تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

عکس های دیدنی موجود ناشناخته رنگارنگ زیر آب

image عکس های دیدنی موجود ناشناخته رنگارنگ زیر آب

این میگوها از تنوع رنگی بالایی برخوردارند. برخی طرح های پیچیده ای دارند، برخی دیگر به واسطه رنگ خود به راحتی در طبیعت پنهان می شوند و از آنجایی که دم آنها شباهت زیادی با پر طاووس دارد به همین دلیل میگوی طاووسی نیز نام دارند.

image عکس های دیدنی موجود ناشناخته رنگارنگ زیر آب

بیشتر این میگوها در آب دریاها زندگی میکنند و بعضی از آنها در آبهای شیرین و تعداد محدودی از آنها در خشکی زندگی میکنند. چشمان میگوهای مانتیسی پیچیده ترین چشم ها در قلمرو جانوری است.

image عکس های دیدنی موجود ناشناخته رنگارنگ زیر آب

تکفارس آی آر

میگوی مانتیسی قادر است انواع مرجان های دریایی، طعمه ها یا طعمه خواران را از هم بازشناسد، در صورتی که همه این ها ممکن است به چشم انسان به صورت هم رنگ دیده شوند.

image عکس های دیدنی موجود ناشناخته رنگارنگ زیر آب

میگوی مانتیسی یا دهان پا یکی از سخت پوستان دریایی است. این جانوران نه میگو هستند و نه مانتیس ولی بخاطر همانندی ظاهری با این دو جانور این نام به آن‌ها داده شده‌ است. درازای میگوهای مانتیسی به ۳۰ تا ۳۸ سانتیمتر و به رنگ های مختلف است.

image عکس های دیدنی موجود ناشناخته رنگارنگ زیر آب

میگوهای مانتیسی خرچنگ ها و حلزون ها را بوسیله کوبیدن پاهای چماقی شکل خود بر سر آنها٬ می شکند. میگوهای مانتیسی دارای ضربه های پای خیلی نیرومندی هستند٬ که آنها را به شکننده شیشه آکواریوم معروف کرده است.

www.takfars.ir

مطالب محبوب بیشتر ››