مجله ماکسیم فهرست جذاب ترین زنان سال جهان را منتشر کرد.

رزی هانتینگتن وایتلی : مانکن و بازیگر ۲۴ ساله انگلیسی

image فهرست تصویری معروف ترین زنان دنیا در سال

اولیویا مان : مانکن و بازیگر ۳۰ ساله آمریکایی

image فهرست تصویری معروف ترین زنان دنیا در سال

کتی پری : خواننده ۲۶ ساله آمریکایی

image فهرست تصویری معروف ترین زنان دنیا در سال

کامرون دیاز: مانکن و بازیگر ۳۸ ساله آمریکایی

image فهرست تصویری معروف ترین زنان دنیا در سال

میلا کونیس : بازیگر ۲۷ ساله روس

image فهرست تصویری معروف ترین زنان دنیا در سال

بار رافائیلی : مانکن و بازیگر ۲۵ ساله

image فهرست تصویری معروف ترین زنان دنیا در سال

آن هاتاوی: بازیگر ۲۸ ساله آمریکایی

image فهرست تصویری معروف ترین زنان دنیا در سال

ناتالی پورتمن : بازیگر ۲۹ ساله

image فهرست تصویری معروف ترین زنان دنیا در سال

کوبی اسمالدرز : بازیگر ۲۹ ساله کانادایی

image فهرست تصویری معروف ترین زنان دنیا در سال

جنیفر لارنس : بازیگر ۲۰ ساله آمریکایی

image فهرست تصویری معروف ترین زنان دنیا در سال