image فشارخون را بهتر است از کدام دست بگیریم

از کدام دست باید فشارخون بگیریم؟

در حالت خوابیده باید دست خود را در کنار بدن قرار دهید و در حالت نشسته روبه‌روی یک میز هم سطح با قلب‌تان قرار بگیرید و دست‌تان را روی آن بگذارید. پزشکان معمولا در ویزیت اول از هر دو دست فشارخون می‌گیرند زیرا گاهی اوقات مشکلاتی در قلب وجود دارد که باعث می‌شود فشار یک دست پایین‌تر از دیگری باشد. رگی که داخل دست راست یا چپ می‌رود ممکن است تنگی و پلاک‌های آترواسکلروتیک داشته باشد. این پلاک‌ها فشار را به صورت کاذب پایین‌تر نشان می‌دهند، بنابراین در ویزیت اول از هر دو دست فشار گرفته می‌شود و اگر فشار هر دو دست خوب باشد دیگر تفاوتی نمی‌کند که دفعات بعد از کدام دست فشار گرفته شود. در غیر این صورت فشار دستی که بیشتر است فشارخون اصلی شما محسوب می‌شود.