image غم انگیزترین عکس در جهان چیست

عکس که در سال ۱۹۹۳ توسط آقای کوین کارتر گرفته شد، یک لاشخور به انتظار مرگ کودک نشسته تا او را بخورد.

برداشتی طنز آمیز و البته معنادار از این تصویر تاریخی:

image غم انگیزترین عکس در جهان چیست