فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

۱۲۶۷م:۲۲نوامبر سال ۱۲۶۷میلادی (۶۶۶ هجری قمری) یک زمین لرزه شدید شهر تاریخی نیشابور خراسان را ویران کرد و هزاران تن را مقتول و مجروح ساخت. این شهر سه سال بعد به هزینه دولت وقت تجدید بنا شد. نیشابور که در جهان به شهر "عمر خیام" معروف است در دوران ساسانیان به صورت شهری بزرگ درآمد و یک بار هم پایتخت ایران شد. این شهر در ردیف بلخ، بخارا، هرات، سمرقند و مرو یکی از شهرهای باستانی خراسان بزرگتر بشمار می رود و طاهر ذوالیمینین در همین شهر تجدید استقلال ایران را اعلام داشت که آغاز پایان حکومت عباسیان برایران بشمار آمده است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

۱۲۸۸ش:یکم آذر ماه سال ۱۲۸۸ هجری (۲۲ نوامبر ۱۹۰۹ میلادی) در پی فروکش کردن توفان سیاسی پنج ماهه، «عضدالملک» بزرگ وقت ایل مغول تبار قاجار به عنوان نایب السلطنه ایران در مجلس سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کرد. وی از ۲۶ تیرماه به تصمیم شورای عالی مشروطیت ایران نایب السلطنه شاه خردسال شده بود.

این شورا همان روز محمدعلی شاه را به اتهام نقض سوگند وفاداری به قانون اساسی، بی اعتنایی به مشروطیت و نیز پناهده شدن به سفارتخانه بیگانه در خاک وطن خود، از پادشاهی برکنار و پسر ۱۳ ساله اش را به عنوان سلطان احمدشاه به جای او انتخاب و برادر ۹ساله وی را هم ولیعهد قرارداده بود.

این شورای ۲۸ نفری که پس از پناهنده شدن محمدعلی شاه به محل تابستانی سفارت روسیه در زرگنده قلهک، زمام امور کشور را به دست گرفته، یپرم خان از فرماندهان مجاهدین مشروطه را رئیس کل پلیس کرده و یک دادگاه انقلاب برای محاکمه مخالفان مشروطه تشکیل داده بود. فاتحان تهران از جمله سردار اسعد بختیاری نیز به انتخاب همین شورای عالی مامور تشکیل کابینه و برگزاری انتخابات شده بودند. دادگاه انقلاب در مدتی کوتاه عده ای از رجال و نیز شیخ فضل الله نوری را اعدام و گروهی دیگر را محکوم به پرداخت جرائم سنگین نقدی کرده بود.

تکفارس آی آر

پس از الغاء مشروطیت و به توپ بسته شدن مجلس، هواداران و مجاهدین مشروطیت که از هر گوشه کشور به ویژه از اصفهان ( بختیاری ها) و گیلان و تنکابن به سوی تهران به حرکت در آمده بودند در ۲۲ تیرماه به هدایت سردار اسعد، سپهدار و یپرم خان از ناحیه بهجت آباد وارد شهر شدند و نیروهای دولتی به فرماندهی سرهنگ لیاخف روسی را ظرف ۳۶ ساعت در خیابانهای تهران شکست دادند که محمدعلیشاه از ترس جان با درباریان خود به باغ تابستانی سفارت روسیه پناهنده شد. آن دسته از رجال هوادار او هم که موفق به تحصن در سفارتخانه ها نشده بودند پرچم روسیه و یا انگلستان !! را بر سر در خانه خود زده بودند تا مجاهدین جرات ورود به آنجا را نداشته باشند و…. رقابت و گاهی همکاری روسیه و انگلستان در تمامی این جریانات نقش داشت.

پس از برتخت نشستن سلطان احمدشاه ۱۳ ساله در چهارم مرداد همان سال ، پدر او محمدعلیشاه با مقرری سالانه یکصد هزار تومان به خارج از ایران تبعید شد. نیروهای انگلستان و روسیه که طبق قرارداد سال ۱۹۰۷ در ایران مستقر شده بودند شاه مخلوع را تا انزلی بدرقه کردند و پس از به کشتی نشستن باز گشتند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

۱۳۷۷ش:اول آذرماه ۱۳۷۷ و در ساعات شب، چند نفر به خانه داریوش فروهر ناسیونالیست ۷۰ ساله و از مردان سیاسی وقت رفتند و او را در اطاق کارش (طبقه دوم خانه اش واقع درخیابان هدایت) با وارد آوردن ضربات متعدد کارد به ناحیه سینه کشتند و همسر ۵۸ ساله وی بانو پروانه را هم در طبقه اول خانه به همان صورت (ضربات کارد) از پای درآوردند و اجسادشان را روی صندلی قرار داده و خانه را ترک گفتند.

فروهر که در اصفهان به دنیا آمده بود از پیروان خط دکتر مصدق (استقلال و حاکمیت ملی، اقتدار میهن، دمکراسی و عدالت اجتماعی) بود که مبارزات خود را با تلاش برای ملی شدن نفت آغاز کرده بود.

www.takfars.ir

وی از موسسان حزب پان ایرانیست و سپس رهبر حزب ملت ایران و از سران جبهه ملی بود و از دهه ۱۳۲۰ بارها به زندان افتاده بود.

در جریان انقلاب ۱۳۵۷ ، از طراحان اتحاد مخالفان شاه بود و برای تامین این وحدت با قبول هرگونه خطر، تلاش فراوان کرده بود و مدتها نیز به نام جبهه ملی سخن می گفت. در دولت موقت، وزیر کار بود و در جریان ناآرامی های کردستان تلاش فراوان برای حل مسئله و جلوگیری از تجزیه وطن کرد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

۲۰۰۳م:«ریچارد نیهائوس» قاضی آمریکایی ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳ باوجود عذر خواهی و اعتراف «دانیل پیلارزیک» سر اسقف کلیساهای کاتولیک منطقه سین سیناتی به این که در باره سوء نظر کشیش های جنوب ایالت اهایو نسبت به پسران نوجوان حقیقت را به پلیس نگفته بود وی را به ده هزار دلار جریمه نقدی ، سپردن تعهد که از این پس جرم دیگران را کتمان نکند و سه میلیون دلار به شاکیان برای جلب رضایت آنان بپردازد محکوم کرد که در سابقه او باقی خواهد ماند. کشیشهای کاتولیک جنوب ایالت اهایو متهم به ۲۳۷ مورد سوء نظر نسبت به نوجوانان پسر شده اند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

۱۸۷۶م:«جک لندن» نویسنده و روزنامه نگار سوسیالیست آمریکایی که ۱۲ ژانویه ۱۸۷۶ میلادی در سانفرانسیسکو به دنیا آمده بود ۲۲ نوامبر (روزی چون امروز) در سال ۱۹۱۶ و در ۴۰ سالگی از بیماری کلیه درگذشت. از وی ۵۰ کتاب بجای مانده است. وی در عین حال یک روزنامه نگار بود، ولی تنها مقاله و تحلیل می نوشت.

جک لندن به یک نشست روزنامه نگاران پیشنهاد کرده بود که به جای مقاله سیاسی رساله سیاسی نوشته شود، زیرا که ستون روزنامه جای کافی برای ادای همه مطلب را ندارد و کوتاه نوشتن یک تحلیل سیاسی، خواننده را به جایی نمی برد و احیانا او را گیج و گمراه می کند.

داستانهای جک لندن آکنده از انتقادهای اجتماعی هستند که وی در هر کدام از کتابهایش کوشیده است یک مشکل جامعه را عیان کند. بر ضد استثمار نوشته، از فقر نالیده و دلایل آن را در قالب داستان برنگاشته و از طبقه زحمتکش به دفاع برخاسته است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

۲۰۰۳م:۲۱پروفسور بیولوژیست "آرتور کالوین" کاشف مراحل پیچیده تشکیل نطفه، ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳ در ۹۲ سالگی درگذشت. وی که در سال ۱۹۴۲ به آمریکا مهاجرت کرده بود در دهه ۱۹۵۰ در آزمایشگاه «کوینز کالج» موفق به این کشف شده بود.

تک فارس

طبق کشف پروفسور کالوین؛ برای تشکیل نطفه، نخست سلول "اسپرم" با سلول تخمک از ناحیه غشاء (پوسته خارجی) به هم ملحق می شوند. سپس هسته سلول اسپرم (نر) و سیتوپلاسم سلول ماده به سوی هم می روند و تشکیل نطفه می دهند. آنگاه بقیه سلول اسپرم از مجموعه جدا می شود و …. پرفسور کالوین در دهه ۱۹۶۰ با میکروسکوپ الکترونیک از این مراحل عکسبرداری کرد. اواخر دهه ۱۹۷۰ با استفاده از همین اطلاعات، تشکیل نطفه در لوله آزمایش عملی شد و به تدریج تکامل یافت و بخشی از مسئله نازایی و عقیم بودن حل شد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

۱۳۳۰ش:دکتر مصدق رئیس دولت وقت ایران در آخرین روز دیدار از قاهره، در سی ام آبان ۱۳۳۰ (۲۰ نوامبر ۱۹۵۱) در اجتماع اعضای سندیکای روزنامه نگاران مصری حضور یافت و خطاب به آنان مطالبی بیان داشت که کهنه شدنی نیستند و ماندگار و تاریخی توصیف شده اند.

وی ضمن اندرزهای ماندنی خود، خطاب به روزنامه نگاران خاورزمین و ملل ضعیفتر گفت: خواب امپراتوری برجهان و استثمار و به نوکری گرفتن ملل بی دفاع هیچگاه از میان نخواهد رفت. این سلطه، هر زمان متناسب با وضعیت روز به شکل و لباسی در می آید که نباید فریب خورد. اگر روزنامه نگاران ملل ضعیف روشن و گوش بزنگ باشند و مردم را به موقع از نیات و برنامه ها و شگرد کار سلطه گران آگاه کنند، نقشه سلطه با بپاخیزی و دفاع یکپارچه و از جان گذشتگی ملت مورد هدف با شکست رو به رو خواهد شد، دام دیگری پهن نخواهد شد و فکر تجاوز به تدریج از میان خواهد رفت. سلطه گران نخست از درون، و با ترویج رشوه خواری، تضعیف حس میهندوستی و استعداد ملی، تلقین عقب ماندگی، ایجاد رخوت ملی، ایجاد رعب، بزرگ جلوه دادن خود، از میان بردن امید و آرزو در یک ملت، زهر چشم گرفتن، در فقر و مسکنت و ناآگاهی از اوضاع باقی گذاشتن، مردم را درگیر امور روزمره زندگی خود کردن و … شروع می کنند و توسط ایادی و خبرچین هایشان (جاسوسان) رجال سلطه پذیر را می یابند، بعضا به قدرت می رسانند و با کمک (خیانت) آنان بساط سلطه خود را پهن می کنند. در اینجاست که مدافع هر ملت، روزنامه نگاران آن ملت هستند و کار آنان روشن ساختن مردم، باز کردن دست سلطه گران و خنثی کردن تبلیغاتشان است. «روزنامه نگار» نیرویی است که از وقوع حمله با دادن بیدارباش (هشدار) و آماده باش به ملت و آماده دفاع ساختن آن پیشگیری می کند، و نیروهای مسلح در برابر تعرضی که آغاز شده باشد می ایستند، بنا براین نیروی تدافعی اصلی یک ملت؛ روزنامه نگاران، کتاب نگاران و سخنرانان آن ملت (اصحاب رسانه ها) و رجال وطندوست هستند.

در همین اجتماع، دکتر مصدق سپس به شرح استعمار انگلستان بر ایران و اسباب چینی های پیش از انعقاد قرار داد تحمیلی ۱۹۳۳ (تمدید امتیاز نفت)، زجر دادن ملت ایران و در عقب ماندگی باقی گذاردن آن و اجرای سایر برنامه های استعماری انگلستان پرداخت و به نطق و مصاحبه های خود در شورای امنیت و آمریکا اشاره کرد و گفت که هدف او، روشن ساختن ملل دیگر از سلطه گری انگلستان (امپریالیسم) و هشدار دادن در مورد سلطه گری های آینده بود.

۱۳۴۸ش:سعید افسر، از روزنامه نگاران موفق بعد از انقلاب ایران، یکم آذر ماه سال ۱۳۴۸ – روزی چون امروز – متولد شده است. وی که تا سال ۲۰۰۵ معاون سردبیر اجرایی روزنامه ایران بود از سال ۱۳۶۹ کار روزنامه نگاری را آغاز کرده و ادامه می دهد. از نخستین روز تاسیس روزنامه ایران در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴)، به دعوت دکتر فریدون وردی نژاد موسس آن، سعید قدم به این روزنامه گذارد و چون آشنایی کامل به اوضاع روزنامه نگاری ایران و سایر کشورها داشت مسئول تهیه مطالب رسانه ها و دبیر صفحه رسانه شد و کار خود را به خوبی انجام داد به گونه ای که وظیفه نظر سنجی از خوانندگان روزنامه و دبیری صفحه " گزارش روز (فیچر) " را هم به او سپردند.

سعید که دارای فوق لیسانس علوم سیاسی است و دوره های تخصصی روزنامه نگاری را گذرانده است، چون شایستگی فراوان از خود نشان داده بود از سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) به معاونت سردبیر اجرایی روزنامه ایران ارتقاء یافت. بعدا از سعید دعوت شد که سردبیری اجرایی روزنامه «تهران امروز» را برعهده گیرد که به آنجا رفت، ولی عمر این روزنامه طولانی نبود و توقیف شد و در نتیجه، سعید هم بیکار. سعید بارها گفته بود که اگر فرصتی به دست آورد برای کسب تجربه و ادامه تحصیل، به یک کشور که سابقه طولانی تری در کار رسانه داری داشته باشد خواهد رفت.

از خصوصیات بارز سعید در کار روزنامه نگاری، رعایت نوشته شدن مطالب طبق اصول روزنامه نگاری و همچنین رعایت امانتداری و دقت و ذکر منبع خبر است. او در نوشتن مطالب ژورنالیستیک مهارت ویژه دارد و از حامیان ساده نویسی است زیرا که عقیده دارد بیشتر خوانندگان (مخاطبان) روزنامه ها، عوام الناس هستند و ضمن درک مطلب، باید روشن شوند و آموزش ببینند و به عبارت دیگر بر معلومات خود بیافزایند. از خصلتهای فردی سعید، راستگویی و صداقت اوست به گونه ای که دوستانش می گویند که اگر سعید مرتکب خلاف شود بی درنگ اعتراف می کند و پوزش می خواهد. بسیار مودب است و نرم صحبت می کند و در رعایت احوال دیگران کوشاست. زودتر از وقت مقرر به روزنامه می آید و با وجود علاقه شدید به دخترش "رهیده" دیرتر از همکاران، روزنامه را ترک می کند و تا اطمینان نیابد که همه صفحات روزنامه به چاپخانه ارسال شده و مشکلی نیست از آنجا خارج نمی شود. او می گوید که برای یک روزنامه نگار حرفه ای، روزنامه یعنی همه چیز، که زندگانی اش در آن خلاصه می شود.

وی هیچگاه اشتباه خود را به گردن دیگران نمی اندازد. سعید شاید زودتر از هر روزنامه نگار ایرانی دیگر به اهمیت روزنامه نگاری الکترونیک پی برد و متوجه شد که اینترنت یک انقلاب در انتقال اطلاعات و محتوای رسانه ها است و در "هفته نامه توانا" که با کمک او انتشار می یافت کوشش فراوان کرد تا این موضوع را تفهیم، و روزنامه نگاران ایران را تشویق به تکمیل مهارت خود در آن رشته (آنلاین) کند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

T A K F A R S

۷۶۲م:نیروهای اویغور (طبق رسم الخط قدیم، ئویغور) به ریاست یوگوخان Bogu بیستم نوامبر ۷۶۲ میلادی شهر «لو ـ یانگ Lo -Yang» پایتخت وقت چین (امپراتوری تانگTang) را متصرف شدند و این دولت را خراجگزار خود کردند. طبق اسناد «محمدامین صدر» مورخ کاشغری، اویغورها (که اینک اتباع چین هستند) «توقوز اوغوز» ها، قبایل ۹گانه منطقه آلتایی را در سال ۷۴۴ میلادی متحد ساخته و در مدتی نسبتا کوتاه سرزمین هایی از منچوری تا شمال شرقی دریای قزوین (دریای مازندران) را به تصرف خود درآورده بودند. توقوز = دوقوز = ۹ و اوغوز = قبیله. این قبایل از نیمه قرن هفتم میلادی که امپراتوری ساسانیان از میان رفت و سپاه معروف به «مرزبان» آن مستقر در «فرارود» و دژ خجند فروپاشید این فرصت را به دست آورده بودند که دست به جهانگیری بزنند. قبلا هون ها ، همسایه غربی اویغور چندبار دست به چنین تلاشی زده بودند که ارتش ساسانیان ایران آنان و بستگانشان ـ خزرها را درهم شکسته و به اروپا فراری داده بود. امپراتوری اویغورها به پایتختی «اردوبالیغ» تا سال ۸۴۰ میلادی دوام یافت و در این سال به دست قرقیزها از میان رفت. علت شکست آن از نیروی قرقیز که شمار کمتری بودند این بود که منطقه اویغورها دچار خشکسالی و قحطی شده بود.

۱۹۳۰م:ارتش ژاپن که به قصد تصرف شمال شرقی چین و جنوب شرقی سیبری روسیه از مرز کره گذشته و وارد چین شده بود ۲۱ نوامبر سال ۱۸۹۴ بندر لوشونکو را Lushunkou (که غربی ها آن را «پورت آرتور Port Arthur» می نامند) تصرف و شصت هزار سکنه اش را قتل عام کرد. ژاپنی ها تنها ۳۶ نفر از جمعیت این شهر بندری را باقی گذارده بودند تا اجساد را دفن کنند. ارتش ژاپن سپاه دوم خود به فرماندهی ژنرال «یاماجی» را مامور تصرف «لوشونکو» کرده بود و این سپاه پس از عقب راندن یک لشکر سبک اسلحه چینی وارد بندر شده بود. مورخان این رویداد را «قتل عام پورت آرتور» عنوان داده اند.

ژاپنی ها در نیمه دوم دهه ۱۹۳۰ نیز به چین تجاوز کردند و در چند شهر این کشور بویژه نانکینگ و شانگهای قتل عام به راه انداختند که فراموش شدنی نیست. در جریان این تعرض، نظامیان ژاپنی در سال۱۹۳۷ شهر نانکینگ (نانجینگ) پایتخت وقت چین را تصرف و ۳۰۰ هزار تن از نفوس شهر را کشتند. طبق تحقیق «آیریس چانگ» روزنامه نگار آمریکایی چینی تبار، ژاپنی ها با شمشیر روده های مردم نانکینگ را بدون داشتن کوچکترین گناه و دلیل درآوردند، مردان را اخته کردند، سینه زنان را بریدند، جوانان را به دیوار میخ کردند، هرکس را خواستند تا کمر در خاک فروکردند و سپس سگهای گرسنه را به جانشان افکندند تا آنها را قطعه ــ قطعه کنند، مقامات شهر را به دو اتومبیل در خلاف جهت یکدیگر بستند و از هم دریدند، مادر و پدرها را کشتند و کباب کردند و فرزندان آنان را وادار به خوردن این کباب کردند و ….

۱۹۶۳م:۲۲ نوامبر سال ۱۹۶۳ جان اف. کندی سی و پنجمین رئیس جمهور آمریکا در یکهزار و سی امین روز زمامداری اش در اثنای عبور، باخودرو روباز از خیابانهای شهر پرجمعیت دالاس (واقع در ایالت تکزاس آمریکا) از داخل ساختمان یک مدرسه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد و «لی هاروی اسوالد» متهم به قتل وی نیز پس از بازداشت به دست فردی دیگر به نام «جک روبی» در راهرو ساختمان محافظت شده پلیس به قتل رسید و جک روبی هم بعدا در زندان درگذشت!. لیندن جانسون معاون [تکزاسی] کندی همان روز سوگند یادکرد و رئیس جمهوری آمریکا شد. هنوز انگیزه و اسرار این قتل دقیقا روشن نشده است.

کندی نخستین کاتولیک ایرلندی تبار بود که به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شده بود. قبلا سران این کشور از پروتستانهای انگلیسی تبار بودند. وی که از حزب دمکرات بود قبلا نماینده مجلس و سناتور بود و در زمان خود جوانترین رئیس جمهوری آمریکا نیز به شمار می رفت.

دو روز پس از حادثه قتل ( ۲۴ نوامبر ۱۹۶۳ ) هنگام انتقال اسوالد متهم به قتل کندی از بازداشتگاه برای تحقیق ، به صورتی که دیده می شود «جک روبی» بدون نگرانی از ماموران محافظ با شلیک گلوله وی را به قتل می رساند ـ ماموران پلیس و اف بی آی در اطراف اسوالد دیده می شوند

عقب نشینی نیکیتا خروشچف رئیس دولت شوروی در جریان بحران موشکی کوبا در اکتبر ۱۹۶۲ که آغاز پایان کار آن اتحادیه دانسته شده است بر اثر ایستادگی جان اف کندی بود. اگر خروشچف به آن سرعت عقب نشینی نکرده بود اینک تاریخ جهان در مسیری دیگر قرارداشت. با این که مقدمات مداخله آمریکا در اوضاع ویتنام جنوبی که به جنگی وسیع و خونین منجر شد در زمان کندی صورت گرفته بود و تاریخ عمومی (جهان) آغاز ضدیت با حکومت فیدل کاسترو برکوبا را به پای جان اف کندی نوشته است، اما از نظر اندیشه و سیاست داخلی فردی مترقی و لیبرال (در فرهنگ آمریکایی: چپگرا) بشمارآمده است. وی در گفتارش، از بر قراری یک صلح پایدار و خلع سلاح واقعی و رعایت تمام عیار حقوق بشر جانبداری می کرد و آماده یک سازش بزرگ واقعی و همه جانبه با شوروی بود که انجام آن را طبق برخی نوشته ها به دوره دوم ریاست جمهوری خود موکول کرده بود. وادارکردن شاه سابق به انجام اصلاحاتی در ایران که خود شاه به آن عنوان انقلاب سفید داده بود در همین راستا بود. وی به شاه گفته بود که راه پیشرفت ایران این است که مواردی از اصلاحیه قانون اساسی آمریکا معروف به «بیل آو رایتز» را به صورتی در قوانین ایران بگنجانید که عملی نشد و مشکلات بعدی ایران نتیجه همین بی اعتنایی شاه به توصیه کندی بود. در زمینه سیاست داخلی تا توانست با فقر و ناامیدی در جامعه آمریکا مبارزه کرد. این جمله پر معنا از او باقی مانده است: همه اش نگویید که دولت برای ما چه کرده، گاهی هم از خود بپرسید که خودتان برای کشور چه کرده اید؟.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

۱۹۶۵م:۲۲ نوامبر ۱۹۶۵ و نزدیک به دو ماه پس از روی کار آمدن ژنرال سوهارتو در اندونزی، احمد آیدیت Ahmad Aidit دبیرکل حزب کمونیست این کشور که در آن زمان سومین حزب، پس از چین و روسیه بود ترورشد. سوهارتو که ۲۷ ژانویه ۲۰۰۸ و در ۸۷ سالگی درگذشت در سی ام سپتامبر آن سال با استفاده از فرصتی که یک ناآرامی در پایتخت به دست داده بود دست به کودتا زده بود و دلیل اقدام خودرا جلوگیری از توطئه کودتای کمونیستها اعلام کرده بود. وی پس از سلب اختیارات مقامات دولتی و نظامی، قدرت را به دست گرفت ولی جرات نکرد عنوان ریاست جمهوری را از دکتر احمد سوکارنو بانی استقلال و یکپارچه ساختن این مجمع الجزایر بگیرد. سوهارتو ضمن نامیدن سوکارنو به عنوان پدر ملت، خود اختیارات اجرایی را به دست گرفته بود و چون هوادار غرب و در ارتباط با «سیا» بود و جنگ سرد دو بلوک ادامه داشت دست به کشتار کمونیست ها زد. وی همچنین به هر مخالف برچسب کمونیست بودن می زد و نابود می کرد. به نوشته مورخین، در این کشتار پانصد هزار تا یک میلیون نفری روشنفکران و چپگرایان اندونزی و از جمله «احمد آیدیت» کشته شدند. احمد آیدیت ۴۲ ساله بود. حکومت سوهارتو که کودکی و جوانی را در فقر سیاه ـ در پرورشگاه و یا هرچند وقت درخانه ای ـ گذرانیده بود در سال ۱۹۹۸ پس از ۳۱ سال حکومت و در پی یک رشته تظاهرات خیابانی عصیان مانند، افشاگری و ضدیت علنی چند رهبر سیاسی ازجمله دختر سوکارنو ازکار کناره گیری کرد و بلافاصله متهم به سوء مدیریت و سوء استفاده مالی و داشتن ثروتی برابر ۱۵ میلیارد دلار شد و یک پرونده قضایی برایش تشکیل گردید و «ترانس پیرسی اینترنشنال» دست به یک تحقیق جهانی زد تا این ثروت را بیاید و به اندونزی بازگرداند. در این میان اعلام شد که سوهارتو بیمار است و تحقیق قضایی از او امکانپذیر نیست و ….

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

تک فارس www.takfars.ir

۱۹۹۵م:بیست و دوم نوامبر ۱۹۹۵ یک دادگاه انگلستان بانو «مری آن وست» را به جرم کشتن ده زن و دختر دربه حبس دائم محکوم کرد (کشورهای اروپایی مجازات اعدام ندارند). وی که یک بانوی انگلیسی است این زنان و دختران را در خیابان و عمدتا ایستگاه اتوبوس فریب می داد، به خانه می برد و پس از زجردادن و شکنجه کردن می کشت!. یکی از این زنان که موفق به فرار شده بود او را به دام انداخت.

«مری آن» که دارای شوهر بود دختر خودش را هم به همین طریق کشته بود. او به سادیسم و آزار دیگران (و در این مورد آزار و زجر زنان) مبتلاء بود. شوهر «مری آن» قبلا خودکشی کرده است.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

۲۰۰۳م:در پی احزاب، رسانه های کشور مکزیک هم در سومین هفته نوامبر ۲۰۰۳ به جانبداری از «آدولفو آگویلار زینسر» نماینده پیشین این کشور در سازمان ملل پرداخته اند که ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳ به خواست فوکس رئیس جمهوری وقت مکزیک از آن سمت کناره گیری کرد. «زینسر» در مقر سازمان ملل گفته بود که دولت واشنگتن به مکزیک به چشم «بک یارد (حیاط خلوت)» خود نگاه می کند و ما از پیمان «نفتا» سودی نبرده ایم.

احزاب و رسانه های مکزیک کنارنهادن زینسر را کاری دانسته بودند که رئیس جمهوری مکزیک برای پیشگیری از رنجش حکومت جورج دبلیو بوش از دولت مکزیک انجام داده و آن را عملی نادرست ( ضدملی ) خوانده و یک ضعف خوانده بودند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

۲۰۰۳م:۲۱ نوامبر ۲۰۰۳ سرانجام پلیس امنیت گرجستان در برابر مخالفان سیاسی«ادوارد شواردنادزه» رئیس جمهوری این کشور دست به عقب نشینی زد و رئیس این سازمان اعتراف کرد که در انتخابات اخیر سوء عمل وجود داشته و این انتخابات تجدید می شود. حال آن که دو روز پیش از آن مقامات مربوط اعلام کرده بودند که تخلف انتخاباتی صورت نگرفته است.

با وجود این عقب نشینی که سیاستمداران رقیب را راضی ساخته، تظاهرات مردم که می گفتند (!) از بیکاری، فقر و فساد اداری خسته شده اند ادامه یافت. گرجی ها می گویند که دولتمردان و سیاسیون از مردم جدا افتاده اند و منافع خود را مقدم بر مصالح ملت قرار داده اند و ….

اصحاب نظر ضمن تفسیر رویدادهای سال ۲۰۰۳ گرجستان گفته بودند که آمریکا مایلست فرد دیگری رئیس دولت گرجستان شود تا از آن دولت حرف شنوی داشته باشد زیرا که واشنگتن برای منطقه قفقاز برنامه های دور و دراز دارد.

شوارنادزه قبلا وزیر امور خارجه شوروی بود و در اشتباهات گورباچف که به فروپاشی شوروی منجر شد، شریک.

تکفارس

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

۱۹۴۹م:سرلشکر باز نشسته میخاییل کالاشنیکوف سازنده تفنگی به همین نام که بیش از هر سلاح دیگر درجهان امروز توزیع شده است ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳ موزه ای را که به نام او در «دلفت» کشور هلند (ندرلند) تاسیس شده است گشود و گفت که تفنگ خودکار کالاشنیکوف را در سال ۱۹۴۹ با استفاده از تجربه خود در جریان جنگ جهانی دوم طراحی کرد، زیرا که متوجه شد تفنگ باید ساختاری بسیار ساده و اطمینان بخش داشته باشد.

کالاشنیکوف (در آن روز ۸۴ ساله) ضمن رد این ملامت که وسیله کشتار ساخته است گفت: جنگ و کشتار را سیاستمداران آغاز می کنند، نه تفنگ. باهر وسیله ای می توان آدم کشت، حتی با مداد. باید آدمکشی از جهان رخت بربندد. وانگهی، تا ترتیب قطعی پایان هرگونه جنگ داده نشود، حق اساسی و مشروع هر ملت است که وسیله دفاع از خود را داشته باشد.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

۱۹۵۸م:جوزف ویلیامز مبتکر «کارت اعتباری پلاستیکی» که از سال ۱۹۵۸ به نام «بانک امریکارد» بکار برده شد و از سال ۱۹۷۷ به «ویزا» تغییر نام داد و…۲۱ نوامبر ۲۰۰۳ در ۸۸ سالگی درگذشت. اینک هر سال بیش از مجموع اسکناس در جریان، با این کارتها معامله صورت می گیرد و لزومی ندارد که یک فرد در جیب خود پول نقد داشته باشد. بانکها بر بدهی دارندگان این کارتها بهره سنگین قرارداده اند. خطر این کارتها برای بانکها این است که در دوران رکود اقتصادی، نخواهند توانست پولی را که از این طریق به دارنده آن داده اند بموقع وصول کنند. در پاییز سال ۲۰۰۸ شکست برخی از بانکهای آمریکا بخاطر همین کارتها بوده است. این کارتها برای برخی از دارندگان آنها بویژه جوانان هم خالی از خطر نیست زیرا که به اتکاء کارت اعتباری، با جیب خالی دست به خرج کردن می زنند و هنگام پرداخت درمانده و بد حساب می شوند و ….

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

۲۰۰۴م:«پراودای آنلاین» ۲۱ نوامبر ۲۰۰۴ در ادیشن خود به زبان انگلیسی گزارش از گسترش روز افزون تفاوت درآمد میان روسها داده بود که ۷۴ سال عادت به برابری نسبی درآمد کرده بودند. ترک این عادت که پس از فروپاشی شوروی به آنان تحمیل شده است در آن سال (سال ۲۰۰۴) نزدیک به نود درصد روسها را ناراضی ساخته بود. پراودا نوشته بود که اگر دولت سریعا اقدامی نکند این عدم رضایت به صورت خشم و احیانا انقلابی دیگر در خواهد آمد زیرا که روسهای امروز، سرفهای قدیم نیستند که با زجر و تبعیض بزرگ شده و با آن خو گرفته باشند. بنظر می رسد که آنان با مشاهده وضعیت پس از فروپاشی؛ دست کم نوعی سوسیالیسم ملایم گام به گام (پلکانی) را طالبند.

پرودا نوشته بود که در شش ماه منتهی به نوامبر ۲۰۰۴ شکاف فقیر و غنی در روسیه بازهم بیشتر شده بود. اغنیای روسیه در ۱۳ سال اخیر (۱۹۹۱ تا ۲۰۰۴) ظاهر شده اند. به نوشته پراودا، طبق ارقام منتشره از سوی وزارت دارایی روسیه؛ درآمد ده درصد جمعیت این کشور در حال حاضر (سال ۲۰۰۴) ۱۵ و دو دهم بار بیشتر از متوسط درآمد سایر روسهاست و این درآمد اضافی (ثروت) از راه معاملات به دست آمده است، نه کار. روسها تا دو دهه پیش، درآمد از راه خرید و فروش انفرادی (نه دولتی) را عملی مردود می دانستند و عدم رضایت و خشم آنان به همین سبب است. از این «درصدها» چنین برمی آید که درآمد طبقه پولدار (معامله گر) در روسیه در طول دو سال اخیر (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴) نسبت به گذشته بازهم دو و دو دهم درصد افزایش یافته است. ارقام آخرین گزارش بانک جهانی (مربوط به سال ۲۰۰۳) نیز حکایت از فقر اقتصادی ۱۹ و شش دهم درصد روسها دارد که روسیه را از جهت درآمد متوسط مردم در میان کشورهای جهان در ردیف پنجاه و هفتم قرار داده است.

درباره دامنه فقر در ایالات متحده، باب هربرت در شماره ۲۲ نوامبر۲۰۰۴ نیویورک تایمز به نقل از گزارش وزارت کشاورزی این کشور نوشته است که ۱۲ میلیون خانوار آمریکایی (حدود چهل میلیون نفر) دچار فقر هستند و برای سیر کردن شکم اعضای خانواده سخت تلاش می کنند و گاهی هم در این کار موفق نمی شوند. به نوشته هربرت، این شمار به هر وسیله از جمله اعانات مردم و کمک غذایی دولت فدرال و حکومتهای محلی برای سیر کردن خود متوسل شده و به این کمکها متکی اند.

image فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱ آذر

takfars.ir

۱۹۰۶: «شورای جهانی ارتباطات رادیویی» مخابره مکرر سه حرف « اس او اس S O S» را به عنوان علامت استمداد تعیین کرد که هنوز به قوت خود باقی است.

۱۹۲۴: دولت انگلستان اتباع مصر را که شمار آنان در سودان مستعمره اش زیاد شده بود از این سرزمین بیرون راند تا دولت مصر بعدا مدعی مالکیت سودان نشود!.

۱۹۴۳: دولت فرانسه که تسلیم آلمان شده بود به سرزمین تحت الحمایه خود لبنان استقلال داد و لبنانی ها این روز را به عنوان روز استقلال برگزار می کنند. این سرزمین در پایان جنگ جهانی اول در اختیار فرانسه قرارگرفته بود.

۱۹۶۷: شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۴۲ را تصویب کرد که در آن از فلسطینی ها و اسرائیلی ها خواسته شده است که از طرق مسالمت آمیز مسائل فی مابین را حل کنند و ….

۱۹۷۴: مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کرد که سازمان آزادی فلسطین (پی. ال. او) در آن سازمان جهانی دارای «عضو ناظر» شود.

فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۲۱ دی
  1. خبر خوش پرداخت مطالبات بازنشستگان در اسفند
  2. عکس های زنی که مردهای بیگناه را میکشت
  3. عکس های مراسم استقبال از خودروی گران قیمت امیر قلعه نویی
  4. جشن سال نو در سیدنی استرالیا
  5. ساعت پخش فیلم آرگو از تلویزیون
  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۱ فروردین

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات