image عکس های دیدنی از یک مدل عجیب وغریب تلفن همراه در جهان

image عکس های دیدنی از یک مدل عجیب وغریب تلفن همراه در جهان

«ایوان ماورویچ» هنرمند اهل کروات تلفن‌های همراه معمولی را با تغییر بدنه تبدیل به تلفن‌های همراه قرون وسطایی و یا شاید فضایی! کرده است که البته همچنان قابلیت استفاده دارند.image عکس های دیدنی از یک مدل عجیب وغریب تلفن همراه در جهان

image عکس های دیدنی از یک مدل عجیب وغریب تلفن همراه در جهان