image عکس های شگفت انگیز جزیره سرپوشیده ساخته دست انسان

image عکس های شگفت انگیز جزیره سرپوشیده ساخته دست انسان

image عکس های شگفت انگیز جزیره سرپوشیده ساخته دست انسان

image عکس های شگفت انگیز جزیره سرپوشیده ساخته دست انسان

image عکس های شگفت انگیز جزیره سرپوشیده ساخته دست انسان

image عکس های شگفت انگیز جزیره سرپوشیده ساخته دست انسان

image عکس های شگفت انگیز جزیره سرپوشیده ساخته دست انسان

image عکس های شگفت انگیز جزیره سرپوشیده ساخته دست انسان

image عکس های شگفت انگیز جزیره سرپوشیده ساخته دست انسان

image عکس های شگفت انگیز جزیره سرپوشیده ساخته دست انسان

image عکس های شگفت انگیز جزیره سرپوشیده ساخته دست انسان

این جزیره سرپوشیده که در جنوب برلین افتتاح شده، شامل ۵۰هزار درختان جنگلی و فضای کافی برای پرواز بالن هاست. باوجود منحصر به فرد بودن این مجموعه، بازدیدکنندگان آن از قیمت های بالای خدمات ارائه شده این مجموعه شکایت دارند.

تک فارس » مطالب جالب » عکس های شگفت انگیز جزیره سرپوشیده ساخته دست انسان