آبشار پلتویس، کرواسی، ۲۵۵ پا

image عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار گولفوس، ایسلند،۱۰۵ پا

image عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار ایگوآزو، آرژانتین و برزیل، ۲۶۹ پا

image عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار نیاگارا، نیویورک و انتاریو، ۱۶۷ پا

image عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار دتیفوس، ایسلند،۱۴۴ پا

image عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار اسکگوافوس، ایسلند، ۱۹۷ پا

image عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا

ساترلند فالز، نیوزیلند، ۸۱۴ پا

image عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار آنجل در ونزوئلا، ۳۲۱۲ پا

image عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار دتیان ویتنام، ۱۹۷ پا

image عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار کایتور، گویان، ۷۴۱ پا

image عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار یوسیمیتی، کالیفرنیا، ۲۴۲۵ پا

image عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار سلجالان در ایسلند، ۲۰۰ پا

image عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار راین سوئیس ۷۵ پا

image عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار جاگ، هند، ۸۳۰ پا

image عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا

آبشار ویکتوریا، زامبیا و زیمبابوه،۳۵۵ پا

image عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا

تک فارس » مطالب جالب » عکس و اسم زیباترین آبشارهای دنیا