image عکس های زندگی یک زوج فقیر در چاه فاضلاب

“میگل رسترپو” و همسرش “گارسیا” ۲۲ سال در یک چاه فاضلاب که سه متر طول، دو متر عرض و ۱٫۴ متر ارتفاع دارد زندگی میکنند و البته در طول این سالها از داخل این چاه را گسترش داده اند و حتی توانسته اند که تلویزیون و یخچال وارد این چاه کنند.

تنها دلنگرانی این زوج و سگ آنها این است که دولت آنها را از همین چاه هم بیرون کند زیرا فاضلابهای شهر در اختیار شهرداری میباشد.