامه داشت. این مسانل ایلی در دوران جنگ جهانی دوم باعث ناآرامی های متعدد و در دوران اصلاحات ارضی به زد و خوردهای مسلحانه انجامیده بود و پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ داشت دوباره آشگار می شد که سرکوب گردید.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

تک فارس

۱۳۲۶ش:قاضی محمد که با استفاده از فرصت ادامه استقرار نیروهای شوروی در ایران و باحمایت این دولت در مهاباد حکومت خود مختار اعلام کرده بود دهم فروردین ۱۳۲۶ (۳۰ مارس ۱۹۴۷ ) در همانجا اعدام شد. با او، دوتن از همدستانش؛ سیف قاضی و صدر قاضی نیز اعدام شدند. این سه تن و گروهی دیگر در دی ماه ۱۳۲۵ در دادگاه نظامی به اتهام تجزیه طلبی و اقدام مسلحانه بر ضد وطن محاکمه و محکوم شده بودند.

مصطفی بارزانی که از این تجزیه طلبی حمایت کرده و فرمانده نظامی حکومت قاضی محمد بود پیش از ورود ارتش به مهاباد و برچیدن بساط قاضی محمد و دستگیری خود او، با پانصد تن از افراد مسلح و بستگان خود موفق به خروج از منطقه و ورود به شوروی از طریق عراق و مرز ایران و ترکیه شده بود و بیش از یک دهه در آنجا بسر برد. وی پس از کودتای ژنرال کمونیست – عبدالکریم قاسم در عراق، در ۱۹۵۸ به این کشور بازگشته بود. بارزانی پس از افتادن حکومت عراق به دست بعثی ها، با کمک آمریکا و اسرائیل با هدف کسب خودمختاری برای کردهای عراق با دولت بغداد وارد جنگ شد که به خواست واشنگتن، ایران نیز واسطه انتقال کمک به بازرانی شده بود و این وضعیت به چند برخورد نظامی مرزی میان ایران و عراق انجامیده بود. شاه درپی سازش با صدام حسین در حاشیه کنفرانس اوپک در الجزایر و بدون جلب نظر آمریکا و یا دادن اطلاع به اسرائیل، کمک های ایران به بارزانی را قطع کرد و تنها به او وعده داد که می تواند با نزدیکانش در ایران (کرج) اقامت کند. بارزانی بعدا از کرج به واشنگتن رفت و در یک بیمارستان پایتخت آمریکا درگذشت و پسرش برجایش نشست.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

۱۳۴۰ش:آیهالله عظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی مرجع تقلید شیعیان دهم فروردین ۱۳۴۰ در قم درگذشت و به همین مناسبت در کشور تعطیل عمومی اعلام شد. شاه، وزیران و مقامات رسمی در مراسم ترحیم حضور یافته بودند. علت فوت حمله قلبی اعلام شده بود.

شاه طی تلگرامی که متن آن دوبار از رادیو ایران پخش و در روزنامه های تهران انتشار یافت درگذشت آیت الله بروجردی را به آیت العظمی حکیم که در نجف اقامت داشت تسلیت گفته بود. تفسیر شده بود که شاه با ارسال این تلگرام، حکیم را به عنوان جانشین بروجردی برسمیت شناخته است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

۱۸۴۲م:امروز ــ ۳۰ مارس ــ زادروز جان فیسک John Fiske مورخ و فیلسوف آمریکایی است که در ۱۸۴۲ به دنیا آمد و در ۴ ژوئیه ۱۹۰۱ در گذشت. وی صاحب این عقیده است که بررسی در جهت کشف حقایق مربوط به یک رویداد از جمله علل و نتایج آن، مورخ را به اندیشه کردن فلسفی درباره آن وادار می کند و به این لحاظ بیشتر مورخان صاحب فلسفه و فرضیه هستند که باید دوباره و با دقت و از این دیدگاه آثار آنان را خواند و فلسفه و فرضیه را که قطعا برای بشریت مفید است استخراج کرد. بنابر این، مطالعه تاریخ نباید بدون تعمق و با عجله صورت گیرد. برای این منظور باید نخست شخصیت مورخ را شناخت و سپس به بررسی نوشته های او پرداخت.

نظرات فیسک عمدتا درکتابی که دخترش پس از فوت او تحت عنوان «یادداشتهای داخلی پدرم» منتشر ساخته منعکس است. مترجمان این کتاب به زبان فرانسه و اسپانیایی عنوانش را «نامه های پدرم» انتخاب کرده اند.

از فیسک دهها اثر باقی مانده است که مهمترین آنها عبارتنداز: اوت لاین آو کازمیک فیلازوفی، درسهایی که انقلاب استقلال آمریکا می دهد، فرانسه پس از انقلاب، انگلستان نوین، جنگ داخلی آمریکا ، داروینیسم، راه یابی اروپاییان به قاره آمریکا و نتایج جهانی آن، از طبیعت به خدا، زمان حساس ( وقتی که یک رهبر بر سر دو راهی قراربگیرد ) و ….

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

T A K F A R S

۱۹۱۲م:کارل می Karl May داستان نویس آلمانی سی ام مارس ۱۹۱۲ در ۷۰ سالگی پس از انتشار ۷۰ داستان درگذشت. دامنه و نیروی خیال این نویسنده زبانزد است. برای مثال: او بدون این که قبلا از صحراهای عرب نشین و یا مساکن سرخپوستان آمریکا دیدن باشد در داستانهای خود چنان اوضاع محل و زندگی و احساس ساکنان را تشریح کرده است که خواننده پس از بازدید از محل در درستی آن چه را که خوانده تردید نمی کند.

خود وی گوید: رفتن به کتابخانه و خواندن یک تاریخ و یا جغرافیا و یا کتابی در قلمرو علوم انسانی و علوم اجتماعی در او انگیزه نوشتن داستانی را تلقین می کند و او در جریان نوشتن، خود را در همان محیط حس می کند و می نویسد.

کسانی که کتابهای کارل می را بررسی و نقد کرده اند درباره اش کار گزافه گویی را به آنجا رسانیده اند که وی را دارای مغزی خارق العاده توصیف کرده اند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

۱۹۲۵م:سی ام مارس در سال ۱۹۲۵ روزی است که رودولف شتاینرRudolf Steiner فیلسوف در سویس درگذشت. وی در ۱۸۶۱در ناحیه ای از کرواسی امروز که در آن زمان گوشه ای از اتریش بود به دنیا آمده بود و به این لحاظ، بیوگرافی نویسان او را فیلسوف اتریشی نوشته اند. وی بنیادگذارAnthroposophy بشمار آورده شده است که یک Spiritual Philosophy است.

بررسی و پژوهش های او عمدتا در زمینه آنتروپوزوفی و ارتباط روح با دید و تجربه انسان است. وی معرف روش واحدی برای بررسی این سه عنصر و Human Oriented Spiritual Philosophy است. شتاینر در باره «شأن انسانی» تعاریف تازه به دست داده و روی رعایت آن تاکید کرده است به گونه ای که این تاکید به صورت جنبشی جهانی در آمده است. در جای دیگر، وی اثبات کرده است که تفکر افراد هماهنگ احساس آنان نسبت به زندگی و شرایطی است که در آن زندگانی می کنند. مهمترین تالیف شتاینر "تعریف آنتروپوزوفی" عنوان دارد. تالیف دیگر او «شئون انسان» است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

# امروز همچنین زاد روز موسی بن میمون فیلسوف مصری متولد در قرطبه( اسپانیا) در سال ۱۱۳۵ میلادی، جان هاوکینز مولف انگلیسی تاریخ موسیقی در ۱۷۱۹ و ژولیوس باهن سن فیلسوف آلمانی در ۱۸۳۰ است.

۱۸۹۴م:سرگی ایلیوشین Sergei Ilyushin طراح هواپیما و ژنرال شوروی سی ام مارس ۱۸۹۴ در یک خانواده کشاورز روس دیده به جهان گشود. وی از ۱۶ سالگی علاقه مند به پرواز با هواپیما و طراحی و ساخت آن شد. نخستین جنگنده را که «ایلیوشین ـ ۲» نام داشت در سال ۱۹۳۸ برای نیروی هوایی شوروی ساخت که آلمانی ها این هواپیما را به دلیل قدرت مانور «مرگ سیاه» می خواندند. ایلیوشین سپس به ساخت انواع دیگر هواپیما از جمله بمب افکن های سنگین و جت باری و مسافربر پرداخت و یکی از طراحان بنام جهان شد. این مهندس هوانوردی و فضاپیمایی شوروی که در ارتش این کشور به درجه ژنرالی رسید بسال ۱۹۷۷ درگذشت و غم فروپاشی بسیار ارزان شوروی را که برای پایداری اش آن همه رنج برده وتلاش کرده بود نخورد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

تک فارس www.takfars.ir

۱۴۳۲م:سلطان محمد دوم (فاتح) سی ام مارس ۱۴۳۲ میلادی در«ادرنه» به دنیا آمد و با افتادن قسطنطنیه در ۲۹ ماه مه سال۱۴۵۳ به دست او، تاریخ قرون وسطا بسته شد و تاریخ عمومی نخستین صفحه قرون جدید را باز کرد. عثمانی ها از دیرزمان بر قسمتی از آناتولی، نواحی غرب قسطنطنیه و گوشه ای از بلغارستان امروز حکومت داشتند و گاهی تا آدریاتیک پیشروی می کردند ولی تصرف قسطنطنیه برایشان میسر نمی شد. سلطان محمد دوم نه تنها این شهر مظهر قدرت غرب (رومیان) و مسیحیت شرق را تصرف کرد بلکه با شکست دادن «اوزون حسن» ترکمان بر تمامی آناتولی سلطه یافت. سلطان محمد قسطنطنیه را به اسلامبول تغییر نام داد و کلیسای ایا صوفیه را به مسجد تبدیل کرد. با تصرف قسطنطنیه به دست ترکان عثمانی بسیاری از تحصیلکردگان و دانشمندان این شهر با کتابهایی که داشتند به غرب مهاجرت کردند و سلطان محمد به ناچار درهای این شهر را به روی مهاجران بازکرد و مقدمات تاسیس یک امپراتوری اسلامی را که جانشین خلافت عباسیان شود فراهم ساخت. فاتح در سوم ماه مه سال ۱۴۸۱ (حدود ۲۰ سال پیش از اعلام پادشاهی اسماعیل صفوی ) درگذشت.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

۱۶۷۲م:سی ام مارس زادروز پتر یکم (Pyotr Alexeyevich Romanov) پدر امپراتوری روسیه است که در ۱۶۷۲ به دنیا آمد و در ۱۷۲۵ در گذشت. وی برای آشنا شدن با عوامل پیشرفت اروپای غربی به صورت فردی عادی به این دیار رفت و حتی در کارگاه کشتی سازی نجاری کرد. از کارهای او ساختن شهر سن پترز بورگ و انتقال پایتخت روسیه از مسکو به آنجا بود تا به اروپای غربی نزدیک باشد. او به ملوک الطوایفی در روسیه پایان داد و به توسعه قلمرو این کشور در درجه اول در سرزمین های خویشاوند (اسلاونشین) پرداخت و سپس سراغ همسایگان روسیه ازجمله عثمانی رفت که برای روسها به عنوان یک قدرت ارزش قائل نبودند. برای انجام اصلاحات و از میان برداشتن مسائل اجتماعی روز مره، با نوشتن قانون راه حل به دست آورد و راهی را باز کرد که جانشینانش با در پیش گرفتن آن موفق به ساختن امپراتوری روسیه شدند.

دولت حزب کمونیست در قرن ۲۰ بر پایه برنامه های جهانی خود به گمان این که برای همیشه باقی خواهد ماند این امپراتوری را بر پایه ملیت ها تقسیم کرد که در ۱۹۹۱ بدون جنگ و خونریزی و مبارزه و بمانند نوشیدن آب منحل شد ــ رویدادی که در همه تاریخ بشر سابقه نداشته است. درباره این حادثه شگفت انگیز هنوز تحقیق تاریخی به عمل نیامده و اسرار این معما در پرده ابهام است. روسها ظاهرا هنوز هم متوجه شکستی که خورده اند و دنباله خواهد داشت نشده اند. حزب کمونیست در دوران حکومت ۷۲ساله خود نه تنها موفق به ساختن سوسیالیسم نشد و نتوانست تفکر سوسیالیستی در مردم به وجود آورد و طبیعت آنان تغییر یابد بلکه تتمه وطندوستی را هم از ایشان گرفت و ….

عکس زیر، مجسمه برنزی پتر یکم معروف به پتر بزرگ را نشان می دهد که ۲۵۰ سال پیش به دستور کاترین اول ساخته شد و در کنار رود «نوا» در آستانه شهر سن پترز بورگ بر صخره ای قرار گرفته است. کمونیستها نه تنها آن را تخریب نکردند بلکه در نگهداری از آن و مرمتش کوشیدند و به همین دلیل تا به امروز به همان صورت باقی مانده است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

۱۸۶۷م:خرید آلاسکا از روسیه سی ام مارس ۱۸۶۷ قطعی شد، ولی انجام معامله و تحویل آلاسکا از جانب روسیه به آمریکا موکول به تصویب شرایط معامله در سنای آمریکا شد که سنا نیز در جلسه ۹ آوریل خود قرارداد معامله را تصویب کرد.

طبق قرارداد معامله، آلاسکا مهاجرنشین روسیه در قاره آمریکا به مبلغ هفت میلیون و دویست هزار دلار خریداری شد ــ هر هکتار ۲ پنی (دو صدم دلار ).

ویلیام سیوارد (Willian H. Seward) وزیر امورخارجه کابینه های ابراهام لینکلن و اندرو جانسون برای خرید آلاسکا تلاش فراوان کرد. وی برای قانع کردن سنای آمریکا به خرید آلاسکا به مبلغی که ذکر شد در نطقی طولانی جزئیات اهمیت منابع زیر زمینی، ماهی گیری و … این منطقه وسیع را برشمرد. سناتورها مبلغ خرید را بیش از ارزش اراضی یخزده! آلاسکا می دانستند که سرانجام با سخنرانی سیوارد قانع شدند. سیوارد یک سیاستمدار عضو حزب جمهوری خواه آمریکا بود.

آلاسکا که کانادا آن را از خاک اصلی ایالات متحده جدا کرده است اینک یکی از ایالات پنجاه گانه این کشور است و علاوه بر منابع زیر زمینی ازجمله نفت و جاذبه های توریستی و صنعت ماهی گیری دارای اهمیت استراتژیک ویژه است و کشور ایالات متحده را در همسایگی روسیه و چین و نزدیک به ژاپن قرار داده است و هر سال که می گذرد اهمیت کار سیوارد بیش از پیش بر امریکاییان آشگار می گردد.

تکفارس

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

۱۹۸۱م:سی ام مارس ۱۹۸۱ چند لحظه پس از خروج رونالد ریگن رئیس جمهوری وقت آمریکا از هتل محل برگزاری کنوانسیون کارگران این کشور، درحالی که دست خودرا بلند کرده بود تا به کف زدن کسانی که در پیاده رو مقابل ایستاده بودند پاسخ دهد از فاصله چهارمتری هدف گلوله گرفت و از ناحیه سینه (ریه) مجروح شد. ضارب جمعا پنج گلوله شلیک کرده بود که علاوه بر ریگن، جیمز بریدی سخنگوی او و دو مامور محافظ نیز مجروح شدند و بر زمین غلطیدند. ماموران ریگن را به بیمارستان دانشگاه جورج واشنگتن که درهمان نزدیکی قرار دارد بردند و ضارب را دستگیر کردند. ضارب یک جوان ۲۵ ساله ساکن کلرادو به نام «جان هینکلی» بود. ریگن برای ایراد نطق در کنوانسیون کارگران به ساختمان هتل رفته بود.

ریگن در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت و ۱۲ روز بعد به کاخ سفید بازگشت، ولی بریدی سخنگوی او که گلوله به مغزش اصابت کرده بود فلج و ویلچری شد. انگیزه این تیراندازی دقیقا فاش نشده است، زیرا ضارب به عنوان فردی که دچار اختلالات مغزی است اعلام گردید و به همین سبب هم هیات منصفه دادگاه در جلسه ۲۱ ژوئن سال ۱۹۸۲ محاکمه او را مجرم ندانستند و قاضی وی را به تیمارستان فرستاد! و سالها در آنجا بود. وی اینک از یک آزادی محدود برخوردار است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

۲۰۰۳م:سی ام مارس ۲۰۰۳ در قاهره اعلام شد که باستانشناسان با بازکردن یک تابوت چوبی ۵ هزارساله که اخیرا یافته بودند به استخوانها و اجزاء بدن یک انسان رو به رو شدند که پیش از قراردادن در تابوت اورا مومیایی کرده بودند. جدا شدن اجزاء بدن نشان داده است که در آن زمان هنوز عمل مومیایی کردن تکمیل نشده بود و در مراحل مقدماتی خود بود. هزار و پانصد سال طول کشید تا مومیایی اجساد در مصر تکامل یافت. این تابوت در بیابان نزدیک قاهره از داخل یگ گورستان دارای اطاقهای متعدد خشت خام به دست آمده که توفان شن و شن صحرا در طول قرنها روی آنها را پوشانده بود. به اظهار باستانشناسان، این گورستان متعلق به مقامات دولتی سلسله سلطنتی اول مصر بوده است که از ۳۱۰۰ تا ۲۸۹۰ سال پیش از میلاد بر این سرزمین حکومت می کردند. عکس، یک باستانشناس را نشان می دهد که یک قطعه استحوان از تابوت مکشوفه را به دست گرفته است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

۲۰۰۴م:۲۹ مارس ۲۰۰۴ خبرگزاری های روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش کرده بودند که دانشمندان موشکی روسیه سلاحی را آزمایش کرده اند که هرگونه سیستم دفاع موشکی را "خنثی و بی ثمر" می سازد. طبق این گزارشها ، تولید این سلاح نسبتا ارزان تمام می شود. این سلاح مافوق سرعت صوت پس از پرتاب، میان فضا و لبه جو زمین مانور می کند و می تواند از هر سد دفاع ضد موشکی عبور کند. این خبرگزاری ها افزوده بودند که روسیه در زمینه موشک سازی، در موارد متعدد همچنان پیشرو است.

در جریان مانور موشکی روسیه در ماه فوریه ۲۰۰۴ ، ژنرال یوری بالویفسکی معاون اول وزارت دفاع این کشور فاش کرده بود که در آن مانور یک سلاح بسیار تازه ضد موشکی آزمایش شده است و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور وقت روسیه آن را سلاحی در مرحله تجربه اعلام داشته بود.

همان وقت مفسران نظامی با توجه به ساخت این سلاح و نیز جلو افتادن برنامه فرستادن انسان به کره ماه از سوی چین، تجدید مسابقه تسلیحاتی را به صورتی که در دهه های پیش از ۱۹۹۰ وجود داشت بعید ندانسته بودند.

۲۰۰۸م:از اواخر مارس ۲۰۰۸ در ایالات متحده و همچنین در کشورهای اروپایی متحد آمریکا، اصحاب نظر و مقامات سابق به دادن پیشنهاد و نظر درباره «غرب بدون جورج دبلیو بوش» پرداخته بودند که در آن زمان بیش از ۹ ماه و سه هفته از حکومت هشت ساله و پرتلاطم او باقی نمانده بود.

takfars.ir

این اصحاب نظر ازجمله گفته بودند که اگر بوش نتواند در باقیمانده دوران زمامداری خود راه اوکراین و گرجستان را به عضویت ناتو بازکند که هرگونه موافقت قطعی با عضویت اوکراین و گرجستان برابر است با معارضه شدید با مسکو، رئیس جمهور بعدی در این راه خطرناک گام برنخواهد داشت.

طبق این پیش بینی ها که در رسانه ها منعکس شده بود، پس از جورج دبلیو بوش گسترش سازمان تعاون شانگهای که سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت و این سازمان بیش از گذشته رنگ "اوراسیا (اتحاد بزرگ شرق)" در برابر اتحادیه اروپا + ناتو را به خود خواهد گرفت مخصوصا که ایران درخواست عضویت رسمی در «اس سی او = سازمان شانگهای» را مطرح ساخته، چین به حمایت از آن پرداخته و تاجیکستان به مسکو توصیه پذیرش این درخواست را کرده و در صورت تحقق، آن سازمان تا خلیج فارس یعنی مرزهای نفوذی غرب توسعه خواهد یافت و هند که اینک عضو ناظر است متقاضی بعدی خواهد بود. اصحاب نظر همچنین پیش بینی کرده بودند که به احتمال زیاد گسترش "ناتو" متوقف خواهد شد و مرز کنونی پایان خط پیشروی این اتحادیه نظامی دوران جنگ سرد خواهد بود، ولی گفته بودند که بعید می دانند آمریکا عراق را کاملا تخلیه کند و سیاست فعلی اش در قبال افغانستان ادامه خواهد یافت، به بهانه

گیری علیه ایران و کره شمالی ادامه خواهد داد لکن بازگشت مجدد آن به آمریکای لاتین بعید بنظر می رسد و رئیس جمهور بعدی هرکس که باشد روش ملایمتری در قبال کوبا در پیش خواهد گرفت. این صاحبنظران وضعیت آینده اقتصاد جهان را تاریک پیش بینی کرده و گفته بودند که قاره آفریقا میدان رقابت های آینده قدرت های اقتصادی خواهد بود. طبق این پیش بینی ها، مکزیک و ناامنی و فساد اداری در حال گسترش آن مسئله بزرگ ایالات متحده در طول زمامداری رئیس جمهور بعدی خواهد بود.

رسانه های آمریکا نظر پنج وزیر امور خارجه پیشین این کشور اعم از دمکرات و جمهوریخواه را درباره این پیش بینی ها و راه حل را جویا شده بودند. این پنج وزیر سابق توصیه کرده بودند که رئیس جمهور بعدی ـ دمکرات و یا جمهوریخواه ـ باید مسائل دهها ساله خود با ایران را از طریق دیپلماتیک حل کند، زندان گوانتانامو را که مغایر شئون و ارزش های آمریکایی است ببندد و سیاست خارجی اش را برپایه دو حزبی قراردهد و به نظرات حزب اقلیت هم توجه کند زیرا که وضعیت جهان سال ۲۰۰۹ و بعد از آن با دنیای دهه ۱۹۹۰ توفیر فراوان خواهد داشت. تحریم اقتصادی کوبا در طول ۵۰ سال گذشته کارایی نداشته و بنابراین دشوار است که در آینده هم بتواند داشته باشد باید در این زمینه روش دیگری در پیش گرفته شود. نباید در قبال چین، مطلقا الفاظ تهدید کننده که تحریک کننده خواهند بود بکار برده شود. باید با کشورهای غیر دوست ترجیحا مذاکره شود زیرا که مذاکره به مراتب آسانتر، ارزانتر و نتیجه بخشتر از مبارزه است. چهار تن از این وزیران سابق برای توجیه این تز خود گفته بودند که اگر در اوایل دهه ۱۹۷۰ کیسینجر به طور محرمانه به چین نرفته بود، ای بسا آمریکا و چین هنوز مناسبات سیاسی نداشتند و …. ادامه وضعیت عراق به صورت فعلی (مارس ۲۰۰۸) به سود آمریکا و آمریکاییان نیست. مسئله عراق بدون همکاری ایران و تا حدی سوریه حل نخواهد شد. مشکل افغانستان نیز بدون همکاری ایران امکان پذیر نخواهد بود. اگر در دهه ۱۹۸۰ دولت مسکو از ایران استمداد کرده بود به آن صورت شکست نمی خورد و با تحمل ۱۵ هزار کشته مجبور به تخلیه افغانستان نمی شد.

وزیران پنجگانه (بانو آلبرایت، کریستوفر، پاول، بیکر و کیسینجر) در میز گرد دانشگاه جورجیا در شهر آتن (ایالت جورجیا) که ۲۸ مارس ۲۰۰۸ برگزار شده بود همین نظرات خود را به گونه ای مشروحتر ابراز کرده بودند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

۲۰۰۹م:ساعت ده بامداد یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۰۹ (به وقت واشنگتن) رابرت استیوارتRobert Stewart چهل و پنج ساله به ساختمان یک خانه سالمندان در شهرک کارتیج Carthage (کاتاژ) واقع در ایالت کارولینای شمالی وارد و بدون اینکه با کسی حرفی بزند داخل یکی پس از دیگری اطاقها شد و به سوی سالمندانی که در آن اطاقها استراحت می کردند تیراندازی کرد، برخی از این سالمندان در ویلچر خود نشسته بودند. رابرت که که پیشه اش نقاشی ساختمان بود در این تعرض مسلحانه هفت نفر از سالمندان و یک پرستار را کشت و دو نفر دیگر را مجروح کرد که پلیس وارد صحنه شد. پس از ورود مامور پلیس، راهرو ساختمان یک طبقه ای این خانه سالمندان به میدان نبرد پلیس و رابرت مبدل شد. تیراندازی تا مجروح شدن و برزمین افتادن هر دو ادامه یافت. مامور پلیس سه گلوله و رابرت یک گلوله خورده بود که چند پلیس دیگر رسیدند و رابرت مجروح از ناحیه سینه را دستگیر کردند.

مدیر خانه سالمندان که با شنیدن صدای نخستین شلیک، موضوع را به پلیس خبرداده و نزدیکترین اتومبیل پلیس خودرا به آنجا رسانیده بود وقتی که مشاهده کرد تیراندازی میان مامور پلیس و رابرت ادامه دارد باردیگر به مرکز پلیس تلفن کرد و این بار چند مامور خودرا به آن خانه سالمندان رسانیدند و مجروحان از جمله رابرت و مامور را به بیمارستان منتقل کردند. این خانه سالمندان به نام : پاین لیک" گنجایش پذیرش ۹۰ سالمند و ۲۰ بیمار آلزایمری (دچار فراموشی و نسیان) را دارد و در لحظه تیراندازی ۱۱۰ سالمند و آلزایمری بالای ۷۷ سالگی در آنجا بودند. هفت سالمند مقتول ۷۸ تا ۹۸ ساله بودند که سه تای آنان زن بود. نرس ساختمان که کشته شد جری آونت Jerry Avent نام داشت.

انگیزه این کشتار دقیقا به دست نیامده است. رابرت با هیچکدام از سالمندان و آلزایمری های ساکن آن موسسه آشنایی قبلی نداشت و به اظهار یکی از کارکنان موسسه، زن دوم رابرت که اخیرا خانه شوهر را ترک کرده بود در آنجا سرگرم کار بود که در این تعرض مسلحانه از دسترس رابرت به دور بود و آسیب ندید. رابرت ساکن شهرستان مور (مور کاونتی Moore County) بود، نه کارتیج.

«سو گریفین Sue Griffin» بانوی مطلقه رابرت (زن اول او که در سال ۲۰۰۱ پس از ۱۵ سال زندگانی مشترک از هم جدا شده بودند) به خبرنگاران گفت که رابرت ذاتا تمایل به خشونت داشت و اخیرا به هرکس که می رسید می گفت که دچار بیماری سرطان شده و به علاوه درنظر دارد که به یک مسافرت طولانی برود ولی دلیلی بر سرطانی بودن وی وجود نداشت. "سو" همچنین گفته بود که رابرت اخیرا تلاش کرد که با او تماس تلفنی بگیرد و نزد این و آن پیغام گذارده بود که وی ترتیب اثر نداد. او هفت سال و چند ماه پیش و پس از قطعی شدن طلاق تصمیم گرفته بود که با رابرت تماس نداشته باشد.

تک فارس آی آر

اخیرا موارد متعدد از چنین کشتارهایی در جامعه آمریکا مشاهده شده است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

۲۰۰۹م:شنبه ۲۸ مارس ۲۰۰۹ (هشتم فرودین ۱۳۸۸) خانواده رولوس Revelus ساکن میلتون ماساچوست آمریکا (در همسایگی شهر بوستون) خودرا برای برگزاری زادروز بیانکای ۵ ساله ـ کوچکترین فرزند آماده می کرد. بانوی خانواده که نرس بیمارستان است کشیک داشت و قرار بود مراسم در شب انجام شود. مدتها بود که «بیکاری»، پسر ۲۳ ساله این خانواده به نام کربی رولوس Kerby Revelus را رنج می داد. کربی پس از بیکار شدن به هر کجا که برای کار مراجعه کرده بود پس از استعلام پیشینه اش جواب رد داده بودند زیرا که در ۱۸ سالگی تپانچه به کمر بسته و در برابر جمع زجزخوانی کرده و در دادگاه متعهد شده بود که سلاح فشنگ گذاری شده و یا در معرض دید با خود نداشته باشد ولی چندی بعد ـ پلیس هنگام جستجوی اتومبیل، نزد او تپانچه دارای فشنگ مشاهده کرده و اورا به زندان فرستاده و دارای محکومیت کیفری شده بود. نوع این محکومیت و بویژه اشاره به تکرار جرم مانع از این می شد که کار مناسب به دست آورد زیرا که کارفرمایان از استخدام فرد «دست به تفنگ» اکراه داشته اند.

در میان این خشم و نگرانی، سامانتا Samantha خواهر ۱۷ ساله «کربی» به او گفت که یک قطعه شعر جالب گفته و قرار است که آن را در تالار مدرسه و در اجتماع دانش آموزان و دبیران دکلمه کند و خواست که آن را برای کربی بخواند. کربی که نگرانی از ادامه بیکاری آرامش و خونسردی اورا سلب کرده بود در حالی که دو خواهر کوچکترش بیانکا Bianca پنج ساله و سارافینا ۹ ساله شاهد صحنه بودند بر سر سامانتا جیغ کشید و مشاجره آغاز شد و در اثنای مشاجره، کربی با کارد بزرگ آشپزخانه و دارای لبه اره مانند به جان خواهرش افتاد، چندین ضربه به او وارد ساخت و از پای افکند.

سارافینا Sarafina که چنین دید به شماره استمداد پلیس (۹۱۱) زنگ زد و قضیه را گفت. پنج مامور پلیس که پیام دیسپچر را شنیده بودند خود را به خانه رولوس ها رسانیدند و یکی از آنان که زودتر رسیده بود وارد خانه شد. چشم کربی که به پلیس افتاد با همان کارد به سوی خواهر کوچکتر (بیانکا) رفت و با یک ضربه سر اورا قطع کرد! و به جان سارافینا که به پلیس تلفن کرده بود افتاد و چند ضربه زد. مامور پلیس که این عمل مقابل چشم او اتفاق می افتاد به سوی کربی شلیک کرد و وی را کشت. سرافینا به بیمارستان و اجساد کربی و دو خواهر دیگرش به سردخانه مربوط جهت معاینه پزشک قانونی و اعلام علت مرگ و صدور پروانه دفن منتقل شدند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ فروردین

۱۸۱۴: پس از شکست ناپلئون ، نیروهای اتحادیه ضد فرانسه وارد پاریس شدند. ناپلئون به دلیل لشکر کشی غیر ضروری سال ۱۸۱۲ به روسیه بیشتر سربازان خود را ازدست داده بود و از متحدین شکست خورد.

۱۸۲۲: پس از خرید فلوریدا از اسپانیا ، کنگره آمریکااز ضمیمه کردن دو بخش غربی و شرقی این ناحیه ، ایالت فلوریدا را به وجود آورد.

۱۸۵۶: با امضای قرارداد پاریس جنگ کریمه که بر ضد روسیه بود پایان یافت.

۱۹۰۳: به علت خشکسالی ، ریزش آب از آبشار نیاگارا قطع شد.

TakFars

۱۹۰۳: در جریان انقلاب دومینیکن ، دولت امریکا تحت عنوان حفظ منافع اتباع خود به آن سرزمین نیروی نظامی فرستاد.

۱۹۱۲: فرانسه « مراکش » را رسما تحت الحمایه خود اعلام داشت.

۱۹۴۵: واحدهای ارتش سرخ در تعقیب نیروهای هیتلر وارد اتریش شدند.

۱۹۷۶: کنگره جهانی « حافظ » غزلسرا و صوفی بزرگ ایران در شهر رم گشایش یافت.

۲۰۰۸: ۲۹ مارس (دهم فروردین ۱۳۸۷ خورشیدی) فریدون آدمیّت دیپلمات بازنشسته و تاریخنگار معاصر در ۸۷ سالگی درگذشت. وی تالیفات متعدد دارد و عمدتا در زمینه جنبش هایی که به مشروطیت ایران انجامید و دورانی که وی آن را عصر روشنفکری خوانده است. آدمیّت کتابی هم درباره «امیرکبیر» و ایران عصر او نوشته و تالیفی نیز درباره بحرین دارد. او از مخالفان دادن استقلال به بحرین بود (به ترتیبی که واشنگتن به شاه دیکته کرده بود؛ بدون پرسش از ملت و گرفتن مجوز از اکثریت ایرانیان). گفته شده است که آدمیّت شغل دیپلماتیک خودرا برسر همین مخالفت ازدست داده بود. وی که «تاریخ» را در انگلستان تحصیل کرده بود در هند، لندن و مقر سازمان ملل در نیویورک کار دیپلماتیک کرده بود. آدمیّت سبک ویژه ای در نوشتن تاریخ داشت و در هر تحقیق، روی یک فرد و اندیشه او کار می کرد و پنج کتاب از تالیفات او چنین هستند. پدر فریدون از بنیادگذاران انجمن سیاسی «جامعه آدمیّت» است که در طول زمان ایرادهایی هم به آن وارد آمده است.

جدیدترین خبرها درباره آزمون دکتری
  1. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۵ مرداد

  2. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۴ فروردین

  3. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۱ تیر

  4. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم دی

  5. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۸ مرداد

  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۸ تیر

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات