فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ دی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ دی

۹۲۷م:۳۱ دسامبر سال ۶۲۷ میلادی خسروپرویز (خسرو دوم) شاه وقت ایرانیان از دودمان ساسانی که به خاطر اطفاء حس جاه طلبی خود و رسانیدن مرزهای ایران به روزگار داریوش بزرگ دست به جنگهای غیر ضروری ازجمله تصرف مصر و محاصره قسطنطنیه و تصرف همه آسیای غربی زده بود و صلیبی را که مسیح به آن مصلوب شده بود به تیسفون آورده بود و ارتش را فرسوده و مردم را زیر بار مالیاتهای سنگین قرار داده بود در کاخ تیسفون بازداشت شد و این اقدام که به خواست ژنرالهای ایران و تصویب شیرویه (قباد دوم) پسر او صورت گرفت آغاز پایان امپراتوری توانمند ایرانیان در عهد باستان بشمار می رود. ایرانیان بعدا در قرون وسطا و جدید چند امپراتوری دیگر تشکیل دادند.

خسروپرویز پس از ناموفق بودن تعرض نهم دسامبر سال ۶۲۷ نظامیان ایران به سپاه روم بفرماندهی هراکلیوس امپراتور روم شرقی در نبرد نینوا روحیه خودرا ازدست داد و برغم اصرار ژنرالهای ارتش که ناموفق بودن در یک تعرض محدود، شکست کامل نیست دستور عقب نشینی داد و خود، به حالت فرار به دستگرد (۱۲۰ کیلومتری تیسفون) و سپس به تیسفون بازگشت و برای فراموش کردن غم شکست به شراب و باده گساری پناه برد. وی در این کار دست به افراط زده بود و خروج شبانه روزی او از حالت طبیعی ژنرالهای ایران را در برابر دشمن بلاتکلیف گذارده بود به گونه ای که تصمیم به بازداشت او و نصب پسرش به پادشاهی گرفتند. خسروپرویز در حال مستی کامل در جلسات نظامی حضور می یافت و در چنین وضعیتی اتخاد تصمیم دشوار بود و نیروهای هراکلیوس به دروازه های تیسفون نزدیک شده بودند.

بازداشت خسرو پرویز که ۳۷ سال (از سال ۵۹۱ تا سال ۶۲۸ میلادی) بر ایران سلطنت کرد، مسئله را حل نکرد زیرا مقامات سیاسی و بزرگان کشور تا او زنده بود حاضر به پذیرش پسرش شیرویه (قباد دوم) به عنوان شاه نبودند.

پس از چند هفته سرگردانی و بحران، (اواخر فوریه) ناگهان در تیسفون اعلام شد که خسروپرویز در بازداشتگاه کاخ درگذشته است که بعدا معلوم شد به اشاره افسران گارد، زندانبان او را کشته بود و قتل او در سال ششم هجرت صورت گرفت و کمتر از ۸ سال بعد – در نوامبر سال ۶۳۶ میلادی، ایران درقادسبه شکست نظامی خورد و طولی نکشید که تیسفون مسخّر شد و با قتل یزدگرد سوم در مرو در سال ۶۵۱ میلادی حکومت ساسانیان پس از ۴۲۷ سال (از ۲۲۴ تا ۶۵۱) پایان یافت. در چهارده سال آخر عمر حکومت ساسانیان، قلمرو آنان محدود به ایران خاوری (افغانستان)، منطقه فرارود، مازندران، گیلان و چند نقطه کوهستانی و دورافتاده دیگر بود.

پس از قتل خسروپرویز، پسر او شیرویه که به نام قباد دوم تاج برسر گذارده بود با هراکلیوس آشتی کرد و ضمن قرارداد صلح مورخ سوم آوریل سال ۶۲۸ میلادی، ایران از همه متصرفات خسروپرویز از جمله مصر، سوریه و فلسطین صرف نطر کرد و صلیب را که بهانه جنگ بود به رومیان پس داد و این صلیب ۱۴ سپتامبر همان سال به فلسطین بازگردانده شد و مسیحیان را شادمان کرد. سلطنت قباد دوم طولی نکشید و با درگذشت وی پایان یافت و بر بحران سیاسی ایران افزود.

تکفارس آی آر

حکومت خسرو پرویز از همان آغاز کار با نا آرامی همراه بود؛ بر ضد پدرش کودتا کرده با کمک رومی ها بهرام چوبین بزرگترین و ماهرترین ژنرال ایران پس از «سورنا» را شکست داده و رنجانده بود و ….

در پی قتل خسروپرویز که از رویدادهای دگرگون کننده تاریخ جهان است در طول چهار سال و چند ماه ده نفر از این قرار بر ایران حکومت کردند:

شیرویه که به قباد دوم تغییر نام داده بود، اردشیر سوم، خسرو سوم، جوانشیر، پوراندخت، گشتاسب، آذرمیدخت، هرمز پنجم، فیروز، خسرو پنجم و آنگاه در سال ۶۳۲ یزدگرد سوم به سلطنت رسید که آخرین شاه دودمان ساسانی بود و پس از چند شکست از اعراب در سال ۶۵۱ در مرو کشته شد. پو راندخت و آذرمیدخت دختران خسرو پرویز بودند. پوراندخت ۱۷ ماه سلطنت کرد، ولی دوره سلطنت آذرمیدخت بسیار کوتاه بود و هر دو نیز مانند بسیاری از این شاهان چند روزه در جریان مبارزه برسر قدرت و اختلافات خانوادگی (داخل قصری) کشته شدند.

ارتش روم نیز در این جنگها چنان تضعیف شده بود که هراکلیوس پس از بازگشت به قسطنطنیه پایتخت خود عنوان امپراتوری روم را به پادشاهی بیزانس (بیزانتین شامل یونان، قسمتی از آناتولی، فلسطین، سوریه و نواحی اطراف آن) تبدیل کرد و در جنگ سال ۶۳۶ در یرموک (شام = سوریه) از اعراب مسلمان شکست خورد و سوریه و بعدا فلسطین را از دست داد و به این صورت سالهای ۷۳۶ و ۷۳۷ را باید افول هردو امپراتوری و برقراری وضعیت تازه ای در جهان بشمار آورد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ دی

www.takfars.ir

۱۹۳۷م:۳۱ دسامبر سال ۱۹۳۷(۱۰ دی ماه ۱۳۱۶) ایران دارای تقسیمات کشوری تازه شد و به ده استان، ۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش تقسیم گردید. این تقسیمات بر پایه عرف قدیم بود. در دی ماه سال ۱۳۳۸( ژانویه ۱۹۶۰) این تقسیمات تغییر کرد و استانهای ده گانه ۱۷ استان شدند. تعداد شهرها نیز به ۱۴۵ شهر افزایش یافت. ایجاد استانهای تازه از کوچک کردن استانهای دهگانه صورت گرفته بود که نارضایتی به بار آورد. برای مردم فارس و کرمان کوچک شدن این دو استان پس از قرنها، قابل قبول نبوده است و تقسیمات بعدی هم از همین دست بوده است.

۱۹۲۲م:هجده سال است که مورخان، هر سال در روزهای آخر دسامبر و عمدتا در سی ام و ۳۱ این ماه به بحث تلویزیونی پیرامون علل فروپاشی شوروی به عنوان بزرگترین رویداد تاریخ بشر پرداخته و بی توجهی به وصیتنامه لنین را علت شماره یک معرفی کرده اند. چرا اواخر دسامبر؟ برای اینکه وصیتنامه لنین به قلم زنش «کروپسکایا» و امضای خودش تاریخ ۲۹ دسامبر ۱۹۲۲ را دارد و فروپاشی شوروی نیز اواخر دسامبر ۱۹۹۱ صورت گرفت. لنین بنیادگذار شوروی در وصیتنامه اش که آن را به کروپسکایا دیکته کرده بود خواسته بود که همه امور به استالین داده نشود، تصمیمات چند نفری نباشد و در یک مجمع دست کم صدنفره گرفته شود، در اتخاذ هر تصمیمی شعارهای انقلاب و اصول اساسی (قانون اساسی) دقیقا رعایت شود، نقش سیاسی ارتش سلب نشود و از همه مهمتر توجه ویژه به مطبوعات و افزودن دائمی شمار آنان است. از اهمیت رسانه ها برای دفاع از نظام و کشور نباید غافل بود که زیر بنای هر کشور و نظام هستند. رسانه ها آموزگار جامعه هستند، مردم را در راه درست ـ راهی که انقلاب می خواهد قرار می دهند و با نشان دادن ضعف جوامع دیگر، آنان را به آنچه که کسب کرده و دارا هستند دلخوش و امیدوار می سازند و ….

مورخان امسال نیز بمانند دسامبر ۲۰۰۸ و دسامبرهای پیش از آن گفتند که ژورنالیسم روسیه با همه تلاشهای دولت مسکو هنوز

می لنگد، خبرگزاری های آن هنوز نتوانسته اند مشروح خبرهای کشورشان را عینا به انگلیسی که زبان بین المللی شده است برگردانند (ترجمه ها خیلی خلاصه است) و مردم سایر کشورها نمی دانند که روسیه به چه پیشرفتهایی نائل شده، چه گامهایی به سوی پیشرفت برمی دارد، اصحاب اندیشه و نامورانش چه میکنند و کجا هستند و ….

۱۳۴۱م:مجید رضائیان نخستین سردبیر روزنامه ایران دهم دی ماه سال ۱۳۴۱ در تربت جام (خراسان) به دنیا آمده است. رضائیان که از روزنامه نگاران پرکار معاصر وطن است پس از اتمام دوره های آموزش روزنامه نگاری، سالها در خبرگزاری ملی کشور (ایرنا) کار کرد و تجربه آموخت. وی در این خبرگزاری به سرعت از پلکان ترقی بالا رفت و دست راست دکتر فریدون وردی نژاد در تاسیس روزنامه ایران در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴) بود و مدتها سمت معاونت مدیرعامل و سردبیر این روزنامه را داشت. در زمان سردبیری او بود که تیراژ روزنامه ایران تا حدی بالا رفت که از این لحاظ در مدتی کوتاه روزنامه دوم ایران شد. توجه به اخبار شهری و غیرسیاسی که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ تقریبا به فراموشی سپرده شده بودند، از زمان ریاست رضائیان بر تحریریه روزنامه ایران و در این روزنامه احیاء شده است. رضائیان سپس به روزنامه «جام جم» رفت و در سمت مرد شماره ۲ این روزنامه، آن را در صدر روزنامه های ایران قرار داد که مدتی این مقام را حائز بود. رضائیان همانند دکتر وردی نژاد تاکید بر آموزشی نوشتن اخبار و کامل و با قاعده نگاری آنها دارد و معتقد است که مردم قرن ۲۱ حوصله خواندن مطالب بسیار مفصل و غامض را ندارند. او روی چاپ عکس و عرضه مطالب در صفحات زیبا تاکید دارد و همواره از صفحه بندهای مجرب استفاده می کند.

مجید رضائیان که در عین حال از کارشناسان روابط عمومی کشور است، از خود یک موسسه روابط عمومی و آگهی دارد که در ساعات فراغت در آنجا کار می کند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ دی

۲۰۰۴م:در آخرین هفته دسامبر ۲۰۰۴ برخی از روزنامه های آمریکا به انتخاب کاریکاتور «بهتر» دست زده و از میان کاریکاتورهای خبری آن سال به تفاوت ده تا ۱۵ کاریکاتور را به عنوان جالبترین ها انتخاب کرده بودند. به نوشته "پابلیک ادیتور" این روزنامه ها، ملاک اصلی این گزینش این بود که کدام کاریکاتور مطلب بیشتری را بیان داشته و به عبارت دیگر، بیننده با مشاهده آن آسانتر و سریعتر به اصل مطلب و منظور ترسیم کننده پی برده و موضوع کاریکاتور سخن روز مردم بوده است.

باید دانست که طبق نظر سنجی ها، کاریکاتورهای خبری روزنامه ها صد درصد علاقه مند (مخاطب) دارد یعنی که همه خریداران روزنامه طالب آن هستند.

یکی از کاریکاتورهای برگزیده سال ۲۰۰۴ توسط «مایک لوکوویچ » کاریکاتوریست آمریکایی ترسیم شده بود. این کاریکاتور؛ دیک چنی معاون بوش را در شکم او نشان می دهد و بوش در مورد مشکلات عراق می گوید: حقیقت این است که هرچه درونم بگوید! انجام می دهم (از درون خود الهام می گیرم) یعنی که هر چه را «چنی» بخواهد و دیکته کند می نویسم!.

تک فارس

کاریکاتوریست ظاهرا بر پایه باور نیمی از مردم آمریکا که «چنی» در پشت پرده به بوش «خط» می دهد، این کاریکاتور را ترسیم کرده بود. این کاریکاتور که در زیر آمده است از شماره ۲۶ دسامبر روزنامه ویرجینیان پایلوت (چاپ نورفوک ویرجینیا) کاپی شده است. یک کاریکاتور خبری معمولا همزمان در چندین روزنامه انتشار می یابد و سندیکای مربوط توزیع کننده آنهاست:

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ دی

۱۹۲م:۳۱ دسامبر سال ۱۹۲ میلادی رئیس گارد امپراتوری روم « کومودوس » امپراتور این کشور که سلطنت خود را از جانب یکی از خدایان رومی( هرکولس ) می دانست و معتقد بود که همه اسیران جنگی باید در بازی های گلادیاتوری یکدیگر را بکشند و می گفت که امپراتور باید به جای همسر « مترس » داشته باشد، چند ساعت پس از این که شهر رم را به نام خود « کومودیانا » تغییر نام داد به دست یک پهلوان کشتی در حمام به قتل رسانید. در این عمل « مارسیا » مترس امپراتور به فرمانده گارد کمک کرده بود . رئیس گارد سپس به سنای روم رفت و کار خود را عملی لازم برای حفظ امپراتوری و اختیارات سنا به عنوان انتخاب کننده امپراتور اعلام کرد و در خواست بخشدگی برای خود و همدستانش کرد. کومودوس (لوسیوس اورلیوس کومودوس ) از سال ۱۸۰ تا سال ۱۹۲ بر روم ریاست کرده بود.

۱۶۰۰م:۳۱ دسامبر سال ۱۶۰۰ میلادی (و ۱۲ سال پس از شکست آرمادای اسپانیا، دو سال بعد از نخستین دیدار دریایی هفت ساله انگلیسی ها از آبهای آسیا و هفت سال پیش از استقرار انگلیسی ها در آمریکای شمالی و دو سال) دولت انگلستان در راستای سیاست استعماری اش در آسیا، فرمان ایجاد کمپانی هند شرقی The British East India Company را صادر کرد و همه بازرگانان و ماموران و دریانوردان انگلیسی را که قصد فعالیت در قاره آسیا و آبهای آن داشته باشند اجبارا عضو این کمپانی کرد که روزی سیاه برای این قاره و مردم آن بشمار می رود.

در آن زمان، دو سال از ورود آنتونی و رابرت شرلی با ۲۶ انگلیسی دیگر به ایران می گذشت که موفق شده بودند خود را در دل شاه عباس یکم جای دهند که هدفش احیای امپراتوری ایران با عقب راندن پرتغالیها از خلیج فارس و تضعیف هرچه بیشتر عثمانی بود. شاه عباس برای رسیدن به هدفهایش نیاز به دوستی با آن اروپاییانی را داشت که دشمن عثمانی و رقیب دریایی پرتغال بودند.

جیمز لانکاستر James lancaster به عنوان مسئول محلی کمپانی هند شرقی در سال ۱۶۰۱ عازم شرق شد. ورود انگلیسی ها به آبهای آسیا (اصطلاحا راه دریایی ادویه) باعث مرافعه پرتغالی ها و هلندی ها با آنان شد که قبلا وارد آسیا شده بودند. این مرافعه طولانی در سال ۱۸۲۴ به سازش این سه استعمارگر منجر شد و انگلیسی ها قبول کردند که وارد اندونزی هلندی ها و نیز مناطقی از هند که توسط پرتغالی ها تصاحب شده بود نشوند و ایندو نیز با استقرار انگلیسی در شرق هند، برنئوی شمالی و مالاکا موافقت کردند. جنگ تریاک با چین نیز از رویدادهایی است که عاملش کمپانی هند شرقی انگلستان بود که به آن کشور از هند تریاک صادر می کرد و منجر به شکست چینی ها و تصرف هنگ کنگ و دریافت امتیازهای متعدد از چین شد.

۲۷۷ سال پس از ایجاد کمپانی هند شرقی، و تصرف تدریجی شبه قاره هند توسط انگلیسی ها، ملکه ویکتوریا، یکم ژانویه سال ۱۸۷۷ میلادی خودرا پادشاه انگلستان و امپراتور (امپرس) هند اعلام کرد و این سمت در خاندان سلطنتی انگلستان تا سال ۱۹۴۷ باقی بود.

بسیاری از مسائل جاری مشرق زمین ناشی از استعمار انگلستان بر هند است که به خاطر حفظ هند از تعرض سایر قدرتهای اروپایی، از انجام هر توطئه ای در ایران، ایران خاوری (افغانستان) و همه خاورمیانه، آسیای میانه و آسیای جنوبی خودداری نورزید.

۱۷۴۵م:به نوشته مولفان تاریخ فرانسه، از سال ۱۷۴۵ تا ۱۷۶۴ به مدت ۱۹ سال حکمران واقعی فرانسه مادام دو پمپادور رفیقه لویی ۱۵ پادشاه فرانسه بود. این زن از روزی که یک پیشگو گفته بود که مترس شاه فرانسه خواهد شد به هر تدبیر و نیرنگی از جمله برگزاری میهمانی های بزرگ و دعوت مشاهیر وقت از جمله ولتر و مونتسکیو به انها دست زده بود تا به دربار فرانسه راه یابد و با پادشاه آشنا شود .

وی سرانجام به این هدف خود رسید و چون همسر لوئی ۱۵ درگذشته بود و وی به دلیل منع مذهبی (قانون کلیسای کاتولیک) نمی توانست ازدواج مجدد کند مادام دو پمپادور را به عنوان مترس خود انتخاب کرد و او از آن زمان نخست در پشت پرده و سپس علنا مشاور لوئی ۱۵ شد. از زمانی کار پمپائور برای فرانسه مشکل آفرین شد که دوستان و بستگان خود را در راس کارها گمارد تا قدرت را از دست ندهد و آنان مردمانی آزمند و نالایق بودند. مشکلاتی که مادام دو پمپادور که نام اصلی او Jeane Antionette Poisson بود از این رهگدر برای فرانسه به وجود آورد تا انقلاب فرانسه باقی بود و به عقیده مورخان، این مشکلات به دوران پادشاهی لویی ۱۶ منتقل و از علل انقلاب شد.

T A K F A R S

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ دی

۱۹۰۷م:۳۱ دسامبر سال ۱۹۰۷ میلادی به دستور نیکلای دوم تزار روسیه ۱۶۷ تن از اعضای ۱۶۹ گانه دومای روسیه به اتهام خیانت به کشور بازداشت و تحویل دادگاه شدند . بعدا دادگاه با رعایت تخفیف هر کدام را به سه ماه زندان محکوم کرد. این تخفیف به اشاره انگشت تزار منظور شده بود. خیانت این عده آن بود که ضمن مذاکرات پارلمان گفته بودند که اگر چنین نشود ممکن است مردم مالیات ندهند و اگر چنان شود احتمال دارد عده ای از خدمت سربازی شانه خالی کنند و….که تزار همه این حرفها را خیانت به کشور تلقی کرده بود و انان را جز دونفر که اصلا حرف نزده بودند به دادگاه تحویل داد .

با بازداشت و تحویل اعضای دوما به دادگاه این دوره مجلس منحل شد و تزار با اعضای دوره دیگر دوما هم همین معامله را البته به طرزی دیگر انجام داد و پس از انحلال سه دوره پی در پی دوما از خیر تشکیل آن برای مدتی صرف نظر کرد.

۲۰۰۵م:بیست و نهم دسامبر ۲۰۰۵ و در ساعات شب، پنج هزار پلیس مصری در قاهره به گروهی از آوارگان سودانی که از چند هفته پیش در میدانی مقابل دفتر آوارگان سامل ملل اعتصاب نشسته کرده بودند حمله بردند و آنان را از آنجا خارج ساختند. در این عملیات ۲۰ سودانی کشته و عده ای نیز زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. این سودانی ها شبها با به خود پیچیدن پلاستیک و پتو در این میدان می خوابیدند و از کارتن برای فرار از سرما استفاده می کردند.

این اعتصاب از زمانی آغاز شده بود که دفتر پناهندگان سازمان ملل به این سودانی ها اطلاع داده بود که در سودان جنگ پایان یافته و باید به کشور خود بازگردند و آنان مدعی شده بودند که قطع جنگ تنها روی کاغذ است. به علاوه، برخی از آنها متهم به درگیری با ارتش شده اند که بدون دریافت حکم عفو به وطن باز نخواهند گشت.

عکس دسته از آوارگان سودانی را نشان می دهد که پس از شنیدن خبر آغاز حمله پلیس مصر، سراسیمه شده بودند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ دی

۲۰۰۵م:دادگاه عالی سویس در آخرین هفته سال ۲۰۰۵ رای داد که «یوگنی آداموف» وزیر پیشین انرژی روسیه به جای آمریکا به روسیه مسترد شود. دولت آمریکا از دستگاه قضایی سویس خواسته بود که آداموف را به آن کشور مسترد دارد تا محاکمه کند که دادگاه عالی سویس این درخواست را نپذیرفت. همزمان، دستگاه قضایی روسیه نیز درخواست استرداد آداموف را کرده بود. آداموف که از سال ۱۹۹۸ تا مارس ۲۰۰۱ وزیر انرژی روسیه بود به درخواست دستگاه قضایی آمریکا، هنگامی که در سویس اقامت داشت تحت نظر قرار گرفت. یک دادیار فدرال آمریکا در ایالت پنسیلوانیا، جایی که آداموف در آنجا یک موسسه مشاوره تاسیس کرده بود! وی را متهم ساخته بود که ۹ میلیون دلار از پولی را که دولت آمریکا در اختیار روسیه قرار داده بود به جیب زده و به حساب شخصی اش در سویس واریز کرده است. این پول اواخر دهه ۱۹۹۰ که هنوز روسیه وضعیت مالی مناسبی نداشت جهت تحکیم محافظت از مراکز انرژی اتمی اش که مورد دستبرد دزدان اتمی قرارنگیرد در اختیار مسکو قرارگرفته بود. آداموف از ماه مه ۲۰۰۵ در سویس تحت نظر قرار گرفت. وی ضمن رد اتهام دادیار آمریگایی گفته بود که هدف آمریکا از استرداد او به این کشور «سیاسی» است نه قضایی، و می خواهد از او درباره اسرار اتمی روسیه و همکاری های اتمی اش با ایران آگاه شود.

آداموف پس از اطلاع از حکم دادگاه عالی سویس، از این حکم ابراز خرسندی کرد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ دی

تک فارس www.takfars.ir

۲۰۰۴م:خبر اول بامداد ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ شبکه های تلویزیونی، گزارش مصور حریق یک باشگاه در بوئنوس آیرس (آرژانتین) بود که ضمن آن بیش از ۱۷۵ بیننده یک ارکستر "راک" جان باخته و ۴۱۰ مجروح و نیز مسموم از استنشاق دود به بیمارستان منتقل شده بودند. حریق در ساعات شب ۳۰ دسامبر آغاز شده بود و تا سحرگاه ۳۱ دسامبر ادامه داشت. در تالار این باشگاه دست کم ۱۵۰۰ تن در حال تماشای ارکستر بودند که حریق از ناحیه سقف تالار آغاز شد. یکی از نجات یافتگان مدعی شده بود که از میان تماشاگران شعله ای به سوی سقف پرتاب شده بود. علت این همه تلفات بسته بودن در «خروج اضطراری» تالار اعلام شده بود که پلیس گفته ابود که آن خروجی قفل بود. شبکه های تلویزیونی گفته بودند که اگر مسئولان چنین تالارهایی به گزراشهای حریق در سایر کشورهای توجه می کردند چنین تلفاتی روی نمی داد زیرا که چند ماه پیش از آن در رودآیلند آمریکا عینا چنین حادثه ای روی داده و بیش از یکصد تن کشته شده بودند.

مقتولان حادثه آرژانتین همانند حوادث مشابه در سایر نقاط جهان براثر استنشاق دود و یکدیگر را له کردن به هنگام دویدن به سوی در اضطراری قفل شده جان سپرده بودند. بیشتر تماشا گران ارکستر بوئنوس آیرس جوانان «تین ایجر» بودند.

۲۰۰۸م: ۳۱دسامبر ۲۰۰۸ پیش بینی شده بود که رکود اقتصادی آمریکا که نتیجه بحران مالی ناشی از سوء جریانات معاملات سهام و اسناد بهادار و کثرت نقدینگی است دست کم تا اواخر سال ۲۰۰۹ ادامه خواهد داشت. این رکود پس از رکود سال ۱۹۳۱ (زمان ریاست جمهوری هربرت هوور) سابقه نداشت. بحران مالی جاری بهای سهام کمپانی های بزرگ آمریکا را در سال ۲۰۰۸ تا ۴۱ درصد پایین برد و این، به معنای آن است که دارندگان سهام پنج هزار کمپانی بزرگ آمریکا هفت تریلیون و سیصد میلیارد دلار از دست داده بودند. باوجوداین، در پایان سال ۲۰۰۸ ارزش دارایی واقعی این کمپانی ها بمراتب کمتر از مجموع بهای سهام فروش رفته آنها بود.

در طول سال ۲۰۰۹ بهای سهام کمپانی های آمریکا در بورس نیویورک ترقی کرد ولی تاثیری روی میزان بیکاری و روکود مالی نگذاشت و درصد بیکاری در پایان سال ۲۰۰۹ از ده دصد نیروی کار بیشتر بود. به عبارت دیگر، پیش بینی سال ۲۰۰۸ که رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۹ رفع می شود تحقق نیافت.

۲۰۰۸م:حملات هوایی اسرائیل به نوار محدود و محاصره شده «غزه» که نتیجه اش در چهار روز منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ نزدیک به چهارصد کشته، صدها زخمی و ویرانی سنگین بود؛ جدایی توده های عرب از حاکمانشان به ویژه در مصر و کشورهای نفتدار نشان داد. این حملات و انعکاس گزارش مصوّر آنها از شبکه های تلویزیونی؛ درحقیقت توده های عرب را به نقطه جوش رسانیده بود. این توده ها در جریان تظاهرات خشم آلود خود در مصاحبه با روزنامه نگاران این مطالب را گفته بودند:

سران کشورهای عربی دارنده نفت در پاییز ۱۹۷۳ این حربه برنده خودرا بکارگرفتند و صادرات این کالای مورد نیاز را به کشورهای حامی اسرائیل قطع کردند و اعلام داشتند که برایشان "خون عرب" که بر شن های صحرای سینا میریزد مهمتر از پول حاصل از فروش نفت است و این تحریم موثر واقع شد، ولی اینک برای این حاکمان درآمد نفت ارزشمندتر از "خون عرب" است، ساکت نشسته اند و مرگ اعراب غزه را که بدون داشتن ابزار دفاع ضد هوایی زیر بمباران تازه ترین جت های ساخت کارخانه های هواپیماسازی آمریکا قراردارند از تلویزیونهای خود تماشا میکنند و خم به ابرو نمی آورند، اینها باید بروند. این جتها با نفت صادراتی عرب پرواز میکنند. حسنی مبارک ۲۵ دسامبر (سه روز پیش از حملات هوایی اسرائیل) با وزیر امور خارجه اسرائیل ملاقات کرد و بنابراین شریک جرم است. حسنی مبارک مرز مصر با نوار غزه را که تنها راه این منطقه کوچک به دنیای خارج است آنطور که باید باز نکرد تا زنان، کودکان و سالخوردگان خارج شوند و کمک های انساندوستانه از جمله خواربار به مردم غزه برسد. مسئله فلسطینی ها در نیمه قرن ۲۰ باعث تاسیس «اتحادیه عرب» شد، چرا این اتحادیه در سکوت مرگ فرو رفته است. اتحادیه عرب دست کم می توانست اخطار دهد که اگر سازمان ملل به عنوان «مرجع حافظ صلح» اقدام فوری نکند عضویت ۲۲ کشور عرب در آن را به عنوان اعتراض به حالت تعلیق درخواهدآورد. «حجاز» که اعراب پراکنده در منطقه از اعقاب مهاجرین آن سرزمین در ادوار نخست تاریخ اسلام هستند باید یک وضعیت مستقل اسلامی و عربی داشته باشد و ازدست یک دولت مشخص خارج شود. در مورد اعراب مهاجر از حجاز در طول تاریخ، باید فرمول اسپانیا به اجرا درآید که اعقاب مهاجرین اسپانیایی نسلهای گذشته را تبعه اسپانیا می داند و برایشان گذرنامه و پروانه کسب و کار صادر میکند و ….

از گزارش های منتشره چنین بر می آمد که حملات هوایی اسرائیل به غزه توده های عرب نسبت به سازمانهای بین المللی را هم به اندازه حاکمان عرب بدبین ساخته بود. یک مفسر عرب گفته بود که حملات هوایی اسرائیل به غزه، جنگ یک دولت با مردمی است که ۶۰ سال فریاد میزنند و در "عصر اعلامیه حقوق بشر" حقوق خودرا می خواهند. این مفسر گفته بود که اگر وضعیت غزه به همین صورت ادامه یابد دولتهای عرب در آستانه تفرقه دیگری قرار خواهند گرفت. این وضعیت مقامات برخی از دولتهای عربی را نسبت دولت های عربی دیگر (دوست غرب) بی اعتماد و عصبی کرده است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۰ دی

۱۸۵۷: ملکه ویکتوریا شهر اوتاوا را برای پایتختی مهاجرنشین انگلیسی کانادا انتخاب کرد.

۱۹۰۲: دولت ونزوئلا رای دادگاه بین المللی لاهه را برای پرداخت غرامت به اتباع انگلستان و آلمان که در جریان کودتای سال ۱۸۹۹ آن کشور آسیب دیده و شرکتهای راه آهنشان ملی شده بود پذیرفت و ناوگان دو کشور سواحل ونزوئلا را ترک گفتند.

تکفارس

۱۹۱۵: نیروی دریایی آلمان کشتی مسافربر انگلیسی « پرشیا » را غرق کرد که ۳۳۵ نفر کشته شدند . در آن زمان که نیمی از ایران منطقه نفوذ انگلستان بود ، نامگذاری کشتی به نام پرشیا ( ایران ) آزاد بود ولی اینک رسانه های انگلیسی خلیج فارس را هم خلیج و یا خلیج عربی می نویسند !!! .

۱۹۳۰: رکود اقتصادی، شمار بیکاران ایالات متحده را به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار رسانید.

۱۹۷۱: دولت عراق که اختلافاتش بادولت وقت ایران گسترش یافته بود هزاران ایرانی و ایرانی زاده را از آن کشور بیرون راند.

۱۹۷۳: دولت وقت پرو شرکتهای امریکایی زغال سنگ را در آن کشور ملی کرد.

۱۹۸۱: در غنا یک افسر جزء کودتا کرد.

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ اردیبهشت
  1. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۰ دی

  2. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۳ تیر

  3. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۹ فروردین

  4. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۵ مرداد

  5. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۷ مرداد

  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۱ مرداد

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات