image عکس ورزشکار زن با حجاب کامل اسلامی در المپیک ریو

حالا فرصتی پیش آمده تا او با صدای بلند از یک ورزشکار محجبه بودن در سطح جهانی سخن بگوید.

ابتهاج شمشیر بازی را انتخاب کرده بود تا بتواند در حالی که ورزش میکند، بدنش را بپوشاند و بدون اینکه مشخص باشد حجاب را رعایت کرده باشد.

ابتهاج محمد، اولین زن محجبه آمریکایی است که قرار است در بازی های المپیک «ریو ۲۰۱۶» شرکت کند.

تک فارس » مطالب جالب » عکس ورزشکار زن با حجاب کامل اسلامی در المپیک ریو