روستای کوهستانی در چین

image عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

روستای رندولسترا، نروژ

image عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

شهری کوچک در پروونس، فرانسه

image عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

گوکایاما، ژاپن

image عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

بانیونه، ایتالیا

image عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

Eguisheim، فرانسه

image عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

روستای Cinque Terre، ایتالیا

image عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

شیراکاوا، ژاپن

image عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

مونموازیا، یونان

image عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

روستای متروکه ماهیگیران، چین

image عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

image عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

روستای گاسادالور، جزایر فارو

image عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

روستای بیبوری، انگلیس

image عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

روستای روتنبرگ، آلمان

image عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

روستای Hamnoy، نروژ

image عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

تک فارس » مطالب جالب » عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان