image عکس های زیبا از کویر مصر در ایران

image عکس های زیبا از کویر مصر در ایران

image عکس های زیبا از کویر مصر در ایران

image عکس های زیبا از کویر مصر در ایران

روستای مصر در حاشیه کویر مرکزی ایران ، در بخش خور و بیابانک شهرستان نائین در ۴۵ کیلومتری شرق شهرستان جندق و در ۶۵ کیلومتری شمال شهرستان خور از توابع استان اصفهان.