image عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

خانه آبشار مصداق بسیار خوب این گفته ی رایت است که (هیچ کس زیبایی خاص یک سایت موقعیت ساخت بنا را تا موقعی که من بنایی آن جا نسازم درک نمیکند) .

رایت این بنا را طبق عقیده ی خود ، مبنی بر (یک ساختمان باید جزیی از طبیعتی باشد که در آن واقع شده است) طراحی کرد و این خانه به یکی از برترین آثار معماری قرن بیستم تبدیل شد .

image عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

این بنای ترکیب شده با منظره ای بی نظیر و شکل یافته از عناصر ساده ای هم چون سنگ های طبیعت اطراف، بتون، شیشه و فولاد به طرزی باورنکردنی با محیط خود هم خوان شده است .

image عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

خانه آبشار زیباترین خانه ی طراحی شده به سبک معماری ارگانیک توسط فرانک لوید رایت در سال ۱۹۳۵ در پنسیلوانیا آمریکا می باشد.

image عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

خانه آبشار (Fallingwater)

معمار : فرانک لوید رایت

سال تاسیس : ۱۹۳۵

موقعیت : میل ران ، پنسیلوانیا

image عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

image عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

image عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

image عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

image عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

image عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

image عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار