مشهورترین شهر آن مونته کارلواست.این کشور از سه طرف هم‌مرز بافرانسه و از سوی دیگر در کرانهدریای مدیترانه در راستای ریویرایا ساحل فیروزه ای (کوت دازور) و در بیست کیلومتری غرب شهرنیس قرار دارد.

image عکس و توضیحات راجع به کشور کوچک موناکو

تک فارس » مطالب جالب » عکس و توضیحات راجع به کشور کوچک موناکو