این درخت زیبا دو نوع شکوفه دارد: شکوفه صورتی و سفید که همزمان جوانه زده‌اند.

image عکس های یک درخت گیلاس با شکوفه های بهاری صورتی سفید

image عکس های یک درخت گیلاس با شکوفه های بهاری صورتی سفید

image عکس های یک درخت گیلاس با شکوفه های بهاری صورتی سفید